Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

Őszi szemeszter

 • Vállalatgazdaságtan (BSc) - Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

A tantárgy célja az üzleti adminisztráció alapvető ismereteinek átadása annak érdekében, hogy megteremtődjenek a német nyelvű továbbképzés előfeltételei. Az üzleti menedzsment alapfeltételein kívül a hangsúly az üzleti döntések alapvető kérdéseire koncentrál.


 • Vállalati pénzügyek (BSc) - Investition und Finanzierung

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a tudományág pénzforgalmával és pénzügyi piacorientált gondolkodásával, és lehetővé tegye számukra, hogy kritikusan elemezzék a befektetési és finanszírozási projektek gyakorlat-orientált módszereit, és értékeljék azok fenntarthatóságát.


 • Piackutatás (BSc) - Marktforschung

A tanfolyam ismerteti a leggyakrabban használt piackutatási eszközöket. A tárgy tárgya az információs folyamatok jelentése, felépítése és az információszerzés döntő szempontjai. A cél a hallgatók megismerése az alapvető kutatási módszertani ismeretekkel.


 • Adózástan (BSc) - Steuerlehre

A hallgatóknak meg kell ismerniük az egyes jövedelemadó-típusok legfontosabb elemeit (adófizetési kötelezettség, becslési alap és tarifa), valamint meg kell érteniük kapcsolatukat. Képeseknek kell lenniük nem csak a különféle típusú társaságokra vonatkozó összetett adóterhek kidolgozására, hanem az adózásnak az egyes üzleti kérdésekre gyakorolt hatásainak megvizsgálására is.


 • Szervezeti magatartás (BSc) - Verhalten in Organisationen und Personal

A tanfolyam elmagyarázza a hatékony csoportok és csoportok munka fontosságát. A hallgatóknak meg kell ismerniük a vállalati kultúra fejlesztési módszereit személyes észlelési torzítással, a szervezetek kritikai elemzése érdekében. A félév során a hallgatók, a jövőbeli vezetőkhöz hasonlóan, lehetőséget kapnak arra, hogy megfigyeljék a környezetet, a szervezetek szervezeti formákon és stratégiákon keresztüli alkalmazkodásától függően. A maximális hatékonyság elérése érdekében a vezetőknek meg kell győzniük a "stressz" megbirkózó képességét a munkahelyi stresszel, és fejleszteniük kell az emberekkel kapcsolatos ötleteiket vezetői szerepkörökhöz.


Tavaszi szemeszter


 • Üzleti döntési technikák (BSc) - Betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie

Az üzleti döntéselmélet (döntéselmélet) a döntéshozatali helyzetek felépítésével foglalkozik a vállalkozói gyakorlatban. A "döntéselmélet" tárgya alkalmazás-orientált tudományág. A téma célja a különféle információs struktúrákon kívüli operatív döntések vizsgálata és megtervezése.


 • A marketing alapjai (BSc) - Grundlagen des Marketing

A tárgy célja, hogy a hallgatók mélyreható ismereteket kapjanak a vállalat piaci és értékesítési politikáiról. Mikrogazdasági szempontból a marketing problémáit vállalkozói feladatként kezelik. Az osztályok gyakorlatilag orientáltak, ahol csak lehetséges. Ennek megfelelően az áttekintés során elméleti kérdéseket és problémákat összekapcsolják és megvitatják a jelenlegi gyakorlati feladatokkal és témákkal.


 • Üzleti informatika (BSc) - Wirtschaftsinformatik

Az üzleti informatika mint tudomány fogalommeghatározása után az üzleti adminisztráció és a számítógépes tudomány referencia tudományágait tárgyaljuk. Információs rendszerekkel, informatikai menedzsmenttel, üzleti folyamatok menedzselésével, e-üzlettel és tudásmenedzsmenttel foglalkozunk.


 • Makrogazdasági alapismeretek (BSc) - Allgemeine volkswirtschaftslehre 

A tanfolyam célja, hogy áttekintést adjon a hallgatóknak a közgazdaságtan különböző témáiról és területeiről. A hallgatóknak meg kell tanulniuk a gazdasági gondolkodásmód és a gazdasági modellek megértését.


 • Költségszámítás (BSc) - Kostenrechnung

A tantárgy célja a hallgatók bemutatása a vállalkozói költségek, teljesítmény és jövedelem elszámolásának alapvető feladatairól, alterületeiről és módszereiről. Az elméleti gondolatokat gyakorlatok egészítik ki.

Őszi szemeszter

 • Stratégiai gondolkodás (MSc) (A fenntartható és társadalmilag felelős vállalat) - Strategisches Denken

A tantárgy célja a hallgatók megismerése az üzleti stratégiai gondolkodás legfontosabb elemeivel. A tanfolyam elméleti alapot és gyakorlati példákat kínál arra, hogy a stratégiai gondolkodás hogyan működik a vállalatokban, és hogyan lehet a vállalatok sikere a kreatív stratégiai gondolkodás révén.


  Tavaszi szemeszter

 • Multinacionális vállalatok vezetése (MSc) - Management multinationaler Unternehmen

A rendezvény célja megtanulni megvizsgálni a különféle típusú vállalatok nemzetközivé válásának lehetőségeit, és tágabban megnézni a globalizáció fogalmát.


 • Haladó befektetési és finanszírozási (MSc) - Investition und Finanzierung für Fortgeschrittene

Beruházás és finanszírozás esetén elmélyítik a Bachelor fokozatból szerzett ismereteket. Megvitatják a vállalati pénzügyek és a származékos pénzügyi eszközök témáit, és a modern tőkepiaci kutatások hátterében átfogó képet alakítanak ki a befektetési és finanszírozási elméletről.


 • Stratégiai emberi erőforrások menedzsmentje (MSc) - Strategisches Human Ressourcen Management

Ez a kurzus a stratégiai humán erőforrás menedzsment elméleti alapjait és releváns fogalmait tanítja. A cél az, hogy megismertesse a hallgatókat a stratégiai személyzeti menedzsment gyakorlati kihívásainak megoldásának megközelítésével.

 

  Vágólapra másolva