Ugrás a fő tartalomra

Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ

Az Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ feladata, hogy az oktatás magas színvonalának biztosításában és megőrzésében támogassa az oktatási rektorhelyettest, az egyetem intézeteit és oktatóit. A Központ aktívan hozzájárul az egyetem minőségbiztosítási folyamataihoz, a tantervek és digitális tananyagok fejlesztéséhez, valamint a modern felsőoktatás pedagógiai módszerek és jógyakorlatok terjesztéséhez.

Tevékenységeink

Oktatástámogató feladataink megvalósítását három szervezeti csoportban végezzük.

Az Oktatási Minőségfejlesztési Csoport…

 • áttekinti és koordinálja az oktatási minőségfejlesztési tevékenységeket;
 • rövid- és hosszútávú szakmai célkitűzéseket és minőségpolitikát fogalmaz meg az oktatási rektorhelyettes számára;
 • támogató segítséget nyújt az oktatási rektorhelyettes számára az oktatási stratégia kialakításában;
 • támogatja az oktatási rektorhelyettest a minőségirányítási rendszer működtetésében;
 • adatokat gyűjt, kezel és elemez az oktatás és tanulás minőségével, a hallgatók előmenetelével és elégedettségével kapcsolatban;
 • összefogja az akkreditációs folyamatokat és támogatja az akkreditációkban érintett szervezeti egységek felkészülését;
 • működteti és folyamatosan fejleszti az egyetem tanulási eredmény alapú mérési rendszerét;
 • háttéradatok biztosításával segíti a szakfelelősi jelentések összeállítását;
 • valamint rendszerezi a minőségügyi dokumentumokat és időszakosan felülvizsgálja a Minőségügyi Kézikönyvet.

Az Oktatásmódszertani Csoport…

 • tanuló- és tanulásközpontú szemléletet képviselve biztosítja a minőségi tanulás-tanítás pedagógiai hátterét;
 • módszertani oldalról vezeti a szakfejlesztési folyamatokat, biztosítja a tanulási eredményalapú szemlélet adaptív implementálását;
 • követi a felsőoktatáspedagógiai kutatások legújabb irányzatait, eredményeit és beemeli a releváns módszertani innovációkat az oktatók gyakorlatát fejlesztő belső képzési rendszerbe;
 • pedagógiai, oktatásmódszertani kutatásokat végez és biztosítja az egyetemen folyó oktatásmódszertani kutatások neveléstudományi hátterét;
 • segíti a jógyakorlatok beépítését a tanítási-tanulási folyamatba;
 • támogatja az oktatóközösségeket, az oktatói karrierjük különböző szakaszaiban lévő kollégákat folyamatos szakmai fejlődésükben és tanulásukban;
 • elősegíti és ösztönzi az oktatói szakmai tanulóközösségek kialakulását és működését;
 • megismerteti az újonnan belépő oktatókat, kutatókat, valamint a PhD hallgatókat a Corvinus pedagógiai elveivel, értékeivel, a tanítási-tanulási folyamat sajátosságaival, segítve onboarding folyamatukat;
 • kurzusokkal, mentorálással segíti a hallgatókat az egyetemi tanulási folyamatba való sikeres integrációban;
 • részt vesz a hallgatók egyetemi életútjának megtervezését, személyes fejlődésük nyomon követését segítő Navigátor életút- és karriertervező szolgáltatás feladataiban;
 • biztosítja a NOLDUS Viselkedéskutató Labor szakmai felügyeletét, kutatásmódszertani támogatást nyújt a NOLDUS szoftverek használatával kapcsolatos kutatásokhoz;
 • hazai és nemzetközi akkreditációs folyamatokat támogat, a minőségbiztosítási folyamatok működtetését segíti;
 • valamint szakmai segítséget nyújt a Corvinus Teaching Excellence program fejlesztéséhez és adatok intézményi értelmezéséhez.

Az E-learning Fejlesztési és Támogatási Csoport…

 • a Moodle helpdesk révén technikai és módszertani támogatást nyújt az oktatók és hallgatók számára;
 • segíti az oktatókat a webalkalmazások és felhőmegoldások technikai és módszertani használatával kapcsolatban;
 • támogatja az oktatókat a digitális tananyagok és oktatási megoldások fejlesztésében, valamint azok e-learning rendszerbe és oktatási folyamatokba történő beépítésében;
 • e-learning és videós tananyagokat fejleszt;
 • az oktatók számára képzéseket tart a Moodle és az e-learning technológiák (multimédiás eszközök és interaktív tartalomkészítő és-megosztó megoldások – például H5P, Mentimeter) használatáról és hatékony alkalmazásáról;
 • rendszeresen frissíti és fejleszti az e-learning rendszert a visszajelzések, a biztonsági fejlesztések és a nemzetközi jógyakorlatok alapján;
 • gondoskodik arról, hogy az e-learning rendszerhez és az egyetem által előfizetett felhőszoftverekhez az oktatók hozzáférjének és a Moodle felületet minden hallgató elérje;
 • segíti az oktatókat a diákok közötti együttműködést és interakciót elősegítő online megoldások (például Mentimeter, Kahoot stb.) alkalmazásában;
 • részt vesz az oktatástechnológiai innovációkat és jógyakorlatokat bemutató konferenciákon és ezeket kutató projektekben;
 • kapcsolatot tart a nemzetközi és hazai e-learninges közösséggel, Moodle üzemeltetőkkel;
 • együttműködik számos más egyetemi szervezeti egységgel (például intézetek, tanszékek Hallgatói Szolgáltatások, könyvtár, Doktori Iskola, Neptun iroda stb.) – kiemelten pedig az Informatikai Szolgáltató Központtal, ami a csoport munkájához biztosítja az informatikai hátteret;
 • visszajelzéseket gyűjt mind az oktatók, mind a hallgatók e-learning tapasztalatairól, és ezeket az információkat felhasználva fejleszti a szolgáltatásokat.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.18. - 07:54:38