Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Munkatársak, kapcsolat

Intézetvezető

Dr. Lehmann Kristóf kristof.lehmann2@uni-corvinus.hu MNB Intézet
mb.Intézetvezető, egyetemi docens / agent Head of Institute, Associate Professor
C épület, 212

Tanszéki titkárság fogadóórák:

  • Hétfő – Csütörtök, 10:00-12:00, E.116 szoba


Levelezési cím:

Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdaságtudományi Kar

MNB Intézet
1093 Budapest, Fővám tér 8. 116. szoba

Kedves Érdeklődő/Látogató!

Bár törekszünk rá, hogy a honlapon feltüntetett időpontokban tartsunk fogadóórát, mégis kérjük Önöket, hogy fogadóórai konzultációs igényeiket a lehetőségekhez mérten idejében (optimálisan egy héttel előre) jelezzék tanszéki adminisztrátoraink felé emailben, hogy az adott oktatóval meg tudják szervezni azt, össze tudják egyeztetni az oktató egyéb elfoglaltságaival. Ezt követően adminisztrátoraink jelentkezni fognak a konzultáció pontos időpontjával és helyével.

Együttműködésüket köszönjük szépen!AdminisztrációAmati Gergely Márton
Adminisztráció
Amati Gergely Márton a tanszék adminisztratív feladatait látja el. Mindennapos, operatív teendők biztosítása mellett rendezvények, előadások megszervezésében és koordinációjában, valamint az oktatókkal történő kapcsolattartásban nyújt segítséget. Felveszi és kezeli a hallgatói problémákat, közreműködik a vizsgaidőpontok kiírásában, valamint az egyes alkalmak lebonyolításában, továbbá folyamatos személyes és elektronikus kapcsolattartást és elérhetőséget biztosít a hallgatók számára. Az órai anyagok folyamatos frissen tartása és az érdemjegyek Neptun rendszerbe történő felvitele szintén hozzá tartozik.


Deák Ákos
Adminisztráció
Deák Ákos a BCE MNB Tanszék adminisztrátora. A Tanszék általános adminisztratív teendőin felül a tanszéki leltár-adminisztrátor szerepét is betölti, illetve ellátja a tanszéki weblap szerkesztését, aktualizálását és a Tanszék közösségi oldalának szerkesztési munkálataiban (hírek, események) is részt vesz. Emellett programokat ír a különböző feladatok gyorsabb elvégzése érdekében, és próbálja ezt a képességét minél többször a Tanszék szolgálatába állítani. A hallgatók számára a következő dolgokban tud rendelkezésére állni: Segítségnyújtás a Neptun-nal és a Moodle-el kapcsolatos kérdésekben; Problémás ügyekben való gyors segítségnyújtás; Tárgyakkal kapcsolatos általános tudnivalók megismertetése. A titkársági fogadóórákon a hallgatók részéről felmerülő kérdések megválaszolása vagy továbbítása az illetékeseknek; Kapcsolat megteremtése a hallgatók és a Tanszék oktatói, illetve a Dékáni hivatal között a felmerülő kérésekben/kérdésekben.


Hajba-Kapos Petra
Adminisztráció
Kapos Petra a tanszék adminisztratív feladatait látja el. Mindennapos, operatív teendők biztosítása mellett rendezvények, előadások megszervezésében és koordinációjában, valamint az oktatókkal történő kapcsolattartásban nyújt segítséget. Felveszi és kezeli a hallgatói problémákat, közreműködik a vizsgaidőpontok kiírásában, valamint az egyes alkalmak lebonyolításában, továbbá folyamatos személyes és elektronikus kapcsolattartást és elérhetőséget biztosít a hallgatók számára. Az órai anyagok folyamatos frissen tartása és az érdemjegyek Neptun rendszerbe történő felvitele szintén hozzá tartozik.

