Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Információk gólyáknak

Kedves Leendő Hallgatónk!

Ezúton szeretnénk megkérni, hogy a járványhelyzettel kapcsolatos intézkedésekkel összhangban a beiratkozásra maszkban érkezz és annak teljes időtartama alatt tartsd azt magadon. Köszönjük!

Amennyiben a székesfehérvári Campusunkra nyertél felvételt a következő oldalon tájékozódhatsz:

Megváltozott beiratkozáshoz kapcsolódó információk

Kérjük, hogy a következő, a korábban tervezett beiratkozó eseményhez képest kiemelt változásként szereplő új elemekre fokozott figyelmet fordítsatok:

– COVID-19 nyilatkozat: A NEPTUN rendszer felületén elérhető nyilatkozatot kérjük mindannyian maradéktalanul töltsétek ki a személyes beiratkozásotokat megelőzően! Ennek a nyilatkozatnak a kitöltése egyúttal előzetes feltétele az eseményen való részvételnek, a hallgatói státusz létrejöttének és bármilyen ügyintézésnek, regisztrációnak, illetve tárgyfelvételnek. Neptun -> Ügyintézés -> Kérvények -> Kitölthető kérvények -> COVID kérdőív

– ÁSZF: Kérjük, hogy a megváltozott körülményekkel és frissített ügyintézési renddel kapcsolatos általános szerződési feltételeket tartalmazó dokumentumot olvassátok át figyelmesen a személyes beiratkozásra való érkezéseteket megelőzően.

– Beiratkozási lap és képzési szerződés dokumentuma: Kérjük a NEPTUN rendszerben elérhető dokumentumokat KÉT PÉLDÁNYBAN kinyomtatva, hiánytalanul kitöltve és aláírva ugyancsak hozzátok magatokkal. Az elérési útvonal: Neptun -> Információk -> Általános nyomtatványok -> Beiratkozási lap

Beiratkozásra való érkezés és távozás menete

A személyes beiratkozásra valóérkezést, az egyetem épületeiben való tartózkodást és a beiratkozást érintőfontosabb információk, változások:

– Kérjük mindannyian (orr és szájeltakarásával) maszkban érkezzetek a beiratkozásra. A maszk viselése a beiratkozás és egyetemi épületekben való tartózkodás ideje alatt kötelező.

– Az egyetem Fővám téri (E)épületében történő beiratkozáshoz szakonként eltérő be- és kilépési pontokat,illetve kötelező haladási irányt jelöltünk.

Kérjük az itt található tájékoztatót alaposan nézzétek át, hiszen szakotoknak és beosztásotoknak megfelelően kizárólag a megjelölt be- és kijárati pontokat lesz lehetőségetek használni.

Déli kapun érkező gólyák vagy meghatalmazottjaik

Budapesti Corvinus Egyetem



Nyugati kapun érkező gólyák vagy meghatalmazottjaik

Budapesti Corvinus Egyetem 

Általános Szerződési Feltételek 2020

A megváltozott beiratkozási feltételekre való tekintettel a Neptun regisztráció és tárgyfelvételetek kezdési időpontja is megváltozott. Az új Neptun regisztráció és tárgyfelvételi kezdő időpontok a beiratkozásotokat követően:

Alapképzés és Osztatlan mesterképzés:

 • Alapképzés nappali Budapest: szeptember 4, péntek 18:00
 • Alapképzés nappali Székesfehérvár: szeptember 4, péntek 18:00
 • Alapképzés levelező Budapest: szeptember 4, péntek 09:00
 • Osztatlan mesterképzés nappali Budapest: szeptember 4, péntek 18:00

Mesterképzés:

 • Mesterképzés nappali Budapest: szeptember 4, péntek 14:00
 • Mesterképzés nappali Székesfehérvár: szeptember 4, péntek 14:00
 • Mesterképzés esti, levelező Budapest: szeptember 4, péntek 09:00

Szakirányú továbbképzések

  • Levelező, esti képzés Budapest: szeptember 10, csütörtök 18.00

  Kedves Leendő Elsőéves Hallgatónk!

