Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szolgáltató terület

Az Egyetem működtetése a funkcionális szervezeti egységeken keresztül valósul meg. A funkcionális szervezeti egységek fő feladata az Egyetem céljai megvalósításának, feladatai teljesítésének támogatása.

Elnök és az irányítása alatt álló szervezeti egységek

Dr. Anthony Radev elnok@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet
Elnök / President
E épület

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés az elnök irányítása alá tartozó független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadási tevékenység, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Módszeres és szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósulását.

Nagy Edit edit.nagy@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Belső Ellenőrzés
Belső ellenőr (Internal Auditor)
E épület, 114
Telefon: +36 1 482 5526 • Mellék: 5526

Hallgatói Szolgáltatások

A Hallgatói Szolgáltatások szervezeti egység az elnök irányítása alatt álló, a hallgatói tanulmányokhoz kapcsolódó ügyviteli, valamint tanácsadási és szolgáltatási feladatokat ellátó funkcionális egység, amely a hallgatói szolgáltatások vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait a doktori képzés kivételével az Egyetem valamennyi tevékenysége, illetve telephelye vonatkozásában ellátja.

Vezető

Major Péter peter.major@uni-corvinus.hu Hallgatói Szolgáltatások
Hallgatói Szolgáltatások Vezető / Head of Student Services
E épület, 199
Telefon: +36 1 482 5322 • Mellék: 5322

Campusélmény és Hallgatói Integráció

A terület feladata az egyetemre érkező hazai és külföldi gólyák bevezetése a tanuláson túlmutatóan is az egyetem életébe, az egyetemi közösségekbe. Kiemelten fontos, hogy támogatják a HSZ hallgatóbarát kommunikációját. Továbbá elősegítik a közösségi élményteremtést a hallgatói bázishoz, campusokhoz köthető infrastuktúra-fejlesztésekhez és eseményszervezéshez kapcsolódóan.

Vezető

Baranyai Dániel daniel.baranyai@uni-corvinus.hu Hallgatói Szolgáltatások / Kampuszélmény és hallgatói beilleszkedés
campus élmény és hallgatói integráció vezető
E épület, 166
Telefon: +36 1 482 5555 • Mellék: 5555

Digitális Innováció

A Budapesti Corvinus Egyetemen a Digitális Innováció csapat aktív részvételével valósulnak meg azok a digitális fejlesztések és innovációs megoldások, amelyek valós differenciáló tényezőként aktívan támogatják az Egyetem hosszú távú versenyképességi céljait és újabb szintre emelik az egyetemi hallgatói élményt.

Vezető

Rimmel-Bugár Zsuzsanna digital.innovation@uni-corvinus.hu, zsuzsanna.bugar@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Digitális Innováció
Digitális Innováció vezető / Head of Digital Innovation
E épület, 150
Telefon: +36 1 482 5347 • Mellék: 5347

Hallgatói Támogatás

A Hallgatói Támogatás csapata szakképzett pszichológusokból, tanácsadókból áll, akik a hallgatók mentális egészségét, tanulási módszereiket és a karrierjükről való közös gondolkodást hivatottak egyetemünkön támogatni.

Vezető

Dr. Németh Marietta studentsupport@uni-corvinus.hu, marietta.nemeth@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás
hallgatói támogatás vezető/Head Of Student Support Services
E épület, 167/a

Neptun és Hallgatói Pénzügyek

A Neptun és Hallgatói Pénzügyek csapata felel a hallgatói jogviszonyhoz kötődő ösztöndíjak/díjak, valamint befizetési kötelezettségek teljeskörű gondozásáért, valamint ellátják az egyetemen a hallgatói életúthoz kapcsolódó tanulmányi-informatikai, “neptunos” adminisztrációs feladatokat és ebben a körben támogatják a társcsoportok munkáját is.

Vezető

Dr. Gyenge Magdolna magdolna.gyenge@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Neptun és Hallgatói Pénzügyek
Hallgatói Iroda Vezető / Head of Students Office
E épület, 197
Telefon: +36 1 482 5010 • Mellék: 5010

Operatív Támogatás

Az Operatív Támogatás csapatának kiemelt feladata az aktív közreműködés a Hallgatói Szolgáltatások folyamatainak feltérképezésében, fejlesztésében, strukturálásában és új, egyszerűsített folyamatainak kialakításában, valamint munkájukkal a szervezeti egység működését és vezetőit támogatják.

