Ugrás a fő tartalomra

Kutatások, projektek

PAQUALITY Erasmus+ Projekt 

Public Administration Education Quality Enhancement Erasmus+ Strategic Partnership KA203 No – 2018-1-SK01-KA203-046330 

A Projekt a Közpolitika Tanszéken, Hajnal György illetve Kovács Éva szakmai vezetésével, az európai tagállamok közigazgatási egyetemi diplomát adó képzéseinek felmérésével és minőségbiztosításával foglalkozik. 

A projekthez kapcsolódóan sor került a Közgazdálkodás és Közpolitika MSc és az MSc in Public Policy and Management képzések EAPAA akkreditációjára.  

A Corvinus Egyetem részéről a projekt szakmai vezetői Kovács Éva és Hajnal György. 

További résztvevő kutatók: Iga Jeziorska, Petrovics Nándor 

FEMPOWER Erasmus+ Projekt

A projekt fókuszában olyan tananyagok fejlesztése, ehhez kapcsolódó mentorálás és tanácsadás áll, amelyek felvértezik a vállalkozás indítására készülő – elsősorban a női – hallgatókat olyan technikákkal, amelyek racionális kockázatvállalásukat innovatív ötleteik kiteljesítését korábban visszafogták. 

A projekt fő eredményei itt érhetők el: https://ifempower.eu/intellectual-outputs/ 

A Corvinus részéről a projekt szakmai vezetője Bartha Attila. 

Résztvevő kutatók a Tanszékről: Szalma Ivett, Molnár Gábor Tamás, Petrovics Nándor, Mike Károly 

TOP SCHOLARS rendezvénysorozat

A Tanszék 2017-ben indította el Top Scholars rendezvénysorozatát, melyre minden tanévben több tudóst is meghívunk, akik nyilvános előadásokat, illetve zártkörű szemináriumokat is tartanak a hallgatók és érdeklődők részére. 

Tervezett következő időpontok:  

2022 december első hetében Prof. Dr. Stephen P. Osborne 

  • Osborne professzor az Edinburghi Egyetem Gazdaságtudományi Karának tanszékvezetője és az ott működő Közszolgálati Kiválósági Központ igazgatója, valamint az Európai Unió “Tanulás az innovációból a közszektorban” kutatási programjának társigazgatója. A közszolgálati innováció és a New Public Governance világszinten ismert, vezető kutatója. 

2023 március végén Prof. Dr. Geert Bouckaert 

  • Bouckaert professzor az Adminisztratív Tudományok Nemzetközi Intézetének (IIAS) elnöke, a Leuveni Katolikus Egyetem professzora. Szakterülete a kormányzati teljesítménymenedzsment, pénzügyi menedzsment. 

COR-VI-NOUS Filozófia Műhely

A 2021-ben alakult Cor-vi-nus Filozófia Műhely egyszerre kíván keretet biztosítani a magas színvonalú filozófiai kutatás és az oktatás számára. 

A filozófiai kutatás szempontjából a műhely tagjai számára fórumot biztosít aktuális kutatási problémáik és eredményeik megvitatására, filozófiai brainstormingra. Ennek keretében elsődlegesen a műhelytagok frissen elkészült munkái és a filozófiai ötletek megvitatásának fóruma kíván lenni. E tevékenység eredménye a tematikus és argumentatív perspektívák olyan konvergenciája, amely hosszabb távon közös kutatások perspektíváit nyithatja meg. 

A filozófiai oktatási szempontjából a műhely tagjai aktívan törekszenek hallgatók bevonására részben általános filozófiai intelligenciájuk fejlesztését célozva, részben konkrét eredmények, pl. magas színvonalú TDK dolgozatok megszületésére összpontosítva. 

 
Események: 

  • 2021. december 15 (előadás): Kiss Olga: „Polányi, Schön és a gyakorlati tudás episztemológiája” 
  • 2021. december 3 (konferencia): Vallás és pandémia (A Magyar Vallástudományi Társasággal (a program elérhető ezen a linken)
  • 2021. november 26 (konferencia): A Magyar Filozófiai Enciklopédia szimpóziuma (a program elérhető ezen a linken
  • 2021. október 27 (előadás): Hoppál Bulcsú: „Pauler Ákos szellemtörténeti kategóriái” 
  • 2021. szeptember 24 (konferencia): Molnár Tamás és az angolszász konzervativizmus (a program elérhető ezen a linken
  • 2021. május 26 (előadás): Demeter Tamás: „Sympathies for Common Ends: The Principles of Organization in Hume’s Psychology and Political Economy” (szöveg letölthető innen
  • 2021. május 12 (előadás): Toronyai Gábor: „A halál fenomenológiai megközelítése Husserlt követve” (szöveg megtekinthető ezen a linken

