Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kutatások, Projektek

Disszertációk

2021


Jámbor Zsófia: A mezoszintű versenyképesség elmélete és alkalmazása a magyar tejipar példáján keresztül.
Témavezető: Gelei Andrea, Dobos Imre

2019


Miklós Ilona: A magyar földrajzi árujelzős élelmiszerek észlelési térképe: a magyar vásárlók értékdimenziói. Témavezető: Csutora Mária

Kajos Attila: Sportolók fogyasztói márkaértéke – konceptuális modellje, dimenzióinak mérése és hatása a szurkolók 
fogyasztói magatartásra Témavezető: Gyarmatiné Bányai Edit

2018

Fejes József: Az immateriális termelési tényezők szerepe a banki értékteremtési folyamatban.
Témavezető: Boda György
Máté Tünde:  Nemzetközi sportrendezvények hatásai és a szervezőváros lakosai; Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017, Győr példáján keresztül 
Témavezető: András Krisztina

2017

Báthory Zsuzsanna: A szervezeti struktúra értékáram központú átalakítási folyamatának elemzése változásmenedzsment szempontból egy lean menedzsmentet alkalmazó magyarországi termelő vállalat példáján. PhD tervezet.
Témavezető: Gelei Andrea

Havran Zsolt: A játékosok vásárlásának és képzésének jelentősége a hivatásos labdarúgásban: A közép-kelet-európai és a magyarországi játékospiac sajátosságai.
Témavezető: András Krisztina

Bakonyi Zoltán: Centralizáció és gazdasági válság – Úton a menedzsment akcelerátor hatás felé
Témavezető: Chikán Attila

2016

Fejes József: Az immateriális termelési tényezők szerepe a banki értékteremtés. PhD tervezet.
Témavezető: Boda György

Bakonyi Zoltán: Centralizáció és gazdasági válság – Úton a menedzsment akcelerátor hatás felé. PhD tervezet.
Témavezető: Chikán Attila

Gáspár Judit: A jövő alakítása a vállalati stratégiaalkotási gyakorlatban.
Témavezető: Czakó Erzsébet

2014

Losonci Dávid: Emberierőforrás-menedzsment gyakorlatok a lean termelési rendszerben – kapcsolat a termelésstratégiai célokkal
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina

Kopányi Tamás: A tulajdonosi érték alapú vezetés gyakorlati megvalósítása – Az integrált ügyviteli rendszerek felhasználási lehetőségei. PhD tervezet.
Témavezető: Reszegi László

2011

Nagy Judit: Az ellátási lánc típusai és menedzsmentjének eszközei – empirikus elemzés.
Témavezető: Gelei Andrea

Sziva Ivett: Turisztikai desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése.
Témavezető: Czakó Erzsébet

Gecse Gergely: A kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlatának vizsgálata. PhD tervezet.
Témavezető: Halászné Sipos Erzsébet

Bódi-Schubert Anikó: A vevő-beszállító kapcsolat sikerének fogalmi modellje.
Témavezető: Gelei Andrea

Matyusz Zsolt: A kontingenciatényezők hatása a termelési stratégiára és a működési teljesítményre. PhD tervezet.
Témavezető: Demeter Krisztina

Esse Bálint: Elmés döntések – Szállító kiválasztási döntések heurisztikus folyamatai. PhD tervezet.
Témavezető: Wimmer Ágnes

Szabó Ágnes: A magyar szabadidősport működésének vizsgálata gazdálkodástani szempontból. PhD tervezet.
Témavezető: András Krisztina

Stocker Miklós: Közös értékteremtés a tudás-intenzív vállalatoknál. A hivatásos magyar sportvállalatok esete. PhD tervezet.
Témavezető: Boda György

Jenei István: Kórházi folyamatok karcsúsítása. Külföldi és hazai tapasztalatok rendszerezése.
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina

Kozma Miklós: Értékteremtés Public-Private Partnership keretében. Különös tekintettel a vállalkozó szempontjaira.
Témavezető: Reszegi László

2010

Nagy Judit: Az ellátási lánc típusai és menedzsmentjének eszközei-empirikus elemzés. PhD tervezet.
Témavezető:Gelei Andrea

