Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Dúró József

Adatok

Dr. Dúró József

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2004 - 2009
  Budapesti Corvinus Egyetem, politológus-közgazdász (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2014, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2012 - 2018
  Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Intézet, egyetemi tanársegéd
 • 2011 - 2014
  Közpolitikai Kutatások Intézete, politikai elemző
 • 2018 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Intézet, egyetemi adjunktus
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
közép
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

összehasonlító politikatudomány, Európai Unió, jobboldali radikalizmus, európai politikai rendszerek

Politikatudományok

euroszkepticizmus, radikális jobboldal, populizmus, rendszerváltások Közép- és Kelet-Európában
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C
  Szobaszám: 302
  Mellék: 7386
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
jozsef.duro@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Dúró József

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Institute of International, Political and Regional Studies / Department of Political Science
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2004 - 2009
  Corvinus University of Budapest, political scientist - economist (B)
Scientific degrees and awards
 • 2014, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2012 - 2018
  Corvinus University of Budapest, Institute for Political Science,
 • 2011 - 2014
  Institute for Public Policy Research, political analyst
 • 2018 -
  Corvinus University of Budapest, Institute for Political Science, assistant professor
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

comparative political science, European Union, radical right, political systems

political sciences

Euroscepticism, radical right, populism, democratic transitions in Central and Eastern Europe
Contacts
Location at the university
 • Building: C
  Room number: 302
  Extension: 7386
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
jozsef.duro@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva