Ugrás a fő tartalomra

Képzések, Tantárgyak

Speciális Pénzügy-Matematikai alapképzés

Felvehetik:

  • pénzügy és számvitel
  • alkalmazott közgazdaságtan
  • emberi erőforrások
  • gazdálkodási és menedzsment
  • gazdaságinformatikus
  • kereskedelem és marketing
  • turizmus-vendéglátás


alapképzési (BA) szakok I. éves hallgatói közül azok, akik a programra felvételt nyernek az online felvételi jelentkezés alapján.

Tervezett létszám: 60 fő (kb. 50% SPM-IMP, 50% SPM)

Mi az SPM?

Az SPM elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem azon hallgatóinak szól, akik pénzügy vagy egyéb módszertanigényes mesterszakokon szeretnék folytatni tanulmányaikat. Az SPM program keretében a hallgatók a választható tárgyaik órakeretére vehetnek fel egy blokkban emelt szintű pénzügyi és matematikai jellegű tárgyakat. A program elsődleges célja megadni, begyakoroltatni azokat a módszertani alapokat, amelyekkel a pénzügy MSc kurzusok elvégezhetők. Az SPM elvégzése nem előfeltétele a későbbi pályaválasztás egyik elemének sem, az itt megszerzett és elmélyült ismeretek jelentik a hasznot a programot elvégzőknek. Az SPM program tekinthető egyfajta mesterelőkészítő kurzus-sorozatnak is. Az SPM-et a 2020/21-as tanévben két szinten indítjuk. A képzés két szintje:

  • SPM: emelt szintű matematika, statisztika és pénzügy képzés
  • SPM-IMP: emelt szintű matematika, statisztika és pénzügy + közgazdaságtan


SPM

Emelt szintű matematikai, statisztika és pénzügyi ismereteket adó program. Az egyetemi alapképzés matematika oktatásához képest nagyobb óraszámban és más struktúrában (négy féléven keresztül) hallgatják a program résztvevői a matematikai tárgyakat. Az emelt óraszám azt a mélyebb megértést és elsajátítást biztosítja, amely a pénzügy (befektetéselemző) és kvantitatív pénzügy mester szakok sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen.

SPM-IMP

Az SPM programot meghirdetjük az Intenzív Módszertani Program keretében is. Az Intenzív Módszertani Programnak komoly hagyománya van egyetemünkön. Az Intenzív Módszertani Program emelt szintű módszertani tudással is rendelkező közgazdászok képzését célozza, célozta meg. Az SPM-IMP program magában foglalja a teljes SPM programot (tehát a matematika tárgyakat velük együtt tanulják), ezen felül a közgazdasági tárgyak esetén is magasabb szintű ismereteket nyújt. Az SPM-IMP kurzuscsoport átfogó, érdekes és matematikailag, közgazdaságilag is versenyképes tudást ad az egyetemi tanulmányok mester szakon történő folytatásához.

Az IMP program felelőse: Csekő Imre egyetemi docens, Közgazdaságtani Intézet.

Az SPM és SPM-IMP programokra ugyanúgy a fenti jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, amelyen meg kell majd jelölni, hogy melyik programra kívánnak pályázni. Mindkét formát meg lehet jelölni, amennyiben az SPM-IMP-re nem jut be valaki, könnyen elképzelhető, hogy a sima SPM-re igen.

Idén összesen kb. 60 fő kezdheti meg emelt szintű pénzügyes tanulmányait, közülük kb. 30 fő SPM-IMP-esként, 30 fő SPM-esként.

Az SPM-es matematika, statisztika és vállalati pénzügy tárgyakat az eredeti alapozó képzés tárgyai helyett és nem mellé kell felvenniük a hallgatóknak.

SPM és IMP-SPM tanterv 2020

Gyakran ismétlődő kérdések

Mire jó az SPM?

Elsősorban a pénzügy mesterszak valamint a biztosítási és pénzügyi matematikai mesterszak elvégzéséhez adja meg az alapokat. A bolognai-tantervű (BA, Bsc, MA, Msc) egyetemi képzések bevezetése előtti időkben sem volt könnyű pénzügyesként (befektetéselemzőként) a negyed-ötöd év elvégzése (a mai Msc), mert a modern pénzügyi, vagy kockázatkezelői ismeretek több matematikát kívánnak, mint a hagyományos gazdálkodási közgazdász feladatok. A mostani Bachelor-képzésen a matematika/statisztika-oktatás a hagyományos közgazdász feladatokat célozza meg, ami nem elég a modern pénzügyekhez.


Nem elég amit alapképzésben tanulok?

Sok gazdálkodási szakfeladat elvégzésére elég, de a magasabb hozzáadott értékű, jellemzően kvantitatív pénzügyi ismeretekhez már kevésnek bizonyulhat. Régen a Közgázon legalább négy félév matematika, két félév statisztika, számítástechnika és ökonometria is helyet kapott az első három év képzésében. Ez akkor elég volt a pénzügyesek számára is. Mára ez az óraszám lecsökkent. Az SPM ezt a régi színvonalat hozza vissza, és célja a lehetőség szerint ezt egy kicsit meg is haladni.


