Ugrás a fő tartalomra

Akadémiai terület

Az akadémai területhez tartozó szervezeti egységek feladata az oktatás és tudományos kutatási alapfeladatok ellátása és folyamatos fejlesztése, a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok gondozása. Az Egyetem alaptevékenységének megfelelően oktatási és tudományos kutatást végző szervezeti egységei a doktori iskolák, intézetek, kompetenciaközpontok, szakkollégiumok, kutatóintézetek, tanszékek és központok.


Prof. Dr. Szabó Lajos György lajos.gy.szabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet
mb. Rektor / Rector
E épület, 2005
Telefon: +36 1 482 5460

Corvinus Institute for Advanced Studies

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa 2018 tavaszán döntött a Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) nemzetközi kutatóközpont létrehozásáról, amelynek célja a Corvinus tudományos teljesítményének és nemzetközi beágyazottságának erősítése.

Vezető

Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár z.o.szanto@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
CIAS dékán / CIAS dean
C épület, 724
Telefon: +36 1 482 7347 • Mellék: 7347
Fehér-elválasztás-1.png
Prof. Dr. Szabó Lajos György lajos.gy.szabo@uni-corvinus.hu
E épület, 205
Telefon: +36 1 482 5274 • Mellék: 5274

Akadémiai menedzsment

Az Akadémiai Menedzsment az akadémiai műhelyek irányítását támogató szakmai és adminisztratív egység. Tevékenységét az általános rektorhelyettes közvetlen vezetésével végzi.

A szervezeti egység fő feladatai:

  • Az intézeti rendszer irányítása és fejlesztése.
  • Az akadémiai életpályarendszer működtetése és fejlesztése.
  • Az intézetek és kompetenciaközpontok teljesítménymenedzsment-rendszerének működtetése és fejlesztése.

Elérhetőség: arh@uni-corvinus.hu

Kompetenciaközpontok

A oktatásmódszertani-, kutató-fejlesztő és szolgáltató kompetenciaközpontok feladata az oktatás- és kutatásfejlesztési tervek, nemzetközi mobilitás, valamint a tudomány és a társadalom párbeszédének elősegítése, és az Egyetem stratégiai célkitűzések támogatása.

Corvinus Nyelvvizsgaközpont

Nyelvvizsgaközpontunk általános és szaknyelvi vizsgáztatást végez alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). Az általános nyelvvizsga angol és német nyelvből egy- és kétnyelvű változatban is letehető.A közgazdasági szaknyelvi vizsga angol, francia, német, olasz, orosz, portugál,spanyol nyelvekből, a nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvekből tehető le.

Vezető

Dr. Erdei József airdei@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Idegennyelvi Oktató és Kutatóközpont
Igazgató, egyetemi docens /Director, associate professor
C épület, 535
Telefon: +36 1 482 7263 • Mellék: 7263

Corvinus Science Shop

A Corvinus Science Shop a tudomány és társadalom párbeszédét erősíti. Találkozási pont, ahol a helyi közösség és az egyetemi közönség kérdez és válaszol. Civil szervezetek, társadalmi vállalkozások, nonprofit szervezetek, informális közösségek és aktív állampolgárok kérdéseit csatornázza egyetemi tantárgyakba, kutatásokba, ahol oktatók, kutatók és a diákok e kérdések megválaszolásán dolgoznak, a kérdezőkkel közösen.

Vezető

Matolay Réka reka.matolay@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 385
Telefon: +36 1 482 5311

Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont

A központ küldetése az, hogy egyetemünk hallgatói a mindennapi életben, a tanulmányok, külföldi tanulmányutak – különös tekintettel az EU felsőoktatási térség nyújtotta új lehetőségekre – szakmai gyakorlatok és a munkavégzés során jól használható, tárgyalóképes, időtálló szóbeli és írásbeli idegen nyelvi készségeket alakítsanak ki és fejlesszenek korszerű módszerekkel, reális időkeretben.

Vezető

Dr. Dobos Ágota agota.dobos@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Idegennyelvi Oktató és Kutatóközpont
Szakfelelős/Programme Director
C épület, 535
Telefon: +36 1 482 7266 • Mellék: 7266

Testnevelési és Sportközpont

A Testnevelési és Sportközpont az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes irányítása alatt álló az Egyetem alaptevékenységéhez igazodó rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezéséért felelős kompetenciaközpont, amely a Testnevelési és Sportközpont vezető közvetlen vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Vezető

Vladár Csaba csaba.vladar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Testnevelési és Sportközpont
Sportközpont vezető / Head of Sport Centre
C épület, 211
Telefon: +36 1 482 7194 • Mellék: 7194

Szakkollégiumok

A Corvinus diákszervezeti életének kiemelkedő intézményei a szakkollégiumok.Tagjaik hasonló érdeklődésű hallgatók,akik rendszerint együtt is laknak a kollégium épületében.Az önszerveződő hallgatói közösségekben lehetőség van részt venni az egyetemi tanulmányokat kiegészítő, kis létszámú kurzusokon, elmélyülni akár egyszerre több tudományterületben is. A szakkollégiumokban életre szóló barátságok,szakmai kapcsolatok születnek,mindamellett, hogy tagjaik olyan közösséget alkotnak, amelyre később egy életen át számíthatnak. A Corvinuson jelenleg hét szakkollégium működik. A kollégiumok elsősorban első- és másodéves hallgatók jelentkezését várják, de bármikor lehetőséged van csatlakozni hozzájuk.

