Ugrás a fő tartalomra

Szolgáltató terület

Az Egyetem működtetése a funkcionális szervezeti egységeken keresztül valósul meg. A funkcionális szervezeti egységek fő feladata az Egyetem céljai megvalósításának, feladatai teljesítésének támogatása.


Dr. Anthony Radev elnok@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet
Elnök / President
E épület

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés az elnök irányítása alá tartozó független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadási tevékenység, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Módszeres és szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósulását.

Hallgatói Szolgáltatások

A Hallgatói Szolgáltatások szervezeti egység az elnök irányítása alatt álló, a hallgatói tanulmányokhoz kapcsolódó ügyviteli, valamint tanácsadási és szolgáltatási feladatokat ellátó funkcionális egység, amely a hallgatói szolgáltatások vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait a doktori képzés kivételével az Egyetem valamennyi tevékenysége, illetve telephelye vonatkozásában ellátja.

Vezető

Dr. Gyenge Magdolna magdolna.gyenge@uni-corvinus.hu
E épület, 197
Telefon: +36 1 482 5010 • Mellék: 5010

Campusélmény és Hallgatói Integráció

A terület feladata az egyetemre érkező hazai és külföldi gólyák bevezetése a tanuláson túlmutatóan is az egyetem életébe, az egyetemi közösségekbe. Kiemelten fontos, hogy támogatják a HSZ hallgatóbarát kommunikációját. Továbbá elősegítik a közösségi élményteremtést a hallgatói bázishoz, campusokhoz köthető infrastuktúra-fejlesztésekhez és eseményszervezéshez kapcsolódóan.

Digitális Innováció

A Budapesti Corvinus Egyetemen a Digitális Innováció csapat aktív részvételével valósulnak meg azok a digitális fejlesztések és innovációs megoldások, amelyek valós differenciáló tényezőként aktívan támogatják az Egyetem hosszú távú versenyképességi céljait és újabb szintre emelik az egyetemi hallgatói élményt.

Hallgatói Támogatás

A Hallgatói Támogatás csapata szakképzett pszichológusokból, tanácsadókból áll, akik a hallgatók mentális egészségét, tanulási módszereiket és a karrierjükről való közös gondolkodást hivatottak egyetemünkön támogatni.

Neptun és Hallgatói Pénzügyek

A Neptun és Hallgatói Pénzügyek csapata felel a hallgatói jogviszonyhoz kötődő ösztöndíjak/díjak, valamint befizetési kötelezettségek teljeskörű gondozásáért, valamint ellátják az egyetemen a hallgatói életúthoz kapcsolódó tanulmányi-informatikai, “neptunos” adminisztrációs feladatokat és ebben a körben támogatják a társcsoportok munkáját is.

Vezető

Dr. Gyenge Magdolna magdolna.gyenge@uni-corvinus.hu
E épület, 197
Telefon: +36 1 482 5010 • Mellék: 5010

Operatív Támogatás

Az Operatív Támogatás csapatának kiemelt feladata az aktív közreműködés a Hallgatói Szolgáltatások folyamatainak feltérképezésében, fejlesztésében, strukturálásában és új, egyszerűsített folyamatainak kialakításában, valamint munkájukkal a szervezeti egység működését és vezetőit támogatják.

Vezető

Weigang Krisztina krisztina.weigang@uni-corvinus.hu
E épület, 199
Telefon: +36 1 482 5322 • Mellék: 5322

Tanulmányi Ügyek

A Tanulmányi Ügyek csapata összehangolt kiszolgálást biztosít az egyetem leendő és jelenlegi hallgatói számára a tanulmányi ügyintézés kapcsán. Főbb feladataik a tájékoztatás, támogatás, ellenőrzés, a szükséges dokumentumok kiadásának koordinációja, a törvényességi megfelelőség biztosítása, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

HR

A HR, mint új funkció önálló szervezeti formában 2020. január 1-én jött létre, azzal a céllal, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem megújulását élenjáró, modern emberi erőforrásmenedzsment eszközökkel, módszerekkel támogassa. Az átalakulás során az intézményi működésben, valamint az oktatás, kutatás terén is mélyreható változásokat tervezünk, melyhez szervezetfejlesztési és változásmenedzsment képességek fejlesztésével is hozzá tudunk járulni. A HR fejlesztésében egyaránt fontos hangsúlyt kap a vezetők és a munkatársak fejlesztése, folyamatos támogatása. Szeretnénk elérni, hogy az Egyetem a munkatársai számára még inkább vonzó munkahellyé váljon, ahol az európai fejlődés élvonalába való törekvés egyben a munkatársi képességek, a tehetségek kibontakozását, az egyéni fejlődési célok megvalósítását is jelenti.

