Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00316

Projekt címe: „Onlinecéginformációs elemzőrendszer kifejlesztése a KKV-k versenyképességének növeléseérdekében”


Projekt időtartama: 2020.01.01– 2023.12.31A támogatás összege: 410 253 600,– Ft

A támogatás mértéke: 64,26%A CORVINUS támogatás összege: 101.520.000 Ft (támogatás mértéke 100%)


Kedvezményezettek:


KonzorciumvezetőKonzorciumi tag
OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság


Budapesti Corvinus Egyetem

A Projekt tartalmánakbemutatása:

Az üzleti intelligencia rendszerolyan IKT alkalmazás, amely képes különálló területekről, rendszerekből,illetve adatforrásokból származó adatokat összekapcsolni, a közöttük lévőkapcsolatokat feltárni és elemezni. Az üzleti intelligencia alkalmazásoklegfontosabb feladata, hogy segítsék az üzleti döntéseket, az üzletidöntéshozók munkáját, ellássák információkkal a vezetőséget és a munkatársak meghatározottkörét. Az üzleti intelligencia számos területen működik, hiszen a segítségévelmodellezni lehet a vállalat működését, szimulálni különböző üzleti helyzeteketés nyomon követni a döntések teljes életciklusát. A BI rendszerekkel rendelkezőhazai vállalkozások aránya a Bell Research és más kutatócégek felméréseiszerint mindössze 2-3 százalék körül van. Látható – csakúgy, mint egyébként atöbbi üzleti IKT megoldás (például ERP) esetében is – a hazai vállalkozások BIalkalmazások iránti fogékonysága elmaradásban van a többi, fejlettebbgazdasághoz képest, amelyhez hozzájárul a kedvezőtlen gazdasági környezet,finanszírozási nehézségek és döntő mértékben a vállalkozások vezetőinek,tulajdonosainak, alkalmazottainak alacsonyabb ereadiness készsége, ITképzettsége. Különösen igaz ez a hazai gazdaság gerincét alkotó KKV szektorra.

Projektünk arra a problémárakíván megoldást nyújtani, hogy a BI rendszerek használatából eddig kiszorultkis- és középvállalatok számára egy olyan jól skálázható és megfelelő adatbázisháttérrel rendelkező, online IKT szolgáltatást nyújtsunk, amelynek segítségévelezen cégek versenyképessége növelhető. A kifejleszteni kívánt termék egyrésztaz OPTEN adatvagyonára fog épülni, másrészt lehetőséget nyújt a főbbmodellalkotási módszerek kiválasztására, harmadrészt pedig biztosítja afelhasználó számára a saját adatok integrálását a rendszerbe, illetve sajátmodellalkotási funkciókat is. Ezzel egy egyedülálló, innovatív és rugalmas BIszolgáltatás jön létre, amely szélesebb körű alkalmazási lehetőséget biztosít afelhasználók számára, a jelenleg elérhető hasonló termékekkel szemben. Jelenlegtöbb százezer hazai KKV működik, amelynek 5-10%-a rendelkezik olyan szakmaiérettséggel, hogy mint a kifejlesztett szolgáltatás jövőbeli, potenciálisfelhasználóiként azonosíthassuk. Ez kb. 50 000 potenciális ügyfelet jelent. Azelemzések hatékonyságánál meghatározó tényező a gazdag céginformációsadatvagyon és a vállalkozások saját adatvagyona. A projekt megvalósításáhozszükséges céginformációs adatvagyonnal az OPTEN Kft. rendelkezik, több egyedielemzést készítettünk, jellemzően a nagyvállalati szereplők megrendelésre,azonban jelenleg a KKV szektor szereplői számára nem létezik a piacon hasonlószolgáltatás. Ez a kiaknázatlan piaci szegmens fogja biztosítani a létrejövőszolgáltatás nyereségességét. Az OPTEN Kft. a céginformációs szolgáltatásokmeghatározó piaci szereplője, több éves tapasztalttal és megfelelőhumánerőforrással rendelkezik a projekt megvalósításához. Együttműködéskeretében kívánjuk bevonni a Budapesti Corvinus Egyetemet, amellyel több évesmúltra tekint vissza szakmai együttműködésünk. Az Egyetemtől elsősorban a BImodellek használhatóságának vizsgálatát és elemzését foguk kérni, ami aszolgáltatásfejlesztés elméleti alapját biztosítja


NKFIA_infoblokk_kerettel_projekt_fekvo_2019_HU.cfa.png
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.25. - 10:18:58