Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Tanárképzés

Mesterképzés / Szakirányú továbbképzés

Közgazdásztanár mesterképzési szak

A szak célja megtanítani, hogyan lehet interaktív tananyagokra és korszerű oktatási módszerekkel tanítani a közgazdaságtant. A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a gazdasági ismeretek tanítása iránt, szeretnének középiskolásokkal foglalkozni vagy vállalati belső képzések kidolgozásában, tartásában részt venni. 2 féléves képzés esetén főiskolai, egyetemi illetve mesterképzésben szerzett tanári oklevéllel rendelkezők, illetve gazdálkodástudomány, közgazdaságtudomány képzési területen egyetemi vagy mesterképzésen szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezését várjuk. 4 féléves képzés esetén olyan jelentkezőket várunk, akik műszaki, gazdaságtudományi, egészségügyi vagy agrár területen szereztek alapképzési vagy főiskolai oklevelet, vagy szakoktatói alapképzési vagy főiskolai oklevéllel rendelkeznek.

Vállalkozás- és gazdaságpszichológia szakirányú továbbképzési szak

A vállalkozás- és gazdaságpszichológia egyetemi szakirányú továbbképzési szak célja olyan gazdasági és viselkedéstudományi szakismertek és készségek átadása, amelyek lehetővé teszik a szakképzettség megszerzői számára, hogy szervezeti és vezetési tanácsadói, szervezetfejlesztő, HR-, PR-, vagy marketingkommunikációs tevékenységet végezzenek. A képzés 4 féléves (120 kreditpont), bármilyen Közgazdaságtudományi (MA) oklevéllel, vagy egyetemi szintű közgazdász diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A képzés elsősorban a felső- és középvezetői feladatokat ellátó gazdasági szakemberek számára készült, ugyanakkor a képzés sok olyan kompetenciát fejleszt, amelyek nem kizárólagosan a vezetők számára hasznosíthatóak. A képzés a vezetők mellett azoknak ajánljuk, akik a gazdasági folyamatok és az intézmények/cégekszervezeti működésének pszichológiai dimenzióit, s ezen keresztül mélyebben megakarják érteni a saját munkakörnyezetüket formáló emberi viszonyrendszereket.

Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzések

Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga

 • Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés
 • A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképzőés Digitális Tanulás Központ
 • A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
 • A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus
 • A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés
 • A képzés ideje: 4 félév A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 • Munkarend: levelező
 • Önköltség díja (félév): 190.000 Ft

A képzés célja

A képzés négy fő területen kívánja fejleszteni a képzésenrészt vevő pedagógus kollégák kompetenciáit:

1. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a saját köznevelési intézményük szervezeti és működési folyamatait átlátni és irányítani oktatásirányítási, tanügyigazgatási és jogi szempontból egyaránt, illetve akik képesek e vezető munkájuk során a társadalmi-gazdásági és a szabályozási környezet tudatos monitorozására.

2. A képzés célja, hogy a képzést sikeresen elvégző kollégákat olyan kompetenciákkal vértezze fel, amelyek lehetővé teszik a köznevelési intézményben zajló szakmai munka adminisztratív és tartalmi értékelését, illetve az ehhez kapcsolódó szervezeti folyamatok szakmailag megalapozott megszervezését és irányítását.

3. A képzés további célja olyan szakemberek képzése, akik a szervezet működési folyamatainak megértésével, a szervezet vezetésével és értésével kapcsolatos tapasztalatokat és adatokat figyelembe véve képesek intézményi stratégia kialakítására, és a stratégia megvalósítási folyamatának irányítására.

4. A képzés az oktatási intézmények gazdasági folyamatainak megértését a vezetői munka integrált részének tekinti, és így célja a képzésen részt vevő pedagógus kollégák felkészítése arra, hogy a megszerzett gazdaságiszemléletet képesek legyenek az általuk vezetett köznevelési intézményérdekében kamatoztatni.

A képzés alapelvei

A képzés elkötelezett:

 • a tanulóközpontú szemlélet érvényesítése mellett,
 • az oktató és a hallgató közötti partneri együttműködés kiépítése mellett,
 • a szakmai problémákra való nyitottság erősítése mellett,
 • a fejlesztő, támogató attitűd erősítése mellett az egyén és a csoport szintjén egyaránt,
 • a vezetői felelősségvállalás erősítése mellett
 • az elfogadó, tanulói igényekre figyelő légkör kialakítása mellett.

Felvételi és jelentkezési információk

Felvételi követelmények:

 • Felsőfokú végzettség
 • Tanári mesterképzési szakon, korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon szerzett végzettség
 • Legalább 3 év tanítási gyakorlat
 • A képzés minimum 15 főtől indul.
 • A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebbkettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
 • Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat. 


Jelentkezési információk

 • Interneten a ezen oldalon és 1q2w3e4r jelszóval
 • A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozását követően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve.

Kapcsolat

Jávorffy-Lázok Alexandra alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ
Stratégiai feladatokat támogató tanácsadó / Strategy Advisor
C épület, 505.2
Dr. Bodnár Éva eva.bodnar@uni-corvinus.hu
C épület, 507
Telefon: +36 1 482 7169 • Mellék: 7169

Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen

2020. szeptemberében nem került meghirdetésre.

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsga

 • Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
 • A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ
 • A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgárafelkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanáriterületen)
 • A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés
 • A képzés ideje: 4 félév
 • A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditekszáma: 120 kredit
 • Önköltség díja (félév): 190.000 Ft
 • Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés
 • Munkarend: levelező

A képzés célja

A képzés célja, hogy felkészítse a pedagógusképzéshezkapcsolódó mentori feladatok ellátására a résztvevőket. A képzés elvégzésétkövetően a gyakorlatvezető mentortanár képes:

 • az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére.
 • a hallgatóval/kezdő pedagógussal hatékony szakmai együttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre.
 • a hallgató/kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására.
 • a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére.
 • a hallgató/kezdő pedagógus reflektivitásának(önreflexiójának) szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére.
 • az önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására.
 • az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására.
 • a hallgató/kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására.Felvételi és jelentkezési információk

Feltöltés alatt

Kapcsolat

Jávorffy-Lázok Alexandra alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ
Stratégiai feladatokat támogató tanácsadó / Strategy Advisor
C épület, 505.2
Dr. Bodnár Éva eva.bodnar@uni-corvinus.hu
C épület, 507
Telefon: +36 1 482 7169 • Mellék: 7169

Pedagógus szakvizsga e-tanulási szakértői területen

Feltöltés alatt

Pedagógus szakvizsga teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakértői területen

Feltöltés alatt

Pedagógus szakvizsga vizsgaelnöki szakértői területen

Feltöltés alatt

Tankerület-igazgatási vezető szakirányú továbbképzés

Feltöltés alatt

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.12.02. - 09:23:32