OktatóinkLehmann Kristóf
mb. intézetvezető,
egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
Lehmann Kristóf a Budapesti Corvinus Egyetem docense és a Magyar Nemzeti Bank Főosztályvezetője. PhD fokozatát 2014-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori iskolájában. Doktori tanulmányai alatt 2010-2011 között a japán Waseda Egyetemen folytatott tanulmányokat. 2011 óta dolgozik a jegybankban, a Monetáris stratégiai főosztályon, mint közgazdász, 2014 óta pedig mint Főosztályvezető. Feladatai közé tartozik többek között a jegybank monetáris politikai döntések és hivatalos kommunikáció előkészítése, illetve az MNB képviselete az EKB Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságában (IRC). 2016-ban a Magyar Nemzeti Bankért díj kitüntetettje.

Oktatott tárgyak: Gazdasági kormányzás, A monetáris politika elmélete és gyakorlata, Modern irányzatok a közgazdaságtanban, Elméleti és gyakorlati kihívások a monetáris politikában, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Gánics Gergely
egyetemi adjunktus
________________________

MTMT publikációs lista
Gánics Gergely 2017-ben szerezte meg PhD fokozatát a barcelonai Universitat Pompeu Fabrán. 2017 és 2019 között Madridban, a Banco de Españában dolgozott kutatóként, majd 2020-ban csatlakozott az MNB-hez és az MNB Intézet-hez. Kutatási területei az ökonometria, makroökonometria és előrejelzések. Vendégoktatóként részt vesz a Barcelona Graduate School of Economics mesterprogramjában.


Oktatott tárgyak: Topics is macroeconometrics, Introduction to Macroeconomic Forecasting.


Kolozsi Pál Péter
egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
Dr. Kolozsi Pál Péter PhD, közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank pénzpiaci eszköztárért és tartalékstratégiáért felelős főosztályvezetője. Doktori fokozatát a Párizsi Politikatudományi Intézetben (Institut d’Etudes Politiques de Paris) szerezte 2011-ben, doktori disszertációját a monetáris politika intézményi aspektusairól írta. 2011 és 2014 között az Állami Számvevőszék elnöki megbízottjaként dolgozott. 2002 óta oktat felsőoktatási intézményekben, szakterülete a monetáris politika elmélete és gyakorlata, a közpénzügyek, illetve a közpénzügyi ellenőrzés. A Magyar Közgazdasági Társaság tagja, a Pénzügyi Szemle közpénzügyi folyóirat szerkesztőbizottságának és szerkesztőségének tagja.

Oktatott tárgyak: Modern irányzatok a közgazdaságtanban, A monetáris politika elmélete és gyakorlata, , Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Neszveda Gábor
egyetemi adjunktus
________________________

MTMT publikációs lista
Neszveda Gábor 2017-ben érkezett a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszékére. A gazdaságmatematikai elemző közgazdász szakon végzett a Corvinuson, majd a Tilburgi Egyetem pénzügy tanszékén folytatta PhD tanulmányait. A kutatási témái érintik a viselkedési közgazdaságtant, a viselkedési eszközárazást és a kísérleti közgazdaságtant.

Oktatott tárgyak: Empirikus eszközárazás a kutatásokban, Tőzsdei stratégiák programozása és tesztelés, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Sebestyén Géza
egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
1997-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematikus szakán, 2000-ben pedig a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán, vállalatértékelés specializációval. PhD-jét 2009-ben szerezte, disszertációját dinamikus banki eszköz-forrás menedzsmentről írta. 1998-1999-ben az ÁB-AEGON részvényelemzőjeként dolgozott, 1999-2003 között a Trigon Software projektvezetője volt. 2003 óta a Proventus Consulting ügyvezetője, ahol kutatási, oktatási és szoftverfejlesztési projekteket vezet. 2015 óta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tanácsadó testületének tagja. Számos hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményen oktatott vagy oktat, így az ELTE-n, a BME-n, a Szegedi Tudományegyetemen, a Neumann János Egyetemen, a révkomáromi Selye János Egyetemen, a francia ESSCA-ban, az osztrák Wirtschaftsuniversitaet Wien-en és a német Munich Business School-on. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja. Három gyermek édesapja.

