Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Migration Studies

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7SO30NGV22M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Migration Studies
A tantárgy neve (angolul): Migration Studies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): előadás
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve: Melegh Attila

A tantárgy szakmai tartalma: The course introduces the participants into the complex analysis of international migration. International migration is a multilayered phenomenon and it requires the use of several approaches. The course will introduce participants into the analysis of macrostructures, micro conditions and mezzo level factors all playing a part in shaping international migration. The course will reflect also on the major policy dilemmas concerning migration.

Évközi tanulmányi követelmények: A comprehensive reading of the literature, active participation at the lectures and seminars, preparation of assignments, small presentations.

Vizsgakövetelmény: Knowledge of the prescribed literature, Analytical skills

Az értékelés módszere: assignments and small presentations: 25%, midterm test 35 % final essay 30%, class activity 10%

Tananyag leírása: Week 1 . Introduction, overview of the course. What is migration? The subject matter of migration studies. What are the key problems?

Compulsory reading:

Week 2, History of migration
McKeown, Adam,(2004) Journal of World History, Volume 15, Number 2, June 2004, pp.
155-189

Week 3 . Theories of migration: neoclassical, the new economics, segmented labor market, world system theory

Massey, Douglas S. (1998) Why does immigration occur? A theoretical synthesis.

Portes, A., and J. Böröcz. 1989. “Contemporary Immigration: Theoretical Perspectives on Its Determinants and Modes of Incorporation.” International Migration Review, 23(3): 606-630.

Week 4 . Theories of migration: social capital, cumulative causation, network theory, ethnic entrepreneurship,

Perttu Sameenhaare: Social capital in the mobilization of human capital. Demográfia, 2009. Vol. 52. No. 5. English Edition,

Portes, A. (ed.) (1995): The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship. Russel Sage Foundation, chapter 1.
de Haas, Hein. The determinants of international migration. Conceptualizing policy, origin and destination effects DEMIG project paper no. 2, International Migration Institute (IMI), Oxford Department of International Development (QEH), University of Oxford, 2011 Accessed 12 10 2012.
Week 5. Demography and migration

Fassmann, H, Ursula Reeger and Wiebke Sievers (eds) Statistics and Reality. Concepts and Measurement of Migration in Europe. IMISCOE reports, Amsterdam University Press.

Melegh, Attila (2006).On the East/West Slope. Globalization, Nationalism, Racism and Discourses on Central and Eastern Europe. New York-Budapest, CEU Press. Chapter 2.

Week 6 . Migratory systems

Compulsory reading:

Bonifazi, Corrado (2008): Evolution of regional patterns of international migration. In: Corrado Bonifazi Marek Okolski Jeannette Schoorl Patrick Simon (eds): The International Migration in Europe: New Trends and New Methods of Analysis (IMISCOE Research). Amsterdam University Press.

Sassen, S. (1999): Guests and aliens New York: The New Press. Selected parts.

Week 7 .
Midterm test

Week 8 Migration and development.

Compulsory reading: Stephen Castles Development and Migration – Migration and Development: What comes first? International Migration Institute, Oxford University
Revised paper 14 April 2008.

Massey, D. S. et al. (1998): Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium. New York: Oxford University Press. Selected parts (chapter 8)


Week 9 . Domestic service and migration

Compulsory reading:
Parrenas, Rhacel Salazar (2001): Servants of Globalization. Stanford University Press, the chapter on transnational families. 80-106

Week 10 . Identities of migrants and migrant competition

Compulsory reading:
Baumann, Z. (1996): (From Pilgrim to Tourist – a Short History of Identity in: Hall, Stuart Du Gay, Paul (eds): Questions of Cultural Identity. London, Sage.
Melegh, Attila and Éva Kovács (2008) In a gendered space. Forms and reasons of migration and the integration of female migrants. (Demográfia, Special English edition, 2008, vol. 50 No. 5. 26-59
Kovács, Éva - Melegh, Attila (2001). It could have been worse, we could have gone to America. -- Migration Narratives in the Transylvania-Hungary-Austria Triangle In: Nyíri Pál et al. (2001) (eds). Diasporas and Politics. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve. pp. 108-138.


Week 11 Migration and the state.

Favell, A. (1998): Philosophies of integration: Immigration and the Idea of Citizenship in France and Britain. London, Macmillan.Favell, A. (1998): Philosophies of integration: Immigration and the Idea of Citizenship in France and Britain. London, Macmillan. Selected parts


Week 12. Migration and the state.

Compulsory reading: 2006 Migration, citizenship, and the European welfare state : a European dilemma / Carl-Ulrik Schierup, Peo Hansen, Stephen Castles Oxford University Press, selected chapter

Compulsory reading: Cole, P. (2000): Philosophies of Exclusion. Liberal Political Theory and Immigration. Edinburgh University Press 1-16.


Week 13 Conclusion
.

Melegh, A. (2002b): Globalization, nationalism, and petite imperialism. Romanian journal of society and politics, May, Vol. 2, No. 1, pp. 115–129.


Órarendi beosztás: Wednesday, 17,20 pm, C 104

Kompetencia leírása: basic analytical and statistical skills

Félévközi ellenőrzések: midterm test and class asignment

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • as specified in the description

Ajánlott irodalom:

  • as specified in the description
Ajánlott irodalmak:
as specified in the description
Kötelező irodalmak:
as specified in the description

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-08-23 11:14:05

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.