Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Záróvizsga beosztás 2019/20/2 AK magyar

Hogyan készüljek az Alkalmazott Közgazdaságtan szak záróvizsgájára?

Az Alkalmazott Közgazdaságtan szak záróvizsgája a szakdolgozat védésből áll.

Mi szükséges a védéshez?

• A védéshez prezentációt szükséges készíteni.
• Az előadás maximum 10 perces lehet.
• A prezentáció a szakdolgozat lényegi elemeit tartalmazza (érdemes otthon gyakorolni, hogy a prezentáció beleférjen a 10 percbe).
• A prezentáció a következő kérdésekre feleljen:

(1) mi volt a szakdolgozatban feltett kérdés,
(2) miért gondoltam, hogy ezzel a témával érdemes foglalkozni,
(3) milyen eredményre jutottam, és
(4) hogyan jutottam erre az eredményre.

Vagyis NEM kell a TELJES szakdolgozatot ismertetni.

• Érdemes ”vészhelyzetekre” is felkészülni, ha technikai probléma lépne fel és az előadást többféle adathordozón, illetve elektronikus módon hozzáférhetővé tenni (pendrive mellett saját email-ből, felhőből, stb.)
Tudnivalók a Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapszak záróvizsgáról

  • A 2020-as záróvizsga beosztását hamarosan megtalálják az intézeti honlapon a Hallgatóknak fül alatt.
  • A beosztás sajnos nem módosítható, ha valaki késik, akkor ő az adott vizsgán az utolsó időpontra kerül, hacsak nem tud megállapodni a még esetlegesen várakozó hallgatókkal a sorrend megváltoztatásáról.
  • A záróvizsgán semmiféle segédeszköz nem használható, NINCS vetítőképes prezentáció.
  • A hallgató először mintegy tíz perben összefoglalja a dolgozatának tartalmát, fő mondanivalóját, majd válaszol a vizsgabizottság dolgozattal kapcsolatos kérdéseire.
Esetleges előzetes kérdésekkel a szakfelelőshöz fordulhatnak a cseko@uni-corvinus e-mail címen.


Általános záróvizsga szabályok:
  • Az egyetem épületébe minden hallgatónak maszkban szabad csak belépnie, és a maszkot köteles viselni az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt.
  • A hallgató lehetőség szerint maximum 30 perccel a kijelölt vizsgaidőpontja előtt érkezzen, mert csak ebben az esetben tudjuk biztosítani számára a megfelelő védőtávolságok figyelembe vételével kialakított várakozóterületeket.
  • Minden vizsgáztatási helyhez tartozni fog egy kijelölt várakozó helyiség (amely méretétől függően több vizsgáztatási helyhez is hozzárendelésre kerül), ahol a hallgatónak a saját időpontját megelőzően (vizsgára történő behívásáig) tartózkodnia kell. A hallgató a vizsgaidőpontját megelőzően maximum 5 perccel mehet a vizsgázóhelye előtti közlekedő területére, addig a várakozóhelyiségben kell tartózkodnia.
  • A vizsga teljesítése után a hallgató lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 15 percen belül hagyja el az épületet. Amennyiben a távozás nem azonnali, a hallgató csak a vizsgához kijelölt várakozóterületen tartózkodhat.

Sikeres vizsgát kívánunk hallgatóinknak!

Elnöki Testületi rendelkezés

29/2020. (IV. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félév szakdolgozatleadási határidőkről és feladatokról - jelenlegi szövegállapot

Szakdolgozat leadáshoz kapcsolódó nyilatkozatok

Nyilatkozat saját munkáról
Nyilatkozat szakdolgozat nyilvánosságáról
Hogyan?
A szakdolgozat leadása a 2019/2020/2 félévben kizárólag elektronikus úton a szakdolgozat Moodle rendszerbe való feltöltésével történik.
A 2020. májusában szakdolgozatukat leadó hallgatók csak abban az esetben adhatják le szakdolgozatukat, ha munkájukat feltöltik a MODDLE rendszer URKUND programjába
Az Urkund hallgatói útmutató megtalálható a Neptun hallgatói belépés oldalon.

Határidők
Alapképzési szakokon: 2020. május 18. (hétfő) 14 óra 
Mesterképzési szakokon: 2020. május 19. (kedd) 15 óra
Ezen időszakok után szakdolgozat semmilyen indokkal nem adható le. Az a hallgató, aki a megadott határidőig nem tölti fel és adja le a szakdolgozatát, nem bocsátható záróvizsgára a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévi záróvizsga időszakban.


Nyilatkozat saját munkáról
A szakdolgozatot leadó hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozata saját munkájának eredménye, valamint hogy a Moodle-be feltöltött szakdolgozat 100%-ban egyezik. 
Helye: A szakdolgozatok belső címlapját követő oldalon (a Tartalomjegyzéket megelőzően)

Nyilatkozat szakdolgozt nyilvánosságáról
A szakdolgozat leadásakor nyilatkoznia kell a hallgatónak arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a szakdolgozata a Központi Könyvtár honlapjáról korlátozott nyilvánossággal hozzáférhető legyen.
Helye: Nyilatkozat saját munkáról utáni lap

FIGYELEM!
A fenti nyilatkozatokat aláírással ellátva, „képként” (szkennelt formában) kell feltölteni és beköttetni!  

Témavezető nyilatkozata
A témavezető nyilatkozatát az Elnöki Testületi rendelkezés alapján kell a szakdolgozathoz mellékelni.
Záróvizsga időszakról előzetesen

Mikor?
Alapképzési szakokon: 2020. június 22 -26.
Mesterképzési szakokon: 2020. június 29 - július 03. 
A júniusban záróvizsgázó hallgatók vizsgaidőszaka 4 hét: 2020. május 18 – június 13.
Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges minden érdemjegyet június15-ig szükséges a Neptunban rögzíteni.
 
Hogyan?
Azoknak, akik 2020 májusában szándékoznak leadni, a szakdolgozat feltöltésekor a Moodle rendszerben nyilatkozniuk kell, hogy záróvizsgát tesznek-e.
 
Azok, akik szakdolgozatukat korábban már feltöltötték, illetve bekötött formában leadták, a Neptunban kitöltendő és leadandó záróvizsga-jelentkezési kérvénnyel jelentkeznek a záróvizsgára.
 
A megszűnt Cusman jelszó aktiválását a Hallgatói Szolgáltató Irodánál kell kérvényezni: hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
 


Kapcsolódó hírek

shutterstock_517415605_1440x450px.jpg
Vágólapra másolva