Oktatott tárgyak: A bankrendszer szerepe a gazdaságban, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Telegdy Álmos
egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
Telegdy Álmos a Budapesti Corvinus Egyetem docense és a Magyar Nemzeti Bank vezető oktatási és kutatás szakértője. Doktori fokozatát 2003-ban szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Több hazai egyetemen oktatott BA, MA és PhD szinten (Közép-európai Egyetem, Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány). Több szervezetnek végzett közpolitikai tanácsadást (European Employment Observatory, Világbank, USAID, Munkaügyi Minisztérium). Kutatásaiban a vállalatok viselkedését vizsgálja ökonometriai módszerekkel, ezen belül az állami beavatkozás és a globalizáció hatásait a vállalatokra és a dolgozókra. Tanulmányai számos magyar és külföldi folyóiratban jelentek meg (Economic Journal, Economics of Transition, European Economic Review, Hitelintézeti Szemle, Industrial and Labor Relations Review, Journal of Comparative Economics, Journal of Corporate Finance, Journal of Political Economy Közgazdasági Szemle, Labour Economics).

Oktatott tárgyak: 
Empirikus vállalatvezetés és menedzsment
Kauzális adatelemzés
Empirical corporate governance and management
Causal data analysis


Világi Balázs
egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
Világi Balázs 1992-ben szerezte meg közgazdász diplomáját a BCE jogelődjén és 2005-ben védte meg PhD fokozatát az Universitat Autonoma de Barcelona Közgazdaságtudományi tanszékén. 2007 és 2009 között az Európai Központi Bank Monetary Policy Stance osztályán dolgozott szakértőként. 2014 és 2018 között az MNB Közgazdasági modellezési főosztályát vezette, 2019 óta a Gazdaságtudományi ismeretterjesztési főosztály vezetője. 2015 és 2019 között tanított a Közép-Európai Egyetem Közgazdaságtudományi tanszékén makroökonómiát. Az MNB Tanszék munkájában 2017 óta vesz részt, előadásokat tart a Modern irányzatok a közgazdaságtanban tárgy keretében és a Modellezés a jegybanki gyakorlatban egyik tárgyfelelőse. További feladata a makroökonómiai és közgazdasági modellezési oktatás fejlesztése, ezenkívül részt vesz a tanszéki Economania blog munkájában.

Oktatott tárgyak: 
Dinamikus makroökonómia alapjai és alkalmazásai
Modellezés a jegybanki gyakorlatban


Vonnák Balázs
Mesteroktató
________________________

MTMT publikációs lista
Vonnák Balázs 2000-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Még abban az évben elkezdett dolgozni a Magyar Nemzeti Bankban, kezdetben a Pénzpolitikai főosztályon, majd a Közgazdasági főosztályon, ahol 2006-tól a monetáris politikai döntéselőkészítést irányította. 2012-ben a pénzügyi stabilitási területre ment, ahol később a Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságot vezette. Mindeközben a BCE-n a makrogazdasági tanszéken makroökonómiai és nemzetközi makroökonómiai szemináriumokat tartott, majd később címzetes docensi címet kapott, és alkalmazott makroökonómiát oktatott 7 éven át. 2015- ben kezdte el PhD tanulmányait a Közép-európai Egyetemen. Az MNB Tanszék mesteroktatója a tanszék létrejötte óta, fő tárgya “A monetáris politika elmélete és gyakorlata”.

Oktatott tárgyak: A monetáris politika elmélete és gyakorlata, Modellezés a jegybanki gyakorlatban, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Banai Ádám
egyetemi adjunktus
________________________

MTMT publikációs lista
2008-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte meg MSc fokozatát Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakon. Doktori fokozatát ugyancsak a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte a Gazdálkodástani Doktori Iskolán. 2008 nyarán kezdte pályafutását a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási területén elemzőként. 2013 és 2017 között főosztályvezetőként irányította az Alkalmazott kutatás és stresszteszt főosztály munkáját. 2017-ben lett a Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója. Munkája során a hazai és a regionális bankrendszert érintő kérdések szinte minden területével foglalkozott. A bankrendszer kockázatait, helyzetét felmérő elemzések mellett nagyobb lélegzetű kutatásokat készít, amelyek segítik a bankrendszerrel kapcsolatos policy-döntéseket, illetve a szabályozások kialakítását.

