Jump to main content

Internship

 SZAKMAI GYAKORLATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

Kedves Hallgatónk!

A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt módosulnak a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó teendők is. Alább olvashatja Dr. Szabó Lajos György oktatási rektorhelyettes tájékoztatóját a változásokról, amelyet innen le is tud tölteni PDF formátumban:

Related documents

Jelen félévben is számos hallgatónk végzi a képzési és kimeneti követelményekben előírt kötelező szakmai gyakorlatát. A szakmai gyakorlatok vonatkozásában a veszélyhelyzetre tekintettel jelenlegi jogszabályi keretek között a következő megoldásokat javasoljuk:

1. Azok a hallgatók, akik a kötelező szakmai gyakorlatukat már szabályosan megkezdték és ugyan annál a szakmai gyakorlóhelynél tovább tudják folytatni, a szakmai gyakorlóhely útmutatásai szerint kötelesek eljárni és lezárni gyakorlati idejüket. Ez esetben szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az általános szabályok szerint történik.

2. Több hallgatótól és szakmai gyakorlóhelytől is érkezett jelzés, amely szerint a partnerszervezet a koronavírus járvány következtében fellépő korlátozások miatt a továbbiakban átmenetileg nem tudja biztosítani a hallgató szakmai gyakorlatát. Ez esetben a lenti sorrendben érvényesíthető könnyített megoldásokkal segítjük hallgatóinkat, hogy az eredetileg tervezett ütemben szerezhessék meg az abszolutóriumot:

2.1. Amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlat igazolására rendelkezésre álló határidőig rendelkezik legalább az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben, illetve tantervében előírt jellegű és időtartamú, előzetesen megszerzett munkatapasztalattal (munkaviszony, megbízási jogviszony, tagsági jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony), azt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49.§ (6) bekezdése alapján tanulmányi követelmény (jelen esetben szakmai gyakorlat) teljesítéseként elismerjük. A munkatapasztalat elismerésének eljárásrendjéről később küldünk tájékoztatást.

2.2. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik az előző bekezdésben meghatározott munkatapasztalattal, a korlátozásokig elvégzett szakmai gyakorlatáról az általános szabályok szerint igazolást kell benyújtania. Ebben az igazolásban a szakmai gyakorlóhelynek azt is szükséges jelezni, hogy a szakmai gyakorlat a munkáltató koronavírussal kapcsolatban hozott intézkedései következtében szakadt meg. A szakmai gyakorlatból még hátralévő részt a korlátozások megszűnését követően – azaz időbeli megszakítással – ugyanazon szakmai gyakorlóhelynél, vagy akár más szakmai gyakorlóhelynél is folytathatja. Amennyiben a szakmai gyakorlatból hátralevő idő nem éri el a hat hetet, a szakmai gyakorlóhely és az Egyetem között nem kell együttműködési megállapodást létrehozni. A megszakítást követően teljesített szakmai gyakorlatáról az általános szabályok szerint igazolást kell benyújtani.

2.3. Amennyiben a hallgató sem az 2.1., sem a 2.2. pontban foglalt megoldásokkal nem tudja teljesíteni az előírt szakmai gyakorlatot, méltányossági kérelmet nyújthat be, amelyben kérheti a képzési és kimeneti követelmények szerinti szakmai gyakorlati idő egy részének letöltése alóli mentesítést. A méltányossági kérelem benyújtásával együtt igazolni kell, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat a munkáltató koronavírussal kapcsolatban hozott intézkedései következtében szakadt meg, továbbá, hogy a hallgató mindent elkövetett a szükséges szakmai gyakorlat letöltése érdekében.

A szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített határidőket felülvizsgáljuk, és a lehetőségekhez mérten meghosszabbítjuk. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos problémákat a hallgatoi.iroda(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címre kérjük jelezni!

Copied to clipboard
X
×
GEN.:2024.07.16. - 16:30:49