Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Disszertáció védések

MEGHíVÓ
online PhD disszertációvédésére
A Budapesti Corvinus EgyetemEgyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta

Brunner Csaba doktorjelölt
“INTRUSIONDETECTION BY MACHINE LEARNING”
c. doktori értekezését.
A nyilvános vitaülés időpontja: 2020. október 26, hétfő, 14.00h
Helyszíne:Ms Teams

Az értekezés opponensei: MohácsiLászló Phd, BCE, Racskó Péter CSc
Témavezetők: Kő Andrea PhD és FodorSzabina PhD

A jelölt disszertációját éstézisfüzetét a következő link segítségével éri el:
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1099/
További védéshez szükségesdokumentumok, többek között a hangalámondásos prezentáció, alábbi linken keresztülelérhetők:
https://drive.google.com/drive/folders/1EldJh2eXR9kllecRItJmcKtZLLn14JYF?usp=sharing
A32/2020. (V. 6.) számú Elnöki Testületi utasítás (https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatok-utasitasok/utasitasok/elnoki-testuleti-utasitasok/) értelmében az onlinenyilvános disszertáció védés korlátozott nyilvánosságú szakasza az Office365–Teams szoftverrel kerül lebonyolításra, ezzel minden, a vitában résztvevőnek rendelkeznie kell.Avédésen részt venni óhajtóknak a közzétételtől számított 5 naptári napon belüllehetőségük van a disszertációval kapcsolatban – a nevük, munkahelyük,beosztásuk, email elérhetőségük megadásával – írásban kérdéseket feltenni,észrevételeket megfogalmazni, melyeket a bizottság titkárának, email címéreküldhetnek meg: dora.ori@uni-corvinus.hu

Budapest,2020.10.20.

Tisztelettel: Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke
MEGHíVÓ
online PhD disszertáció védésére 
A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta 

Herczeg András doktorjelölt
 “Exploring Trade-offs in the Hungarian Renewable Energy Market”c. doktori értekezését.

A nyilvános vitaülés időpontja: 2020. október 14, szerda, 10.00h 
Helyszíne: Ms Teams 
Az értekezés opponensei: Duma László Phd, BCE, Deli-Gray Zsuzsa PhD, ESSCA és Cser László DSc, BCE
Témavezető: Vastag Gyula DSC
A jelölt minden anyaga az alábbi linken keresztül elérhető: https://drive.google.com/drive/folders/1s7NzRYV-dlv_W3UhV6n8TT0vFdrYZyhT?usp=sharingA32/2020. (V. 6.) számú Elnöki Testületi utasítás (https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatok-utasitasok/utasitasok/elnoki-testuleti-utasitasok/) értelmében az online nyilvános disszertáció védés korlátozott nyilvánosságú szakasza az Office365–Teams szoftverrel kerül lebonyolításra, ezzel minden, a vitában résztvevőnek rendelkeznie kell. A védésen részt venni óhajtóknak a közzétételtől számított 5 naptári napon belül lehetőségük van a disszertációval kapcsolatban – a nevük, munkahelyük,beosztásuk, email elérhetőségük megadásával – írásban kérdéseket feltenni,észrevételeket megfogalmazni, melyeket a bizottság titkárának, email címére küldhetnekmeg: “varga.krisztian @uni-corvinus.hu”
Budapest,2020.10.09.
Tisztelettel: Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke  

MEGHÍVÓ 

Ph.D. disszertáció ONLINE védésére 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta 

TÓTH-BATIZÁN EMESE doktorjelölt (Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola) „A TURISZTIKAI PIAC SZERKEZETE ÉS ETNIKAI TURIZMUS SZÉKELYFÖLDÖN” c. doktori értekezését. 

A nyilvános online vitaülés időpontja: 2020. OKTÓBER 22. csütörtök 10:00 h 

Helyszíne: ONLINE – Microsoft TEAMS CSOPORT 

Az értekezés és a tézisfüzetek megtekinthetők a TEAMS csoportban, valamint a Repozitóriumban: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1104/ 

Témavezetők: KUCZI TIBOR DSc Prof.emeritus, BCE; CSATA ZSOMBOR PhD Babes-Bolyai Tud.Egyetem 

Az értekezés opponensei: Kiss Márta PhD, BCE, TK; Horváth Alpár PhD, BBTE 

A Védési Bizottság további tagjai: 

Elnök: ELEKES ZSUZSANNA DSc, BCE; 

Michalkó Gábor DSc, BCE; 

Formádi Katalin PhD, BGE; 

Hegedűs Rita PhD, BCE 

Jelentkezési szándékát kérjük, jelezze legkésőbb a védés előtt 2 nappal: eszter.viragh@uni-corvinus.hu email címen. Csak a jelentkezők tudnak csatlakozni a TEAMS csoporthoz. A 32/2020. (V. 6.) számú Elnöki Testületi utasítás értelmében az online nyilvános disszertáció védés korlátozott nyilvánosságú szakasza az MS Office 365–Teams szoftverrel kerül lebonyolításra, ezzel a vitában részt vevőknek rendelkezniük kell. A védésen részt venni óhajtóknak a közzétételtől számított 5 naptári napon belül lehetőségük van a disszertációval kapcsolatban írásban kérdéseket, észrevételeket megfogalmazni – a nevük, munkahelyük, beosztásuk, email elérhetőségük megadásával –, melyeket a bizottság titkárának, email címére küldhetnek meg: rita.hegedus@uni-corvinus.hu 


Budapest, 2020.10.08. 

Tisztelettel: Rostoványi Zsolt sk 

Egyetemi Doktori Tanács Elnöke

MEGHíVÓ
Ph.D. disszertációvédésére
A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésrebocsátotta
Gál Péter doktorjelölt
„A BORÁRAKAT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐKMAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐKRE”
c. doktoriértekezését.
A nyilvános vitaülés időpontja:2020. szeptember 30., szerda, 10.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, C épület, 7-es előadó
Az értekezés opponensei: Balogh Jeremiás PhD, BCE, FehérIstván CSc, SZIE, Drini Imami PhD, Univ. of Tirana
Témavezetők: Jámbor Attila DSc
A nyilvános ülésen mindenrésztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezésmegtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint azalábbi linken elérhető:
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1096/
Megjelenésére és a vitában valórészvételére számítunk!
Budapest, 2020. 09. 28.
Tisztelettel: Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke
MEGHíVÓ
Ph.D. disszertációvédésére
A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésrebocsátottaKuncz Izabella doktorjelölt
„Gazdasági növekedés ademográfiai osztalékok tükrében”c. doktoriértekezését.
A nyilvános vitaülés időpontja:2020. szeptember 29., kedd, 15.15h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, C épület, terem: 426
Az értekezés opponensei: Mihályi Péter, DSc, BCE, BarancsukJános, CSc, PTE
Témavezetők: Berde Éva CSc
A nyilvános ülésen mindenrésztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezésmegtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint azalábbi linken elérhető:http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1080/
Amennyiben érdeklődőkéntszeretne részt venni a védésen, nevét és e-mail címét legyen kedves elküldeniHerman Mónika doktori iroda referensnek (monika.herman(kukac)uni-corvinus.hu),hogy regisztrálhassa Önt.
Budapest, 2020. 09. 23.
Tisztelettel: Rostoványi Zsolt
sk Egyetemi Doktori Tanács Elnöke
MEGHÍVÓ

Ph.D.disszertáció ONLINE védésére

A Budapesti Corvinus Egyetem EgyetemiDoktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta

MOLNÁRANDRÁS doktorjelölt
(Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola)

„OROSZORSZÁG ÉS A KÖZÉP-ÁZSIAI REGIONÁLIS ENERGIA-BIZTONSÁGI KOMPLEXUM”
c. doktoriértekezését.

