Ugrás a fő tartalomra

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007

“Tehetségből fiatal kutató” A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban  

A projektről

Munkatársaink

Projektszervezet

Projektmenedzser

Szűcs Boglárka boglarka.szucs@uni-corvinus.hu
C épület, 621
Telefon: +36 1 482 7725 • Mellék: 7725

Pályázati referens

Bata Tamás tamas.bata@uni-corvinus.hu
C épület, 623
Telefon: +36 1 482 7729 • Mellék: 7729

Ügyintézők

Bata Zsuzsanna zsuzsanna.bata@uni-corvinus.hu
C épület, 623
Telefon: +36 1 482 7729 • Mellék: 7729
Bohoczki Janka janka.bohoczki@uni-corvinus.hu
C épület, 623
Telefon: +36 1 482 7729 • Mellék: 7729

Megvalósítás

Szakmai vezető

Dr. Sass Judit Gabriella judit.sass@uni-corvinus.hu
C épület, 377
Telefon: +36 1 482 5221 • Mellék: 5221

Szakmai vezetői asszisztens

Kovács Katalin katalin.kovacs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Módszertani támogató tanácsadó / Education Methodology Advisor
C épület, 506
Telefon: +36 1 482 7493 • Mellék: 7493

Alprojektvezető (Kutatói életpálya, GDI)

Dr. Kiss Gabriella Katalin gabriella.kiss@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 130
Telefon: +36 1 482 5505 • Mellék: 5505

Szakmai asszisztens

Fazekas Nóra nora.fazekas@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Stratégiai Menedzsment Tanszék
Egyetemi tanársegéd, PhD Hallgató / Assistant Lecturer, PhD Student
E épület, 103
Telefon: +36 1 482 5179 • Mellék: 5179

Alprojektvezető (Kutatói életpálya: ÁKKDI, NKMDI, PDI, SZDI, TKDI)

Dr. Benczes István Zsolt istvan.benczes@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 406
Telefon: +36 1 482 7403 • Mellék: 7403

Alprojektvezető (Képzés, mentorálás)

Dr. Ványi Éva eva.vanyi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 531
Telefon: +36 1 482 7376 • Mellék: 7376

Szakmai asszisztens

Nagy Laura Emőke laura.nagy@uni-corvinus.hu
C épület
Telefon: +36 1 482 7217

Alprojektvezető (Tehetség)

Barta Márton barta.marton@uni-corvinus.hu
Központi épület – Fővám tér 8
Telefon: 482-5309 • Mellék: 5309

Szakmai asszisztens

Koleszár Dóra dora.koleszar@uni-corvinus.hu
C épület, 529
Telefon: +36 1 482 7106 • Mellék: 7106

A projekt adatai

Kisvideók támogatottainkkal

Szabó Lilla a Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola hallgatója. Projektünk által támogatott kutatócsoport tagjaként több konferencián is bemutathatta eredményeit.

Vajda Éva a Gazdálkodástani Doktori Iskola hallgatójaként predoktori ösztöndíjat nyert projektünkből.

Farkas Jácint a Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola hallgatója. Projektünk többek között támogatta részvételét konferencián és részt vett tréningjeinken, vendégkurzusainkon.

Yosef Katul a Gazdálkodástani Doktori Iskola hallgatójaként a projekt támogatásával vett részt konferencián, ahol munkájával megnyerte a Best Paper díjat is.

Pályázatok

Konferencia-részvétel pályázat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat 2022. március 31-ig meghosszabbításra került.

A pályázat célja, hogy a doktoranduszok, fiatal kutatók valamint a témavezetői, mentoráló tevékenységet végzőoktatók számára lehetővé tegye a hazai és nemzetközi konferencián, szakmai tanulmányúton, illetve nyáriegyetemen való részvételt.    

Pályázat időtartama: 2021. július 1. – 2022. március 31., vagy a doktori iskolák kereteinek kimerüléséig

Pályázni jogosultak:

 • akik aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkeznek a lent megjelölt doktori iskolákban (PhD hallgatók, doktorjelöltek)
 • vagy a DI tevékenységében részt vevő fiatal oktatók, kutatók (kivéve GDI).

A kiírás keretében támogatás pályázható:

 • regisztrációs díjra
 • utazási költségekre

A támogatás mértéke: legfeljebb 400 000 Ft nemzetközi, illetve legfeljebb 60 000 Ft haza konferenciák esetén

A pályázat időtartama alatt hallgatónként maximálisan kettő pályázat támogatható.