Elérhetőség:

Vezető

Csentericsné Arnold Zsuzsanna zsuzsanna.arnold@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / HR
HR vezető / Head of HR
E épület, 295

Jog, Igazgatás, Szabályozás

A jogi, igazgatási és szabályozási tevékenységért felelős szervezeti egység az elnök irányítása alatt álló, az Egyetem stratégiai jogi, igazgatási és szabályozási tevékenységét ellátó funkcionális egység, amely a jogi vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Elérhetőség: fjsz@uni-corvinus.hu

Vezető

Dr. Bíró Barbara barbara.biro@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Jog, Igazgatás, Szabályozás
jogi vezető, jogtanácsos / head of legal affairs, legal adviser
E épület
Telefon: +36 20 318 0818

Kommunikáció

A kommunikációért felelős szervezeti egység az elnök irányítása alatt álló, az Egyetem stratégiai kommunikációs menedzsment tevékenységét ellátó funkcionális egysége, amely a kommunikációs vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Elérhetőség:

Vezető

Apáti-Tóth Kata kata.apati-toth@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Kommunikáció
Kommunikációs vezető / Head of Communication

Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk

A nemzetközi kapcsolatokért és akkreditációkért felelős szervezeti egység a rektor és az elnök közös irányítása alatt álló, az Egyetem nemzetközi menedzsment tevékenységét ellátó funkcionális egysége, amely a nemzetközi rektorhelyettes-nemzetközi vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Elérhetőség:

Vezető

Dr. Fehér Péter peter.feher@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk
Nemzetközi Vezető / Vice-President for International Relations and Accreditations
E épület, 287
Telefon: +36 1 482 5373 • Mellék: 5373

Nemzetközi Akkreditációk

Akkreditációkkal kapcsolatos tevékenységek a következők: az egyetem képviselete stratégiai hálózatokban (CEMS, PIM) és akkreditációs szervezetekben (EFMD, AACSB, AMBA), valamint a már megszerzett akkreditációink (EQUIS, EPAS, BSIS) folyamatos fenntartása, a tanterv- és tantestület-felülvizsgálatok koordinációja, dokumentálása, és az akkreditációs látogatások előkészítése és levezetése egyetemünkön.

Nemzetközi Hallgatói Mobilitás

Kapcsolatot tartunk külföldi partneregyetemekkel potenciális Erasmus és egyéb bilaterális partnerkapcsolatok kapcsán, gondozzuk kettős diplomaprogramjainkat, s új lehetőségeket kutatunk föl. Hivatalos külföldi delegációk programjának előkészítésében, koordinálásában, nemzetközi események szervezésében (konferenciák, workshopok) veszünk részt.

Nemzetközi Hallgatói Toborzás

A nemzetközi hallgatói rekrutáció célja, hogy bevonzza a régió tehetséges diákjait reguláris képzéseinkre és csereprogramjainkra.

Stratégia

A stratégiai menedzsmentért felelős szervezeti egység az elnök irányítása alatt álló funkcionális egység, amely a stratégiai vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Vezető

Barta Márton barta.marton@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Stratégia
Stratégiai vezető / Head of Strategy
E épület

Vállalati és Intézményi Kapcsolatok

Az egyetem piaci szereplőkkel ápolt kapcsolatainak építését, koordinációját és kezelését végzi, továbbá a volt hallgatók közösségének építését, karrierjük támogatását. Jelenlegi hallgatóink gyakorlati képzésének biztosítására számos kutatásban, innovációban, termelésben, értékesítésben részt vevő céggel, gazdasági társasággal alakít ki együttműködéseket, és megteremti a magas színvonalon képzett hallgatók és az üzleti, intézményi szféra közötti kapcsolatot. Mindamellett, hogy bővítik a hallgatóink előtt álló lehetőségeket, kiemelt feladatukként tekintenek arra, hogy hozzájáruljanak partnereink fejlődéséhez. Küldetésének tekinti, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem birtokában levő tudást és ismeretanyagot a vállalati és intézményi partnerek számára is elérhetővé tegye a korszerű ismereteken alapuló kutatás orientált gazdaságfejlesztés érdekében.

Elérhetőség: vik@uni-corvinus.hu

Vezető

Baranyai Dávid david.baranyai@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Vállalati és Intézményi Kapcsolatok
Igazgató / Executive Director
C épület

Alumni

A Budapesti Corvinus Egyetem legfontosabb céljai között szerepel, hogy minél szorosabban működjön együtt egykori hallgatóival, és bevonhassa őket a diplomaszerzést követően is az egyetem életébe. Munkatársaink jelenleg is dolgoznak azon, hogy az alumni számára az egyetem minél több lehetőséget kínáljon a közösség építésére, az élethosszig tartó tanulásra és a volt hallgatók karrierjének, vállalkozásának támogatására akár évekkel, évtizedekkel a diplomázásuk után is.

