Jump to main content
Back to main page

Elindult a jelölés a Pro Universitate díjra

2023-09-12 13:56:00

A jelöléseket 2023. szeptember 18. 16.00 óráig adhatják le a hallgatók és a munkatársak egyaránt.

Budapesti Corvinus Egyetem

A Corvinus célja, hogy azokat a hallgatóit, akik tanulmányaikban több éven át kimagasló teljesítményt nyújtottak, emellett az egyetemi tanulmányokon túlmutató tevékenységükkel és/vagy eredményeikkel – így például kiemelkedő tudományos tevékenységükkel, az egyetemi hallgatók által elismert közösségi, közösségépítő tevékenységükkel, tanulmányi versenyen elért sikereikkel – gazdagították az Egyetem eredményeit, növelték ismertségét és elismertségét, öregbítették hírnevét, díj adományozásával ismerje el. 

A díjat azon hallgatók nyerhetik el, akik: 

  • alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy osztott mesterképzésben vettek részt és 
  • a 2022/23. tanév őszi vagy tavaszi félévében fejezték be tanulmányaikat (abszolváltak) és 
  • az abszolválás félévében sikeres záróvizsgát is tettek. 

A díj odaítélésének bírálati szempontjai: 

  • a hallgató tudományos tevékenysége, 
  • a hallgató sporttevékenységét, eredményét kivéve olyan kiemelkedő közösségi és/vagy társadalmi tevékenysége, amellyel hozzájárult az Egyetem jó hírnevének növeléséhez, 
  • a hallgató tanulmányi eredménye (feltétel: az Egyetemen folyatott képzés(ek) mindegyikén valamennyi félévében legalább 4,5 kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag), 
  • az elbírálásnál előnyt jelent, ha a hallgató az alap- és mesterképzést is az Egyetemen végezte. 

A díjra bármely munkavállaló vagy hallgató jelölhet általa alkalmasnak tartott és a jelölés feltételeinek megfelelő végzős hallgatót. A díjazotti jelölést az Egyetem hallgatói és munkatársai a Neptun rendszerben (HWEB és OWEB) az Ügyintézés/Kérvények menüpontban a „Pro Universitate díj jelölés 2022/23 tanév” kérvényen tehetik meg 2023. szeptember 11., 10.00 óra és 2023. szeptember 18., 16.00 óra között. 

Az elismerésben legfeljebb öt hallgató részesülhet. A díj egyösszegű pénzbeli juttatás, összege bruttó 300.000.-Ft/fő pénzdíj. A díjra jelöltek rangsorolását a Pro Universitate Bíráló Bizottság végzi. A Pro Universitate Bíráló Bizottság öt tagból áll. A Bizottság tagja és egyben elnöke az oktatási rektorhelyettes, két főt az oktatási rektorhelyettes, két főt a kutatási rektorhelyettes delegál. A díj adományozója a rektor. A döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

Jelen felhívással kérjük az Egyetem minden hallgatóját és munkatársát, jelölésével támogassa kiemelkedő hallgatóinkat, hogy példamutató eredményeiket elismerhessük és közösen ünnepeljük! 

A részletes felhívás itt érhető el. 

Copied to clipboard
X
×
GEN.:2024.04.21. - 09:14:01