  Gratulálunk sikeres felvételi eredményedhez és nagyon várjuk, hogy 2020 szeptemberétől egyetemünk hallgatói között üdvözölhessünk.

  A sikeres felvételt követően minden leendő hallgatónkat, így téged is e-mailben tájékoztatunk – legkésőbb július 27-ig –miután adataidat az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerébe (Neptun) betöltöttük. A folyamat sikeres zárását követően küldünk neked egy személyes Neptun azonosítót és belépéshez szükséges jelszót.

  A felvételi döntés megszületése után az eredményt elektronikus formában a Neptun felületére töltjük fel a „hivatalos bejegyzések” menüpont alá. A dokumentumról elektronikus úton fogunk értesíteni. A papíralapú példányt pedig a beiratkozáskor adjuk át.

  Kérjük, hogy figyelmesen olvasd végig a tanulmányok megkezdésének tudnivalóiról összeállított tájékoztatónkat, és a beiratkozáskor az abban foglaltaknak megfelelően járjatok el!

  -A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért a beiratkozáson kötelező részt venni!-

  Amennyiben nem áll módodban személyesen eljönni a számodra kijelölt beiratkozási napon, helyetted a honlapon található „Meghatalmazás mintával” más személy is eljárhat.

  Ebben az esetben a meghatalmazottnak személyesen kell bemutatnia a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, azok fénymásolatát, valamint a leendő hallgató személyazonosságát igazoló okiratait.

  Szeretnénk felívni a figyelmedet, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján az első félév teljesítése előtt csak akkor kezdhet passzív félévvel a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.



  Meghatalmazás minta
  Beiratkozási időpontok és helyszínek

  Kereshető a lefelé nyíl segítségével történő letöltést követően a ctrl(cmd)+F billentyűkombinációval.
  Szakirányú továbbképzés beiratkozás beosztás 2020
  Szakirányú továbbképzések esetén a személyes beiratkozás időpontja: 
  • 2020.szeptember 10, csütörtök 13.00-17.00
  További információk

  0. Rendkívüli beiratkozáshoz kapcsolódó dokumentumok

  – ÁSZF: Kérjük, hogy a megváltozott körülményekkel és frissített ügyintézési renddel kapcsolatos általános szerződési feltételeket tartalmazó dokumentumot olvassátok át figyelmesen a személyes beiratkozásra való érkezéseteket megelőzően. A dokumentum hamarosan elérhetővé válik a weboldalon, várhatóan hétfőn.

  – Beiratkozási lap és képzési szerződés dokumentuma: Kérjük a NEPTUN rendszerben elérhető dokumentumokat két példányban kinyomtatva, hiánytalanul kitöltve és aláírva ugyancsak hozzátok magatokkal. Az elérési útvonal: Neptun -> Információk -> Általános nyomtatványok -> Beiratkozási lap

  I. Személyi nyilvántartáshoz szükséges dokumentumok

  Magyar állampolgárok esetén

  1. Személyazonosító igazolvány + FÉNYMÁSOLAT
  2. Lakcímkártya + FÉNYMÁSOLAT
  3. TAJ kártya + FÉNYMÁSOLAT
  4. Adóazonosító jel igazolására szolgáló kártya + FÉNYMÁSOLAT

  • Amennyiben nem rendelkezel adóazonosító jel igazolására szolgálókártyával, kérjük a beiratkozás napjáig szerezd be (e nélkül semmilyen ösztöndíjhoz, támogatáshoz nem juthatsz hozzá,adóazonosító jelre akkor is szüksége lesz, ha önköltséges képzési formára nyertél felvételt.)