Oktatott tárgyak: A bankrendszer szerepe a gazdaságban, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Baranyai Eszter
mesteroktató
________________________

MTMT publikációs lista
2008-ban a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászképzésén szerzett MSc fokozatot tőkepiac és vállalat főszakirányon. Ezt követően francia ösztöndíjjal az ESSCA-n is szerzett egy mesterdiplomát. 2012-ben ACCA tag lett. Dolgozott a Bank of Englandben (2013-2017), a Financial Services Authorityban (2011-2013), valamint Barclays Bankban (2009-2011) pénzügyi stabilitás, pénzügyi piacok és likviditáskockázat területeken. A Bank of Englandben elemzéssel, piaci információszerzéssel, felügyeleti tanácsadással foglalkozott, valamint képviselte a bankot nemzetközi, illetve intézményeken átnyúló projekteken. Legutóbb a Pénzügyi piacok részlegen dolgozott senior elemzőként. 2018-tól az MNB tanszéken mesteroktató.

Oktatott tárgyak: Shadow Banking, Szakszeminárium I., Szakszeminárium II.


Kocziszky György
egyetemi tanár
________________________

MTMT publikációs lista
Dr. Kocziszky György (CSc) Dr. h. c., a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, a Miskolci Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, okleveles gazdasági mérnök. Kutatási területe a fiskális és monetáris politika térségi gazdaságtanra gyakorolt hatása. 1992-1994 között a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Vezetés- és Szervezéstudományi Szakbizottság Racionalizálási Albizottságának elnöke, 1990-2000 között az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Szakbizottságának tagja, 2006-ban a Jean Monnet Kiválósági Központ vezetője, 2007 és 2010 között pedig a Magyar Akkreditációs Bizottság Közgazdasági Szakbizottságának tagja. Több mint 100 könyv, könyvfejezet, tanulmány, cikk szerzője.

Oktatott tárgyak: Etikus közgazdaságtan


Palotai Dániel
címzetes egyetemi docens
________________________

MTMT publikációs lista
Okleveles közgazdász, címzetes egyetemi docens. Diplomáját 2004-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Karán pénzügy szakon, aktuárius mellékszakon. 2019-től a Maecenas Universitatis Corvini (MUC) Alapítvány kurátora. A Budapesti Corvinus Egyetem MNB Intézetének oktatója, korábban a Makroökonómiai Tanszék oktatója.

Szakmai pályafutását a Magyar Nemzeti Bankban kezdte, 2004-2007 között elemzőként dolgozott a Bank Közgazdasági főosztályának Monetáris Stratégia osztályán. Az MNB korai nyugdíjmodelljének egyik megalkotója, nyugdíjrendszer-szakértő. 2007-től az Európai Központi Bankban egyes euroövezeten kívüli EU-tagállamokért felelős elemzőként folytatta munkáját, ahol betekintést nyert a pénzügyi válságkezelés folyamataiba. 2010 novemberétől a Nemzetgazdasági Minisztérium Makrogazdasági főosztályát vezette és aktívan részt vett Magyarország strukturális reformprogramjának kidolgozásában, valamint az Európai Unió Gazdaságpolitikai Bizottságának (EPC) tagjaként is segítette a magyar gazdasági és pénzügyi stabilizációt.
2013-2020 között a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és a Bank főközgazdásza. Tagja az Európai Központi Bank Monetáris Politikai Bizottságának (MPC) és az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának (EFC). 2015-ben Popovics Sándor díjban részesült, amely kitüntetés a 45 év alatti közgazdászok kimagasló szakmai teljesítményéért adható.
2016-tól a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Versenyképességi szakosztályának elnöke,
2017-től pedig az MKT alelnöke is. 2016-2020 között a Hitelintézeti Szemle tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke, júliustól a lap főszerkesztője, 2019-től a Közgazdasági Szemle szerkesztőbizottságának is tagja. Számos jegybanki, gazdaságpolitikai, és versenyképességi témájú cikk, illetve tanulmány szerzője, továbbá többek között társszerkesztője a 2016-ban megjelent Versenyképesség és növekedés című szakkönyvnek.
2020 novemberétől a Nemzetközi Valutaalap közép-kelet európai országcsoportjának ügyvezető igazgatója, a Nemzetközi Valutaalap Igazgatótanácsának tagja.