Bódi-Schubert Anikó: Az üzleti kapcsolatok sikerének vizsgálata- a kapcsolatban jelentkező kritikus események elemzésének segítségével. PhD tervezet.
Témavezető: Gelei Andrea

Némethné Pál Katalin: Innovációs tevékenység mérése a magyar vállalatoknál.
Témavezető: Czakó Erzsébet

2008

Jenei István: Egészségügyi folyamatok karcsúsításának vizsgálata. PhD tervezet.
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina

Gáspár Judit: A jövő alakítása a vállalati stratégiaalkotási gyakorlatban. PhD tervezet.
Témavezető: Czakó Erzsébet

Becser Norbert: Szolgáltatásminőség fejlesztés a kiskereskedelemben: Egy lehetséges mérési modell és az arra épülő döntéstámogató rendszer alapjai.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita

Könczöl Erzsébet: A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében.
Témavezető: Chikán Attila

2007

Dobos Imre: Készletmodellek a visszutas logisztikában.
Témavezető: Chikán Attila

Gelei Andrea: Beszállító-típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban.
Témavezető: Chikán Attila

Tátrai Tünde: A közbeszerzés, mint sajátos beszerzési tevékenység és fejlődési lehetőségei Magyarországon.
Témavezető: Chikán Attila

Radó Márk: Az infláció hatása a vállalati értékre – különös tekintettel az adóhatásokra.
Témavezető: Reszegi László

Kozma Miklós: Értékteremtés Public-Private Partnership keretében- a vállalkozó szemszögéből. PhD tervezet.
Témavezető: Reszegi László

Kazainé Ónodi Annamária: Az értékközpontú vállalatvezetést szolgáló teljesítménymérési rendszer. PhD tervezet.
Témavezető: Reszegi László

Szántó Richárd: Telepítési döntések, környezeti konfliktusok. PhD tervezet.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita

2004

Vörösmarty Gyöngyi: A beszerzés információs kapcsolatai
Témavezető: Chikán Attila

Benyújtott és megvédett MTA doktori, Ph.D ill. kandidátusi disszertációk, 1986–2003

MTA doktori disszertációk

Chikán Attila: Az anyagi folyamatok menedzsmentje a magyar gazdaságban a nemzetközi tendenciák tükrében: Doktori értekezés, 1997

Kindler József: Döntéselméleti előfeltevések kritikája: Doktori értekezés, 1988 Bibliogr. a köt. végén.

Ph.D illetve kandidátusi értekezések

Bartók István: Vállalatkormányzás: Ph.D értekezés, 2001, Bibliogr.: p. 125-138.; Témavezető: Bayer József

Czakó Erzsébet: Versenyképesség iparágak szintjén: A globalizáció tükrében: Ph.D értekezés, 2000, Bibliogr.: p. 195. és a fejezetek végén; Témavezető: Chikán Attila

Dolgos Olga: A logisztika szerepe a vállalati versenyképességben: Empirikus propozíció-alkotás: Ph.D értekezés, 2000, Bibliogr.: p. 214-243.; Témavezető: Chikán Attila

Dorgai Ilona: A részvényesi értékmaximálás és a vállalati értékteremtés kapcsolata: Ph.D értekezés, 2002, Témavezető: Reszegi László

Gritsch Mátyás: A logisztikai stratégia szerpe a vállalati versenyképességben : a magyar vállalatok előtt álló kihívások és lehetőségek: Ph.D értekezés, 2001, Bibliogr.: p. 104-114.; Témavezető: Chikán Attila

Horváth Annamária: A logisztika és a vevői elégedettség kapcsolata – A logisztikai kiszolgálási színvonal vizsgálata: Ph.D értekezés, 2002, Témavezető: Chikán Attila

Pataki György: Az ökológiailag fenntartható vállalat: Ph.D értekezés, 2000, Bibliogr.: p. 206-216.; Témavezető: Kerekes Sándor

Városiné Demeter Krisztina: A termelési stratégia hozzájárulása a vállalati szintű versenyképességhez Magyarországon és nemzetközi viszonylatban: Ph.D értekezés, 2000, Bibliogr.: p. 150-166, 171-172.; Témavezető: Chikán Attila