  5. Lakossági folyószámla-szerződés számlaszámát igazoló dokumentum MÁSOLAT

  • (a bankszámla számról szóló nyomtatott dokumentum, mely lehet a bankszámla kivonat ide vonatkozó része, a szerződés másolata vagy a banki igazolás)
  • A tanulmányaid megkezdéséhez szükséges egy magyarországi banknál megkötött lakossági folyószámla. A beiratkozáskor már igazolnod kell, hogy rendelkezel ezzel.

  Külföldi, vagy kettős állampolgárok

  1. Személyazonosságot igazoló irat (pl. útlevél) +FÉNYMÁSOLAT
  2. Tartózkodási engedély + FÉNYMÁSOLAT
  3. Nemzetközi biztosítási kártya + FÉNYMÁSOLAT
  4. Magyar állampolgárság megszerzéséről szóló –Köztársasági elnök által aláírt – határozat (amennyiben rendelkezel ilyen dokumentummal)

  II. Végzettséget igazoló dokumentumok

  1. Érettségi bizonyítvány + FÉNYMÁSOLAT
  2. Oklevél vagy Oklevél igazolás + FÉNYMÁSOLAT (mesterképzésre felvételt nyert hallgatók esetén)
  3. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) + FÉNYMÁSOLAT

  Kérjük, hogy az érettségi bizonyítványod esetén a fénymásoláskor minden oldalát és a pótlapokat is másold le. Kérjük okleved magyar és angol oldalának másolatát is csatold, és ügyelj rá, hogy a másolaton jól látszódjon a bal felső sarokban lévő ún. nyomtatvány sorszám.

  Felhívjuk a figyelmed, hogy a mesterképzésre/szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett (40. § (4) NFTV.)

  III. Egyéb

  1. Igazolványkép (egy darab szabványméretű (35 x 45 mm, pixelben: 413 x 531(300 dpi esetén)), a hátoldalán a név és szak megjelölésével.
  2. Kék színű toll.
  3. Amennyiben önköltséges képzésre vettek fel, akkor az önköltség befizetéséről szóló, hiteltérdemlő igazolás.
  4. Akinyomtatott és aláírt tűz- és munkavédelmi oktatásról szóló dokumentumot.

  Továbbá szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a felsorolt dokumentumokat és azok egy másolati példányát (jó minőségű, vagy színes formában) hiánytalanul hozd magaddal a beiratkozásra!

  Tűz- és munkavédelmi oktatás

  Tűzvédelmi oktatás – Oktatási anyag hallgatóknak 2020
  Tűzvédelmi oktatás – Oktatási lap hallgatóknak 2020

  Hamarosan…

  Aktív hallgatói jogviszony akkor jön létre, ha a felvett jelentkező az alábbi pontokat együttesen teljesítette:

  1. a (személyes) beiratkozási kötelezettségének eleget tett (beiratkozási lap kitöltése, szerződés kitöltése, megjelölt dokumentumok leadása stb.),

  2. a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét,

  3. egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódókötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése),

  4. a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre.

  Hallgatói jogviszony-igazolás csak a beiratkozást követően, a regisztrációs hetet követően leghamarabb 2020. szeptember 7-től (hétfő) kérhető a Tanulmányi Irodában.

  Tanulmányaihoz a Hallgatói Szolgáltatások valamennyi munkatársa nevében sok sikert kívánunk!

  Budapest, 2020. július 23.

  Hallgatói Szolgáltatások

  Kedves Leendő Hallgatónk!

  Hivatkozással a korábbi megkeresésére, ezúton szeretném tájékoztatni a Covid-19 vírushelyzettel összefüggésben történt, tanulmányait érintő változásokról, legfontosabb teendőkről.

