Ugrás a fő tartalomra

Képzések és tanszékek

Tehetséggondozás, TDK

Egészségügy-gazdaságtani szekció 

A tanszék összes oktató-kutató munkatársa és PhD hallgatója rendszeresen témavezet TDK dolgozatokat. 2010 óta az egyetemi TDK-konferencián minden évben önálló egészségügy-gazdaságtani és angol nyelvű Health policy szekció indul, amelybe az elmúlt évekbe több mint 100 dolgozatot nyújtottak be, melyek többségének témavezetője a Tanszék munkatársa volt.  

 Szekciótitkárok:  

Prof. Dr. Rencz Fanni fanni.rencz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Egészségpolitika Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
C épület, 533
Beretzky Zsuzsanna zsuzsanna.beretzky@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Egészségpolitika Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 533

Filozófia szekció 

A szekcióba minden filozófiai tárgyú illetve filozófiai jellegű dolgozatot befogadunk. Konzulensi szerepet tudunk vállalni az alábbi tématerületeken: filozófiatörténet, politikai filozófia, etika, vallás és teológia, tudományfilozófia, matematika és logika filozófiai kérdései, kultúraelmélet.  

Szekciótitkár:

Dr. Toronyai Gábor toronyai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 509
Telefon: +36 1 482 7256 • Mellék: 7256

Közgazdálkodás és Közpolitika

A szekcióba olyan dolgozatokat várunk, amelyek

a kormányzás különböző szintjeinek (nemzeti, területi, európai) és tágabban a közszektor, illetve a nonprofit szektor szereplőit, intézményeit, folyamatait, működését, döntéshozatali mechanizmusait vizsgálják, illetve

valamely szakpolitika, szakpolitikai intézkedés elméleti, illetve empirikus elemzését végzik el

a közgazdaságtan, közpolitika, politikatudomány, szociológia, menedzsmenttudományok és más társadalomtudományi megközelítések alkalmazásával.

Szekciótitkár:

Molnár Gábor Tamás gabortamas.molnar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Közpolitika Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 518
Telefon: +36 20 324 1531

Politikatudomány szekció

A szekcióba várjuk azon politikatudományi tárgyú dolgozatokat, amelyek a tágan értelmezett politikai rendszer egy vagy több elemével kívánnak foglalkozni. Az írások irányulhatnak a politikai intézmények leírására és összehasonlítására, politikai szereplők (pártok, politikusok) vizsgálatára, választások vagy választói magatartás bemutatására, egyes politikai események magyarázatára, de lehetnek közpolitikai, politikaelméleti, politikatörténeti vagy akár politikai kommunikációs tárgyúak is.  

Szekciótitkár:

Molnár Csaba csaba.molnar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 513
Telefon: +36 1 482 7714 • Mellék: 7714

Szociológia szekció

A szociológia szekcióban olyan dolgozatokat várunk, melyek valamilyen társadalmi, gazdasági problémát vagy kulturális jelenséget vizsgálnak szociológiai módszerekkel. A téma és a módszerek pontos kijelölése a szakma sokszínűsége nehéz vállalkozás. A tanszék kutatási profilja és az eddigi TDK hagyományok alapján olyan dolgozatokat várunk a szekcióba, melynek témája  

  • egy társadalmi probléma vizsgálata (például szegénység, etnikai konfliktusok, szegregáció, deviancia, nemek, elitek, oktatás) – vagy  
  • egy fontos szociológiai elmélet, megközelítés kritikai elemzése és/vagy empirikus tesztelése 

A szekcióba egyaránt várunk kvalitatív (például interjú) és kvantitatív (például kérdőíves) módszereket használó dolgozatokat.  

Szekciótitkár:

Dr. Vicsek Lilla Mária lilla.vicsek@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 525
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.28. - 08:25:24