Ugrás a fő tartalomra

Campus Mundi Részképzés

A Tempus Közalapítvány kuratóriumának 2019. március 21-i döntése értelmében a Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat pályázatok estében a Stipendium Hungaricum országokba történő kiutazásokhoz kapcsolódó ÚTIKÖLTSÉG TÁMOGATÁS MEGSZŰNT.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Tempus Közalapítvány kuratóriuma a Campus Mundi pályázati feltételek további változtatásáról is dönthet, így mindig a Tempus Közalapítvány által az adott Campus Mundi pályázati forduló kiírásakor érvényes pályázati feltételek az irányadóak. Tekintettel arra, hogy a Corvinusra történő (előzetes) pályázás időben jóval megelőzi a Tempus Közalapítványhoz benyújtandó Campus Mundi pályázást, így előfordulhat az, hogy a két pályázati időszak között megváltoznak a Campus Mundi pályázati feltételek.

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívásai az egyes ösztöndíjtípusokra vonatkozóan itt érhetők el.

Campus Mundi ösztöndíj pályázható a tavaszi félévre és nyárra

Tavaszi félévi külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat, kutatási tevékenység, illetve nyári szakmai gyakorlat megvalósításához Campus Mundi ösztöndíjra pályázhat minden magyarországi felsőoktatási hallgató. A pályázati felhívás és bővebb információ megtalálható a campusmundi.hu oldalon. Kérdés esetén a campusmundi@tpf.hu e-mail címen és a 1 237-13-10 telefonszámon állunk az érdeklődő hallgatók rendelkezésére.

A pályázás menete

Szaktanári ajánlás

 • Szaktanári ajánlás menete: Kérjük, előre töltsék ki az ajánlásban az Önökre vonatkozó összes adatot és a tanulmányi tervet is, hogy az oktatónak már csak a szaktanári ajánlás részt kelljen kitöltenie. Ügyeljenek a hiánytalan kitöltésre: szaktanári ajánlásra + aláhúzandó, beikszelendő részekre.
 • Figyelem: Tanulmányi mobilitás esetén csak beszámított kurzusokkal pályázható CM ösztöndíj. Az igazoló személy mindenképpen egy olyan oktató legyen, aki tanította és személyesen ismeri Önt. A szaktanár aláírása és pecsét (tanári / intézeti) mindenképpen szerepeljen a dokumentumon.

Intézményi jóváhagyás

 • Intézményi jóváhagyás menete: Az intézményi jóváhagyással kapcsolatban csak hiánytalan szaktanári ajánlás beszerzését követően keressenek fel minket. A teljes dokumentumot (hallgató által kitöltött rész + aláírt és lepecsételt szaktanári ajánlás + kitöltendő intézményi jóváhagyás) e-mailben, jó minőségben beszkennelve kérjük elküldeni a corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu címre. A tárgy mezőbe kérjük megadni: Campus Mundi intézményi jóváhagyás, részképzés / szakmai gyakorlat
 • Kérjük, a szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás kiadásánál több munkanapos átfutási idővel kalkuláljanak, ezért ne hagyják utolsó pillanatra ezek beszerzését, mert lekéshetik a pályázati határidőt.
 • Ügyeljenek rá, hogy az intézményi jóváhagyást, illetve a képzési adatok igazolását külön e-mailen keresztül kérelmezzék, hiszen két különböző iroda adja ki a két dokumentumot!

Képzési adatok igazolása

 • Az igazolást a hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu központi e-mail címen lehet a Tanulmányi Irodától kérelmezni.
 • A Tempus Közalapítvány oldaláról letölthető pályázati dokumentumot az e-mail csatolmányként szükséges elküldeni a tanulmányi előadónak.
 • Nagyon fontos, hogy jelenlegi képzési szintjén legalább egy lezárt, Corvinuson elvégzett, aktív félévvel rendelkezzen a pályázáskor, hogy legyen tanulmányi átlaga.
 • Kérjük, hogy a képzési adatok igazolása kiadásánál több munkanapos átfutási idővel kalkuláljanak, ezért ne hagyják utolsó pillanatra beszerzését, mert lekéshetik a pályázati határidőt.
 • Kérjük, ügyeljenek rá, hogy az intézményi jóváhagyást, illetve a képzési adatok igazolását külön e-mailen keresztül kérelmezzék, hiszen két különböző iroda adja ki a két dokumentumot.

Szociális alapú kiegészítő támogatás Campus Mundihoz

Kiegészítő támogatásra igénylést csak az nyújthat be, aki a felhívásban szereplő szempontok legalább egyikének megfelel, és ezt az űrlapon leigazoltatja. Amennyiben a feltüntetett szempontok egyikének sem felel meg, akkor sajnos a pályázat nem fogadható el.

Campus Mundi szociális alapú támogatás igénylésének menete:

 • A TKA Pályázati dokumentumok oldaláról töltse le az opcionális mellékletek között található szociális igénybejelentő űrlapot.
 • Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy elegendő egy szempont leigazoltatása, akkor is, ha több szempontnak megfelelnek.

A pályázati űrlapon az alábbi elsődleges szempontok esetén az Erasmus+/Campus Mundi koordinátor adja az igazolást:

 • Rendkívüli szociális ösztöndíj
 • Rendszeres szociális ösztöndíj
 • Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj
 • Felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos helyzetű hallgatóként vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott (Kérjük, mellékelje a felvételi határozatát.)
 • A pályázó szociális helyzetébe bekövetkezett hirtelen változás (Kérjük, indokolja és mellékelje az alátámasztó dokumentumokat.)

Az alábbi elsődleges szempontok esetén a támogatást nyújtó szervezet illetékes munkatársától szükséges kérni az igazolást:

 • Roma szakkollégium tagja
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója
 • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója

Másodlagos szempont: A pályázati űrlapon kérjük a legördülő listában szereplő kedvezményezett települést kiválasztani, amennyiben az adott település állandó lakosa (a lakcím Neptunból kerül ellenőrzésre). Igazolás az Erasmus+/Campus Mundi koordinátortól kérhető.

Az 1-es és 3-as pont esetén a hallgató által hiánytalanul kitöltött, aláírt és keltezett, jó minőségben beszkennelt pályázati űrlapot a corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu e-mail címre kérjük elküldeni. Tárgyba írandó: Campus Mundi szociális támogatás igazolás

A hallgató és az igazoló személy által aláírt, kész dokumentumot a Tempus Közalapítvány online pályázati rendszerébe szükséges feltölteni.

Corvinus Ambassador
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.19. - 15:14:10