Ugrás a fő tartalomra

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00067

Projekt címe: Integrált digitális kompetencia fejlesztő és felmérő valamint munkaerő-közvetítő platform fejlesztése

 

Projekt időtartama: 2021.02.01– 2025.01.31

 

A támogatás összege: 800 000 000 Ft

 

Összköltség: 1 176 450 000 Ft

 

A CORVINUS támogatási összege: 116 883 117 Ft (támogatás mértéke 100%)

 

Kedvezményezettek neve:

  • Konzorciumvezető: CodeCool Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Konzorciumi tagok: Budapesti Corvinus Egyetem

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Világszintű probléma a megfelelő digitális munkaerő, illetve a munkaerő digitális képzése a felgyorsult digitális transzformáció megvalósítására. Minden iparág, minden intézmény érintett a digitális transzformációban, ezáltal pedig minden alkalmazott is. Az EU (European Digital Skills Coalition munkacsoport) becslése szerint az európai munkaerő 80%-ának van szüksége legalább minimális szintű digitális készség fejlesztésére munkájának elvégzéshez; ezen belül – iparágtól függően – 5-25%-uk nem csak alap, hanem magas szintű készségfejlesztést igényelne (IT ágazatban kb. 60%). Jelenleg az Európai Unióban nagyságrendileg 750 000, globálisan pedig 3-5 millió olyan digitális képességekkel rendelkező szakember hiányzik a munkaerőpiacról, akik az egyes iparágak digitalizációjában meghatározó szerepet kell majd betöltsenek. Ezek a pozíciók egyáltalán nem, vagy nem csak

informatikai fejlesztői tudást igényelnek, hanem az adott iparági ismereteket és a digitalizációs területen folyamatosan bővülő új tudásanyag integrált összességét. A World Economic Forum becslése szerint a digitalizáció miatt 75 millió állás fog megszűnni és 133 millió új munkakör fog létrejönni 2022-ig. Ebből az egyik legnagyobb átalakulás a szoftverfejlesztőknél várható: míg 2019-ben 23,9 millió szoftver fejlesztői állás volt, addig 2024-re már 28,4 millió lesz. Ennek megfelelően a vállalati keresleti oldal rendkívül erős projekteredményünk potenciális piacain. A hagyományos iskolarendszer, ami nincs összefonódva a munka világával, két jelentős problémával küszködik: 1. a felsőoktatásban végzett diákok tudása már a végzés pillanatában elavult és nem értékes a piaci szereplők számára. 2. A munkaerő folyamatos, élethosszig tartó képzésére van szükség, ám a munkáltatók nem tudják megengedni maguknak, hogy munkatársaikat hosszabb időre nélkülözzék, hagyományos iskolarendszerbe küldjék el az újonnan szükséges készségek elsajátítása céljából. A Codecool egy olyan módszertan és digitális platform kifejlesztésén dolgozik, ami áthidalja a korlátokat a munkahelyek és az iskolák között. A projekt eredménye egy digitális platform, amelyet a Codecool elsődlegesen az európai, majd a globális piacon tud értékesíteni jövőbeli franchise partnerei, illetve állami és piaci szereplők (iskolák, oktatási intézmények, képzéssel foglalkozó vállalkozások) számára. Így ez a – globálisan nézve – több 100 ezres létszámú intézményi kör is kiaknázhatja az informatikai megoldásunk kínálta lehetőségeket. Projekteredményünk a fenti igényekre válaszul egyszerre három területet fed le: 1. kompetencia fejlesztés, 2. felmérés és kiválasztás segítése, 3. munkaerő közvetítés. Bár e területeken már léteznek hasonló megoldások, de fő versenyelőnyünk abból adódik, hogy mindhárom területet senki nem fedi le egyszerre. így mi olyan szinergiákat leszünk képesek kihasználni, amelyre más nem képes; mindhárom részterületen végzünk adatgyűjtést, feldolgozást, értelmezést és többszörös visszacsatolást. Az oktatási- és felmérési folyamat során keletkezett adatokat, következtetéseket, és az így felvázolható profilokat, elemzéseket pedig a munkakeresés során használjuk fel. Így a vállalati szféra nem csupán cv-ket kap egy-egy betöltendő pozícióra, amelyeket hosszú, költséges és több személyes találkozást is igénylő folyamat során kénytelen szűrni, hanem egy sokkal pontosabb és aktuálisabb képet a jelöltek valós készségeiről, tapasztalatairól. A munkakörök betöltésének folyamata ezzel jelentősen, becslésünk szerint 30-40%-kal javulhat. Van ugyan néhány hibrid megoldás, amely több területet is támogat, viszont ezeknél is jellemző, hogy vagy nem fednek le akkora területet, amekkorát mi tervezünk, vagy inkább egy hagyományos, offline üzleti menetben működnek, vagy csak egy szűk szakterületre koncentrálnak. mi viszont univerzális, bármely digitális kompetencia fejlesztésre alkalmazható megoldást tervezünk, amit a világon bármely más (oktatási vagy üzleti) szereplő is felhasználhat.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.23. - 16:46:03