Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Kutatások, projektek

A Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék kutatási tevékenységei három területre összpontosulnak:  
– vizualitás és vizuális kommunikáció;  
– digitális média és közösségi kommunikáció;  
– kogníció és kommunikáció.

AMASS projekt

Művészetpedagógia a társadalom perifériájára sodródottakért (Acting on theMargins: Arts as Social Sculpture) a címe a HORIZON 2020, SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 pályázati kiírásán nyertes projektnek, amely 2020−2022 között a„Társadalmi-gazdasági átalakulás a 4. ipari forradalomban” című pályázati forrásban, a „Társadalmi kihívások és a művészetek” (Societal challenges and the arts) témakörben valósul meg a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézetében. (EU nyilvántartási szám: 870621)

A finn vezetésű, hét ország felsőoktatási és művészeti intézményeit tömörítőkutatói közösség magyar csoportjában a Corvinus partnerei a Ludwig Múzeum és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria. A kutatás során először nemzetközi összehasonlító tanulmányok készülnek iskolai, múzeumi és közösségi projektekről, amelyek sikeresen integráltak és fejlesztettek hátrányos helyzetű gyermekekből vagy fiatalokból álló csoportokat. Ezután Intézetünk égisze alatt Vizuális kultúra címmel online folyóiratot indítunk, amely a képi nyelv kortárs használatának fejlesztéséről, kutatásáról és oktatásáról közöl hazai és nemzetközi beszámolókat.

A nemzetközi tapasztalatokra építve négy projektet valósítunk meg, amelyek célja egy választott, hátrányos helyzetű gyermekekből vagy fiatalokból álló csoporttámogatása egy jobb életminőség elérésében, a művészet eszközeivel. Intézetünk munkatársai„Találd meg és hallasd a hangod!”munkacímmel, 16−25 éves, fiatal roma nők számára nyújtanak majd olyan kommunikációs képzést, amely egyaránt segíti a hatékony önkifejezést és a munkavilágában való boldogulást. A fejlesztőképzés során létrejött tananyagokkal és a többi magyar projekt alapján készült tananyagokkal feltöltve MOOC-t (Massive Open Online Course) fogunk fejleszteni magyar és angol nyelven.

Még több információ érhető el a kutatásról az alábbi linken:

Developing Media Literacy in Public Education

International Visegrad Fund

Standard Grant No. 21510566

Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age

A joint project funded by the International Visegrad Fund.

Partners:

  • University of Silesia (Katowice, Poland)
  • Centre for Higher Education Studies (Prague, Czech Republic)
  • University of Ss. Cyril and Methodius (Trnava, Slovakia)
  • Budapesti Corvinus Egyetem

Digitális felkészültség

Kutatás a felsőoktatás digitalizációjáról: hallgatói/oktatói digitális kompetenciák, kompetenciafejlesztés, a tanulási eredmények mérése. Az NKFIH-869-4/201 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program 2019 pályázati program finanszírozásában valósul meg.

A kutatásban részt vevő munkatársak: Bartus Tamás, Bokor Tamás és Pelle Veronika

Kutatásvezető: Dr. Vaszkun Balázs György

MAMUT – Magyar Munkamemória-teszt

Megérkezett a MAMUT 1.0-s verziója!

A MAMUT – Magyar Munkamemória-teszt egy ingyenesen hozzáférhető, számítógépes alkalmazás formájában publikált tesztcsomag, amely a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával a 2011 és 2014 között, három ütemben készült el. A tesztek és a szoftver folyamatos fejlesztése és standardizációja a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetében zajlott, Dr. Kovács Gábor vezetésével.

A MAMUT egy kifejezetten magyar vizsgálati személyekkel való használatra fejlesztett, átfogó tesztcsomag, amely a munkamemória-modell (Baddeley, 2001) valamennyi komponensének mérésére tartalmaz eljárásokat. A fejlesztés szakaszainak ütemezését és az elkészült modulokat a következő táblázat foglalja össze.

A MAMUT 2014 augusztusában publikált v1.0-s verziójának telepítője, a felhasználói kézikönyv és az egyes tesztekhez kapcsolódó standardizációs adatok az alábbi linkekre kattintva érhetők el. A telepítéssel kapcsolatos teendőket a kézikönyv részletesen ismerteti.

A tesztcsomaggal kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel forduljon Dr. Kovács Gáborhoz a gabor.kovacs@uni-corvinus.hu e-mail címen.

Fordított számterjedelem
Fordított lokációterjedelem
“Számok és betűk”-teszt
MAMUT felhasználói kézikönyv
MAMUT telepítőcsomag
Numerikus Stroop-teszt
Numerikus Stroop-teszt
“Formák és nevek”-teszt

Víziók a mesterséges intelligencia és a társadalom kapcsolatáról

Kutatásvezető: Dr. Vicsek Lilla Mária (egyetemi docens, Kommunikáció és Szociológia Intézet, Szociológia és Társadalompolitika Tanszék)

A kutatás résztvevői: Dr. Köves Alexandra, Dr. Bokor Tamás, Pataki Gyöngyvér, Horváth Ágnes, Keszi Roland, Pajor Luca, Herke Boglárka, gyakornokok

OTKA K-131733 kutatás

A Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott projekt célja a mesterséges intelligencia és a társadalom kapcsolatára fókuszáló jövővíziók és azok jelenben kivehető hatásának vizsgálata. Lényegesnek tartjuk annak vizsgálatát, hogy ezek a várakozások, kizárva bizonyos lehetőségeket, és lezárva adott utakat, miként formálják a jövőt és a jelent. A mesterséges intelligenciáról alkotott elképzelések a társadalom számos szintjén jelen vannak, ennélfogva kiemelten fontosnak tartjuk a téma szociológiai vizsgálatát. Vizsgálatunk elsősorban a 2050-ig létrejövő, mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekre és a munkaerőpiacra fókuszál. Kutatási céljaink elérésének érdekében egyrészt a tradicionális szociológiai interjú módszerét, másrészt speciális jövőkutatási eszközöket használunk.

#kommlab kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Dr. Székely Levente (Kommunikáció és Szociológia Intézet)

A #kommlab a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézetéhez kapcsolódó kutatócsoport. Tagjai olyan hallgatók és oktatók, akik nem pusztán érdeklődnek az empirikus kutatások iránt, hanem gyakorolni is kívánják azt. A #kommlab tematikája elsősorban generációs fókuszú, így különös figyelmet szentel a generációk, elsősorban fiatalokkal és idősekkel kapcsolatos kutatásoknak. A kutatócsoport 2018-ban alakult, a 2019-es évben tagjai előadóként és szakmai kerekasztalban vettek részt a Médiapiac éves konferenciáján. 2020-ban a #kommlab tervei között több szakmai publikáció is szerepel influencer-marketing, ifjúság és civil szervezetek, generációk közötti kommunikáció témákban.

A #kommlab kutatócsoport legfrissebb eredményei:

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.03.28. - 11:11:06