Budapesti Corvinus Egyetem ×

Információk gólyáknak

Kedves Leendő Elsőéves Hallgatónk!

Gratulálunk sikeres felvételi eredményedhez és nagyon várjuk, hogy 2020 szeptemberétől egyetemünk hallgatói között üdvözölhessünk.

A sikeres felvételt követően minden leendő hallgatónkat, így téged is e-mailben tájékoztatunk - legkésőbb július 27-ig –miután adataidat az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerébe (Neptun) betöltöttük. A folyamat sikeres zárását követően küldünk neked egy személyes Neptun azonosítót és belépéshez szükséges jelszót.

A felvételi döntés megszületése után az eredményt elektronikus formában a Neptun felületére töltjük fel a „hivatalos bejegyzések” menüpont alá. A dokumentumról elektronikus úton fogunk értesíteni. A papíralapú példányt pedig a beiratkozáskor adjuk át.

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd végig a tanulmányok megkezdésének tudnivalóiról összeállított tájékoztatónkat, és a beiratkozáskor az abban foglaltaknak megfelelően járjatok el!

-A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért a beiratkozáson kötelező részt venni!-

Amennyiben nem áll módodban személyesen eljönni a számodra kijelölt beiratkozási napon, helyetted a honlapon található „Meghatalmazás mintával” más személy is eljárhat.

Ebben az esetben a meghatalmazottnak személyesen kell bemutatnia a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, azok fénymásolatát, valamint a leendő hallgató személyazonosságát igazoló okiratait.

Szeretnénk felívni a figyelmedet, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján az első félév teljesítése előtt csak akkor kezdhet passzív félévvel a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

A beiratkozással kapcsolatos további információkat, mint helyszín és beosztás rendje képzési szintek és munkarendek alapján legkésőbb július 31-én osztjuk meg jelen felületen és a hallgatói elektronikus elérhetőségeken.

Meghatalmazás minta

I. Személyi nyilvántartáshoz szükséges dokumentumok

Magyar állampolgárok esetén

 1. Személyazonosító igazolvány + FÉNYMÁSOLAT
 2. Lakcímkártya + FÉNYMÁSOLAT
 3. TAJ kártya + FÉNYMÁSOLAT
 4. Adóazonosító jel igazolására szolgáló kártya + FÉNYMÁSOLAT

Amennyiben nem rendelkezel adóazonosító jel igazolására szolgáló kártyával, kérjük a beiratkozás napjáig szerezd be (e nélkül semmilyen ösztöndíjhoz, támogatáshoz nem juthatsz hozzá, adóazonosító jelre akkor is szüksége lesz, ha önköltséges képzési formára nyertél felvételt.)

        5. Lakossági folyószámla-szerződés számlaszámát igazoló dokumentum MÁSOLAT

(a bankszámla számról szóló nyomtatott dokumentum, mely lehet a bankszámla kivonat ide

vonatkozó része, a szerződés másolata vagy a banki igazolás)

A tanulmányaid megkezdéséhez szükséges egy magyarországi banknál megkötött lakossági folyószámla. A beiratkozáskor már igazolnod kell, hogy rendelkezel ezzel.

Külföldi, vagy kettős állampolgárok

 1. Személyazonosságot igazoló irat (pl. útlevél) + FÉNYMÁSOLAT
 2. Tartózkodási engedély + FÉNYMÁSOLAT
 3. Nemzetközi biztosítási kártya + FÉNYMÁSOLAT
 4. Magyar állampolgárság megszerzéséről szóló - Köztársasági elnök által aláírt - határozat (amennyiben rendelkezel ilyen dokumentummal)

II. Végzettséget igazoló dokumentumok

 1. Érettségi bizonyítvány + FÉNYMÁSOLAT 
 2. Oklevél vagy Oklevél igazolás + FÉNYMÁSOLAT (mesterképzésre felvételt nyert hallgatók esetén)
 3. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) + FÉNYMÁSOLAT

Kérjük, hogy az érettségi bizonyítványod esetén a fénymásoláskor minden oldalát és a pótlapokat is másold le. Kérjük okleved magyar és angol oldalának másolatát is csatold, és ügyelj rá, hogy a másolaton jól látszódjon a bal felső sarokban lévő ún. nyomtatvány sorszám.

Felhívjuk a figyelmed, hogy a mesterképzésre/szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett (40. § (4) NFTV.)

III. Egyéb

 1. Igazolványkép (egy darab szabványméretű (35 x 45 mm, pixelben: 413 x 531 (300 dpi esetén)), a hátoldalán a név és szak megjelölésével.
 2. Kék színű toll.
 3. Amennyiben önköltséges képzésre vettek fel, akkor az önköltség befizetéséről szóló, hitelt érdemlő igazolás.
 4. A kinyomtatott és aláírt tűz- és munkavédelmi oktatásról szóló dokumentumot.

Továbbá szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a felsorolt dokumentumokat és azok egy másolati példányát (jó minőségű, vagy színes formában) hiánytalanul hozd magaddal a beiratkozásra!

Tűz- és munkavédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatás - Oktatási anyag hallgatóknak 2020
Tűzvédelmi oktatás - Oktatási lap hallgatóknak 2020
Hamarosan.

Aktív hallgatói jogviszony akkor jön létre, ha a felvett jelentkező az alábbi pontokat együttesen teljesítette:

1. a (személyes) beiratkozási kötelezettségének eleget tett (beiratkozási lap kitöltése, szerződés kitöltése, megjelölt dokumentumok leadása stb.),

2. a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét,

3. egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése),

4. a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre.

