Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Intézményi Ösztöndíjak

A Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj a jó tanulmányi és kiemelkedő sporttevékenységet ösztönző, támogató tanévenként egyszeri egyösszegű pénzbeli juttatás.

Jelenleg nincs aktuális pályázati kiírás!
Az ösztöndíjban alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató azon hallgatók részesülhetnek, akik legalább két lezárt félévvel rendelkeznek az Egyetemen és:

  • hallgatói jogviszonyuk a pályázat benyújtásakor és a folyósítási időszakában is aktív;
  • legalább két félévre bejelentkeztek és tanulmányaik alatt a két egymást követő aktív félévben, több teljesített félév esetén valamennyi esetben félévente legalább 23 kreditet megszereztek;
  • bármely sportágban elsősorban országos bajnoki, Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet szereztek;
  • tanulmányi ideje az érintett képzés esetében a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresét nem haladja meg.
  • Neptunban, kérelem kitöltésével.
  • Éves (tanév végén)
  • A legutóbb meghirdetett pályázatban az ösztöndíj keretösszege 300.000 Ft volt. Az aktuális elnyerhető pénzösszeg ettől eltérhet, azt mindig az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. 
Sportbizottság

Jó tanuló, jó sportoló 2019-20
Feltöltés alatt
Corvinus
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.15. - 16:33:37