Fehér-elválasztás-1.png
Dr. Vas Réka Franciska reka.vas@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
Sóház, S.223
Telefon: +36 1 482 7412 • Mellék: 7412

Oktatásmenedzsment

A Oktatásmenedzsment az oktatásirányítást támogató szakmai és adminisztratív szervezeti egység, amely az oktatási rektorhelyettes közvetlen vezetésével végzi tevékenységét az Egyetem valamennyi telephelyén és a teljes oktatási tevékenysége vonatkozásában.

Elérhetőség: oktat.rh@uni-corvinus.hu

Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ

Az Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes irányítása alatt álló, az Egyetem oktatási és digitális inkubációs központjaként, oktatásmódszertani és digitális kutatóközpontként működő kompetenciaközpont, amely központvezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja

Dr. Szántó Richárd richard.szanto@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Oktatási rektorhelyettes – Oktatásmenedzsment
Alapképzésekért felelős dékán, egyetemi docens/Dean for Undergraduate Programs, Associate Professor
E épület, 212
Telefon: +36 1 482 5103 • Mellék: 5103
Fehér-elválasztás-1.png
Dr. Havran Dániel mester.dekan@uni-corvinus.hu, daniel.havran@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Oktatási rektorhelyettes – Oktatásmenedzsment
Dékán, Egyetemi Docens / Dean, Associate Professor
E épület, 212, 257
Telefon: +36 1 482 5103 • Mellék: 5103, 5216
Dr. Patrick Bohl patrick.bohl@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Oktatásmenedzsment
Szakirányú programokért és executive képzésekért felelős dékán, adjunktus
E épület, 212
Telefon: +36 1 482 5251 • Mellék: 5251
Dr. Kelemen Zita Anikó zita.kelemen@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Interkulturális Marketing és Fogyasztói Magatartás
Docens / Associate Professor
E épület, 289
Telefon: +36 1 482 5268 • Mellék: 5268
Prof. Dr. Zsóka Ágnes agnes.zsoka@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 207
Telefon: +36 1 482 5395 • Mellék: 5395

Akadémiai Fejlesztések

Az Akadémiai Fejlesztések szervezeti egység az akadémiai fejlesztéseket, akadémiai policy-alkotást támogató szakmai és adminisztratív egység. Feladatai többek között az akadémiai fejlesztési irányok, policyk, szabályozási tartalmak rendszerszintű összehangolása, a fejlesztéshez tartozó szabályozási és cselekvési keretrendszer előkészítésének koordinálása, előterjesztések előkészítése. Tevékenységét az akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes közvetlen vezetésével végzi.


Elérhetőség: afejl.rh@uni-corvinus.hu

Corvinus ERS Hub

Innovációs Bizottság

Fehér-elválasztás-1.png
Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár z.o.szanto@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
CIAS dékán / CIAS dean
C épület, 724
Telefon: +36 1 482 7347 • Mellék: 7347

Kutatásmenedzsment

A Kutatásmenedzsment szervezeti egység a kutatásirányítás kialakítását támogató szakmai és adminisztratív szervezeti egység, amely a kutatási rektorhelyettes közvetlen vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem teljes kutatási tevékenysége, illetve telephelye vonatkozásában ellátja.

Corvinus Doktori Iskolák

A Corvinus Doktori Iskolák (CDI) a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Magyarországi Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) általakkreditált 4 doktori iskolájának munkáját összehangoló szervezet. A BCE Szenátusa által 2017–ben alapított Corvinus Doktori Iskolák elsődleges feladata a doktori (PhD) képzés egységes adminisztrációjának működtetése, a minőségbiztosítási folyamatok nyomon követése, a képzés fejlesztését szolgáló innovációk koordinálása,a doktori iskolák közötti szinergiák kihasználásának elősegítése. 

Vezető

Dr. Kónya István Tamás istvan.konya@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 235
Telefon: +36 1 482 5591 • Mellék: 5591

Egyetemi Könyvtár

Az Egyetemi Könyvtár a kutatási rektorhelyettes irányítása alatt álló a könyvtári szolgáltatás biztosításáért felelős szolgáltató egység, amely a Könyvtár főigazgatója vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja. Az Egyetemi Könyvtár mint nyilvános tudományos közgyűjtemény a tevékenységével az Egyetemen folyó oktatást, az egyéni és csoportos tanulást és a tudományos kutatást szolgálja az Egyetemen oktatott és kutatott tudományok területén.

Vezető

Fischer Mónika monika.fischer@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Egyetemi Könyvtár
Főigazgató / Director General
C épület, C.332
Telefon: +36 1 482 7086 • Mellék: 7086

Egyetemi Levéltár

A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára az Egyetem akadémiai szervezetében, konpetenciaközpontként működik: gyűjti az universitas központi hivatalainak, szervezeti egységeinek, valamint a volt Karoknak, illetve ezek jogelődei szervezeti egységeinek történeti iratait.

Vezető

Zsidi Vilmos vilmos.zsidi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatási rektorhelyettes / Kutatásmenedzsment / Egyetemi Levéltár
Levéltárvezető, főlevéltáros, történész / Head of Archives, Senior Archivist, Historian
E épület, 121.1
Telefon: +36 1 482 5182, +36 1 482 5465 • Mellék: 5182, 5465

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2004-ben alakult. A Kutatóközpont a Budapesti Corvinus Egyetem önálló szervezeti egysége, intézeti státuszban.

Vezető

Szabó László lszabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutatóközpont Vezető / Head of Research Centre
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153
Fehér-elválasztás-1.png
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.16. - 15:18:00