Jump to main content

Academic Career Model

Magyarországon elsőként a Corvinuson lép életbe az akadémiai életpályamodell

Hosszú előkészítő munka után, a Corvinus megújulási stratégiájának kiemelt lépéseként és Magyarországon elsőként, 2021 februárjától lép életbe az akadémiai életpályamodell. A szabályozás bevezetését hosszú előkészítő munka előzte meg az akadémiai terület vezetőivel, többek között az Intézetvezetői értekezlet tagjaival és a doktori iskola vezetőivel folytatott többkörös egyeztetés után, a tőlük kapott visszajelzéseket beépítve. Az akadémiai terület oktató és kutató munkatársait pedig videóüzenetben és részletes levélben tájékoztatták az a Corvinus vezetői.

Az életpályamodell bevezetésének elsődleges célja, hogy erősítse az Egyetem nemzetközi versenyképességét a kutatási és oktatási minőség emelésével, a kutatási és a kvalitatív fókusz erősítésével.

Az oktatók, kutatók számára kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszi az akadémiai karriert azzal, hogy 3 éves periódusokban, 3 féle munkakör közül választhatva végezhetik szakmai feladataikat. A választást aszerint hozhatják meg, milyen módon kívánnak az Egyetem stratégiai céljaihoz hozzájárulni, figyelembe véve eddigi akadémiai teljesítményükre és személyes akadémiai ambíciókra.

A magyarországi sajátosságok egyike, hogy bár a felsőoktatás a kutatás/oktatás/szolgálat hármasságán alapul, mégis a törvény az oktatói munkakör szemszögéből szabályoz, így az oktatási tevékenységet helyezi előtérbe. A Corvinus – amely eddig hagyományosan oktatáshangsúlyos egyetemként működött – ennek fokozatos módosítását kezdte most el az életpálya-modell bevezetésével, a nemzetközi versenyképesség megőrzése és erősítése érdekében. Az Egyetem vezetésének hosszútávú célja, hogy a magas oktatási színvonal megtartása mellett emelje a nemzetközi kutatási nívót, és kutatói számos, nemzetközileg is jegyzett kutatási eredménnyel mutassák meg magukat a nemzetközi akadémiai világban.

Az akadémiai munkakörválasztás nem az egész életpályára, hanem hároméves periódusokra vonatkozik, ezen intervallum után változtatható, ha a szakmai ambíció más irányt vesz. Az egyes munkakörök, track-ek egyetemi presztízse között nincs különbség, a bérezés nem függ a választott munkakör-típustól. A választott munkakörnek való megfelelést az éves teljesítménycél-kijelölések és a fejlesztési tervek támogatják.

A kiegyensúlyozott munkakörben az oktatási és kutatási terhelés, feladatmegosztás megállapítása az Nftv. szerinti szabály szerint történik.

Az oktatáshangsúlyos munkakörben nő az óraterhelés, egyúttal csökken a kutatási, publikációs elvárás.

A kutatáshangsúlyos munkakörben csökken az óraterhelés, ezzel együtt nő a kutatási és publikációs elvárás, minőségi és mennyiségi tekintetben egyaránt.

A teljes szabályozás (benne a munkakörökre, az oktatási, kutatási és szolgálatra vonatkozó teljesítményelvárásokra, az akadémiai előmenetelre vonatkozó részletek) a 2020/21-es Szenátusi határozatok között érhető el.

Corvinus Ambassador Photos
Copied to clipboard
X
×
GEN.:2024.05.21. - 22:25:01