Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ

Küldetésünk a multidiszciplináris látásmód és rendszerszemlélet átadására, a készség-, attitűd- és felelősségvállalás fejlesztésére képes, a képzésben lévő generációk főbb jellemzőihez igazodó, gazdag módszertani eszköztárral rendelkező, a tanítási-tanulási folyamatba az IKT eszközöket hatékonyan integrálni képes, innovatív, a változásokat menedzselő, a hazai és nemzetközi tudományos térben tájékozott közgazdásztanárok képzése, továbbképzése.

Stratégiánk fókuszában öt kiemelt terület:

 • A közgazdásztanár képzés korszerűsítése és megújulása
 • Felnőttképzés
 • Digitális tanulási folyamatok és digitális tanulási eszközök fejlesztése
 • Együttműködés szakmai partnerekkel (tanárképző intézményekkel, közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal, fejlesztési és kutatási intézetekkel, szakképzést irányító szervezetekkel)
 • Nemzetközi nyitás, nemzetközi kapcsolatok kialakítása

Elsődleges célkitűzéseink:

 • Országos digitális módszertani központtá válás
 • Versenyképes, minőségi képzések nyújtása
 • Ezeknek alárendelten határozhatjuk a fenti területek célkitűzéseit: Közgazdásztanár képzés korszerűsítése és megújulása.
 • Tartalmában és szerkezetében változó közgazdásztanár képzés
 • Optimális képzési kínálat meghatározás a változó igényekhez igazodva
 • Teljesítményelvű, hallgatóközpontú tanítási-tanulási környezet kialakítása képzéseinken
 • A képzések komplexitásának biztosítása
 • Műhelymunkák kialakítása és erősítése
 • Tanszékek közötti koordinációs feladatok hatékony ellátása
 • Idegen nyelvű kurzusok indítása
 • Párhuzamos képzési lehetőség akkreditálása

Felnőttképzés:

 • Környezeti változásokhoz igazodó továbbképzések
 • Felsőfokú szakképzések (rövid ciklusú) és szakirányú szakképzések közismereti és közgazdász tanárok, az oktatási rendszerben dolgozók számára
 • A felsőoktatásban dolgozó oktatók módszertani továbbképzése
 • Phd hallgatók és demonstrátorok módszertani képzése
 • Bekapcsolódás a mentortanár képzésbe

Digitális tanulási folyamatok és digitális tanulási eszközök fejlesztése:

 • Innovatív fejlesztések – Gennovációk
 • E-learning és blended taneszközöket készítő központ működtetése
 • Tükrözött tantermi oktatások megvalósítása
 • A Tanárképző és Digitális Tanulási Központ honlapján egy módszertani bank létrehozása és működtetése
 • Együttműködés szakmai partnerekkel, kollégákkal (tanárképző intézményekkel, közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal, fejlesztési és kutatási intézetekkel, szakképzést irányító szervezetekkel)

A végzett hallgatók alumni hálózatának kialakítása és működtetése:

 • Gyakorló iskolai hálózat újraszervezése és működtetése
 • Szakkollégium szerű szerveződést létrehozása közgazdasági alapképzésben részt vevő hallgatók számára
 • Hazai kutató és fejlesztő munkákba bekapcsolódás
 • Nemzetközi nyitás, nemzetközi kapcsolatok kialakítása

Bekapcsolódás a nemzetközi kutatási programokba:

 • Szakmai együttműködések kialakítása hasonló profilú intézményekkel
 • Idegen nyelvű online kurzusok, képzési programok indítása
 • Konferenciák szervezése, illetve nemzetközi és hazai konferenciákon való részvétel
 • Célrendszerünk elfogadása és megvalósítása biztosítja Tanárképző és Digitális Tanulási Központunk több lábon állását, megerősödését, elfogadottságának növekedését az egyetemen belül.

A célkitűzések és a hozzá kapcsolódó feladatok megvalósítását segíti a TDTK kialakult szervezeti és működési felépítése.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.11.29. - 21:03:59