Anyilvános online vitaülés időpontja: 2020.OKTÓBER 2. PÉNTEK 09:00 H

Helyszíne: ONLINE – Microsoft TEAMS CSOPORT

Azértekezés és a védés anyagai megtekinthetők a következőlinken:
https://drive.google.com/drive/folders/1b1clfKrcXlGaTaCFOdAtFD9NY0mmOvb8?usp=sharing
valamint az Egyetem Repozitóriumábanis: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1073/

Témavezető: MARTON PÉTER PhD habil., BCE

Az értekezés opponensei: BÉKÉSCSABA DSc, BCE; LOSONCZ MIKLÓS DSc, BGE;

A Védési Bizottság további tagjai:Elnök: CSICSMANNLÁSZLÓ PhD, BCE; GÁLIK ZOLTÁN PhD, BCE; WAGNER PÉTER PhD, KKI; SZÁLKAI KINGA PhD, ELTE;KŐVÁRINÉ IGNÁTH ÉVA PhD, BCE

Jelentkezésiszándékát kérjük, jelezze legkésőbb a védés előtt 2 nappal: eszter.viragh@uni-corvinus.hu email címen.Csak a jelentkezők tudnak csatlakozni a TEAMS csoporthoz.
ATEAMS csoport elérési linkje: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acc07402a7948461eaf4cb757f933816b%40thread.tacv2/conversations?groupId=c6015b3f-8869-4da2-a4b1-aa9a5004ce3f&tenantId=f8dd01b8-7276-4ace-aa9d-5767f0f4a5af

A 32/2020. (V. 6.) számú ElnökiTestületi utasítás értelmébenaz onlinenyilvános disszertáció védés korlátozott nyilvánosságú szakasza az MS Office 365–Teams szoftverrelkerül lebonyolításra, ezzel a vitában részt vevőknek rendelkezniük kell. Avédésen részt venni óhajtóknak aközzétételtől számított 5 naptári napon belül lehetőségük van a disszertációvalkapcsolatban írásban kérdéseket, észrevételeket megfogalmazni – a nevük,munkahelyük, beosztásuk, email elérhetőségük megadásával –, melyeket a bizottság titkárának, email címéreküldhetnek meg: kovarine@uni-corvinus.hu

Budapest, 2020.09.09.

Tisztelettel:
Rostoványi Zsolt sk
EgyetemiDoktori Tanács Elnöke

MEGHÍVÓ

Ph.D.disszertáció ONLINE védésére

A Budapesti Corvinus Egyetem EgyetemiDoktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta

VASTAGHZOLTÁN doktorjelölt (Szociológia Doktori Iskola)

„TÁRSADALMI STRUKTÚRA ÉS JÖVEDELEMELOSZTÁS.
ÁLLAMILAG INTÉZMÉNYESÍTETT EGYENLŐTLENSÉGEK”


c. doktoriértekezését.

Anyilvános online vitaülés időpontja: 2020.SZEPTEMBER 29. KEDD 15:00 H

Helyszíne: ONLINE – Microsoft TEAMS CSOPORT

Azértekezés és a védés anyagai megtekinthetők a következőlinken:
https://drive.google.com/drive/folders/1GR5pss2iB10_hOKaKllmCtV0Arp6n8-r?usp=sharing

valamint az Egyetem Repozitóriumábanis: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1100/

Témavezető: BARTUS TAMÁS PhD, BCE

Az értekezés opponensei: KOVÁCH IMREDSc, TK, DE; MEDGYESI MÁRTON PhD, TK, TÁRKI;

A Védési Bizottság további tagjai:Elnök: ELEKES ZSUZSANNA DSc, BCE; NAGY BEÁTA PhD,BCE;
TÓTH ISTVÁN GYÖRGY PhD, TÁRKI; HEGEDŰS RITA PhD, BCE

Jelentkezési szándékát kérjük, jelezzelegkésőbb a védés előtt 2 nappal: eszter.viragh@uni-corvinus.hu email címen.Csak a jelentkezők tudnak csatlakozni a TEAMS csoporthoz.

A32/2020. (V. 6.) számú Elnöki Testületi utasítás értelmében az online nyilvános disszertáció védéskorlátozott nyilvánosságú szakasza az MSOffice 365–Teams szoftverrel kerül lebonyolításra, ezzel a vitában résztvevőknek rendelkezniük kell. A védésen részt venni óhajtóknak a közzétételtől számított 5 naptári naponbelül lehetőségük van a disszertációval kapcsolatban írásban kérdéseket,észrevételeket megfogalmazni – a nevük, munkahelyük, beosztásuk, emailelérhetőségük megadásával –, melyeket a bizottságtitkárának, email címére küldhetnek meg: rita.hegedus@uni-corvinus.hu

Budapest, 2020.09.08.

Tisztelettel:
Rostoványi Zsolt sk
EgyetemiDoktori Tanács Elnöke

MEGHíVÓ

Ph.D. disszertációvédésére

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésrebocsátotta

Beretzky Zsuzsanna doktorjelölt

„A BETEGSÉGKÖLTSÉG ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG SZEREPE A FORRÁSALLOKÁCIÓS DÖNTÉSEK SORÁN AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN”
c. doktori értekezését.

A nyilvános vitaülés időpontja:2020. szeptember 17., csütörtök, 15.00h

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, főépület, terem: E 2001

Az értekezés opponensei: Jenei György, DSc, BCE, Cseh Károly,DSc, SE, August Österle, PhD, Wirtschaftsuniversitat, Wien

Témavezetők: Péntek Márta PhD, GulácsiLászló DSc

A nyilvános ülésen mindenrésztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel. Az értekezésmegtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint azalábbi linken elérhető:
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1095/

Amennyiben érdeklődőkéntszeretne részt venni a védésen, nevét és e-mail címét legyen kedves elküldeniHerman Mónika doktori iroda referensnek (monika.herman(kukac)uni-corvinus.hu),hogy regisztrálhassa Önt.

Az érdeklődők kizárólag MS Teams-enkeresztül csatlakoznak be a nyilvános vitába.

Budapest, 2020. 09. 03.