KKV Ügyek

Jelenlegi hallgatóink gyakorlati képzésének biztosítására számos kutatásban, innovációban, termelésben, értékesítésben részt vevő kis-és középválallattal alakítunk ki együttműködéseket, és megteremtjük a magas színvonalon képzett hallgatók és az üzleti, intézményi szféra közötti kapcsolatot.

Nagyvállalati Ügyek

Jelenlegi hallgatóink gyakorlati képzésének biztosítására számos kutatásban, innovációban, termelésben, értékesítésben részt vevő nagyválalalttal alakítunk ki együttműködéseket, és megteremtjük a magas színvonalon képzett hallgatók és az üzléti szféra közötti kapcsolatot.

Fehér-elválasztás-1.png
Dr. Domahidi Ákos kancellar@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Kancellári Titkárság
Kancellár / Chancellor
E épület, 299
Telefon: +36 1 482 5595 • Mellék: 5595

Gazdasági Jogi, Beszerzési, Munkajogi Szolgáltatások

A Gazdasági Jogi, Beszerzési, Munkajogi Szolgáltatások a kancellár irányítása alatt álló szervezeti egység, amely a gazdasági jogi, beszerzési, munkajogi vezető vezetésével végzi tevékenységét. A szervezet a gazdasági jogi, beszerzési és munkajogi feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Elérhetőség:

Vezető

dr. Borbás Zsuzsanna zsuzsanna.borbas@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Jogi Szolgáltatások / Gazdasági Jogi,Beszerzési,Munkajogi Szolgáltatások
Igazgató, Jogtanácsos / Director, Legal Adviser
C épület, 620

Pénzügy

A Pénzügy a kancellár irányítása alatt álló, az Egyetem pénzügyi tevékenységét ellátó funkcionális szervezeti egység, amely a pénzügyi vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Központi elérhetőség: penzugy@uni-corvinus.hu
Elektronikus számlák befogadása: szamlabefogadas@uni-corvinus.hu
Számlaigénylés: szamla@uni-corvinus.hu

Vezető

Such Ildikó ildiko.such@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy
Pénzügyi vezető / Head of Finance
C épület, 608
Telefon: +36 1 482 7101 • Mellék: 7101

Campus Szolgáltatások

Az Egyetem épített infrastruktúrájának teljeskörű működtetését, hasznosítását, fejlesztését, továbbá az egyetemi kollégiumok teljes körű működtetését és a hallgatókkal kapcsolatos kollégiumi feladatokat ellátó szervezeti egység.

Kapcsolat: campus@uni-corvinus.hu

Diszpécser szolgálat:
A kárveszély miatt azonnali beavatkozást igénylő, az épület infrastruktúráját érintő működési zavarokat (pl. balesetveszély, csőtörés, áramszünet) a +3630-278-2103 számon kérjük bejelenteni.

Vezető

Dóczi Tamás tamas.doczi@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Campus Szolgáltatások
Campus Szolgáltatások vezető
C épület, fszt. 7

Kollégiumok és szolgáltatások

A szakmai terület a nyomdai szolgáltatásokkal, a kollégiumokkal, valamint a helyiséggazdálkodással kapcsolatos szervezési feladatokat látja el.

Üzemeltetés és beruházás

A szakmai terület a nyomdai szolgáltatásokkal, a kollégiumokkal, valamint a helyiséggazdálkodással kapcsolatos szervezési feladatokat látja el.

Vezető

Bálint György gyorgy.balint@uni-corvinus.hu
C épület, 73
Telefon: +36 1 482 7033, +36 30 535 3377 • Mellék: 7033

Informatika

Informatika (Informatikai Szolgáltató Központ) szervezeti egység feladata a teljes informatikai és telekommunikációs infrastruktúra üzemeltetése, nyomon követése, hibaelhárítása, valamint fejlesztése és az oktatástechnikai szolgáltatások biztosítása. A Helpdesk szolgáltatási egységet személyesen és online felületeken is el lehet érni.  

Elérhetőség: helpdesk@uni-corvinus.hu 

Vezető

Sopronyi Tibor tibor.sopronyi@uni-corvinus.hu
Sóház, 103
Telefon: +36 1 482 7521, +36 30 137 9483 • Mellék: 7521
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.13. - 02:59:41