Ugrás a fő tartalomra

Kutatások, Projektek

A Világgazdasági Tanszék munkatársai rendszeresen végeznek kutatásokat és publikálnak a nemzetközi- és világgazdaságtan, a nemzetközi pénzügyek, a nemzetközi gazdaságpolitika, a nemzetközi politikai gazdaságtan, a fejlődésgazdaságtan, az integráció gazdaságtana, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok és intézmények, a nemzetközi nagyvállalatok és bankrendszerek területén.

Egyes munkatársaink publikációs listáját megtalálják a Munkatársak menüpont alatti személyes profiloknál.

Kutatásaink

Poprebel

A POPREBEL Európai Unió által támogatott Horizont 2020 kutatási projekt a populizmus – és annak különböző formái – közelmúltbeli felemelkedését kutatja Közép- és Kelet-Európában (KKE), beleértve a Nyugat-Balkánt is. 

Ez a folyamat nemcsak önmagában érdekes, hanem a kontinens egésze számára is egy lehetséges jövőképet mutathat. A nyugat-európai társadalmak számára sürgető, hogy észrevegyék a kelet-közép-európai folyamatok fontosságát, ahogyan a kelet-közép-európai társadalmak számára is fontos, hogy megpróbálják megérteni saját magukat. A kutatás során leírjuk ezt a jelenséget, tipológiát alkotunk különféle megnyilvánulási formáiról, rekonstruáljuk felemelkedésének és hanyatlásának pályáit, megvizsgáljuk az okait, értelmezzük megjelenési formáit, diagnosztizáljuk következményeit és szakpolitikai megoldásokat javaslunk. Fókuszunk a kelet-közép-európai régióra irányul, de a világ más részein, különösen Nyugat-Európában uralkodó populizmusokkal is összevetjük. 

HERMES 

A HERMES 15 ország 26 vezető oktatási intézményének stratégiai szövetsége. Célja, hogy kettős diploma képzéseket kínáljon menedzsment képzéseken minden akadémiai szinten. A résztvevő egyetemek szorosan együttműködnek tanulmányi programjaik meghatározásában, professzorcserékben és közös kutatási projektek szervezésében. A hálózat minden évben éves konferenciát tart az egyik partneregyetemen, ahol közös programokat határoznak meg, és beszámolnak az elért eredményekről. 

Múltbeli projektek

BREXIT ÉS A V4 

A Visegrádi Alap által finanszírozott kutatási projekt a V4-országok (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) érdekeinek vizsgálatára irányul az EU-UK kapcsolatok jövőjének alakításában. Elemzi ezen érdekek mögötti gazdasági, politikai és percepciós tényezőket, és célja, hogy tudományosan megalapozott bizonyítékokat szolgáltasson a V4-kormányok számára a kilépési tárgyalások lefolytatásában, valamint az Egyesült Királysággal való kapcsolatok kialakításában a Brexit után. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.15. - 12:38:00