Tisztelettel:
Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke

INVITATION

The InternationalRelations Multidisciplinary Doctoral School of Corvinus University of Budapest
Cordially invites you to the defence of PhD candidate

MALAY MISHRA

withhis dissertation:

„ A COMPARATIVE STUDY OF TOOLS AND PROCESSES OFEMPOWERMENT AND INCLUSION OF MARGINALIZED COMMUNITIES AS UNDER AFFIRMATIVEACTION AND THE EU FRAMEWORK, THE CASE OF THE ROMA OF HUNGARY AND THE DALITS OFINDIA”

Date of the public online defence: FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020 AT 11:00 AM(Hungarian time)

Location: ONLINE– Microsoft TEAMS GROUP


The materials of the dissertation anddefence can be viewed by the link: https://drive.google.com/drive/folders/1dLc7S4qyBg4x2kDqQwIWL2aPDrAzAjJ1?usp=sharing
and also in the university Repository:http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1087/

Opponents: JULIANNA FALUDI PhD, CUB; MARIUS TABA PhD

Supervisors: ELISABETH KARDOS KAPONYI DPhil habil. CUB, ANDREW RYDER DPhil, CUB,

Further members of the Defence Committee: Chair: NAGY BEÁTA PhD, CUB; RÖVID MÁRTON PhD, CEU;
BERNARD O’ROURKE PhD,Policy Officer at the European Roma Rights Centre KELEMEN ZOLTÁN PhD, CUB

Please indicate your intention to participate the event, no later than 2days before the defence: eszter.viragh@uni-corvinus.hu – Only applicants can join the TEAMS group.

Based on the Act 32/2020. (V. 6.) of theUniversity Board, the limited publicsection of the online public dissertation defence will be conducted with the MSOffice 365 – Teams software, which must be available to the participants in thediscussion. Those wishing to participate in the defence have theopportunity to formulate writtenquestions and remarks about the dissertation – giving their name, place ofwork, position, e-mail address – within 5 calendar days of the publication,which can be sent to the secretary of the committee by e-mail: zoltan.kelemen@uni-corvinus.hu

07 September, 2020

We lookforward to seeing you there!

Invitation
to Doctoral Thesis Defence


The Doctoral Council of the CorvinusUniversity of Budapest has admitted the doctoral dissertation of

Mr BlertonAbazi, doctoral candidate

entitled
1. “Anovel approach for information security risk assessment maturity frameworkbased on ISO 27001”
toon-line public defence.

Date ofthe public defence: 01 July, 2020, Wednesday, 15.15h

The dissertation was evaluated by: MártaAranyossy PhD, CUB; Halil Snopce PhD, South-EastEuropean Univ.

Supervisor: Andrea Kő PhD

The dissertation and the thesis boooklet areavailable at:
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1088/

Pleasefind the candidate’s CV, the supervisor’s evaluation, the opponents’ review aswell as Mr Abazi’s answers and his automatic slideshow ppt presentationwith voice-over at the link below:
https://drive.google.com/file/d/1ghaltsyJy8wrOfyF5WPE78XDX3Vxqvz3/view?usp=sharing

In accordancewith the Provisions of the Presidential Committee No 32/2020.(V. 6.) available here
(https://www.uni-corvinus.hu/main-page/about-the-university/regulations-orders/orders/orders-issued-by-the-presidents-committee/?lang=en) the restricted-access part of thepublic dissertation defence will be conducted using the Office 365–Teams,everyone taking part in the defence should have this software at theirdisposal.

Those intending to take part in the defence (alongwith committee members) have the opportunity to raise questions and shareremarks in writing with regard to the dissertation by sending them to thee-mail address of the secretary (Árpád Rab PhD): arpad.rab@uni-corvinus.hu of the committee within 5 calendar days of the announcement.The name, employer, job title and e-mail contact shall be included in thee-mail.

Therestricted access parts of the online public dissertation defence may only bejoined by those who have expressed their opinion in advance and at the sametime have expressly declared their interest toparticipate to the secretary of the committee.

Sincerely yours,

Zsolt Rostoványi
Chairman of the University Doctoral Council

MEGHíVÓ
onlinePhD disszertáció védésére


A Budapesti CorvinusEgyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta

Tarján Gábor doktorjelölt

„AZINFORMÁCIÓBIZTONSÁGI TUDATOSSÁG ÉRETTSÉGI SZINTJÉNEK MÉRÉSE SZERVEZETEKBEN”c. doktori értekezését.

A nyilvános vitaülésidőpontja: 2020. július01, szerda, 13.00h
Helyszíne: Ms Teams

Az értekezésopponensei: Varga Krisztián Phd, BCE, Krasznay Csaba PhD, NKE

Témavezetők: Kő AndreaPhD és Mitev Ariel PhD

A jelöltdisszertációját és tézisfüzetét a következő link segítségével éri el:
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1090/

További védéshezszükséges dokumentumok, többek között a hangalámondásos prezentáció, alábbilinken keresztül elérhetők:
https://drive.google.com/file/d/1iMc6lMI5KizaBvOvRf0497ZAbiamXryZ/view?usp=sharing

A 32/2020. (V. 6.) számú Elnöki Testületi utasítás (https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatok-utasitasok/utasitasok/elnoki-testuleti-utasitasok/) értelmében azonline nyilvános disszertáció védés korlátozott nyilvánosságú szakasza azOffice 365–Teams szoftverrel kerül lebonyolításra, ezzel minden, a vitábanrészt vevőnek rendelkeznie kell.

A védésen részt venni óhajtóknak a közzétételtől számított 5 naptárinapon belül lehetőségük van a disszertációval kapcsolatban – a nevük,munkahelyük, beosztásuk, email elérhetőségük megadásával – írásban kérdéseketfeltenni, észrevételeket megfogalmazni, melyeket a bizottság titkárának, emailcímére küldhetnek meg: david.burka@uni-corvinus.hu

Budapest, 2020.06.19.

Tisztelettel:

Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke

Invitation
to Doctoral Thesis Defence


The Doctoral Council of the CorvinusUniversity of Budapest has admitted the doctoral dissertation of

Mr Ngo ThaiHung, doctoral candidate
entitled

„Volatility spillover of the stock market and foreign exchange: Evidencefrom CEE countries”

toon-line public defence.

Date ofthe public defence: 29 June, 2020, Monday, 10.00h

The dissertation was evaluated by: MichaelPuhle PhD, CUB; Péter Kovács PhD, SZTE; RafalSieradzki PhD, Cracow Univ. of Economics

Supervisor: Barbara Dömötör PhD

The dissertation and the thesis boooklet areavailable at:
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1091/

Pleasefind the candidate’s CV, the supervisor’s evaluation, the opponents’ review aswell as Mr Qehaja’s answers and his automatic slideshow ppt presentationwith voice-over not exceeding 20 minutes atthe link below:
https://drive.google.com/drive/folders/1vMc0pwODXPX3e-icAtKVGK0nSnUGL8Ax?usp=sharing

In accordancewith the Provisions of the Presidential Committee No 32/2020.(V. 6.) available here https://www.uni-corvinus.hu/main-page/about-the-university/regulations-orders/orders/orders-issued-by-the-presidents-committee/?lang=enthe restricted-accesspart of the public dissertation defence will be conducted using the Office365–Teams, everyone taking part in the defence should have this software attheir disposal.

