Ugrás a fő tartalomra

Felvételivel kapcsolatos információk

Felvételivel kapcsolatos információk Felvételi előkészítő információk

A következő előkészítő időpontja és helye:

2020. április 23. (csütörtök) 15.30 és 18.50 között
Online platform: Ms Teams

Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött, kérjük az alábbi email címen jelezzék részvételi szándékukat:
sejla.almadi@uni-corvinus.hu


A felvételi előkészítőink minden esetben ingyenesek. Bővebb információ: Almadi Sejla kollégánknál.


1. Jelentkezési feltételek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1.         Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

•          nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

2.         Más alapképzésről érkező hallgatók esetében előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatása szükséges. Ennek szabályait az oldal alján találják. Fontos, hogy bármilyen alapképzettséggel bíró hallgató felvételizhet a mesterszakra, amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás keretében 15 kredit más képzésben való teljesítését igazolni tudja.

2. A felvételi vizsga

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: minden év májusa, illetve keresztféléves eljárás esetén decembere

A felvételi vizsga tananyaga:

Benczes István, Csáki György, Szentes Tamás (2009): Nemzetközi gazdaságtan, Budapest, Akadémiai Kiadó,

vagy bármilyen más nemzetközi gazdaságtan tankönyv, jegyzet.

Felvételi témák

1.         Nemzetközi kereskedelem és munkamegosztás a komparatív előnyök alapján

2.         Nemzetközi árfolyamkérdések a vásárlóerő-paritás és a kamat-paritás alapján

3.         Általános nemzetközi gazdasági-politikai folyamatokban való tájékozottság, olvasottság

A felvételi vizsgán 70 pont szerezhető.

A felvételi dolgozat első felében tesztkérdésekre kell válaszolni, melyek a hallgató általános nemzetközi gazdasági, politikai tájékozottságát igyekeznek mérni. Javasoljuk a rendszeresen ilyen témájú hírek, elemzések olvasását a napi és heti gazdasági és politikai sajtóból. A tesztkérdésekkel 20 pont szerezhető.

A dolgozat második felében 1-2 nemzetközi gazdasági jellegű nagyobb kérdésre kell válaszolni. Ezekben a hallgatók elméleti és gyakorlati jártasságát teszteljük a fenti két témában (munkamegosztás, szakosodás, kereskedelem; nemzetközi pénzügyek, árfolyamok) jellemzően valamilyen valós vagy fiktív esettanulmányhoz kapcsolódó kérdéssel. A kérdések az elméleti tudáson túl a hallgatók alap elemzési és fogalomismereti készségeit is mérik, jellemzően valamilyen ábra, grafikon elemzését is tartalmazzák.

A sikeres felvételi érdekében minden félévben felvételi tájékoztatót és előkészítőt tartunk, ezek időpontjáról és helyéről a honlapon, illetve Facebook oldalunkon adunk tájékoztatást.

3. Információ a felvételi eljárásról

 

A felvételi jelentkezés határideje: az állami szabályozásnak megfelelően

A felvételi jelentkezés módja: a jelentkezés elektronikus úton a www.felvi.hu E-felvételi felületén történik

A felvételi pontok számítása:

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető a felvételi eljárásban, mely tartalmazza a többletpontokat is.

•          70 pont szerezhető a felvételi vizsgával;

•          25 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő felsőfokú oklevél minősítése alapján úgy, hogy az egytől ötig terjedő skálán mért minősítést öttel megszorozva áll elő a pontszám;

•          a jelentkezők maximum 5 többletpontra jogosultak (országos TDK 1-3. hely: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont, gyermekgondozás: 1 pont, fogyatékosság: 1 pont).

Nem számítható összpontszám annak a jelentkezőnek, aki a felvételi vizsgán nem éri el a megszerezhető pontszám 50%-át, azaz 35 pontot.

 

4. Információs az előzetes kreditelismerési eljárásról

 

1.         A 3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.

2.         A 3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

3.         Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 45 kredit az alábbi területekről:

közgazdasági és módszertani ismeretek

mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika) területéről

legalább 18 kredit

üzleti alapismeretek

pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) területéről

legalább 12 kredit

szakmai ismeretek

legalább 15 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az előzetes kreditelismerés szabályai

A korábbi tanulmányok során megszerzett kreditek beszámításáról a Kari Kreditátvételi Bizottság dönt az előzetes kreditelismerési eljárás keretében. A nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokról jelentkezőknek az eljáráshoz az alábbiakat kell a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Dékáni Hivatalába (1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.) postai úton megküldeni:

•          kreditelismerési kérelem (letölthető: www.uni-corvinus.hu/tkar/felveteli)

•          korábbi tanulmányokat igazoló dokumentumok: (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmásolat

•          az eljárás díjának (jelenleg: 5825 Ft) átutalását igazoló bank elismervény (elektronikus is megfelel)

A kreditelismerési eljárás díját az alábbi bankszámlaszámra kérjük átutalni:

SZÁMLASZÁM: 10032000-00282857-00000000

KÖZLEMÉNY (kötelező kitölteni): BCE-TK_A3KE08001K_Vezetéknév Keresztnév


Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.16. - 20:20:42