Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
További menük

A Kutatóközpontról

Az Üzletfejlesztési Kutatóközpont (ÜFK) a BCEGazdálkodástudományi Kara Vállalatgazdaságtan Intézetének szervezetén belüljött létre 2009. februárjában. Szakmai munkájának középpontjában azüzletfejlesztés többszempontú, ugyanakkor integrációra törekvő megközelítéseáll. A kutatóközpont az üzleti gazdaságtan alapjain az üzleti teljesítménymenedzsmentjét és fejlesztését támogató értékorientált megközelítéseketképviselve összekapcsolja a stratégiai elemeket és a működési szintű,folyamatszemléletű fejlesztést.

 Az ÜFK létrehozásával az alapítók által képviselt közösszakmai alapokra és szemléletmódra (értékközpontú megközelítés, stratégaiszemlélet, teljesítményfókusz, folyamatszemlélet, érintettfelfogás), aszinergiákat képviselő szakterületekre építve szeretnénk a VállalatgazdaságtanIntézeten belüli kutató-fejlesztő munkának és a más szervezetekkel, szervezetiegységekkel való együttműködésnek formális keretet adni, s azt eredményesebbéés hatékonyabbá tenni. Ezzel hozzá kívánunk járulni a belső szakmaiegyüttműködéshez, az egyes közelítések integrációjához, valamint ahhoz, hogy azüzleti világ működéséről átfogóbb képet adó szemléletmódot tudjunk képviselniaz oktatásban és kutatásban egyaránt.

 A Vezetéstudomány 2010. júliusi-augusztusi különszámában aKutatóközpont munkatársainak írásait olvashatják a vállalati, piaci ésnemzetgazdasági hatékonyságról. A cikkek letölthetők innen


Az Üzletfejlesztési Kutatóközpont alapító tagjai:


Dr. Reszegi László, a kutatóközpont igazgatója

Dr. Wimmer Ágnes, a kutatóközpont társigazgatója

 

Dr. Boda György

Dr. Demeter Krisztina

Halászné Dr. Sipos Erzsébet

Kazainé Ónodi Annamária

Dr. Könczöl Erzsébet

Matolay Réka

Szántó Richárd

Dr. Vörösmarty Gyöngyi

 

ÜzletfejlesztésiKutatóközpont alapítási javaslata (Az alapítási javaslatot aBCE Gazdálkodástudományi Kar Kari Tanácsa 2009 februárjában elfogadta.)

Az ÜzletfejlesztésiKutatóközpont alapító tagjainak oktatásfejlesztési és kutatási tevékenysége

“Hatékony piac,hatékony vállalat?” az Üzletfejlesztési Kutatóközpont konferenciája, 2009.november 26.

 

 

 

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.20. - 04:12:36