Those intending to take part in the defence (alongwith committee members) have the opportunity to raise questions and shareremarks in writing with regard to the dissertation by sending them to thee-mail address of the secretary (Árpád Balázs Szűcs PhD): balazsarpad.szucs@uni-corvinus.hu of the committee within 5 calendar days of the announcement.The name, employer, job title and e-mail contact shall be included in thee-mail.

Therestricted access parts of the online public dissertation defence may only bejoined by those who have expressed their opinion in advance and at the sametime have expressly declared their interest toparticipate to the secretary of the committee.

Sincerely yours,
Zsolt Rostoványi
Chairman of the University Doctoral Council

MEGHÍVÓ
Ph.D.disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem EgyetemiDoktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta

GYURÁCZVERONIKA doktorjelölt

„Modernkori rabszolgaság Nyugat-Afrikában.
Amodernkori rabszolgaság formálódó értelmezése”

c. doktoriértekezését.

A nyilvános onlinevédés időpontja: 2020. június 25. csütörtök 15:00 h

Helyszíne:Budapesti Corvinus Egyetem – online védésMicrosoft TEAMS felületen

Az értekezés és a védés anyagai elérhetők az Egyetem Repozitóriumában:
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1094/

Témavezető: Kardosné Dr. Kaponyi Erzsébet PhD,BCE

Az értekezés opponensei:
Kirs Eszter PhD, BCE
ÁdányTamás PhD, PKKE

AVédési Bizottság további tagjai: Elnök: Csicsmann László CSc, BCE; Szűcs Anita PhD,BCE; Vizi Balázs PhD habil. NKE; Kajtár Gábor PhD, ELTE; Kőváriné Ignáth ÉvaPhD, BCE

Jelentkezésiszándékát kérjük jelezze legkésőbb a védés előtt 1 nappal: eszter.viragh@uni-corvinus.hu email címen. Csak a jelentkezőktudnak csatlakozni a TEAMS csoporthoz.

A 32/2020. (V. 6.) számú Elnöki Testületi utasítás (https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatok-utasitasok/utasitasok/elnoki-testuleti-utasitasok/)
értelmében az online nyilvános disszertáció védéskorlátozott nyilvánosságú szakasza az Office 365–Teams szoftverrel kerüllebonyolításra, ezzel minden, a vitában részt vevőnek rendelkeznie kell.

Budapest, 2020. 06.15.

Tisztelettel: 
Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke

MEGHÍVÓ
Ph.D.disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem EgyetemiDoktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta

MENDLYDOROTTYA doktorjelölt

„Weaving the Tapestry of Life. The United Nations and Global Governmentality”

c. doktori értekezését.

A nyilvános onlinevédés időpontja: 2020. június 15. hétfő 15:00 h

Helyszíne:Budapesti Corvinus Egyetem – online védésMicrosoft TEAMS felületen

Az értekezés és a védés anyagai letölthetők az alábbi linken: https://drive.google.com/file/d/1r9RrzxlEaSGn4mtoSclWSCPKPz3FMbe2/view?usp=sharing:

(Jelentkezési szándékát kérjük jelezzelegkésőbb a védés előtt 2 órával: eszter.viragh@uni-corvinus.hu email címen)

Az értekezés opponensei:

Friedmann Viktor PhD, BudapestiMetropolitan Egyetem
Szálkai Kinga PhD, ELTE

Témavezető: Szűcs Anita PhD, BCE

A 32/2020. (V. 6.) számú Elnöki Testületi utasítás (https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatok-utasitasok/utasitasok/elnoki-testuleti-utasitasok/) értelmében azonline nyilvános disszertáció védés korlátozott nyilvánosságú szakasza azOffice 365–Teams szoftverrel kerül lebonyolításra, ezzel minden, a vitábanrészt vevőnek rendelkeznie kell.

Budapest, 2020. 06.08.

Tisztelettel:
Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke

MEGHíVÓ
onlinePhD disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsanyilvános védésre bocsátotta

Fekete Márta doktorjelölt
“Atársadalmi fenntarthatóság és jól-lét a demenciával élők informális ápolóikörében”
c. doktori értekezését.

A nyilvános vitaülésidőpontja: 2020. június23, kedd, 14.00h

Helyszíne: Ms Teams

Az értekezésopponensei: Köves Alexandra Phd, BCE, Lévay György PhD, Richter Gedeon Nyrt.,SE és
Julie Christie PhD,Dementia Centre, HammondCare

Témavezető: PatakiGyörgy PhD

A jelölt minden anyagaaz alábbi linken keresztül elérhető:
https://drive.google.com/drive/folders/1PoyaKE8kBpfd6mPkoWA3AC0WtCyzhbc3?usp=sharing

A 32/2020. (V. 6.) számú Elnöki Testületi utasítás (https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatok-utasitasok/utasitasok/elnoki-testuleti-utasitasok/) értelmében azonline nyilvános disszertáció védés korlátozott nyilvánosságú szakasza azOffice 365–Teams szoftverrel kerül lebonyolításra, ezzel minden, a vitábanrészt vevőnek rendelkeznie kell.
A védésen részt venni óhajtóknak a közzétételtől számított 5 naptárinapon belül lehetőségük van a disszertációval kapcsolatban – a nevük,munkahelyük, beosztásuk, email elérhetőségük megadásával – írásban kérdéseketfeltenni, észrevételeket megfogalmazni, melyeket a bizottság titkárának, emailcímére küldhetnek meg: “gabriella.kiss@uni-corvinus.hu”

Budapest, 2020.06.11.

Tisztelettel:
Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke

Invitation
to Doctoral Thesis Defence
 

The Doctoral Council of the Corvinus University of Budapesthas admitted the doctoral dissertation of
 
Mr Besnik Qehaja,doctoral candidate
entitled
 „The Framework of aReal-time Patient Monitoring System”
to on-line publicdefence.
 
Date of the publicdefence: Thursday 04 June 2020, 1.30 pm
The dissertation was evaluated by: Katalin Ternai PhD, CUB; Bekim Fetaji PhD, Univ. Mother Theresa, Macedonia
Supervisor: András Gábor CSc
The dissertation and the thesis boooklet are available at:
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1089/
Please findthe candidate’s CV, the supervisor’s evaluation, the opponents’ review as wellas Mr Qehaja’s answers and his automatic slideshow ppt presentation with voice-over notexceeding 20 minutes at the link below:
BesnikQehaja
In accordance with the Provisionsof the Presidential Committee No 32/2020. (V. 6.) (available here https://www.uni-corvinus.hu/main-page/about-the-university/regulations-orders/orders/orders-issued-by-the-presidents-committee/?lang=en)the restricted-accesspart of the public dissertation defence will be conducted using the Office365–Teams, everyone taking part in the defence should have this software attheir disposal.
 
