Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzések

Economic Analyst Master of Sciences Program

Jegybanki elemző specializáció

A specializációról

A Magyar Nemzeti Bank a Budapesti Corvinus Egyetemmel 2015-ben kötött együttműködési megállapodás jegyében számos területen támogatja az Egyetemen folyó tudományos és oktatási feladatokat. A közös munka egyik legjelentősebb eredménye a Jegybanki elemző specializáció létrehozása, amelyet a Közgazdaságtudományi Karon lévő Közgazdasági elemző mesterképzési szak (MA) hallgatói választhatnak. A specializáció első ízben a 2016/2017. tanévben indult el a várakozásokat felülmúló sikerrel, ugyanis a hallgatók közel kétharmada fektetett bizalmat a Jegybanki specializációba és az MNB Tanszékbe.

A specializáció tantervének összeállításánál figyelembe vettük a hallgatói és munkapiaci igényeket, kialakítása során próbáltunk gyakorlatban alkalmazható sémát felépíteni. Célunk egy olyan specializáció működtetése, amely a szak másik két specializációja mellett szintén nagyban hozzájárul a minőségi közgazdászok képzéséhez. A Jegybanki elemző specializáción olyan hallgatókat szeretnénk képezni, akik erős módszertani és makropénzügyi tudást sajátítanak el. Az általunk nyújtott tudás a kulcs ahhoz, hogy jegybanki vagy kereskedelmi banki környezetben is sikeresen helytálljanak. A Közgazdasági elemző mesterszak hallgatói elsősorban ökonometriai és makroökonómiai ismeretekkel gazdagodhatnak képzésük során. A Jegybanki elemző specializáció ennek a két területnek a még átfogóbb elsajátítását teszi lehetővé, valamint ennek kiegészítéseként pénzügyi és gazdaságpolitikai szaktudást is biztosít.

Tantárgyainkat ennek figyelembe vételével állítottuk össze, amelyek mindegyikében kiemelt szerepet kap az elméleti tudás átadásán felül a gyakorlati alkalmazások elsajátítása. Akik a Jegybanki elemző specializációt választják, többek között:
ismerni fogják a monetáris politika keretrendszerét, modelljeit és transzmisszióját, így képesek lesznek megérteni a monetáris politikai makrogazdasági hatásait;

  • betekintést nyernek a pénzpiacok működésébe, illetve kezelni tudják a Bloomberg rendszert, és az onnan kinyert adatokkal komplex pénzügyi elemzéseket végezhetnek Excel programban;
  • megismerik a bankrendszer működését és a pénzügyi rendszer szabályozásának keretrendszerét;
  • tisztában lesznek a jegybankban folyó makroökonómiai és ökonometriai modellezés gyakorlatával, valamint az egyes modellek problémáival.

Természetesen a specializáción az élet nem csak a tanulás körül forog: célunk, hogy egy összetartó, erős társaságot alakítsunk ki a hallgatóink, valamint a hallgatók és oktatók között is. Ennek jegyében megannyi közösségépítő programot szervezünk, amelyeken a hallgatók és a tanszéki oktatók is aktíván részt vesznek. Rendezvényeink közé sorolható például a specializációs kirándulás, valamint a kötetlenebb hangulatú szakmai beszélgetések az MNB szakembereivel. Ezen kívül hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk az MNB által szervezett szakmai előadásokon és konferenciákon való részvételre is.
A tanterv

Tárgy kódjaNeve2. félév
e.a
2. félév
sz.
3. félév
e.a
3. félév
sz.
4. félév
e.a
4.félév
sz.
Kredit
4MNBNAK03M A monetáris politika elmélete és gyakorlata226
4MNBNAK02M Pénzügyi piacok elemzése226
4MNBNAK04M A bankrendszer szerepe a gazdaságban226
4MNBNAK05M Modellezés a jegybanki gyakorlatban226

Szakszeminárium

Az MNB Intézet által a 2020/2021. tanévben meghirdetett szakszemináriumi témák elérhetők az alábbi linken:Szakszemináriumi témák
A témaválasztáshoz kapcsolódóan jelezzük, hogy az MNB Intézet a profiljába illő, tehát gazdaságpolitikával, monetáris politikával, bankrendszerrel, pénzügyi felügyelettel, fintech-kel, versenyképességgel kapcsolatos témákban külső, MNB-s szakértő konzulenst is biztosít a munka segítése érdekében. A fenti témalista nem kizárólagos, a Hallgatók saját témajavaslattal is jelentkezhetnek, valamint intézeti oktatóink is örömmel segítenek olyan témákban, mint például viselkedési közgazdaságtan és tőzsdei árfolyamok, stb vizsgálata.
A szakszemináriumra jelentkezés határideje a 2020/2021. tanévben: 2020. október 11. 24:00
A szakszemináriumi jelentkezés online történik, az alábbi linken elérhető nyomtatvány kitöltésével:

Online form megjelenítéséhez kattintson a linkre

A szakdolgozat ideális (mellékletek nélküli) terjedelme 50-70 oldal. A tartalmi és formai kritériumokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. A szakdolgozattal kapcsolatos további információk a Szakszeminárium I. és Szakszeminárium II. tantárgyi adatlapon találhatóak.

Komplex vizsga (távoktatás)

Vizsga típusa: írásbeli

Feladat: Két komplex elemzési feladat megoldása a megadott szempontok és feladatkiírás alapján. A feladatok a specializáció tantárgyain szerzett tárgyi ismeretek és elemzési technikák segítségével oldhatók meg, az alábbiak szerint:

  • 1 db komplex feladat: Monetáris politikaelmélete és gyakorlata + Modellezés a jegybanki gyakorlatban
  • 1 db komplex feladat: Pénzügyi piacok elemzése +A bankrendszer szerepe a gazdaságban

A feladatok egyénenként eltérők lesznek, így kérjük mindenki ügyeljen rá, hogy a számára kijelölt feladatot oldja meg! Ellenkező esetben a komplex vizsgát sajnos nem tudjuk értékelni. A pontos beosztást a Moodle-n található Komplex vizsga kurzus felületen tesszük közzé a vizsgát megelőző napon.

A feladatlapokat és a kapcsolódó adatállományokat, illetve azok elérhetőségét 2020. június 10-én 8:00-kor hozzuk nyilvánosságra a Moodle-n található Komplex vizsga kurzus felületen. Az elemzés főbb lépéseit, gondolatait, adatait, számításait és eredményeit lépésenként, áttekinthető módon Word és Excel dokumentumokban szükséges vezetni a feladatkiírás instrukciói szerint.

Figyelem: minden részlépés és felhasznált állomány benyújtása szükséges, azonban a Moodle felületre csak egyetlen fájl tölthető fel, így több állomány esetén javasolt egybe tömöríteni azokat.

Feltöltési határidő: 2020.június 10. 23:59.

Az eredményekről tájékoztatást legkésőbb 2020. június 12-én nyújtunk.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.29. - 20:51:25