Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Kazainé Ónodi Annamária

Adatok

Kazainé Ónodi Annamária

Egyetemi docens / Associate Professor
Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
egyetemi docens
1973
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1991 - 1996
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Számvitel, Vállalatértékelés, Számvitel tanári (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2009, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2005 - 2010
  Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi tanársegéd
 • 1996 - 2002
  Pénzintézei Bank Rt, csoportvezető
 • 2002 - 2005
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Ph.D program ösztöndíjasa
 • 2010 - 2015
  BCE, Üzleti gazdaságtan tanszék, egyetemi adjunktus
 • 2015 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Egyetemi docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2016 -
  Gazdálkodástani Doktori Iskola programigazgató
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2011, 3 hét
  IESE Business School
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
közép
orosz
alap
alap
alap
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

vállalatgazdaságtan, üzleti gazdaságtan, üzleti tervezés, cases on business economics, vállalati teljesítménymérés, logisztikai kontrolling, nemzetközi vállalatgazdaságtan,

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Vállalati teljesítménymérés,
Nemzetközivé válás, magyarországi vállalatok exporttevékenységét befolyásoló tényezők

Értékközpontú vállalatvezetés, tulajdonosi érték szemlélet - érintett elmélet - érték választási dilemmák
Fontosabb kutatások
 • 2004 - 2005, Az üzemgazdasági szemlélet alkalmazási lehetőségei a rendőrség vezetésében
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdasági Intézetének közös kutatása. A kutatás négy projektet ölelt fel: irodalom áttekintés, teljesítményértékelés a rendőrségi szervezeteknél, folyamatelemzés, folyamatelemzésre építő, vezetői döntéseket támogató rendszer elemei.
 • 2013 - 2015, Üzleti teljesítménymérés sportszervezeteknél
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: A kutatás elindítását az ösztönözte, hogy hiányhelyzetet tapasztaltunk a sportszervezetek üzleti teljesítménymérése területén mind elméleti mind gyakorlati vonatkozásban. A kutatás célja az üzleti szférában alkalmozott teljesítménymérési koncepciók (KPI, BSC) alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata esettanulmányokon keresztül.
 • 2008 - 2010, Hatékony piac, hatékony vállalat
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: GVH VKK
  További információk a kutatásról: A piaci hatékonyság és a vállalati hatékonyság összefüggéseinek, kérdéskörének többszempontú, integrációra törekvő kutatása
 • 2012 - 2013, Exportsiker nyomában
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: A kutatás célja a magyar kis és középvállalatok (KKV) nemzetközivé válásának kényszerének és lehetőségeinek jellemzése. A KKV–k egy sikeres csoportjában kiválasztott vállalatok export stratégiájának, a külpiaci térnyerés jellemzőinek és fejlődési feltételeinek bemutatása.
 • 2010 - 2012, A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: TÁMOP
  További információk a kutatásról:
 • 2009 - 2011, Értékválasztás, etikai dilemmák
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: A kutatás a tulajdonosi értékteremtés és a morális értékek közötti kapcsolatot vizsgálta egy sajátos aspektusból. A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói között végeztünk felmérést, amely bepillantást enged a hallgatói értékrendbe. A több mint 400 kérdőív elemzése egyrészt képet ad arról, hogy a hallgatók hogyan döntenének menedzseri pozícióban etikai dilemma esetén, mi befolyásolja döntéseiket, másrészt kimutatható az oktatás hatása a vallott értékrendre, illetve a hallgatói döntésekre.
 • 2003 - 2007, "Fókuszban a verseny" Vállalati versenyképességi kutatás
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében működő Versenyképesség Kutató Központ által lebonyolított kérdőíves felmérésen alapuló kutatási projekt.
 • 2008 - 2010, "Vállalati versenyképesség válsághelyzetben" Vállalati versenyképességi kutatás
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében működő Versenyképesség Kutató Központ által lebonyolított kérdőíves felmérésen alapuló kutatási projekt.
 • 2012 - 2015, "Kilábalás göröngyös talajon" Vállalati versenyképességi kutatás
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében működő Versenyképesség Kutató Központ által lebonyolított kérdőíves felmérésen alapuló kutatási projekt.
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Fővám tér 8.
  Szobaszám: 145/A
  Mellék: 5174
  Fővonal: 4825174
  Fax:
  Belső fax:
annamaria.kazaineonodi@uni-corvinus.hu

kedd 10-11 E. 145/A
Personal data

Kazainé Ónodi Annamária

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of Business Economics / Department of Business Studies
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1991 - 1996
  Budapest University of Economic Sciences, Accounting, Business evaluation, Teacher in accounting (B)
Scientific degrees and awards
 • 2009, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2005 - 2010
  Corvinus University of Budapest, Adjunct professor
 • 1996 - 2002
  Pénzintézeti Bank Rt., head of unit
 • 2002 - 2005
  Corvinus University of Budapest, PhD student
 • 2010 - 2015
  CUB, Department of Business Studies, assistant professor
 • 2015 -
  CUB, Department of Business Studies, Associate professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2016 -
Important study tours, delegacies
 • 2011,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Russian
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

Business Economics, Cases on Business Economics, International Business Economics, Company Performance Evaluation, Logisctics Controlling

organization science

Company Performance evaluation,
Internationalisation

Value Based Management, Shareholder value approach - stakeholder theories.
Major research projects
 • 2004 - 2005,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2013 - 2015,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2008 - 2010,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2012 - 2013,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2010 - 2012,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2009 - 2011,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2003 - 2007,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2008 - 2010,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2012 - 2015,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Contacts
Location at the university
 • Building:
  Room number: 145/A
  Extension: 5174
  Main line: 4825174
  Fax:
  Internal fax:
annamaria.kazaineonodi@uni-corvinus.hu

kedd 10-11 E. 145/A
Copied to clipboard