Those intending to take part in the defence (along withcommittee members) have the opportunity to raise questions and share remarks inwriting with regard to the dissertation by sending them to the e-mail addressof the secretary (Árpád Rab: arpad.rab@uni-corvinus.hu )of the committee within 5 calendar days of the announcement.The name, employer, job title and e-mail contact shall be included in thee-mail.
Therestricted access parts of the online public dissertation defence may only bejoined by those who have expressed their opinion in advance and at the sametime have expressly declared their interest toparticipate to the secretary of the committee.
 
Sincerely yours,
 
Zsolt Rostoványi
Chairman of the University Doctoral Council
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
GOLOVICS JÓZSEF doktorjelölt (NKMDI)

 

„ A migráció gazdaságtana: egy intézményi közgazdaságtani megközelítés”

c. doktori értekezését.A nyilvános vitaülés időpontja: 2020. FEBRUÁR 27. CSÜTÖRTÖK 12:00 h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, Főépület Duna felőli oldal, II. emelet E/ 2001

 

Az értekezés opponensei: HÁRS ÁGNES, PhD Koping-Tárki Zrt.;

ANDOR LÁSZLÓ PhD, Foundation For European Progressive Studies

Témavezető: ROSTA MIKLÓS, PhD, BCE

 

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta

Bodnár Dorottya Szilvia doktorjelölt


 „Az eszképizmus mint élménydimenzió elemzése a múzeumi látogatások kontextusában”

c. doktori értekezését.

 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2020. 02. 12., szerda, 10.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, terem: E 2001

Az értekezés opponensei: Horváth Dóra Phd, habil., Lőrincz Katalin  PhD, PE,
Elizabeth Carnegie PhD, Sheffield University

Témavezetők: Jászberényi Melinda PhD, Melanie Smith PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
TURAI GABRIELLA doktorjelölt (TKDI)

„ Medieval Female Mysticism and Weber’s Charismatic Authority. The Case of Angela of Foligno”
c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2020. Február 12. Szerda, 10:00
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem főépület E/ 3001
 
Az értekezés opponensei: NAGY GÁBOR DÁNIEL PhD, SZTE;
LETENYEI LÁSZLÓ PhD, BCE
Témavezető: MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS, DSc, SZTE
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:

MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
SZENTESI BALÁZS DÁVID doktorjelölt (TKDI)
 
„ Intézményesített szubkultúra? Az ellenállás mint a formális nevelés eszköze”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2020. február 25. Kedd, 10:00
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem főépület E/ 69
 
Az értekezés opponensei: SASS JUDIT PhD, BCE;
ERŐSS GÁBOR PhD, MTA
Témavezető: KOVÁCS ÉVA, CSc, MTA
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:

MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
SZABÓ TAMÁS doktorjelölt (NKMDI)

„Magyar‒román államközi viszony és az RMDSZ kapcsolatrendszere a rendszerváltástól a könnyített honosítási eljárás bevezetéséig”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2020. február 6. csütörtök, 10.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E/ 3001
 
Az értekezés opponensei: SALAT LEVENTE PhD, BBTE Kolozsvár; KÁNTOR ZOLTÁN PhD, PPKE
Témavezető: BÉKÉS CSABA, DSc
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
SURÁNYI CSABA doktorjelölt (NKMDI)
 
„A görög államépítés nemzetközi háttere: a híoszi mészárlástól a Szmirnai tragédiáig”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2020. január 22. szerda, 14:00 h
 Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, központi épület 3. emelet:  E/ 3001
 
Az értekezés opponensei: ARDAY LAJOS DSc, MTA; MAJOROS ISTVÁN DSc, ELTE
Témavezető: ROSTOVÁNYI ZSOLT DSc
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel. Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
 MEGHÍVÓ
 Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Rácz Dávid Andor doktorjelölt

“Anomáliák a részvénypiaci és alapkezelői jelentések körül”
c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2020. január 07, kedd, 13.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, E 3001
 
Az értekezés opponensei: Walter György Phd, habil., Ormos Mihály PhD, ELTE és Rafar Sieradzki Phd, Cracow University of Economics
Témavezetők: Pintér Miklós PhD, habil. és Csóka Péter PhD, habil.
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
BANAI TIBOR PÉTER doktorjelölt (TKDI)
 
„Dzsihád: terrorizmus vagy szabadságharc?
A fogalom multidiszciplináris vizsgálata”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. december 19. csütörtök, 15:30
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E/ 3001 (főépület nyugati szárny, 3. em.)

Az értekezés opponensei: Csicsmann László PhD, BCE; Resperger István PhD, NKE
Témavezető: Rostoványi Zsolt DSc
A Védési Bizottság Elnöke: Karácsony András CSc, ELTE
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:

Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Mérő Bence doktorjelölt

Hitelciklusok modellezése empirikus és ágensalapú megközelítésben
c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. december 06. péntek, 15.10h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, C épület (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6.) 102
 
Az értekezés opponensei: Szabó-Bakos Eszter PhD és Varga Gergely PhD egyéni vállalkozó
Témavezető: Vincze János DSc
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Boros Péter doktorjelölt

„A partnerkockázat árazása – A hitelértékelési kiigazítás elemzése”
 c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. december 06, péntek, 10.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, E2001
 
Az értekezés opponensei: Vidovics-Dancs Ágnes PhD és Madar László PhD, Bankárképző
Témavezető: Medvegyev Péter CSc
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Ábele-Nagy Kristóf doktorjelölt
 
„Páros összehasonlítás mátrixok a többszempontú döntéselméletben”
 c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. december 05, csütörtök, 15.30h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, C épület (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6.), 105
 
Az értekezés opponensei: Fodor Szabina PhD, habil.  és Duleba Szabolcs PhD, habil., BME
Témavezető: Bozóki Sándor PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére

 
A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
VÉKEY ZOLTÁN ÁDÁM doktorjelölt (TKDI)
 
„Az online hírmédia üzletimodell-váltása”
c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. NOVEMBER 27., 15:00 h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, Főépület földszint 69. terem (Fővám tér 8. bejárat)
 
Az értekezés opponensei: Csordás Tamás PhD, BCE; Andok Mónika PhD, PPKE
Témavezető: URBÁN ÁGNES PhD, BCE
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Besenyei Mónika doktorjelölt
 
 „Egyetemi fenntarthatósági kezdeményezések összehasonlító elemzése”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. november 14., csütörtök, 10.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, C épület, terem: 102
 
Az értekezés opponensei: Ásványi Katalin Phd, BCE, Csiszárik Kocsir Ágnes PhD, ÓE,
Adam Budnikowski PhD, Warsaw School of Economics
Témavezetők: Kerekes Sándor DSC, Zsóka Ágnes PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére

 
A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Tamásné Vőneki Zsuzsanna doktorjelölt

 „A működési kockázatkezelés kiemelt kérdései a pénzügyi szektorban”
c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. október 14, hétfő, 13.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, E 2001
 
Az értekezés opponensei: Homolya Dániel Phd, Diageo Kft, Kovács Levente PhD, Bankszövetség,
Rafal Sieradzki PhD, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Témavezetők: Berlinger Edina PhD, Walter György PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta 
Burka Dávid doktorjelölt

“ Demográfiai előrejelzések és nyugdíjkutatás támogatása mikroszimulációs módszertanok alkalmazásával”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. október 02. (szerda) 14.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, E 2001
 
Az értekezés opponensei: Fodor Szabina Phd, Reiff Ádám PhD, MNB
Témavezetők: Tasnádi Attila DSc, Mohácsi László PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Bagó Péter doktorjelölt

„CSR indikátorok megjelenése az integrált vállalatirányítási rendszerekben”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. október 01. (kedd) 13.00h.
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, E 2001
 
Az értekezés opponensei: Deutsch Nikolett Phd, Sasvári Péter PhD, ME
Témavezető: Fehér Péter PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Zrubka Zsombor János doktorjelölt

„Az elfogadható egészségi állapotok mérésének új módszere”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. július 04, csütörtök, 15.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, C épület, 8-as előadó
 
Az értekezés opponensei: Fodor Szabina Phd, Mészáros Ágnes PhD, SE és
August Oesterle Phd, Vienna University of Economics and Business
Témavezető: Péntek Márta PhD

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Buvár Ágnes doktorjelölt

“Ad Revolution or Evolution?
Typical ad representation and general ad attitudes influence the effectiveness
 of branded content”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 20. csütörtök  11:00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E Épület 2001-es terem

Az értekezés opponense: Kolos Krisztina PhD, Balázs Katalin PhD

Témavezető: Horváth Dóra PhD

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.

Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában. 

Az értekezés az alábbi linken letölthető:

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta

 

Vajda Adrienn doktorjelölt

“Lehetséges-e a nők képviselete nők nélkül?

A női ügyek megjelenése a magyar Országgyűlésben”

c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 18. kedd 16:00 óra

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C Épület 656-os terem


Az értekezés opponensei: Papp Zsófia PhD, Ványi Éva PhD

Témavezető: Várnagy Réka PhD


A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.

Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.

Az értekezés az alábbi linken letölthető:

MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Yilmaz Mehmet doktorjelölt
 
„A török politikai rendszer átalakulása 2002 és 2018 között”
 c. doktori értekezését.
 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 25., kedd, 9:30 h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület/ 656 terem (Közraktár utca 4-6.)
 
Az értekezés opponensei: Hóvári János PhD és Rostoványi Zsolt DSC
Témavezető: Csicsmann László PhD
 

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.

Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.

Az értekezés az alábbi linken letölthető:

Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
Budapest, 2019. 06. 20.
Tisztelettel:
 
Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke

MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Lantos Zoltán doktorjelölt

“ Egészségcélú együttműködések rendszerén alapuló szolgáltatásfejlesztés a gyakorlatban”
c. doktori értekezését.

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 19, szerda, 10.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, E 2001

Az értekezés opponensei: Gyulavári Tamás Phd, Hankó Balázs PhD, SE és Eric Carlström Phd, Göteborgs Universitet
Témavezetők: Simon Judit CSc

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Horváth Viktória doktorjelölt

“ A projektmenedzsment kompetencia és a projektsiker összefüggései
az olajipar projekt-intenzív upstream üzletágában”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 21, péntek, 10.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, E 3001
 
Az értekezés opponensei: Klimkó Gábor Phd, Berényi lászló PhD, ME és Constantin Bratianu Phd, Bucharest Academy of Economic Studies
Témavezetők: Görög Mihály DSc
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Miklós Ilona doktorjelölt

„A magyar földrajzi árujelzős élelmiszerek észlelési térképe
A magyar vásárlók értékdimenziói”
c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 18, kedd, 11.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E 2001
 
Az értekezés opponensei: Harangozó Gábor Phd, Kovács Eszter PhD, SZIE és
John Morelli Phd, RIT
Témavezető: Csutora Mária PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Kelemen József doktorjelölt

Fejezetek a gazdaságföldrajzból: horizontális termékdifferenciálás
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 14, péntek, 11.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E 2001

Az értekezés opponensei: Bakó Barna PhD és Varga Balázs PhD, OTP
Témavezető: Benedek Gábor PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Ócsai András doktorjelölt

„Ökológiailag tudatos vállalkozások értékorientációja”
c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 13, csütörtök, 13.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C 8-as előadó
 
Az értekezés opponensei: Harangozó Gábor Phd, Takács-Sánta András PhD, ELTE és
Ove Jakobsen Phd, University of Nordland
Témavezető: Zsolnai László DSc
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Egeresi Zoltán doktorjelölt

“Neo-Ottomanist Hegemonic Order and its Implications on Ankara’s Foreign Policy in the Balkans”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 12. 11:00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 510-es terem

Az értekezés opponensei: Hóvári János PhD; Pintér Attila PhD
Témavezető: Csicsmann László PhD, N. Rózsa Erzsébet PhD

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Katona Viktória Nóra doktorjelölt

Technológia jellegű innovációs projektek közösségi finanszírozása 
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 06, csütörtök, 13.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E 3001

Az értekezés opponensei: Naffa Helena PhD, Némethné Pál Katalin PhD, GKI és Antonio Giuliani PhD, IÉSEG
Témavezető: Hoffer Ilona PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Bene Márton doktorjelölt

“Virális politika: politikai kommunikáció a Facebook-on”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 5. 10:00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E Épület 2001-es terem

Az értekezés opponensei: Kmetty Zoltán PhD és Várnagy Réka PhD
Témavezető: Kiss Balázs CSc

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Gyorgyovichné Koltay Elvira doktorjelölt

“Magán-önkormányzás Magyarországon
A budapesti agglomerációban található lakóparki szervezetek vizsgálata alapján”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. május 30. 14:30 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület VII-es előadó

Az értekezés opponensei: Füzér Katalin PhD és Kocsis János Balázs PhD
Témavezető: : Bartal Anna Mária PhD és Tóth Lilla PhD

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!

2019.05.13

Tisztelettel:

 

Rostoványi Zsolt sk

Egyetemi Doktori Tanács elnöke


MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Hegedüs Krisztina doktorjelölt

“Földgázfüggőség, levegőszennyezés és energiaszegénység
Magyarország példáján keresztül”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. május 21. 15 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 510-es terem

Az értekezés opponensei: Nagy Sándor Gyula PhD és Pálvölgyi Tamás CSc
Témavezető: Endrődi-Kovács Viktória PhD

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!

