Ugrás a fő tartalomra

Szakdolgozat

Szakdolgozati témajavaslatok

Tanszéki kollegák

Benczes Réka

 • Metaforikus keretezés a politikai kommunikációban
 • Vizuális metaforák és metonímiák a reklámban
 • Betegségek és tabu témák metaforikus keretezése a médiában
 • Társadalmi sztereotípiák a mindennapi nyelvhasználatban

Bokor Tamás

 • digitális médiakommunikáció
 • ember-számítógép interakció
 • digitális pedagógia

Havril Ágnes

 • Interkulturális kommunikáció: nyelv és kultúra interdependenciája
 • Verbális és nonverbális kommunikáció a kultúrák közötti interakciókban
 • Kulturális sokk; kulturális diverzitás; kulturális integráció a globalizált felsőoktatásban
 • Kultúra és identitás: migráció, akkulturáció, nyelvhasználat
 • Gender alapú kommunikáció
 • Világnézetek konstruktumai: Közép- Ázsia és Közel-Kelet kultúrái, geo-kuturális és geo-politikai problémák; kultúra és vallás
 • Media; Media szemiotika

Kárpáti Andrea

 • Vizuális kommunikáció
 • Divat-kommunikáció: történet, kortárs irányzatok
 • Kiállítási kommunikáció: múzeum, termékbemutató
 • Design Thinking (Tervezés alapú gondolkodás)

Kovács Lajos

 • szervezeti kommunikáció
 • film, videó, közösségi média (YouTube, Insta, Tik-Tok)

Nagy-Béni Alexandra

 • Médiakeretezés erőszakos eseményekről szóló hírekben
 • Vizuális retorika a reklámban: metaforák, metonímiák
 • Médiahatás-elméletek alkalmazásának lehetőségei

Pelle Veronika

 • Médiatudatosság, digitális műveltség, felelős médiahasználat
 • Formális és informális médiaoktatás, digitális kompetenciák
 • Gyermekkori médiahasználat, digitális szülőség
 • Aktuális trendek és jelenségek az újmédia-kommunikációban

Rétvári Márton

 • Videojátékok és társadalmi hatásaik
 • E-Sport
 • Virtuális valóság
 • Digitális marketing eszközök

Szabó Lilla

 • Metafora és metonímia a politikai diskurzusban
 • Nyelv és politikai marketing
 • Médianyelvészet: digitális kommunikáció és multimodalitás
 • Digitális politikai kommunikáció és multimodalitás

Szántay Antal

 • Egyenlőtlenségek a kommunikációban és médiában
 • Többnyelvűség
 • Film és történelem
 • A könnyűzene és popkultúra története
 • Kommunikáció és média története

Székely Levente

 • Az ifjúság kultúrája (életmód, fogyasztói csoportok)
 • Generációk, generációs különbségek
 • Médiafogyasztás (új jelenségek és fogyasztási szokások)
 • Empirikus kutatások (témafüggetlenül)

Doktorandusz kollegák

Adámi Zsanett

 • Örökbefogadással kapcsolatos intra- és interperszonális kommunikáció – Örökbefogadási kommunikáció
 • Családon belüli kommunikáció

Bialkó Petra

 • Metaforák az anyaságról szóló diskurzusban

Cziráky Fanni

 • kommunikáció a sportban
 • Kommunikáció szociálpszichológiai viszonylatban (identitás, attitűd)

Fekete Balázs Tamás

 • környezetpszichológia
 • viselkedési közgazdaságtan

Háló Gergő

 • tudományszociológia
 • kommunikációelmélet

Horváth Evelin

 • CGI-technológia, virtuális karakterek
 • mesterségesintelligencia-alapú képalkotás
 • kép- és videómanipuláció

Illés Tekla

 • nyelvi udvariatlanság a politikában

Kelemen Fanni Ráhel

 • Márkakommunikáció a közösségi médiában

Kristóf-Csáki Csilla

 • egészsségügyi kommunikáció
 • mesterséges intelligencia

Kuttner Ádám

 • VR/AR, múzeum, művészetek

Sebestény Judit Ilona

 • családi kommunikáció
 • család és média
 • médiaábrázolás

Strausz Kamilla

 • Startup cégek vezetői kommunikációja
 • Startupok és befektetők – hogyan kommunikálnak egymással a szervezeten belül

Szabó Kincső

 • nemi sztereotípiák és vizuális retorika

Szőke Katalin

 • Kommunikáció a kultúra területén – alkotók, projektek, szervezetek

Taxner Tünde

 • médiatudatosság, médiaoktatási módszerek
 • történetmesélés a médiában és a szervezetekben

Till Anilla

 • fenntarthatósági kommunikáció
 • környezetvédelmi kommunikáció

Uricska Erna

 • nyelvészet és szervezeti (rendészeti) kommunikáció
 • a vizuális kommunikáció szerepe a szervezeti márkaépítésben

Vinczéné Fekete Lídia

 • tanulói érzelmek / bevonódás
 • tanári kommunikáció
 • videó által kiváltott érzelmek mérése
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.25. - 07:06:07