November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2LK95LAK38B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Tevékenységmenedzsment
A tantárgy neve (angolul):Management of processes and operations
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0,5
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi + tavaszi félév minden évben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kiss János

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Tevékenységmenedzsment tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vállalatok értékteremtő folyamatainak - termelés, szolgáltatás, logisztika - működésével és azokkal a fejlesztési eszközökkel, amelyek segítségével e folyamatok teljesítményét az adott szerkezeten belül javítani lehet. Tárgyunk olyan tényleges ismereteket nyújt, melyek segítségével a hallgató képessé válik arra, hogy átlássa és értékelje a vállalati reálfolyamatainak működését.

A fenntarthatóság szempontjai:
Megemlítjük az egyes szállítási módok hatását a környezetre. Hangsúlyozzuk, hogy a vasúti szállítás terheli legkevésbé a természeti környezetet.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a vállalati folyamatok típusait, összetettségét
Elsajátította a folyamatszemléletet
Tisztában van a folyamatok teljesítményének méréséhez szükséges alapvető mutatószámokkal
Ismeri az erőforrástervezési rendszerek jelentőségét és működését a vállalati tervezési folyamatok szempontjából
Beazonosítja a különféle termelési folyamattípusokat, tisztában van azok sajátosságaival
Tisztában van a vevőkiszolgálási folyamat lépéseivel
Ismeri a raktározás és készletgazdálkodás alapfogalmait
Megkülönbözteti a készletek típusait
Ismeri a teljeskörű minőségmenedzsment (TQM) alapfeltevéseit és működését.


Képesség:
Képes a vállalati folyamatok összetettség szerinti felbontására
Képes a folyamatok grafikus és időalapú ábrázolására
Képes erőforrás-tervezési feladatot megoldani
Megoldja a termelési folyamatok kiegyensúlyozására vonatkozó számításokat
Képes elvégezni termeléstervezési és ütemezési számításokat
Képes kiszámítani a készletutánpótlás optimális rendelési tételnagyságát
Összehasonlítja a különböző szállítási módokat
Használja a folyamatos fejlesztés eszköztárát.


Attitűd:
Tisztában a folyamatok fejlesztésének fontosságával, és igénye van azok folyamatos fejlesztésére
Törekszik a folyamatszemlélet érvényesítésére
Önkritikus saját munkájával szemben.Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: