Ugrás a fő tartalomra

Kutatások, projektek

Az Üzleti Gazdaságtan Tanszék kutatásai alapvetően a Versenyképesség Kutatóközpont és a Sportgazdaságtani Kutatóközpont köré összpontosul. Kollégáink alapérdeklődése kutatásaik esetében is a vállalat, mint gazdasági és társadalmi egység, de facilitáljuk a további érdeklődési területeken lévő kutatásokat és az interdiszciplinaritásban lévő szinergikus lehetőségeket. 

A tanszék munkatársai által vezetett kutatócsoportok 

Management and Finance in Professional Football kutatócsoport 

A kutatócsoport fő célja, hogy a hivatásos sport, azon belül is a hivatásos labdarúgás területén vizsgáljon összefüggéseket a sportszakmai és pénzügyi eredményességre, a sportvállalatok és sportligák versenyképességére vonatkozóan. 

Vezetője: Havran Zsolt 

tagok: Kajos Attila, Mazzag Bálint, Karolina Nessel 


Dinamikus képességek a sportban

Kutatási vezető: Dr. András Krisztina

Kutatók:  Dr. Máté Tünde, Dr. Sebrek Szabolcs és Kynsburg Zoltán

Rövid leírás: 

Kutatásunk célja áttekinteni a sportági szakszövetségek mint szervezetek dinamikus képességeit és azok potenciálját, továbbá előkészíteni és tényezőiben feltárni a vizsgált sportági szakszövetség dinamikus képességek modelljét. A kutatásban vizsgált időszak a 2012-2022 közti évek.


Közvetítési jogok piacának kutatása

Kutatási vezető: Dr. András Krisztina

Kutatók: Dr. Máté Tünde, Várhegyi Ferenc

Rövid leírás:

Kutatásunk fókuszában a magyarországi változóban levő közvetítési (jogok) piaca és a sportági szakszövetségek kapcsolata áll. Kutatásunk célja meghatározni a magyar közvetítési jogok piacának jellegzetességeit, továbbá összehasonlítani azokat a nemzetközi trendekkel. Kutatásunkban vizsgáljuk a látványcsapatsportágak és a kiemelt sportági szakszövetségek kommunikációs és médiastratégiáját, ezen belül a közvetítési jogok piacával és annak meghatározó szereplőjével, az M4 Sporttal való kapcsolatukat.”  


Sportközbeszerzések

Kutatásvezető: Dr. András Krisztina

Kutatók: Dr. Tátrai Tünde, Dr. Juhász Péter

Rövid leírás:

Kutatásunkban a sporttal kapcsolatban felmerülő közbeszerzésekre fókuszálunk, kiemelt figyelmet fordítva a térségünkre, az Európai Unió (EU) tagállamaira. Adatbázis építettünk az EU közbeszerzési adatbázisa (TED) alapján, ami által 33 ország 2017-2019 közötti időszakra vonatkozó adatainak felhasználásával elemeztük a sporttal kapcsolatos közbeszerzések jellemzőit. Megállapításokat tettünk a nyolc legaktívabb tagállam esetében azok építési beruházások magas aránya kapcsán. Foglalkoztunk az országok és a beszerző szervezetek domináns típusai közti összefüggésekkel, valamint a nagyobb értékű szerződések időtartalmával és szerződéstípusaival. A jövőben a sporttal kapcsolatos közbeszerzési kérdések szélesebb tárházával tervezünk foglalkozni, beleértve a hatékonysági, jogi kérdéseket is. 

A tanszék munkatársainak részvételével működő kutatócsoportok 

Competitiveness of European large enterprises kutatócsoport 

Publikációk 

2022

2021

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.19. - 10:01:44