Oktatott tárgyak: Gazdasági kormányzás


Dr. Szapáry György
címzetes egyetemi tanár
________________________

MTMT publikációs lista
Közgazdasági doktori diplomáját Belgiumban a Leuveni Katolikus Egyetemen szerezte. Dolgozott az Európai Gazdasági Közösség Bizottságánál Brüsszelben (1965-66), valamint Washingtonban a Nemzetközi Valutaalapnál (1967-90). 1990-93-ban a Nemzetközi Valutaalap magyarországi megbízottja. 1993 és 1999, valamint 2001 és 2007 között a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. 2008-11-ben a Közép- Európai Egyetem Közgazdaságtudományi tanszékén tanított és Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági főtanácsadója volt, valamint tagja volt az OTP Bank igazgatóságának. 2011. januártól 2015 januárjáig Magyarország washingtoni nagykövete volt. Jelenleg a Magyar Nemzeti Bank elnökének főtanácsadója. A Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora, a francia becsületrend kitüntetettje.

Oktatott tárgyak: Nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények

Vendégelőadók________________________

Jesper Berg
Director General at Danish Financial Supervisory Authority (2015-)

Member of the Executive Board at Nykredit Bank (2010-2015)

Head of the Capital Markets and Financial Structure Division at the European Central Bank (2000-2004)

Has previously held positions as Head of Financial Stability, Head of Market Operations, and Head of Payment Systems at the Danish Central Bank


________________________

Paul De Grauwe
John Paulson Chair in European Political Economy of the European Institute at London School of Economics

He was a member of the Group of Economic Policy Analysis, advising President Barroso. He is also director of the money, macro and international finance research network of CESifo, Univer-sity of Munich.

He is a research fellow at the Centre for European Policy Studies in Brussels and the Centre for Economic Policy Research, London

His research interests are international monetary relations, monetary integration, theory and empirical analysis of the foreign-exchange markets, and open-economy macroeconomics


________________________

Lord Meghnad Desai
Professor Emeritus at London School of Economics

Chairman of the Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) Advisory Board

Founder Chairman of the Meghnad Desai Academy of Economics in Mumbai


________________________

Antoine Godin
Senior Economist at the French Agency for Development

Focuses: Stock-Flow Consistent models and Agent-Based Stock-Flow Consistent models

Has published numerous articles in journal such as the Journal of Evolutionary Economics, the Cambridge Journal of Economics or the Journal of Economic Dynamics and Control


________________________

Koichi Hamada
Tuntex Professor Emeritus of Economics at Yale University and a special adviser to Japanese Prime Minister Shinzo Abe

He is credited as one of the key architects of Abenomics, economic policies based upon “three arrows” of monetary easing, fiscal stimulus and structural reform

Fields of interest: International economics, The Japanese economy, Strategic analysis of international political economy


________________________

Mojmír Hampl
Vice-Governor of the Czech National Bank

In 1999, he was awarded the title of „Young Economist of the Year” by the Czech Economic Society

Former external adviser to the Minister of Finance of the Czech Republic in an expert group preparing a public finance reform proposal

In 2004-2006, he was a member of the Board of Directors and Chief Executive Director or the Czech Consolidation Agency

Member of several Scientific Councils


________________________

Louis-Philippe Rochon
Full Professor, Laurentian University, Canada

Editor, Review of Political Economy

Editor Emeritus and founder, Review of Keynesian Economics


________________________

Steve Keen
Head of School of Economics, History and Politics at Kingston University, London

Author of Debunking Economics

Research specialty in monetary macroeconomic modeling


________________________

Kenneth Rogoff
Thomas D. Cabot Professor of Public Policy and Professor of Economics at Harvard University

Chief Economist at the International Monetary Fund from 2001–2003

Co-author of Foundations of International Macroeconomics with Maurice Obstfeld


________________________

Rita McGrath
Longtime professor at Columbia Business School

1 achievement award for strategy from the prestigious Thinkers50

Best-selling author


________________________

Joussef Cassis
Professor of Economic History, European University Institute

Joint Chair Department of History and Civilisation and Robert Schuman Centre for Advanced Studies

Cofounder-editor of Financial History Review, published by Cambridge University Press for the European Association for Banking History


________________________

Athanasios Orphanides
Governor of the Central Bank of Cyprus between 3 May 2007 to 2 May 2012

Professor of the Practice of Global Economics and Management at the MIT Sloan School of Manage-ment.