  Kérem első lépésként a vírussal kapcsolatos érintettsége okán a Coronavirus Info coronavirusinfo@uni-corvinus.huelérhetőségünkön regisztráljon e-mail küldés formájában a következő információk megadása mellett:

  – Teljes név

  – Szak

  – Évfolyam

  – Stipendium ösztöndíjas (igen/nem)

  – Igazoltan pozitív COVID-19 vírusra (igen/nem)

  – Kontaktkutatás okán tartózkodik karanténban(igen/nem)

  – Karantén kezdete (dátum)

  – Karantén vége (dátum)

  A fentebb említett regisztráció mellett és egyidejűleg kérjük, hogy rendkívüli online beiratkozásához kapcsolódóan a csatolt dokumentumban található teendő listán  végig haladva, az abban foglalt dokumentumok fénymásolt / szkennelt változatait maradéktalanul küldje el a Beiratkozás Corvinus corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hu elérhetőségünkre. Amennyiben az említett regisztrációt és a teendő listában szereplő dokumentumokat szeptember 4., 12:00-ig elküldi a corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hucímünkre, úgy az aznapi tárgyfelvételi időszakban már megkezdheti kurzusai felvételét. A határidőn túl beérkezett regisztrációk és dokumentumok feldolgozása folyamatos ugyanakkor a tárgyfelvétel kezdési időpontjáig már nembiztosított. Figyelembe véve, hogy a tárgyfelvétel több napon keresztül elérhető, így nem maradnak le a kurzusaik felvételéről. Kérjük lehetősége szerint mihamarabb tegyen eleget a kérteknek.

  Nyomatékosan szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy jelen ideiglenes beiratkozási kedvezmények a koronavírus helyzetre való tekintettel kerültek bevezetésre és kizárólag a karanténban tartózkodó hallgatókra vonatkoznak továbbá nem minősülnek teljeskőrű beiratkozásnak. A beiratkozása véglegesítéséhez kérjük a hatósági karantén lejártát követően személyesen vagy meghatalmazott útján mutassa be és szükség szerint adja le Tanulmányi Koordinátorának (Fővám tér, E. épület, első emelet, déli oldali irodák) a korábban szkennelt vagy fotózott dokumentumok eredeti változatát legkésőbb szeptember 30-ig. A személyes vagy meghatalmazott útján történő eredeti dokumentumok bemutatásának és szükség szerinti leadásának határidőig történőelmulasztása esetén a hallgatói jogviszonya érvénytelenítésre kerül.

  Kérjük amennyiben bármilyen kérdése lenne a beiratkozásával kapcsolatban keressen minket a Beiratkozás Corvinus corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.huelérhetőségünkön. Covid-19 kapcsolatos ügyek esetén pedig a Coronavirus Info coronavirusinfo@uni-corvinus.hucímen. 

  COVID Checklist 2020/21/1

  Kedves Leendő Hallgatónk!

  Kérjük vedd figyelembe, hogy diákigazolványt csak azon hallgató igényelhet, aki beiratkozott és jogviszonyt létesített az egyetemmel.

  A diákigazolvány igénylés menete az alábbiak szerint történik:

  1. Első lépésként ajánlatos összeegyeztetni a személyes dokumentumok adatait a Neptun tanulmányi rendszerben szereplő adatokkal, mivel az igénylés adatai a személyi és lakcímnyilvántartással vetik össze az igényléselküldésekor (hosszú és rövid magánhangzók különbözőnek számítanak, második keresztnévnek is szerepelnie kell a Neptunban).

  2. Eltérés esetén a tanulmányi ügyintéződnél kell a hibát jelezni, és javíttatni.

  3. Az igénylését az okmányirodákban kell elindítani, ahol a hallgató kapni fog egy NEK-adatlapot, melynek adatait majd fel kell vinnie a Neptunba. Az igénylés okmányirodához kapcsolódó menetéről bővebb információt a következő oldalon találsz. https://www.oktatas.hu/felsooktatas/diakigazolvany/diakig_igenyles_hun

  4. A Neptunban az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylésfelületen új felvétel gombbal lehet létrehozni az új diákigazolvány igénylést.

