Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Corvinus Doktori Ösztöndíj

A Corvinus Doktori Ösztöndíj célja doktori képzésben elnyert magyar állami ösztöndíj kiegészítése, egyben a legtehetségesebb, legjobban teljesítő doktoranduszok támogatása, egzisztenciális helyzetük stabilitásának elősegítése, az akadémiai életpályára lépés vonzóvá tétele.

Az Ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik a Doktori szabályzat szerinti akadémiai pályára nyújtották be felvételi kérelmüket, magyar állami ösztöndíjas képzésben vesznek részt és tanulmányaikat 2021 őszén vagy azt követően kezdik meg a Corvinus Doktori Iskolák valamelyikében.

Az Ösztöndíj keretösszegét, valamint az elnyerhető ösztöndíjas helyek számát az Elnöki Testület határozza meg, a pályázatot pedig a Doktori Ösztöndíjtanács elnöke írja ki minden év áprilisában. Az ösztöndíj egy évre szól és havi juttatást jelent. Az Ösztöndíj a 2022/2023-es tanévben 280 000 forintra egészíti ki az állami ösztöndíj összegét.

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Az a leendő elsőéves pályázhat, aki: 

  • a Doktori szabályzat szerinti akadémiai pályára nyújtott be felvételi kérelmet;
  • magyar állami ösztöndíjas képzésre jelentkezett;
  • tanulmányait a Corvinus doktori képzésében első alkalommal a 2021-es tanév őszi félévében vagy azt követően kezdi meg.


Az a másod-, harmad- és negyedéves hallgató pályázhat, aki:

  • a Doktori szabályzat szerinti akadémiai pályán folytat tanulmányokat;
  • magyar állami ösztöndíjas képzésben vesz részt;
  • tanulmányait a Corvinus doktori képzésében első alkalommal a 2021-es tanév őszi félévében vagy azt követően kezdte meg;
  • a pályázat benyújtását megelőző időszakra vonatkozó előírt beszámolót elkészítette és azt a Doktori Ösztöndíjtanács elfogadta.


Az ösztöndíj mindösszesen legfeljebb az állami ösztöndíjas félévek számának megfelelő félévre (amely megegyezik a képzési idővel) nyerhető el (támogatott félévek maximális száma: 8).

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és elnyerhető pénzösszeg

A pályázatot a Doktori Ösztöndíjtanács elnöke írja ki. A pályázatot minden év áprilisában egyéves időtartamra kell kiírni. Az ösztöndíj részletes pályázati feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati felhívás tartalmazza a doktorandusz pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés szempontrendszerét, az ösztöndíj mértékét és az ösztöndíjra való jogosultsággal összefüggő követelményeket.

Az ösztöndíj a 2022/2023- tanévben 280 000 forintra egészíti ki az állami ösztöndíj összegét.

Kapcsolattartó elérhetősége

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.02.02. - 02:30:55