Vörösmarty Gyöngyi: A beszerzés információs kapcsolatai: Ph.D értekezés, 2002, Bibliogr.: p. 145-158.; Témavezető: Chikán Attila

Wimmer Ágnes: A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában:A működési és a pénzügyi teljesítmény kapcsolatának vizsgálata: Ph.D értekezés, 2000, Bibliogr.: p. 189-208.;Témavezető : Chikán Attila

Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései: Ph.D értekezés, 1999, Bibliogr.: p. 187-198.; Témavezető : Kindler József

Zsolnai László: The challenge of alternative economics: kandidátusi értekezés, 1994, Bibliogr.: p. 107-114.

2017

Báthory Zsuzsanna: A szervezeti struktúra értékáram központú átalakítási folyamatának elemzése változásmenedzsment szempontból egy lean menedzsmentet alkalmazó magyarországi termelő vállalat példáján. PhD tervezet.
Témavezető: Gelei Andrea

Havran Zsolt: A játékosok vásárlásának és képzésének jelentősége a hivatásos labdarúgásban: A közép-kelet-európai és a magyarországi játékospiac sajátosságai.
Témavezető: András Krisztina

Bakonyi Zoltán: Centralizáció és gazdasági válság – Úton a menedzsment akcelerátor hatás felé
Témavezető: Chikán Attila

2016

Fejes József: Az immateriális termelési tényezők szerepe a banki értékteremtés. PhD tervezet.
Témavezető: Boda György

Bakonyi Zoltán: Centralizáció és gazdasági válság – Úton a menedzsment akcelerátor hatás felé. PhD tervezet.
Témavezető: Chikán Attila

Gáspár Judit: A jövő alakítása a vállalati stratégiaalkotási gyakorlatban.
Témavezető: Czakó Erzsébet

2015

Takács Erika: A külső értékelés kórházon belüli hatását befolyásoló tényezők.
Témavezető: Wimmer Ágnes

Köves Alexandra: Back from the Future: Defining Sustainable Employment through Backcasting.
Témavezető: Pataki György

Havran Zsolt: Üzleti elemek a hivatásos labdarúgásban – értékteremtő tényezők azonosítása a játékospiacon. PhD tervezet.
Témavezető: András Krisztina

2014

Losonci Dávid: Emberi erőforrás-menedzsment gyakorlatok a lean termelési rendszerben – kapcsolat a termelésstratégiai célokkal
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina

Kopányi Tamás: A tulajdonosi érték alapú vezetés gyakorlati megvalósítása – Az integrált ügyviteli rendszerek felhasználási lehetőségei. PhD tervezet.
Témavezető: Reszegi László

2013

Matolay Réka: Agrár biotechnológiai társaságok legitimációs stratégiái
Témavezető: Czakó Erzsébet

Gecse Gergely: A kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlatának vizsgálata.
Témavezető: Halászné Sipos Erzsébet

Esse Bálint: Elmés döntések. Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben.
Témavezető: Wimmer Ágnes

Stocker Miklós: Tudás intenzív vállalatok értékteremtése
Témavezető: Boda György

Takács Erika: A külső értékelés kórházon belüli hatásai. A teljesítmény- és a minőségfejlesztés ösztönzői és korlátai. PhD tervezet.
Témavezető: Wimmer Ágnes

Losonci Dávid: Emberi erőforrás-menedzsment gyakorlatok a lean termelési rendszerben. PhD tervezet.
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina

Restás Ágoston: A tűzoltásvezetők kényszerhelyzeti döntéshozatala.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita

2011

Nagy Judit: Az ellátási lánc típusai és menedzsmentjének eszközei – empirikus elemzés.
Témavezető: Gelei Andrea

Sziva Ivett: Turisztikai desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése.
Témavezető: Czakó Erzsébet

Gecse Gergely: A kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlatának vizsgálata. PhD tervezet.
Témavezető: Halászné Sipos Erzsébet

Bódi-Schubert Anikó: A vevő-beszállító kapcsolat sikerének fogalmi modellje.
Témavezető: Gelei Andrea