Mennyire erős ez a matek? Fogom bírni?

Aki szorgalmas, rendszeresen gyakorolja a példákat, készül és nem volt rossz középiskolában matematikából, annak nem okozhat gondot, sőt! Mivel nagyobb az óraszám, így jobban a dolgok mögé lehet látni, sokkal dinamikusabban elsajátíthatók az új ismeretek és élvezetesebb is! Nem olyan absztrakt a matematika, mint például a gazdaságelemzőké, de azért lényegesen több, mint az alapképzés tárgyain. Kisebb méretű csoportos szemináriumok vannak, ahol valóban meg lehet érteni az anyagot, kellő kitartással. Sok konzultáció van és jó csapat.


Mi történik akkor, ha mégsem megy?

Általában ez ritkán esik meg, bár nem ígérjük, hogy minden vizsga és tananyag “sétagalopp”. A matematika tárgyakat alapszakon újra kell csinálni – esetleg egy különbözeti vizsgával, a többi tárgyat elfogadják az alap helyébe. A Matematika tanszéken Megyeri Krisztina és Medvegyev Péter tanárok az SPM programok matematika tárgyainak felelősei. Aki képzés első három matematika tárgyát megcsinálta, annak az alapszakos két matematika tárgya is teljesítettnek számít.


Ha még nem tudom, hogy mit szeretnék később csinálni, akkor is érdemes az SPM-képzést elkezdeni?

Minél többet lát és tapasztal az ember, annál jobban alkalmazkodik az új helyzetekhez, annál inkább lehet sikeres. Sokan vannak olyanok, akik egész konkrétan használják fel a szerzett tudást mindennapjaikban, vannak olyanok, akik közvetlenül szinte semmit, de nem bánták meg, hogy komolyabban vették az egyetemet. Akiben van egy kis “matekos” véna, az általában szereti a programot, de szorgalom és kitartás is kell, anélkül nem megy. Aki úgy érzi, bejön neki az, hogy gazdasági kérdésekkel számolósabb, matekozósabb, akár programozósabb stílusban foglalkozzon, itt a helye!


Ki az akihez fordulhatok, ha valamilyen SPM tantárgyfelvételi kérdésem, problémám van?

A program koordinátorához, Dömötör Barbarához. Ha őt nem lehetne elérni, a Befektetések Tanszéken többen is segítenek. Az SPM-Diákszervezetben lévő diákok tudnak minden “fogást”, “trükköt”, amit az adminisztrációban tenni kell, általában ők a leginkább informáltak.


Vannak ajánlott tárgyak, illetve a tantárgyi szerkezetben meg nem hirdetett, de elindított SPM-es órák. Fel kell-e ezeket venni?

Néhány tanszék felajánlja, hogy külön csoportban kezeli az SPM-eseket. Ez általában nem jelent extra tananyagot, de több odafigyelést igen. Nem kötelező ide jelentkezni, de mindenképpen érdemes. A választható SPM-es tárgyak is ajánlottak ugyan, de nélkülük is el lehet végezni az SPM-programot.


A többletteljesítmény többletkredittel is jár. Belefér a keretbe?

Az SPM program belefér az államilag támogatott kreditkeretbe. Azonban, mivel a többlet krediteket a választható tárgyak terhére írják, kevesebb választható tárgyat kell/lehet teljesíteni. Mindenkinek javasoljuk, hogy figyeljenek a kreditek számára az órarendjük tervezésekor! Aki úgy gondolja, hogy a kereten felül is vesz fel tárgyakat (pl. extra idegen nyelv óra, stb.), számoljon azzal, hogy keretének túlcsordulása esetén a Karnak be kell fizetni az ezért járó összeget.


Mi a különbség az SPM és az SPM-IMP között?

Az IMP-esek erősebb közgazdasági és számítógépes modellezési ismereteket kapnak. Nagyon sok pénzügyes téma szorosan kapcsolódik a közgazdaságtan kérdéseihez, aki kicsit “mögé is szeretne látni” a pénzügyeknek, az SPM-IMP-et vegye fel. A két szint közül az SPM-IMP-et javasoljuk, az a jobb.


Mit csináljak, ha a programra szeretnék jelentkezni?

Mindenképpen be kell jelentkezni a felvételi teszt vizsgájára! A felvételi jelentkezési lap kitöltésével kell megerősíteni a jelentkezési szándékot.

Programkoordinátor

Dömötör Barbara Mária barbara.domotor@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 281
Telefon: +36 1 482 5212 • Mellék: 5212

Programfelelős

Dr. Száz János janos.szaz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Makropénzügyek
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
E épület, 277
Telefon: +36 1 482 5125 • Mellék: 5125
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.02.24. - 11:31:27