  5. A sorszám mezőbe kell felvinni a NEK-kódot (nagybetűkkel, elválasztó jelek nélkül kell beírni a megfelelő helyre)

  6. Igénylés típusát értelemszerűen ki kell választani(első igénylés, elveszett, stb.)

  7. Képzés mezőbe az a képzés fog megjelenni, amelyikkel a hallgató a Neptunba bejelentkezett. Amennyiben valaki több képzéssel rendelkezik, azon a képzésen kezdje el az igénylést, melyre kérni szeretné a diákigazolványát

  8. Cím mezőbe a Neptunban megadott állandó lakcímet, vagy tartózkodási címet lehet megadni, amelyhez lakcím kártya is tartozik

  9. Másodlagos intézményt annak kell megadnia, aki másik intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, és szeretné szerepeltetni a másik intézményt is a diákigazolványon

  a. Másodlagos intézménynyomdai kódjának megadása szintén kötelező, erről az adott intézménynél kell érdeklődnie a hallgatóknak. Ez a nyomdai kód az alábbi formával rendelkezik: F01111

  b. Fontos! Nem összekeverendő az intézmények OM-kódjával, ami FI01010 formájú!

  10.A diákigazolvány igénylése, legyártása díjtalan, de amennyiben az igazolványt elveszítenéd a matrica pótlásának díja 3.500,-Ft.

  11.Az igénylés küldése után van lehetősége a hallgatónak ideiglenes igazolványt kérni a Tanulmányi Osztályon. (Ha a létrehozott igénylés sorában a FIR-be feladva mezőben szerepel dátum, akkor került az igénylés továbbításra)

  12.Az elkészült diákigazolványt a jogosult lakcímére postázzák – külföldi cím esetén abba az okmányirodába, ahol a NEK-adatlap készült.

  13.A hallgatóknak lehetősége van nyomon követni a diákigazolvány igénylésének menetét a https://igenyles.diakigazolvany.hu/felületen, az oktatási azonosítójának megadásával (7-sel kezdődő 11 számjegyből álló azonosító)

  Amennyiben ott bármilyen hibát észlelsz, kérjük jelezd a neptun@uni-corvinus.hucímen, (a Neptun kódod megadásával, a hiba rövid leírásával)

  A Neptun a BCE által használt egységes tanulmányi rendszer, melyen keresztül számos, egyetemi éveitekhez elengedhetetlen adminisztratív, funkcionális teendőt intézhettek, illetve szükséges intéznetek. A teljesség igénye nélkül, a Neptunon keresztül nyílik lehetőségetek felvenni tárgyaitokat és a vizsgáitokat,itt tudjátok összeállítani az órarendeteket, jelentkezhettek be aktív vagy passzív félévre, fizethetitek be a tandíjat, vizsgadíjat és egyéb költségeket,továbbá adhattok le kérvényeket, pályázatokat, szakosodást, és az ösztöndíjak is erre a felületre érkeznek. A rendszer tárolja a régi tárgyakat, valamint azt is, hogy hányszor vizsgáztál és milyen érdemjegyet szereztél az adott tárgyból.Természetesen számos egyéb tájékoztató célú tartalom és leírás mellett. A felsoroltakon túl egyetemi éveitek során további számos egyéb funkcióval is megismerkedhettek azok aktualitása és szüksége szerint.

  Írásos tájékoztató a rendszer használatáról

  NEPTUN Hallgatói web – segédlet

  A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 59.§, 61.§ és 62.§ szakaszai alapján részletfizetést kizárólag a második aktív félévet és azt követőféléveket megkezdő hallgató igényelhet. A beiratkozás félévében nincs lehetőség részletfizetésre.


  A vonatkozó szabályzat ide kattintva érhető el a Szervezeti Működési és Szabályzat aloldalon, azon belül is a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat rész alatt. 

  A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 25 §-a és 1.sz.melléklete alapján pályázatot hirdet Rendszeres szociális ösztöndíjra az egyetem hallgatói számára a 2020/2021 tanév 1. félévére
  Diákhitel tájékoztató – 2020/2021/1
  Vágólapra másolva