Ugrás a fő tartalomra

Tanárképzés

Mesterképzés

Közgazdásztanár mesterképzési szak

Érted a közgazdaságtant, és szívesen tanítanád is? Jelentkezz képzésünkre és segítünk felkészülni a tanári szerepre!

A szak célja olyan közgazdásztanárok képzése, akik korszerű pedagógiai, pszichológiai és módszertani ismeretekkel felvértezve képesek interaktív tananyagok, korszerű IKT eszközök és az ezekhez kapcsolódó modern oktatási módszerek alkalmazásával támogatni tanulóikat a közgazdasági szakterület különböző tantárgyi ismereteinek feldolgozásában, a vonatkozó kompetenciák fejlesztésében. A képzés 2 féléven át tart, amely idő alatt a hallgatók megismerik a tanítás általános pedagógiai elveit, és képessé válnak a tanulási folyamat tudatos és egyúttal inkluzív (befogadó) tervezésére. A végzett hallgatók a pedagógiai felkészültségükön túl tisztában vannak a szakképzés és a felnőttképzés sajátosságaival, illetve a gazdasági (szakmai) képzés új irányaival és azok aktuális problémáival is.

A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a közgazdasági ismeretek közép- és felsőfokú tanítása iránt, vagy szívesen vennének részt vállalati belső képzések kidolgozásában, megtartásában. A jelentkezés feltétele már meglévő, közgazdaságtudomány képzési területen egyetemi vagy mesterképzésen szerzett oklevél.

Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés

Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek…

  • a saját köznevelési intézményük szervezeti és működési folyamatait átlátni és irányítani oktatásirányítási, tanügyigazgatási és jogi szempontból egyaránt;
  • vezető munkájuk során a társadalmi-gazdasági és a szabályozási környezet tudatos monitorozására;
  • az intézményükben zajló szakmai munka adminisztratív és tartalmi értékelésére, illetve az ehhez kapcsolódó szervezeti folyamatok szakmailag megalapozott megszervezésére és irányítására;
  • a szervezet vezetésével és működésével kapcsolatos tapasztalatokat és adatokat figyelembe véve intézményi stratégia kialakítására, és a stratégia megvalósítási folyamatának irányítására;
  • a megszerzett gazdasági szemléletet kamatoztatására az általuk vezetett köznevelési intézmény érdekében.

További részletek hamarosan.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 11:40:46