Ugrás a fő tartalomra
További menük

EKÖP Ösztöndíj 2024/2025

A pályázni szándékozók legfontosabb előzetes feladata, hogy a kutatási témájukhoz kapcsolódóan témavezetőt találjanak, akivel a kutatási ötletet/ tervet egyeztetni tudják.

A program keretében a középiskolából bejövő első éveseket, illetve az intézményváltó hallgatókat segítve az idei évben feltérképeztük a potenciális témavezetőket. Az oktatói és kutatói körben készített kérdőívre olyan munkatársak válaszoltak, akik vállalnak témavezetést, s lehet náluk jelentkezni. A lista – mely folyamatosan bővül- tartalmazza a témavezetők nevét, kutatási területüket és a kutatási témájuk rövid leírását, ezen felül a kutatási és tudományági terület besorolását.

A pályázó témavezetőt nem csak a listán szereplők közül választhat.

Ahogy arról korábban hírt adtunk, a 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP) és Kooperatív Doktori Programja (KDP) programra való pályázás lehetősége lezárul, helyüket a Kormány által alapított Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) veszi át.

Az Új Nemzeti Kiválósági ösztöndíj Programot felváltó Egyetemi Kutatói Ösztöndíj (EKÖP) felhívás a hivatalos megjelenést megelőzően jelenleg még EKÖP TANÁCS általi jóváhagyásra vár. Várhatóan június második felében megjelennek a Corvinuson is.

A pályázatok benyújtásának módja, helye

– a pályázati kiírás 12. pontban ismertetett pályázati dokumentációt legkésőbb 2024.07. 07-ig – a pályázati kategóriának megfelelően –  az alábbi felsorolt tematikus e-mail címek egyikére kell benyújtani:

                – alapképzés esetébenekop_alap@uni-corvinus.hu

                – mesterképzés esetébenekop_mester@uni-corvinus.hu

                – doktori képzés esetébenekop_doktori@uni-corvinus.hu

                – fiatal oktató, kutató esetébenekop_fiatal_okt_kut@uni-corvinus.hu

A fenti e-mail címek kizárólag a pályázati dokumentáció beküldésére (automatikus mentésére) szolgálnak. A pályázatokkal kapcsolatos mindennemű levelezés, információ kérés az unkp_bce@uni-corvinus.hu kapcsolattartási e-mail címen lehetséges.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: PDF

A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni elvárások:

    – az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum,

vagy

    – nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

A pályázatok olvashatóságát szem előtt tartva javasoljuk, hogy a kitöltendő mellékleteket az alábbiak egyikével állítsátok elő:

– Fájl (menü) / Másolat mentése alatt   PDF (*.pdf) vagy

– Fájl (menü) / Nyomtatás  nyomtató listát legördítve Microsoft print to PDF-et választva

A 2024/2025 évi EKÖP pályázati felhívásának keretében az alábbi kategóriákban lehet pályázatot benyújtani:

Alapképzés kategóriában

Elnyerhető ösztöndíj: 125.000.-Ft/hó 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 

  • első félév esetén 5 hónap (2024. szeptember 1. – 2025. január 31.),  
  • 10 hónap (2024. szeptember 1. – 2025. június 30.)

Mesterképzés kategóriában

Elnyerhető ösztöndíj: 175.000.-Ft/hó 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:  

  • első félév esetén 5 hónap (2024. szeptember 1. – 2025. január 31.),  
  • 10 hónap (2024. szeptember 1. – 2025. június 30.) 

Doktori képzés kategóriában

Elnyerhető ösztöndíj: 250.000.-Ft/hó 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:  

  • 5 hónap (2024. szeptember 1. – 2025. január 31.),  
  • 12 hónap (2024. szeptember 1. – 2025. augusztus 31.)

Fiatal oktató, kutató kategóriában

Elnyerhető ösztöndíj: 250.000.-Ft/hó 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:  

  • 12 hónap (2024. szeptember 1. – 2025. augusztus 31.)

Adatkezelési tájékoztató

Az EKÖP-KDP pályázathoz kapcsolódóan az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Pályázati kiírás és mellékletei

Pályázati felhívás – (2026.06.26 ÚJ módosított tartalom:  10.02 -formázások javítása; magyar nyelvű publikáció esetén folyóirat pontosítása)

FIGYELEM ! A pályázati formanyomtatványok módosítása (formok kérdéseinek átírása, módosítása, vagy abból való törlés) nem elfogadott, kérjük mellőzni! A pályázat formai ellenőrzésének a formanyomtatványok esetleges módosítása nem képezi tárgyát, ezért azok hiánypótlás keretében történő javítására nem lesz lehetősége a pályázónak.

A formai ellenőrzés az alábbiakra terjed ki:

  • kötelező mellékletek megléte, azok olvashatósága, szükséges aláírások megléte
  • többlet pontot jelentő alátámasztó dokumentációk olvashatósága, illetve

magyar vagy angol nyelvtől eltérő nyelvű dokumentáció esetén a kapcsolódó hiteles fordítás megléte

FONTOS ! A Kutatási terv kötelező melléklete a Tudományos szakmai CV. A pályázati dokumentáció részét képező, általunk készített Tudományos szakmai CV ajánlás tartalmazza mindazon fontos pontokat, melyeket az értékelési szempontok részét képezik. A CV és az esetleges ajánlások beletartoznak a kutatási tervben meghatározott terjedelmi korlátba.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.22. - 16:53:25