2019.05.09

Tisztelettel:

 

Rostoványi Zsolt sk       

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Ferincz Adrienn doktorjelölt

„A vállalkozó felsővezető hatása a szervezeti tanulásra”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. június 06. csütörtök, 13.00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E 2001
 
Az értekezés opponensei: Czakó Erzsébet Phd, Obermayer Nóra PhD, PE és
Robert Morgan Phd, Cardiff Business School
Témavezető: Balaton Károly DSc
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Németh Viktor doktorjelölt

“A mediáció, mint interperszonális problémamegoldó eszköz leírása és magyarázása
a Participációs elmélet tükrében”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. április 1. hétfő 9:45
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 656-os terem

Az értekezés opponensei: Síklaki István PhD, ELTE; Géró Györgyi PhD BCE; Nagypál Szabolcs PhD, ELTE
Témavezető: Demeter Márton PhD, KRE

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Kaszap Márton doktorjelölt

“The Pluralisation of British Party Politics
Is There a Split in the UK Party System?”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. április 29. hétfő 14 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E épület 2001-es terem

Az értekezés opponensei: Nagy Levente PhD, DE és Magyarics Tamás PhD, ELTE
Témavezető: Lánczi András PhD és Egedy Gergely DSc

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Szijártó Norbert doktorjelölt

“Az optimális valutaövezet elméletek és a Gazdasági és Monetáris Unió működése”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. április 12. péntek 13:00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 510-es terem

Az értekezés opponensei: Kovács Olivér István PhD és Vígvári Gábor PhD
Témavezető: Benczes István PhD

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
2019.04.12.
Tisztelettel:

Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács elnöke
INVITATION
to Doctoral Thesis Defence
 

The University Doctoral Council of the Corvinus University of Budapest has admitted the doctoral dissertation of
Zoltán Kelemen doctoral candidate
entitled
“A Historically Revised Model of Neomediaevalism and the European Union as ’Regimen Mixtum’”
to public defence.

 
Date of the public defence: Friday 22 March, 11 a.m.
Venue: CUB Building C 510 (5th floor)

The dissertation was evaluated by: Gábor Klaniczay DSc, Péter Marton PhD
Supervisor: Erzsébet Kaponyi PhD, Csaba Békés DSc
 
You are welcome to contribute to the discussion at the public defence.
The dissertation is available at:
Sincerely yours, 

 

Zsolt Rostoványi

Chairman of the University Doctoral Council

MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


 A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Kallóné Csaba Katalin doktorjelölt

“Betétbiztosítás és erkölcsi kockázat Magyarországon”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. március 25. hétfő, 13.30 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E 3001
 
Az értekezés opponensei: Banai Ádám Phd, MNB Tanszék, Kovács Levente PhD, Bankszövetség és
Radoslaw Kurach Phd, Wroclaw University of Economics
Témavezetők: Berlinger Edina PhD és Naffa Helena PhD

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Harangozó Tamás doktorjelölt

“ A HUMÁN TŐKE BEÉPÍTÉSE A STRATÉGIAI TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT-RENDSZERBE
A leadership szerepe egy vezető magyarországi pénzügyi szolgáltató esetében”
c. doktori értekezését.

 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. március 05. kedd, 13.00 óra

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E épület 2001-es terem

 
Az értekezés opponensei: Stocker Miklós Phd, Vilmányi Márton PhD, SZTE, és Gerhard Speckbacher Phd, WU Wien
Témavezetők: Lázár László PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Hubert József doktorjelölt

“A marketingszervezet változása a közösségi média térnyerése nyomán”
c. doktori értekezését.

 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. március 01. péntek, 13.00 óra

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Sóház, II-es előadó

 
Az értekezés opponensei: Horváth Dóra Phd, Révész Balázs PhD, SZTE, és Vatroslav Skare Phd, University of Zagreb
Témavezetők: Bauer András PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta

Deli Eszter doktorjelölt


“A vizuális retorika triadikus koncepciója- Elméleti keret és esettanulmányok

Vizuális retorika a katasztrófa-hírközlésben”

c. doktori értekezését.

 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. március 5. kedd 15:30

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 510-es terem


Az értekezés opponensei: Kovács Lajos PhD, Nyíri Krsitóf CSc, BME

Témavezető: Aczél Petra Katalin egyetemi tanár


A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.

Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.

Az értekezés az alábbi linken letölthető:

Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Németh Gabriella doktorjelölt
 
“ A retorikai-szemiotikai elemzés
Paradigmák metszetében”
c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. március 6. szerda 14 óra

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 510-es terem


Az értekezés opponensei: Bokor Tamás PhD, Bencze Lóránt CSc, ZSKE
Témavezető: Aczél Petra Katalin egyetemi tanár

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Szolnoki Pálma Tünde doktorjelölt
 
“ Működik a keltető?
A földgázpiaci kiegyensúlyozási szabályrendszer hatásosságának értékelése a piacnyitás kezdeti szakaszában lévő gázpiacokon”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. március 04. hétfő, 14.00h
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem főépület, 2001
 
Az értekezés opponensei: Sugár András Phd, Grabner Péter PhD, MEKH, Vidmantas Jankauskas PhD, Vilnius Gediminas Technical University
Témavezető: Szabó László PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
Invitation
to Doctoral Thesis Defence
 

The Doctoral Council of the Corvinus University Budapest has admitted the doctoral dissertation of
Mr Matteo Arru doctoral candidate
entitled
 
„Use of Ontologies and Business Process Management Systems to Measure the “Knowledge Fit”
to public defense.

 
Date of the public defence: Tuesday 19 Febuary 2019, 3.30 p.m.
Venue: CUB, Building C, Auditorium 8
 
The dissertation was evaluated by: Réka Vas PhD; Hasheem Mannan PhD, UCD, Dublin
Supervisor: Gábor András CSc
 
You are welcome to contribute to the discussion at the public defence.
The dissertation is available at:
INVITATION
to Doctoral Thesis Defence
 

The University Doctoral Council of the Corvinus University of Budapest has admitted the doctoral dissertation of
Márta Radó doctoral candidate
entitled

“Tracking the Effects of Life Events on Subjective Well-being”
to public defence.

 

Date of the public defence:  Tuesday 19 February 2019, 11 a.m.  

Venue: CUB Building C 510 (5th floor)


The dissertation was evaluated by: Levente Littvay PhD, Rita Hegedűs PhD
Supervisors: Tamás Bartus PhD and Judit Monostori PhD

You are welcome to contribute to the discussion at the public defence.
The dissertation is available at:
MEGHÍVÓ  
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Kovács Tibor doktorjelölt
 
“ Többszempontú döntési módszerek alkalmazása teljesítményfejlesztő programok támogatására”
c. doktori értekezését.

 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. február 27. szerda, 11.00h

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem főépület, 2001. terem

 
Az értekezés opponensei: Füstös László DSc, Kruzslicz Ferenc PhD, PTE
Témavezető: Kő Andrea PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Kósa István doktorjelölt

“Az online hírszelekciót meghatározó tényezők vizsgálata,
különös tekintettel a hírek mellett található szimbólumokra, képi-és videoanyagokra”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2019. január 30. szerda 10:00
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 510-es terem

Az értekezés opponensei:  Síklaki István PhD, ELTE és Andok Mónika PhD, PPKE
Témavezető: Horányi Özséb egyetemi tanár, professor emeritus

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
INVITATION
to Doctoral Thesis Defence
 

The University Doctoral Council of the Corvinus University of Budapest has admitted the doctoral dissertation of
Máté Szalai doctoral candidate
entitled

“ Small States in the Middle East.
The Foundations and Application of the Complex Model of Size”
to public defence.
 

Date of the public defence: Wednesday 16 January, 2 p.m. 