A pályázati anyag tartalma:

 • kitöltött pályázati adatlap
 • konferencia/esemény felhívás, mely az esemény alapját képezi
 • igazolás az elfogadott előadásról/nyári egyetem esetén elfogadott jelentkezésről
 • benyújtott absztrakt vagy cikk
 • témavezető/a doktori iskola vezetőjének ajánlása
 • fiatal oktató, kutató esetén a Doktori Iskola vezetőjének nyilatkozat

(lásd részletes kiírás)

Pályázati dokumentumok

EFOP363 konferencia pályázati adatlap 2020/21
EFOP363 Kiküldetési rendelvény
EFOP363 konferencia pályázati kiírás 2021 ősz

Kapcsolódó elérhetőségek

Böttger Fruzsina fruzsina.bottger@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ
Projektasszisztens / Project Assistant
C épület, 505
Telefon: +36 1 482 7105 • Mellék: 7105

Díjazottak

Publikációs pályázat

Díjazás:

 • magyar nyelvű publikáció esetében bruttó 50.000 Ft/ publikáció/hallgató
 • idegen nyelvű publikáció esetében bruttó 100.000 Ft/publikáció/hallgató

Pályázati feltételek:

 • támogatásra a doktori képzésben tanulmányokat folytató doktorandusz hallgatók és doktorjelöltek pályázhatnak, valamint azok, akik azabszolutóriumot már megszerezték, de a doktori értekezésüket még nem nyújtották be
 • olyan publikációval, amelyben feltüntetésre került, hogy az a BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007projektje keretében készült

Pályázási időszak: 2020. július 1. – 2022. május 15.

Publikációs határidő: 2022. május 31.

Pályázati dokumentumok

EFOP363 publikációs pályázati kiírás (frissítve: 2020.10.15)
EFOP363 publikációs pályázati adatlap (frissítve: 2020.10.15.)

Kapcsolódó elérhetőségek

Kovács Katalin katalin.kovacs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Módszertani támogató tanácsadó / Education Methodology Advisor
C épület, 506
Telefon: +36 1 482 7493 • Mellék: 7493
infografika_publikációs-pályázat_EFOP36_HUN.png

Lektorálási pályázat

A pályázat célja:
A doktorandusz hallgatók és a doktori értekezés benyújtására készülő volt hallgatók körében a hazai és nemzetközi idegen nyelvű önálló vagy társszerzős publikációk számának növelése, a nemzetközi kutatási trendekhez történő felzárkózás támogatása. A pályázat a hallgatókat támogatja a publikációs kreditek megszerzésében, amelyek az új doktori képzésben kötelezően elő vannak írva. Így hozzájárul a követelményeknek való megfeleléshez és a doktori program sikeres elvégzéséhez.

Pályázási időszak: 2021. február 15.- 2022. május 15.

Publikációs határidő: 2022. május 31.
A pályázat befogadásának határideje: a pályázati forrás keretösszegének kimerüléséig folyamatos.
A támogatás összege: a pályázó által igazolt proof reading költség díj, de publikációnként max. 200.000.-Ft

EFOP363 Lektorálási pályázat felhívás 2020/21
EFOP363 Lektorálási pályázati adatlap

Kutatócsoport pályázat

A Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolái pályázatot hirdetnek kutatócsoportok alakítására fiatal kutatók vezetésével. Pályázni olyan kutatócsoportokra lehet, amelyek elősegítik a doktoranduszok és egyetemi (MA) hallgatók bevonását a karokon folyó kutatásokba. A Kutatócsoport létrehozására kiírt pályázatra a kutatócsoport vezetője pályázhat. A kutatási tevékenység időtartama 5 hónap. Nyertes kutatócsoport esetén a PhD hallgatók és MA hallgatók ösztöndíj-pályázat keretében pályázhatnak a doktori iskolák által meghirdetett témákra és helyekre.  

A Kutatócsoport pályázat célja:  

Fiatal kutatók kutatási tevékenységének támogatása, valamint olyan oktatók támogatása, akiknél a kutatási tevékenység hozzájárul a formális szintlépéshez vagy nemzetközi díj elnyeréséhez. A program lehetővé teszi, hogy a kutatócsoportban résztvevő PhD hallgatók és MA hallgatók a pályázat időtartama alatt több időt fordítsanak kutatásra, elsajátítsák az ehhez szükséges készségeket, illetve közelebb kerüljenek a kutatói pályához.