Vezető

Weigang Krisztina operational.support@uni-corvinus.hu, krisztina.weigang@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Operatív Támogatás
operatív támogatás vezető/operational support Leader
E épület, 199
Telefon: +36 1 482 5322 • Mellék: 5322

Tanulmányi Ügyek

A Tanulmányi Ügyek csapata összehangolt kiszolgálást biztosít az egyetem leendő és jelenlegi hallgatói számára a tanulmányi ügyintézés kapcsán. Főbb feladataik a tájékoztatás, támogatás, ellenőrzés, a szükséges dokumentumok kiadásának koordinációja, a törvényességi megfelelőség biztosítása, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

HR

A HR, mint új funkció önálló szervezeti formában 2020. január 1-én jött létre, azzal a céllal, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem megújulását élenjáró, modern emberi erőforrásmenedzsment eszközökkel, módszerekkel támogassa. Az átalakulás során az intézményi működésben, valamint az oktatás, kutatás terén is mélyreható változásokat tervezünk, melyhez szervezetfejlesztési és változásmenedzsment képességek fejlesztésével is hozzá tudunk járulni. A HR fejlesztésében egyaránt fontos hangsúlyt kap a vezetők és a munkatársak fejlesztése, folyamatos támogatása. Szeretnénk elérni, hogy az Egyetem a munkatársai számára még inkább vonzó munkahellyé váljon, ahol az európai fejlődés élvonalába való törekvés egyben a munkatársi képességek, a tehetségek kibontakozását, az egyéni fejlődési célok megvalósítását is jelenti.

Elérhetőség: hrcontact@uni-corvinus.hu

Vezető

Csentericsné Arnold Zsuzsanna zsuzsanna.arnold@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / HR
HR vezető / Head of HR
E épület, 295

Jog, Igazgatás, Szabályozás

A jogi, igazgatási és szabályozási tevékenységért felelős szervezeti egység az elnök irányítása alatt álló, az Egyetem stratégiai jogi, igazgatási és szabályozási tevékenységét ellátó funkcionális egység, amely a jogi vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Elérhetőség: fjsz@uni-corvinus.hu

Vezető

Dr. Bíró Barbara barbara.biro@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Igazgatás, Szabályozás, Szolgáltatás
jogi vezető, jogtanácsos / head of legal affairs, legal adviser
E épület, 283
Telefon: +36 1 482 5588 • Mellék: 5588

Kommunikáció

A kommunikációért felelős szervezeti egység az elnök irányítása alatt álló, az Egyetem stratégiai kommunikációs menedzsment tevékenységét ellátó funkcionális egysége, amely a kommunikációs vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Elérhetőség: kommunikacio@uni-corvinus.hu

Vezető

Apáti-Tóth Kata kata.apati-toth@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Kommunikáció
Kommunikációs vezető / Head of Communication
E épület, 295.1
Telefon: +36 1 482 5266 • Mellék: 5266

Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk

A nemzetközi kapcsolatokért és akkreditációkért felelős szervezeti egység a rektor és az elnök közös irányítása alatt álló, az Egyetem nemzetközi menedzsment tevékenységét ellátó funkcionális egysége, amely a nemzetközi rektorhelyettes-nemzetközi vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Vezető

Dr. Szántó Zoltán Oszkár z.o.szanto@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk
Nemzetközi Rektorhelyettes – Nemzetközi Vezető / Vice-Rector and Vice-President for IRA
E épület, 287

Nemzetközi Akkreditációk

Akkreditációkkal kapcsolatos tevékenységek a következők: az egyetem képviselete stratégiai hálózatokban (CEMS, PIM) és akkreditációs szervezetekben (EFMD, AACSB, AMBA), valamint a már megszerzett akkreditációink (EQUIS, EPAS, BSIS) folyamatos fenntartása, a tanterv- és tantestület-felülvizsgálatok koordinációja, dokumentálása, és az akkreditációs látogatások előkészítése és levezetése egyetemünkön.

Nemzetközi Hallgatói Mobilitás

Kapcsolatot tartunk külföldi partneregyetemekkel potenciális Erasmus és egyéb bilaterális partnerkapcsolatok kapcsán, gondozzuk kettős diplomaprogramjainkat, s új lehetőségeket kutatunk föl. Hivatalos külföldi delegációk programjának előkészítésében, koordinálásában, nemzetközi események szervezésében (konferenciák, workshopok) veszünk részt.

Nemzetközi Hallgatói Toborzás

A nemzetközi hallgatói rekrutáció célja, hogy bevonzza a régió tehetséges diákjait reguláris képzéseinkre és csereprogramjainkra.

