Április - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgy adatlap

Gyógy- és fűszernövényismeret

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 3ME13NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gyógy- és fűszernövényismeret
A tantárgy neve (angolul): Medicinal and spices plants
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 24+24
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Növényrendszertan, Növényi biokémia és élettan
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gyógy- és Aromanövények Tanszék
A tantárgyfelelős neve: 

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a gyógy- és fűszernövények felhasználásának legfontosabb, EU kompatibilis területeivel, ide sorolva az alternatív gyógyászat ("self medication"), a fitoterápia, gyógykozmetikum és élelmiszer-kiegészítők körét. Elsajátítják a drogismerettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a hatóanyagok körét, rendszerezését, azok felhasználásával kapcsolatos alapvető kérdéseket. A tantárgy keretében bemutatásra kerülnek a gyógy- és fűszernövény-előállítást szolgáló természetes, "kvázi" természetes és agrár-rendszerek, különös tekintettel a gyűjtött gyógy- és aromanövények ismertetésére. A hallgatók megismerkednek a gyógy- és fűszernövények termelésének szabályozására vonatkozó legfontosabb hazai EU és nemzetközi szabályozási formákkal, az ebből adódó kötelezettségekkel. Ismertetésre kerülnek a GAP és GMP rendszertermelési és posztharveszt feldolgozási folyamatok és a gyakorlati termeléshez nélkülözhetetlen alap-technológiák.

Évközi tanulmányi követelmények: -részvétel az előadásokon és a tantermi gyakorlatokon
-részvétel a tanüzemi gyakorlatokon, élőnövény ismeret teljesítése

Vizsgakövetelmény: írásbeli + szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: vizsgajegy (100 %) megszerzése

Tananyag leírása: ELŐADÁSOK témái (2 óra)
1. A gyógy-és aromanövények fogalma, jelentőségük hazai és nemzetközi szinten
2. A drog fogalma, nevezéktana. Drogtípusok. Minőségbiztosítás a gyógynövény ágazatban
3. A gyógynövények hatóanyagai és rendszerezésük
4. A hatóanyagok felhalmozódását befolyásoló tényezők áttekintése
5. Gyógynövények elsődleges feldolgozása
6. A gyógynövény ágazat kialakulása, struktúrája és működése Magyarországon
7. A gyógynövények gyűjtésének szempontjai
8. Import gyógy- és aromanövények
9. Termelőrendszerek, termesztési körzetek hazánkban
10. A drogelőállítás ökonómiai kérdései, a gyógynövények kül- és belkereskedelme
11. Gyógynövények felhasználási területei
12. Termesztésbe vonás, génrezerváció, védett fajok (pl.. Adonis, Primula, Acorus, Sempervivum, Menyanthes, Vaccinium, Digitalis, Arnica, stb.)

GYAKORLATOK témái (2 óra)
1. A gyógynövények legfontosabb botanikai jellemzői (rendszertani helyük, előfordulási viszonyaik)
2. A drogminősítés alapjai, előiratai és menete
3. A hatóanyagok kimutatásának szemléltetése
4. Virágdrogot adó fajok (bodza, galagonya, hárs, ökörfarkkóró) ismertetése (+drogok, termékek, stb.)
5. Herba drogot adó fajok (aranyvessző, cickafark, orbáncfű, zsurló, fagyöngy) ismertetése (+drogok, termékek, stb.)
6. Levél- vagy termésdrogot adó fajok (csalán, útifű, málna, boróka, gyepűrózsa) ismertetése (+drogok, termékek, stb.)
7. Gyökér-, mag-, vagy kéregdrogot adó fajok (pitypang, ziliz, fátyolvirág, vadgesztenye, kutyabenge) ismertetése (+drogok, termékek, stb.)
8. Import fűszerek (bors, fahéj, vanília, gyömbér, szerecsendió, szegfűszeg) ismertetése (+drogok, termékek, stb.)
9. Import gyógynövények (páfrányfenyő, aloé, szenna, ginzeng, eukaliptusz) ismertetése (+drogok, termékek, stb.)
10. Ismétlő óra: a félév során tanult fajok felismerése fotóról és besorolásuk gyűjtési/származási helyük szerint
11. Ismétlő óra: felkészülés az írásbeli vizsgára (az összes herbárium és drog áttekintése)
12. Csoportos gyakorlás: a félév során tanult drogok felismerése különböző teakeverékeken, tesztfeladat a félév drogjaiból

Órarendi beosztás: Heti 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat

Kompetencia leírása: -a gyógynövény ágazat működésével és a minőségbiztosítás formáival kapcsolatos ismeretek elsajátítása
-a hazai vadon előforduló gyógynövényekre és az import drogokra vonatkozó legfontosabb biológiai, gyógyszerkönyvi, gyűjtési és drogelőállítási ismeretek megszerzése
-a gyógynövények felhasználásával kapcsolatos alapismeretek elsajátítása

Félévközi ellenőrzések: -élőnövény ismeret teljesítése a tanüzemi gyakorlatokon

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: kertészmérnök BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bernáth J., Németh É. (2007, 2008): Gyógy- és fűszernövények gyűjtése, termesztése és felhasználása. Mezőgazda Kiadó, Bp.

Ajánlott irodalom:

  • Bernáth J. (szerk.) (2000): Gyógy-és aromanövények. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
  • Tóth L. (2005): Gyógynövények, drogok, fitoterápia. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreceni Egyetem
Ajánlott irodalmak:
Bernáth J. (szerk.) (2000): Gyógy-és aromanövények. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
Tóth L. (2005): Gyógynövények, drogok, fitoterápia. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreceni Egyetem
Kötelező irodalmak:
Bernáth J., Németh É. (2007, 2008): Gyógy- és fűszernövények gyűjtése, termesztése és felhasználása. Mezőgazda Kiadó, Bp.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.