Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kutatások, Projektek

A tanszéki kutatások középpontjában a statisztikai módszertan fejlesztése és gyakorlati alkalmazása áll.


  Kutatási témáink:

  • a mintavétel elmélete és gyakorlati alkalmazásai;
  • a társadalmi-gazdasági jelenségek többváltozós modellezése-elemzése;
  • adatbányászat, a data science témaköre;
  • az életszínvonal vizsgálatának időszerű problémái (fogyasztói árindex, szegénység,rétegvizsgálatok, well-being);
  • termelői árindexek;
  • a makrogazdasági mutatószámok sajátosságai és alkalmazásának korlátai;
  • valamint a statisztika és ökonometria módszertanának (különös tekintettel az eloszláselemzésekre,kapcsolatvizsgálatra, keresztmetszeti, idősoros és panel modellezésre)gazdasági-társadalmi problémákon való kreatív alkalmazása és az eredmények minél érthetőbb interpretálása (amibe beletartozik az adatvizualizáció is).
Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.08.14. - 21:56:39