Pályázati feltételek:

 • A kutatócsoport vezetőnek PhD fokozattal és legfeljebb habilitált docensi besorolással kell rendelkeznie. A pályázatnál előnyt élveznek a fiatal kutatók pályázatai
 • Kutatócsoport vezetőjének önéletrajzával és publikációs jegyzékkel (a fontosabb publikációkkal) valamit kutatási terv benyújtásával jelentkezhet

A pályázat leadási határideje: 2020. október 5. 8:00

Pályázati dokumentumok

EFOP363 kutatócsoport pályázati kiírás – Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola & Szociológia és Kommunikációtudományi Doktori Iskola – 2020/21
EFOP363 kutatócsoport pályázati kiírás – Gazdálkodástudományi Doktori Iskola és Közgazdaságtudományi és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola – 2020/21

Kapcsolódó elérhetőségek

Fazekas Nóra nora.fazekas@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Stratégiai Menedzsment Tanszék
Egyetemi tanársegéd, PhD Hallgató / Assistant Lecturer, PhD Student
E épület, 103
Telefon: +36 1 482 5179 • Mellék: 5179
Nagy Laura Emőke laura.nagy@uni-corvinus.hu
C épület
Telefon: +36 1 482 7217

Nyertes kutatócsoportok

Nyertes kutatócsoportok részletes leírásai

EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2019/20/2
EFOP363 nyertes kutatócsopotok 2019/20/1
EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2018/19/2
EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2018/19/1
EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2020/21

Kutatási ösztöndíj pályázat

Mesterképzésben résztvevők részére

Az ösztöndíj célja a hallgatók:

 • tudományos pályához való közelítése
 • gyakornoki program keretében történő bevonása kutatási tevékenységekbe (szakmai tapasztalatszerzés),
 • pályázati célkitűzések teljesítésével összhangban álló támogatása.

Pályázhatnak:

 • nappali munkarendű, 
 • aktív státuszú 
 • mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók 


Minden ösztöndíjasnak a pályázatban kialakított kutatócsoporthoz kell csatlakoznia, kutatási tevékenységének a pályázat célkitűzéseivel tartalmilag összhangban kell állnia, annak érdekében, hogy a pályázati tevékenység során szerezhető tapasztalatok támogatni tudják továbbtanulás esetén a doktori képzésben fennálló követelmények teljesítését, mint végső célt.

A nyertes pályázóktól elvárt TDK munka benyújtása, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor az adott kutatócsoport publikációs vállalásaiban való közreműködés (pl: hazai vagy nemzetközi folyóiratcikk / tudományos konferencia előadás).


Ösztöndíj mértéke: 50.000 Ft/hó

Benyújtási határidő: 2020. november 8. 23:59


Pályázati dokumentumok

EFOP363 Kutatási ösztöndíj MA hallgatóknak 2020/21
EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2020/21

PhD hallgatók részére

Az ösztöndíj célja: a doktorandusz hallgatók kutatásának a pályázati célkitűzések teljesítésével összhangban álló támogatása.

Minden ösztöndíjasnak a pályázatban kialakított kutatócsoporthoz kell csatlakoznia, kutatási tevékenységének a pályázat célkitűzéseivel tartalmilag összhangban kell állnia, annak érdekében, hogy a pályázati tevékenység során szerezhető tapasztalatok támogatni tudják a doktori képzésben fennálló követelmények teljesítését és ezen keresztül végső célként a doktorandusz hallgató fokozatszerzését.


Ösztöndíj mértéke: 80.000 Ft/hó

Benyújtási határidő: 2020. november 8. 23:59

Pályázati dokumentumok

EFOP363 Kutatási ösztöndíj PhD hallgatóknak 2020/21
EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2020/21

Korábbi pályázati időszakok eredményei

Bírálati tájékoztatók

EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2017/18/2
EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2018/19/1
EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2018/19/2
EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2019/20/1
EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2019/20/2
EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2020/21/1

Értekezéstervezet készítést támogató Doktori Ösztöndíj

A pályázat célja: a doktori disszertáció megalapozása, a doktori értekezéstervezet elkészítésének támogatása és ezzel a BCE oktatói-kutatói utánpótlásának tudományos pályán történő előre haladásának és fokozatszerzésének támogatása 

Támogatás összege: 146.670 Ft/hó/ hallgató.

Támogatás időtartama:  3 hónap 2021. április 1-től 2021. június 30-ig.