Honorary Advisor to the Bank of Japan’s Institute for Monetary and Economic Studies, a member of the Shadow Open Market Committee, a Research Fellow at the Centre for Economic Policy Research, a Senior Fellow at the Center for Financial Studies, and a Research Fellow at the Institute for Monetary and Financial Stability.


________________________

André Sapir
Belgian economist and professor at the Solvay Brussels School of Economics & Management (Université Libre de Bruxelles)

Fellow at the Centre for Economic Policy Research (CEPR)

Founding Editorial Board Member of the World Trade Review, published by Cambridge University Press and the World Trade Organization.


________________________

Hakan Kara
Professor of Monetary Policy and Financial Markets Practice at Bilkent University and at Middle East Technical University.

Former chief economist of the Central Bank of Turkey

Served as an editor of Central Bank Review and a member of the management committee of the Inter-national Journal of Central Banking.


________________________

Marc Lavoie
Canadian professor in economics at the University of Ottawa

Former Olympic fencing athlete

Besides having published nearly two hundred articles in refereed journals, he has written a number of books, among which are Post-Keynesian Economics: New Foundations (2014), Introduction to Post-Keynesian Economics (2006), translated into four languages, Foundations of Post-Keynesian Economic Analysis (1992), as well as Monetary Economics: An Integrated Approach to Money, Income, Production and Wealth (2007) with Wynne Godley.


________________________

Jacek Kotlowski
Deputy Director in Economic Institute, National Bank of Poland

“The best economist of 2006” title for the most accurate macroeconomic forecasts in 2006 granted by the Warsaw Stock Exchange information “Parkiet” newspaper


________________________

Dominic Salvatore
Distinguished Professor of Economics, Director of the Ph.D. Program in Economics at Fordham University in New York City, and Director of the Global Economic Policy Center.

Honorary Professor at the Shanghai Finance University, Nanjing University, Hunan University, and University of Pretoria.

Was nominated for the 2010 National Medal of Science awarded by the President of the United States


________________________

Straub Roland
Counsellor to the Executive Board at the European Central Bank


________________________

Natascha Valla
French economist and Deputy Director General for monetary policy at the European Central Bank

Chair of the SUERF, European Money and Finance forum, editorial board.


________________________

Nathan Sussman
Professor and Pictet Chair in Finance and Development, International economics, The Graduate Institute Geneva

Former director of the Research Department Bank of Israel

Senior research fellow, King’s College business school, DAFM


________________________

Takáts Előd
Principal Economist at Bank for International Settlements: Financial Systems & Regulation, Monetary and Economic Department

Represents the BIS on the Basel Committee’s Macroprudential Supervision Group, and on the Financial Stability Board’s working groups

Visiting fellow at the London School of Economics


________________________

Pavlina R. Tcherneva
Associate professor and director of the Economics program at Bard College

Specializes in Modern Monetary Theory (MMT) and public policy

Received the Association for Social Economics’ Helen Potter Prize for the best paper in the Review of Social Economy


________________________

Perry G. Mehrling
Professor of International Political Economy at Boston University

Former Economics Department Chair at Columbia University

Member of the Editorial Board, Oeconomia and of the Academic Council, Institute for New Economic Thinking


________________________

Piotr Szpunar
Director of the Economic Analysis Department at the National Bank of Poland

Advisor to the Governor

Former Head of the Financial System Department


________________________

Jakab Zoltán
Senior Economist at the International Monetary Fund

Former Director for Macroeconomic Analysis at the Office of the Fiscal Council, Republic of Hungary


________________________

Tomas Holub
Associate Professor, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Czech Economic Society, Member of the Board (Vice-President in 2004-2005, President in 2006-2007)


________________________

Philipp Heimberger
Economist at the Vienna Institute for International Economic Studies

His research focuses on macroeconomics, public economics and international economics.

Lecturer at the Vienna University of Economics and Business (WU Wien)
Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.29. - 20:53:36