Ugrás a fő tartalomra

Mesterképzési szakportfólióért felelős dékán

Az Egyetem az intézményfejlesztési és oktatási stratégiájához illeszkedően ezévben döntött a mesterképzési oktatási portfóliójának átalakításáról és fejlesztési irányairól. A mesterképzések fejlesztésének megvalósítása során a legfontosabb stratégiai törekvés a nemzetköziesítés, az alapképzés és a mesterképzés tartalmi integrációja, illetve a megváltozott igényeknek megfelelő két- és egyéves, specializált mesterképzések indítása üzleti és társadalomtudományi területeken egyaránt. Mindez megköveteli, hogy a mesterképzéseinken erősítsük a szakmaspecifikus kompetenciákat úgy, hogy előtérbe helyezzük a munkaerő-piaci elvárásokat, trendeket és hallgatói preferenciákat.

A dékán felelős

 • Piaci igényekhez illeszkedő mester képzések programjának összeállítása, a képzési portfólió fejlesztése, a képzési innovációs folyamatok tervezése, megvalósítása, és azok bevezetésének irányítása.
 • A mesterképzési programok bevételeinek tervezése, a tervek megvalósításának, a tervezett bevételek elérése.
 • A hazai és nemzetközi hallgatók számának tervezett növeléséhez szükséges akciók, intézkedések irányítása, az ehhez kapcsolódó hazai beiskolázási folyamat gondozása, a nemzetközi beiskolázási folyamat támogatása.
 • A mesterképzési program portfólió eredményességének nemzetközileg elfogadott normák alapján történő mérése, rendszeres értékelése a szakfelelősök és az intézetvezetők bevonásával.
 • Hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel (kamarák, szakmai szövetségek, akadémiai, tudományos testületekkel, vállalkozásokkal) rendszeres kapcsolattartás, vendég oktatók egyetemi programokban történő részvételének megszervezése, a képzési programok és a szakmai közösségek közötti együttműködések szervezése.
 • Szakfelelősök szakmai irányítása, vezetése, az éves és a stratégiai tervek megvalósulásába történő bevonása. Kapcsolattartás és együttműködés az intézetek vezetőivel.

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő, határozott időre szóló vezető állású munkajogviszony, melyet a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény), valamint az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzata szabályoz. A vezetői megbízás a Foglalkoztatási Szabályzat szerint határozott időre szól.

A munkavégzés helye

Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Szervezeti egység: Rektori szervezet

Pályázati feltételek

 • Egyetemi docens vagy egyetemi tanár cím;
 • Nemzetközi akadémiai élvonalba tartozó kutatási tapasztalat;
 • Vezetői gyakorlat;
 • Tárgyalóképes angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák

 • Stratégiai szemlélet, stratégiai menedzsment;
 • Felhatalmazó és motiváló vezetői attitűd;
 • Koordináció-, együttműködési készség;
 • Nemzetközi akadémiai és szakmai kapcsolatrendszer;
 • Teljesítmény-, és eredményorientáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • a munkakör betöltésére vonatkozó szakmai és vezetői koncepció leírása 3-5 oldal terjedelemben, melyben térjen ki a konkrét, rövid- és középtávon elérendő célokra, és azok megvalósítását támogató elképzeléseire, terveire;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyével kapcsolatban a munkáltató Foglalkoztatási szabályzata szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget megszünteti;
 • az előírt végzettség és tapasztalat igazolását alátámasztó irat(ok) másolata.

Munkabér és juttatások

A munkabér és juttatások megállapítása a hatályos javadalmazási és 2024. évre elfogadott bérfejlesztési politika alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje

2024. április 15.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázati anyagok benyújtását a JELENTKEZEM gombra kattintva, a weboldal alján található utasításokat követve tudja elvégezni.

A pályázat elbírálásnak várható időpontja

2024. április 30.

A munkakör betöltésének várható kezdési időpontja

2024. május eleje

További információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egyetem HR vezetője, Csentericsné Arnold Zsuzsanna nyújt (e-mail: zsuzsanna.arnold@uni-corvinus.hu).

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.17. - 04:55:00