Pályázati időszak: 2021. március 9. 10:00 – 2021. március 23. 16:00

Pályázati dokumentumok

Értekezéstervezet készítést támogató Doktori Ösztöndíj felhívás 2020/21
Munkaterv sablon – Értekezéstervezet készítést támogató Doktori Ösztöndíj
GYIK – Értekezéstervezet készítést támogató Doktori Ösztöndíj

Kapcsolódó elérhetőségek

Kovács Katalin katalin.kovacs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Módszertani támogató tanácsadó / Education Methodology Advisor
C épület, 506
Telefon: +36 1 482 7493 • Mellék: 7493

Esettanulmány verseny

„Pandémia és változó világunk”

Pályázati felhívás esettanulmány írására az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 „Tehetségből fiatal kutató” pályázati forrás terhére
 
A Budapesti Corvinus Egyetem az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítószámú „Tehetségből fiatal kutató” projekt keretében esettanulmányíró pályázatot hirdet az egyetem bármely mesterszakos hallgatója részére. 

Pályázati témák a hallgatók számára:

I. témacsoportII. témacsoport
• Járvány a médiában
• Járvány és politika
• Járvány okozta társadalmi kihívások
• Járvány és tudomány
• Járvány és technológia
• Távoktatás és távélet: lehetőségek és kihívások
• Pandémia és ipar 4.0
• Robotok és AI alkalmazása a pandémia idején
• COVID-19 hatása a vállalati fenntarthatóságra
• Turisztikai vállalkozások a krízis idején
• A COVID-19 hatása a bankszektorra
• COVID-19 által generált HR kihívások
 • Az esettanulmány elvárt terjedelme: 4000-5000 szó (absztrakttal, hivatkozásokkal együtt)
 • Az esettanulmány főszövegét 100-150 szavas összefoglaló (absztrakt) indítja
 • Ábrák, képek egyenként 150 szó helyet foglalhat (kb. egy bekezdésnyi)

Az esettanulmány javasolt felépítése:


 1. Bevezetés: a választott téma indoklása, pontos lehatárolása, kutatási kérdés (esetleg hipotézis) megfogalmazása;
 2. A téma elhelyezése röviden a fontosabb/releváns szakirodalmi háttér bemutatásával (max. 500 szóban);
 3. Módszertan bemutatása – a választott módszertant illetően nincs megkötés, üdvözöljük a bátor és innovatív kutatási módszerválasztásokat; 
 4. Esettanulmány kidolgozása, eredmények bemutatása;
 5. Ajánlások, javaslatok megfogalmazása a vizsgált probléma vagy kihívás kezelésére, feloldására;
 6. Hivatkozások jegyzéke.  

Nem általános esszét várunk a megadott témák valamelyikéről, hanem kifejezetten egy adott témához kapcsolódó, de konkrét és kellően specifikus kérdésből kiindulva elkészített esettanulmányt, amely követi a megadott struktúrát.
 
Figyelem: Az esettanulmány egyénileg és társszerzős formában is beadható, illetve készülő szakdolgozatot a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő átdolgozás után szintén elfogadunk.

I. témacsoport felelőse

Nagy-Béni Alexandra alexandra.beni@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
Eépület, 331

II. témacsoport felelőse

Dr. Harmat Vanda Daniella vanda.harmat@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 379, 383
Telefon: +36 1 482 5121 • Mellék: 5121

A pályázat részeként kérjük benyújtani a pályázati kiírás végén található, a pályázó által aláírt és szkennelt nyilatkozatot.

A beérkezett pályázatokat egy külön erre a célra felállított Bizottság értékeli és rangsorolja. A Bizottságban minden érintett intézet delegáltja jelen van, biztosítva az esélyegyenlőséget. A legjobb hat esettanulmány (témacsoportonként 3-3) pénzdíjazásban részesül, melynek összege (bruttó) 120.000 Forint/esettanulmány. A díjazottak mellett a legjobbnak ítélt pályaművek is lehetőséget kapnak a díjátadó rendezvényen való megjelenésre és publikálásra. 