Matyusz Zsolt: A kontingenciatényezők hatása a termelési stratégiára és a működési teljesítményre. PhD tervezet.
Témavezető: Demeter Krisztina

Esse Bálint: Elmés döntések – Szállító kiválasztási döntések heurisztikus folyamatai. PhD tervezet.
Témavezető: Wimmer Ágnes

Szabó Ágnes: A magyar szabadidősport működésének vizsgálata gazdálkodástani szempontból. PhD tervezet.
Témavezető: András Krisztina

Stocker Miklós: Közös értékteremtés a tudás-intenzív vállalatoknál. A hivatásos magyar sportvállalatok esete. PhD tervezet.
Témavezető: Boda György

Jenei István: Kórházi folyamatok karcsúsítása. Külföldi és hazai tapasztalatok rendszerezése.
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina

Kozma Miklós: Értékteremtés Public-Private Partnership keretében. Különös tekintettel a vállalkozó szempontjaira.
Témavezető: Reszegi László

2010

Nagy Judit: Az ellátási lánc típusai és menedzsmentjének eszközei-empirikus elemzés. PhD tervezet.
Témavezető:Gelei Andrea

Bódi-Schubert Anikó: Az üzleti kapcsolatok sikerének vizsgálata- a kapcsolatban jelentkező kritikus események elemzésének segítségével. PhD tervezet.
Témavezető: Gelei Andrea

Némethné Pál Katalin: Innovációs tevékenység mérése a magyar vállalatoknál.
Témavezető: Czakó Erzsébet

2009

Sziva Ivett: Turisztikai desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése. PhD tervezet.
Témavezető:Czakó Erzsébet

Szántó Richárd: Telepítési döntések – telepítési konfliktusok.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita

Kazainé Ónodi Annamária: Az értékközpontú vállalatvezetést szolgáló teljesítménymérési rendszer.
Témavezető: Reszegi László

Némethné Pál Katalin: Innovációs tevékenység mérése a magyar vállalatoknál. PhD tervezet.
Témavezető: Czakó Erzsébet

2008

Jenei István: Egészségügyi folyamatok karcsúsításának vizsgálata. PhD tervezet.
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina

Gáspár Judit: A jövő alakítása a vállalati stratégiaalkotási gyakorlatban. PhD tervezet.
Témavezető: Czakó Erzsébet

Becser Norbert: Szolgáltatásminőség fejlesztés a kiskereskedelemben: Egy lehetséges mérési modell és az arra épülő döntéstámogató rendszer alapjai.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita

Könczöl Erzsébet: A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében.
Témavezető: Chikán Attila

2007

Dobos Imre: Készletmodellek a visszutas logisztikában.
Témavezető: Chikán Attila

Gelei Andrea: Beszállító-típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban.
Témavezető: Chikán Attila

Tátrai Tünde: A közbeszerzés, mint sajátos beszerzési tevékenység és fejlődési lehetőségei Magyarországon.
Témavezető: Chikán Attila

Radó Márk: Az infláció hatása a vállalati értékre – különös tekintettel az adóhatásokra.
Témavezető: Reszegi László

Kozma Miklós: Értékteremtés Public-Private Partnership keretében- a vállalkozó szemszögéből. PhD tervezet.
Témavezető: Reszegi László

Kazainé Ónodi Annamária: Az értékközpontú vállalatvezetést szolgáló teljesítménymérési rendszer. PhD tervezet.
Témavezető: Reszegi László

Szántó Richárd: Telepítési döntések, környezeti konfliktusok. PhD tervezet.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita

Habilitációk

2017

Tátrai Tünde: A közbeszerzések központosításának európai gyakorlata, tapasztalatai a hazai központosított közbeszerzés tükrében. Lessons learned from European centralized public procurement – through the lens of the Hungarian example

Harangozó Gábor: A rugalmas piaci eszközök szerepe a klímavédelemben. Evaluating and improving corporate sustainability performance in Hungary

Vörösmarty Gyöngyi:Beszerzési portfóliókezelési technikák fejlődése. Green purchasing practices and their motivational background

2016

Demeter Krisztina: A termelésmenedzsment fejlődése és teljesítményhatásai nemzetközi kontextusban (MTA doktor)

2014

Gelei Andrea: A logisztika folyamat alapú szemlélete – a raktár kapacitásának meghatározása. Trust in business relationship.

2013

Dobos Imre: Ellátási láncok koordinációja. Supply chain coordination in HMMS-type supply chain with wholesale price contract.

Wimmer Ágnes: Döntéstámogató információk az üzleti kapcsolatok menedzsmentjében. Business relationships: perception, performance, decision support.

Városiné Demeter Krisztina: A termelés stratégiája: célok és döntések. The impact of international operations on operational performance.

2011

Czakó Erzsébet: A nemzetközi vállalatgazdaságtan elméletei. Does the size matter? – Enterprise size structure and competitiveness enhancement opportunities.

Boda György: Közép- és keleteurópai növekedési modell. Model of Central and Eastern European Growth.

Chikán Attila: Gazdasági versenyképesség és társadalmi jólét (MTA akadémiai székfoglaló)


2009

Zoltayné Paprika Zita: Elemzés vagy megérzés: a stratégiai döntéshozatal gyakorlata Californiában és Magyarországon. Analysis and Intuition in Strategic Decision Making: The Case of California and Hungary

Publikációs listák

A Vállalatgazdaságtan tanszék oktatóinak válogatott publikációi 1989 – 2003
A Vállalatgazdaságtan Intézet oktatóinak válogatott publikációi, 2004-2008
×

Könyvajánlók

A Vállalatgazdaságtan Intézet munkatársai által jegyzett oktatáshoz használt szakkönyvek, tankönyvek és jegyzetek

×

Együttműködések, partnerek

 • Bölöni Farkas Sándor Közgazdasági Alapítvány
 • Vállalatgazdasági Tudományos Egyesület
 • Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítvány
 • MSS Döntéselméleti és Vállalkozásgazdaságtani Tudományos és Oktatási Alapítvány
 • Rajk Szakkollégisták Egyesülete
 • Rajk László Szakkolégium Alapítvány


Fenntarthatósági Kiválósági Központ

A Vállalatgazdaságtan Intézet mindhárom tanszékén folyik fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos kiterjedt oktatási és kutatási tevékenység. A Fenntarthatósági Kiválósági Központot (FKK) azzal a céllal hoztuk létre, hogy a fenntarthatóság különböző területein aktív kollégák oktatási és kutatási tevékenységét összefogjuk.

A FKK egy olyan szakmai közösség, amelynek célja a fenntarthatóság különböző (környezeti, társadalmi és gazdasági) területeinek a hazai felsőoktatásban való minél szélesebb körű elterjesztése és különböző oktatási gyakorlatok kifejlesztése. A csoport tagjainak kutatási munkája témáját tekintve széleskörű (és kimagasló minőségű hazai és nemzetközi szinten is.

Nyitottak vagyunk tudományos és külső együttműködésekre egyaránt és reméljük, hogy a jövőben együtt tehetünk a fenntartható közös jövőnkért!
Néhány kiemelt témakör:
 

 • fenntartható ellátási lánc menedzsment
 • fenntartható fogyasztás
 • fenntartható közbeszerzés
 • körkörös gazdaság
 • környezetmenedzsment
 • ökológiai közgazdaságtan
 • részvételi gazdaság
 • zöld beszerzés

Tagok

Csutora Mária maria.csutora@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságt
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 122
Telefon: +36 1 482 5063 • Mellék: 5063
Diófási-Kovács Orsolya orsolya.diofasi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
Egyetemi Adjunktus, PhD / Assistant Professor, PhD
E épület, 131
Telefon: +36 1 482 5226 • Mellék: 5226
Harangozó Gábor gabor.harangozo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságt
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 122
Telefon: +36 1 482 5060 • Mellék: 5060
Kiss Julianna julianna.kiss@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Tudományos munkatárs / Research Fellow
E épület
Telefon: +36 1 482 5502
Kiss Veronika veronika.kiss@uni-corvinus.hu
E épület, 128
Telefon: +36 1 482 5502 • Mellék: 5502
Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.08.09. - 03:52:42