Stratégia

A stratégiai menedzsmentért felelős szervezeti egység az elnök irányítása alatt álló funkcionális egység, amely a stratégiai vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Vezető

Barta Márton barta.marton@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Stratégia
Stratégiai vezető / Head of Strategy
E épület

Vállalati és Intézményi Kapcsolatok

Az egyetem piaci szereplőkkel ápolt kapcsolatainak építését, koordinációját és kezelését végzi, továbbá a volt hallgatók közösségének építését, karrierjük támogatását. Jelenlegi hallgatóink gyakorlati képzésének biztosítására számos kutatásban, innovációban, termelésben, értékesítésben részt vevő céggel, gazdasági társasággal alakít ki együttműködéseket, és megteremti a magas színvonalon képzett hallgatók és az üzleti, intézményi szféra közötti kapcsolatot. Mindamellett, hogy bővítik a hallgatóink előtt álló lehetőségeket, kiemelt feladatukként tekintenek arra, hogy hozzájáruljanak partnereink fejlődéséhez. Küldetésének tekinti, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem birtokában levő tudást és ismeretanyagot a vállalati és intézményi partnerek számára is elérhetővé tegye a korszerű ismereteken alapuló kutatás orientált gazdaságfejlesztés érdekében.

Elérhetőség: vik@uni-corvinus.hu

Vezető

Stukovszky Tamás tamas.stukovszky@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Vállalati és Intézményi Kapcsolatok
Vezető / Head of Department
C épület

Alumni

A Budapesti Corvinus Egyetem legfontosabb céljai között szerepel, hogy minél szorosabban működjön együtt egykori hallgatóival, és bevonhassa őket a diplomaszerzést követően is az egyetem életébe. Munkatársaink jelenleg is dolgoznak azon, hogy az alumni számára az egyetem minél több lehetőséget kínáljon a közösség építésére, az élethosszig tartó tanulásra és a volt hallgatók karrierjének, vállalkozásának támogatására akár évekkel, évtizedekkel a diplomázásuk után is.

Vezető

Csaba Réka csaba.reka@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Vállalati és Intézményi Kapcsolatok / Alumni
Alumni Vezető / Head of Alumni Relations
C épület, 646
Telefon: +36 1 482 7111 • Mellék: 7111

KKV Ügyek

Jelenlegi hallgatóink gyakorlati képzésének biztosítására számos kutatásban, innovációban, termelésben, értékesítésben részt vevő kis-és középválallattal alakítunk ki együttműködéseket, és megteremtjük a magas színvonalon képzett hallgatók és az üzleti, intézményi szféra közötti kapcsolatot.

Nagyvállalati Ügyek

Jelenlegi hallgatóink gyakorlati képzésének biztosítására számos kutatásban, innovációban, termelésben, értékesítésben részt vevő nagyválalalttal alakítunk ki együttműködéseket, és megteremtjük a magas színvonalon képzett hallgatók és az üzléti szféra közötti kapcsolatot.

Fehér-elválasztás-1.png

Kancellár és az irányítása alatt álló szervezeti egységek

Dr. Domahidi Ákos kancellar@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Kancellári Titkárság
Kancellár / Chancellor
E épület, 299
Telefon: +36 1 482 5595 • Mellék: 5595

Gazdasági és Munkajogi Szolgáltatások

A gazdasági és munkajogi szolgáltatást nyújtó szervezeti egység a kancellár irányítása alatt álló, az Egyetem gazdasági és munkajogi feladatait ellátó funkcionális egység, amely a gazdasági és munkajogi vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Elérhetőség: gmjog@uni-corvinus.hu

Vezető

dr. Borbás Zsuzsanna zsuzsanna.borbas@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Jogi szolgáltatások / Gazdasági és Munkajog
Igazgató, Jogtanácsos / Director, Legal Adviser
C épület, 211
Telefon: +36 1 482 7163 • Mellék: 7163

Infrastrukturális Szolgáltatások

Az Infrastrukturális Szolgáltatások munkatársai az Egyetem műszaki üzemeltetési, informatikai, létesítménygazdálkodási, és beszerzési-logisztikai, tevékenységét végzik annak érdekében, hogy a nevelési, oktatási és kutatási tevékenység tárgyi és környezeti feltételei megfelelő szinten képesek legyenek kiszolgálni megrendelőink, az egyetemi polgárok igényeit.