Venue: CUB Building C 510 (5th floor)


The dissertation was evaluated by: Péter Márton PhD, Omar Sayfo PhD
 Supervisor: László Csicsmann PhD
 
You are welcome to contribute to the discussion at the public defence.
The dissertation is available at:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Hosszú Zsuzsanna doktorjelölt
 
“A magyar bankrendszer makroprudenciális szempontból”
c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. december 07. péntek, 14.00 óra

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem főépület E2001.

 
Az értekezés opponensei: Szabó-Bakos Eszter PhD, Reiff Ádám PhD, MNB
Témavezető: Vincze János DSc
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
Budapest, 2018.11.29.
Tisztelettel:
 
Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke

INVITATION
to Doctoral Thesis Defence
 

The University Doctoral Council of the Corvinus University of Budapest has admitted the doctoral dissertation of

Mounia Utzeri doctoral candidate

entitled

“A Trap or a Chance? Understanding Gender Equality Schemes in Management”
to public defence.

 

Date of the public defence: Monday 3 December 2018, 5 p.m.  

Venue: CUB Building C 510 (5th floor)


The dissertation was evaluated by: Zsófia Kürtösi PhD,  Jasmin Mahadevan PhD
 Supervisor: Beáta Nagy CSc

You are welcome to contribute to the discussion at the public defence.
The dissertation is available at:
26 November 2018

Sincerely yours, 


Zsolt Rostoványi  
Chairman of the University Doctoral Council

MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta 
Balogh Zoltán doktorjelölt

“Személyes adatok gyűjtése és profilírozás az interneten”

c. doktori értekezését.

 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. december 04. kedd, 14.00 óra

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem főépület 69.
 
Az értekezés opponensei: Horváth Dóra Phd, Dobay Péter CSc., PTE
Témavezető: Racskó Péter CSc
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Monda Eszter doktorjelölt

“Az információrendszerek és a jövőkutatás összekapcsolása és értelmezése a döntéstámogatásban”
c. doktori értekezését. 


A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. november 27. kedd, 11.45 óra

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Sóház, 2. előadó terem


Az értekezés opponensei: Rab Árpád Phd, Kristóf Tamás PhD, Eximbank
Témavezetők: Nováky Erzsébet DSc és Vas Réka PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta

Metz Rudolf Tamás doktorjelölt


“A politikai vezetés három arca
A politikai vezetés értelmezési lehetőségei és gyakorlatai a demokráciában”
c. doktori értekezését.

 
A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. november 27 kedd 10:00
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 510-es terem

Az értekezés opponensei: Gyulai Attila PhD MTA TK és Pócza Kálmán PhD, MTA TK
Témavezetők: Balázs Zoltán CSc és Körösényi András DSc

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!

2018.11.20.

Tisztelettel:


Rostoványi Zsolt sk        

Egyetemi Doktori Tanács elnöke  


MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Harangozó Dániel doktorjelölt

“Civil-katonai kapcsolatok és a haderő demokratikus kontrollja a független Szlovéniában és Horvátországban /1991-2011/”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. november 21 szerda. 15:15
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 559-es terem

Az értekezés opponensei: Lóderer Balázs PhD, MH és Juhász József PhD, ELTE
Témavezető: Gallai Sándor

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!

2018.11.07

Tisztelettel:

 

Rostoványi Zsolt sk        

Egyetemi Doktori Tanács elnöke


MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Mák Fruzsina doktorjelölt

“Fogyasztási kockázat a villamosenergia-piacon
Profilozás a fogyasztási bizonytalanság figyelembevétele mellett”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. november 06. kedd, 11.00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E épület 2001-es terem
 
Az értekezés opponensei: Mezősi András Phd, Mádi-Nagy Gergely PhD, ELTE, és Sándor László Phd, University of Luxembourg
Témavezetők: Oravecz Beatrix PhD és Sugár András PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában, valamint az alábbi linken elérhető:
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Felsmann Balázs doktorjelölt

“Vállalati teljesítmény intézményi korlátok között: Stratégiai adaptáció és vállalati koevolúció a magyar energiakereskedelmi szektorban”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. október 11. csütörtök, 13.00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E épület 3005-es terem

Az értekezés opponensei: Gelei Andrea Phd, Valentiny Pál PhD és Michael LaBelle Phd
Témavezető: Balaton Károly DSc
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!

Budapest, 2018.10.02.

Tisztelettel:


Rostoványi Zsolt sk

Egyetemi Doktori Tanács Elnöke
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Ivony Éva doktorjelölt

“A szubjektív életminőség alakulása a gazdasági válság időszakában Magyarországon”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. október 1. hétfő 9.30
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 510-es terem

Az értekezés opponensei: Hegedűs Rita PhD, Hajdu Gábor PhD
Témavezető: Keller Tamás PhD, Spéder Zsolt PhD

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
2018.09.24.
Tisztelettel:

Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács elnöke 

MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Stepper Péter doktorjelölt

“A kényszermigráció mint biztonsági kihívás Közép-Európában: Eltérő percepciók, közös álláspont a visegrádi országokban”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. október 1. hétfő 14:00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 510-es terem

Az értekezés opponensei: Kirs Eszter PhD és Tálas Péter CSc
Témavezető: Kardosné Dr Kaponyi Erzsébet PhD és Molnár Tamás PhD

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
2018.09.20.
Tisztelettel:
 
Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács elnöke
MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére


A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Balog Dóra doktorjelölt

“Tőkeallokáció a biztosítási szektorban, elméleti és gyakorlati megközelítésben”
c. doktori értekezését.
 

A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. október 2. kedd 14:30 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem E épület 2001-es terem
 
Az értekezés opponensei: Király Júlia CSc és Balogh Csaba Kornél PhD
Témavezető: Csóka Péter PhD
 
A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
Budapest, 2018.09.20.
Tisztelettel:
 
Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke

MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Dobos Gábor doktorjelölt

“A magyar önkormányzati rendszer autonómiájának empirikus elemzése”
c. doktori értekezését.


A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. szeptember 25. kedd 13:15 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 510-es terem

Az értekezés opponensei: Pálné Kovács Ilona DSc, MTA KRTK és Soós Gábor PhD, MTA TK
Témavezető: Várnagy Réka PhD

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!

2018.09.17.

Tisztelettel:


Rostoványi Zsolt sk       

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

MEGHÍVÓ
Ph.D. disszertáció védésére
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa nyilvános védésre bocsátotta
Havas Ádám Kornél doktorjelölt

“Szegény Rokonok. A magyar jazzszcéna szerkezete és rétegződése”
c. doktori értekezését.
A nyilvános vitaülés időpontja: 2018. november 22. csütörtök 10:00
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem C épület 664-es terem


Az értekezés opponensei:  Barna Emília Róza PhD, BME és Pulay Gergő PhD, CEU
Témavezető: Hadas Miklós DSc

A nyilvános ülésen minden résztvevő hozzászólhat, illetve kérdéseket tehet fel.
Az értekezés megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában.
Az értekezés az alábbi linken letölthető:
Megjelenésére és a vitában való részvételére számítunk!
2018.11.15.
Tisztelettel:
 
Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács elnöke
Vágólapra másolva