Kutatók: 

Demeter Tamás 

Hoppál Bulcsú Kál 

Mezei Balázs Mihály 

Kiss Olga 

Toronyai Gábor 

Lánczi András 

MTA-BCE Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport

2019. július 1-vel alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia – Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport Elekes Zsuzsa vezetésével. A Kutatócsoport célja – Andorka Rudolf hagyományait folytatva – olyan hiánykutatások lebonyolítása, amelyek hozzásegítenek a függőséget okozó egészségkárosító magatartások társadalmi mintázatának, sajátosságainak, okainak, összefüggéseinek a feltárásához, megértéséhez. 
 
A Kutatócsoport honlapja: devianciakutas.hu 

Víziók a mesterséges intelligencia és a társadalom kapcsolatáról

OTKA K-131733 kutatás 

A Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott projekt célja a mesterséges intelligenciára fókuszáló jövővíziók vizsgálata. Lényegesnek tartjuk annak vizsgálatát, hogy ezek a várakozások, kizárva bizonyos lehetőségeket, és lezárva adott utakat, miként formálják a jövőt és a jelent. A mesterséges intelligenciáról alkotott elképzelések a társadalom számos szintjén jelen vannak, ennélfogva kiemelten fontosnak tartjuk a téma szociológiai vizsgálatát. Kutatási céljaink elérésének érdekében egyrészt a tradicionális szociológiai interjú módszerét, másrészt speciális jövőkutatási eszközöket használunk. 

Ahelyett, hogy a társadalmi diskurzust arra összpontosítanánk, hogy mi lesz a technológia hatása, és a technológiai fejlődést egyfajta elkerülhetetlen, a társadalmon kívüli, ellenőrizhetetlen jelenségnek tekintenénk, úgy gondoljuk, hogy fontos lenne olyan kérdésekkel foglalkozni, mint például: Hogyan segíthet a technológiai fejlődés egy kívánatos jövőbeli állapot megteremtésében? Milyen egyáltalán egy kívánatos jövőbeli állapot? Kinek és hogyan lehetne és kellene beleszólnia a mesterséges intelligencia fejlesztésébe? 

A kutatási projekt keretein belül többek között interjúkat készítettünk, szcenárió építő módszert, és backcasting módszert alkalmaztunk a tudományos életből, az üzleti szférából és a civil szektorból érkező MI-szakértőkkel.  Arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek a szakértők milyen lehetséges jövőbeli forgatókönyveket képzelnek el a mesterséges intelligencia fejlesztésével kapcsolatban, és milyen víziójuk van egy általuk preferált jövőről. 

Az alábbi linken egy pár perces videó található az igazságos munka jövője Emerald kampány részeként, melyben a kutatásvezető kifejti a projekt néhány vendérgondolatát:  

Kutatásvezető: Dr. Vicsek Lilla Mária (egyetemi docens, Szociológia Tanszék)  

A kutatás résztvevői: Dr. Köves Alexandra, Dr. Fehér Katalin, Horváth Ágnes, Dr. Tóth Tamás, Dr. Herke Boglárka, Dr. Bokor Tamás, Dr. Pataki Gyöngyvér, Dr. Keszi Roland, gyakornokok 

A kutatási projekt eddigi főbb publikációi:  

Vicsek, L. (2021). Artificial intelligence and the future of work – lessons from the sociology of expectations, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 41 No. 7/8, pp. 842-861. https://doi.org/10.1108/IJSSP-05-2020-0174 

Vicsek, L., Bokor, T. and Pataki, Gy. (2022). Younger generations’ expectations regarding artificial intelligence in the job market: Mapping accounts about the future relationship of automation and work, Journal of Sociology, OnlineFirst, 29 March, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/14407833221089365 

Herke, B., Vicsek, L. (2022). The attitudes of young citizens in higher education towards universal basic income in the context of automation – A qualitative study.  International Journal of Social Welfare, 1– 13. https://doi.org/10.1111/ijsw.12533  

Vicsek, L., Tóth, T. (2022). Visions of human-centered artificial intelligence – Relations with ethics and power. In: Michael Filimowicz (Ed.) Algorithmic Ethics, Routledge. Accepted, in print. 

Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.22. - 14:40:47