Vezető

Czinderi Gábor czinderi.gabor@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások
Infrastrukturális Szolgáltatások Vezető / Head of Infrastructural Services
C épület, 705
Telefon: +36 1 482 7035 • Mellék: 7035

Beszerzés és Logisztika

Az Egyetem beszerzési, raktározási, utaztatási és szállítási folyamatainak kialakításáért, megszervezésért, támogatásáért, valamint a kapcsolódó szolgáltatási portfólió biztosításáért, működtetéséért és fejlesztéséért felelős szervezeti egység.

Elérhetőség:

Vezető

Kasza Lászlóné kaszane.saci@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Beszerzés és Logisztika
Vezető / Head of Department
C épület, 713
Telefon: +36 1 482 7320 • Mellék: 7320

Informatika

A Budapesti Corvinus Egyetemen az Informatikai Szolgáltató Központ felelőssége a telekommunikációs és informatikai szolgáltatások biztosítása, valamint a Pesti Campuson az oktatástechnikai támogatás megvalósítása.Az Informatikai Szolgáltató Központ szervezeti felépítését a mellékelt szervezeti ábra szemlélteti. Az igazgatóból, 2 igazgató-helyettesből és titkárságból álló vezetés koordinálja az egyetemi fejlesztéseket és beszerzéseket, hangolja össze az üzemeltetési feladatokat – és adatbiztonsági szempontból felügyeli az informatikai rendszerek működését.

Elérhetőség: helpdesk@uni-corvinus.hu

Vezető

Sopronyi Tibor tibor.sopronyi@uni-corvinus.hu Informatikai Szolgáltató Központ
Igazgató / Director
Sóház, 103
Telefon: +36 1 482 7511, +36 30 137 9483 • Mellék: 7511

Létesítményműködtetés

A Létesítményműködtetés feladata, hogy a biztosítsa a megfelelő egyetemi ingatlaninfrastruktúrával az egyetem oktatási-kutatási alaptevékenységének kiszolgálását. A szolgáltatási kör magába foglalja az oktatási épületekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például épületkarbantartási és felújítási szolgáltatások, egyéb műszaki szolgáltatások, takarítás, őrzés-védelem, energiamenedzsment, ingatlanhasznosítás, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például étkezési szolgáltatások bútorozás, költözések, területmenedzsment, vagyonvédelem, munkavédelem, tűzvédelem.

Vezető

Bálint György gyorgy.balint@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Létesítményműködtetés
Létesítményműködtetési vezető / Head of Facility Management
C épület, 705
Telefon: +36 1 482 7033 • Mellék: 7033

Közgáz Campus

A Közgáz Campus 2009. január 1-jén jött létre, és akkor a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi Kar és a Társadalomtudományi Kar együttesét tartalmazta. A karok megszűnésével a Közgáz Campus célja, hogy a budapesti képzési hely magasabb szintű üzemeltetési feladatait ellása, koordinálja, összehangolja, színvonalas szolgáltatásaival elősegítse és támogassa a képzési hely hatékony működését.

Elérhetőség: kozgazcampus@uni-corvinus.hu

Vezető

Tiringer Ákos akos.tiringer@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Közgáz Campus
Campus Igazgató / Campus Director
E épület, E.77/a
Telefon: +36 1 482 5334 • Mellék: 5334

Székesfehérvári Campus

A campus 2016 szeptembere óta indít képzéseket Székesfehérváron, duális képzési formában is. A Corvinus magas színvonalú képzéseket kínál úgy Budapesten, mint Székesfehérváron. Itt gyanazokkal az oktatókkal találkozhatnak, biztosítva ezzel, hogy a képzés színvonalát tekintve ugyanazt kapja a hallgató, mindkét campuson. A Székesfehérvári Campuson indított szakokon is a már ismert és felkészült oktatóink kísérik el a Hallgatókat a közgazdaságtan és a társadalomtudományok területeire. 

Elérhetőség: szekesfehervar@uni-corvinus.hu

Vezető

Horváth Béla horvath.bela@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Beszerzés és Logisztika
Beszerzési Igazgató
C épület, 703
Telefon: +36 1 482 7765 • Mellék: 7765

Pénzügy

A Pénzügy a kancellár irányítása alatt álló, az Egyetem pénzügyi tevékenységét ellátó funkcionális szervezeti egység, amely a pénzügyi vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Vezető

Such Ildikó ildiko.such@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy
Pénzügyi vezető / Head of Finance
C épület, 608
Telefon: +36 1 482 7101 • Mellék: 7101
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.22. - 10:26:45