Hallgatói jogviszony-igazolás csak a beiratkozást követően, a regisztrációs hetet követően leghamarabb 2020. szeptember 7-től (hétfő) kérhető a Tanulmányi Irodában.

Tanulmányaihoz a Hallgatói Szolgáltatások valamennyi munkatársa nevében sok sikert kívánunk!

Budapest, 2020. július 23.

Hallgatói Szolgáltatások

Kedves Leendő Hallgatónk!

Kérjük vedd figyelembe, hogy diákigazolványt csak azon hallgató igényelhet, aki beiratkozott és jogviszonyt létesített az egyetemmel.

A diákigazolvány igénylés menete az alábbiak szerint történik:

1. Első lépésként ajánlatos összeegyeztetni a személyes dokumentumok adatait a Neptun tanulmányi rendszerben szereplő adatokkal, mivel az igénylés adatai a személyi és lakcímnyilvántartással vetik össze az igénylés elküldésekor (hosszú és rövid magánhangzók különbözőnek számítanak, második keresztnévnek is szerepelnie kell a Neptunban).

2. Eltérés esetén a tanulmányi ügyintéződnél kell a hibát jelezni, és javíttatni.

3. Az igénylését az okmányirodákban kell elindítani, ahol a hallgató kapni fog egy NEK-adatlapot, melynek adatait majd fel kell vinnie a Neptunba. Az igénylés okmányirodához kapcsolódó menetéről bővebb információt a következő oldalon találsz. https://www.oktatas.hu/felsooktatas/diakigazolvany/diakig_igenyles_hun

4. A Neptunban az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés felületen új felvétel gombbal lehet létrehozni az új diákigazolvány igénylést.

5. A sorszám mezőbe kell felvinni a NEK-kódot (nagy betűkkel, elválasztó jelek nélkül kell beírni a megfelelő helyre)

6. Igénylés típusát értelemszerűen ki kell választani (első igénylés, elveszett, stb.)

7. Képzés mezőbe az a képzés fog megjelenni, amelyikkel a hallgató a Neptunba bejelentkezett. Amennyiben valaki több képzéssel rendelkezik, azon a képzésen kezdje el az igénylést, melyre kérni szeretné a diákigazolványát

8. Cím mezőbe a Neptunban megadott állandó lakcímet, vagy tartózkodási címet lehet megadni, amelyhez lakcím kártya is tartozik

9. Másodlagos intézményt annak kell megadnia, aki másik intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, és szeretné szerepeltetni a másik intézményt is a diákigazolványon

     a. Másodlagos intézmény nyomdai kódjának megadása szintén kötelező, erről az adott intézménynél kell érdeklődnie a hallgatóknak. Ez a nyomdai kód az alábbi formával rendelkezik: F01111

     b. Fontos! Nem összekeverendő az intézmények OM-kódjával, ami FI01010 formájú!

10.A diákigazolvány igénylése, legyártása díjtalan, de amennyiben az igazolványt elveszítenéd a matrica pótlásának díja 3.500,-Ft.

11.Az igénylés küldése után van lehetősége a hallgatónak ideiglenes igazolványt kérni a Tanulmányi Osztályon. (Ha a létrehozott igénylés sorában a FIR-be feladva mezőben szerepel dátum, akkor került az igénylés továbbításra)

12.Az elkészült diákigazolványt a jogosult lakcímére postázzák – külföldi cím esetén abba az okmányirodába, ahol a NEK-adatlap készült.

13.A hallgatóknak lehetősége van nyomon követni a diákigazolvány igénylésének menetét a https://igenyles.diakigazolvany.hu/felületen, az oktatási azonosítójának megadásával (7-sel kezdődő 11 számjegyből álló azonosító)

Amennyiben ott bármilyen hibát észlelsz, kérjük jelezd a neptun@uni-corvinus.hu címen, (a Neptun kódod megadásával, a hiba rövid leírásával).Üdvözlettel,

Hallgatói Szolgáltatások

A Neptun a BCE által használt egységes tanulmányi rendszer, melyen keresztül számos, egyetemi éveitekhez elengedhetetlen adminisztratív, funkcionális teendőt intézhettek, illetve szükséges intéznetek. A teljesség igénye nélkül, a Neptunon keresztül nyílik lehetőségetek felvenni tárgyaitokat és a vizsgáitokat, itt tudjátok összeállítani az órarendeteket, jelentkezhettek be aktív vagy passzív félévre, fizethetitek be a tandíjat, vizsgadíjat és egyéb költségeket, továbbá adhattok le kérvényeket, pályázatokat, szakosodást, és az ösztöndíjak is erre a felületre érkeznek. A rendszer tárolja a régi tárgyakat, valamint azt is, hogy hányszor vizsgáztál és milyen érdemjegyet szereztél az adott tárgyból. Természetesen számos egyéb tájékoztató célú tartalom és leírás mellett. A felsoroltakon túl egyetemi éveitek során további számos egyéb funkcióval is megismerkedhettek azok aktualitása és szüksége szerint.

Írásos tájékoztató a rendszer használatáról

NEPTUN Hallgatói web - segédlet

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 59.§, 61.§ és 62.§ szakaszai alapján részletfizetést kizárólag a második aktív félévet és azt követő féléveket megkezdő hallgató igényelhet. A beiratkozás félévében nincs lehetőség részletfizetésre.


A vonatkozó szabályzat ide kattintva érhető el a Szervezeti Működési és Szabályzat aloldalon, azon belül is a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat rész alatt. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 25 §-a és 1.sz.melléklete alapján pályázatot hirdet Rendszeres szociális ösztöndíjra az egyetem hallgatói számára a 2020/2021 tanév 1. félévére
Vágólapra másolva