Dokumentumok

Pandémia és változó világunk – Esettanulmány verseny kiírás, 2021 tavasz
EFOP363 Word sablon HUN
Pandémia és Változó Világunk 2021 – esettanulmány kötet

Képzések és tréningek

SCIXCOM – Tudománykommunikáció tréning (magyar és angol nyelven)

Tematika

Tematika – SCIXCOM Tudománykommunikáció tréning, 2018. tavasz
Tematika – SCIXCOM Tudománykommunikáció tréning, 2018. ősz
Tematika – SCIXCOM Tudománykommunikáció tréning, 2019. tavasz
Tematika – SCIXCOM Tudománykommunikáció tréning, 2019. ősz

Angol tematika

Syllabus – SCIXCOM Training in Science Communication, Spring 2018
Syllabus – SCIXCOM Training in Science Communication, Fall 2018
Syllabus – SCIXCOM Training in Science Communication, Spring 2019
Syllabus – SCIXCOM Training in Science Communication, Fall 2019
Syllabus – SCIXCOM Training in Science Communication, Spring 2020

Presentation skills development training

Tematika

Syllabus – Presentation skills development training, Fall 2018
Syllabus – Presentation skills development training, Spring 2019
Syllabus – Presentation skills development training, Fall 2019

Professional Communication And Presentation Skills Training

Tematika

Syllabus – Professional Communication And Presentation Skills Training, Fall 2019
Syllabus – Professional Communication And Presentation Skills Training, Spring 2020

Tanulástámogató és adatbáziskezelő könyvtári tréning (angol és magyar nyelven)

Tematika

Tematika – Tanulástámogató és adatbáziskezelő könyvtári tréning, 2018. ősz
Tematika – Tanulástámogató és adatbáziskezelő könyvtári tréning, 2019. ősz

Angol nyelvű tematika

Syllabus – Database Usage and Learning Development Training, Fall 2018
Syllabus – Database Usage and Learning Development Training, Fall 2019

Könyvtári tréning a kutatási eredmények disszeminációjáról (angol és magyar nyelven)

Tematika

Tematika – Könyvtári tréning a kutatási eredmények disszeminációjáról, 2019. tavasz

Mentorálási készség- és tanári hatékonyságfejlesztő tréning (angol és magyar nyelven)

Doctoral Rhetoric and Writing Composition

Publication Skill Development

Vendégkurzusok

Kiadványaink

kari_30_borító.png

A kötet teljes terjedelmében letölthető

Múlt-Jelen-Jövő, A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar 30 éve

A kötet teljes terjedelmében letölthető

Pandémia és Változó Világunk 2021 – esettanulmány kötet

Díjak és elismerések

Kreatív Kutatási Ötlet Díj

Kapcsolódó dokumentumok

EFOP363 Felhívás Kreatív Kutatási Ötlet Díjra 2020/21

A 2020/21-as tanév díjazottjai

NévDoktori IskolaKutatás címe
NKANSAH Godfred BonnahNKPDIYoung People’s Demography in Democracy: The effect of Youth Cohort Size on Youth Political Attitudes and Behaviours in Democracies (1995-2020)
MERKL MártaGDIA food design mint társadalmi és gazdasági katalizátor
SELJÁN GÁBORKGIDIMesterséges intelligencia a kiberbiztonságban
SZCZUKA BorbálaSzKDIClimate change, COVID-19 and fertility – Effects of concerns about the future on staying childfree or having fewer children in Hungary and Europe

A 2019/20-as tanév díjazottjai

NévDoktori IskolaDolgozat címe
Harmat VandaGDIJelentésadás robotizált szervezetben
Alshafeey Mutaz KGDIArtificial Intelligence Prediction System For Reducing Uncertainties In Solar Applications
David Peter MorrisNKPDIGeopolitical Risks on the Belt and Road
Fekete BalázsGDIA dinamikus vizuális identitások interpretációi profitorientált környezetben

A 2018/19-es tanév díjazottjai

NévDoktori IskolaKutatás címe
Berezvai Zombor GDI The Impact of Geographical Diversification on the Marketing Innovation and Performance of FMCG Retailers
Hajdu Miklós SZDI Factors Affecting the Risks of Corruption on Local Level: Quantitative and Qualitative Analysis of Corruption Risks on the Level of Municipalities
Palik JúliaNKMDI Disaggreagting Peace: Challenging Theories of War through the Deviant Case-Study of the Saudi-Iranian Bilateral Relationship

A 2017/18-as tanév díjazottjai

NévDoktori IskolaKutatás címe
Etl-Nádudvari Anna NKMDI Equivalency FramingandStrategic Narratives in ProtractedMilitaryIntervention;Case studies on strategic communication of French and British operations
Gyetvai Márton ÁKKDI Bónusz-málusz rendszerek optimalizálása
Ilyés Virág SZDI The Effect of Former Co-workers on Labor Market Outcomes – Evidence from Hungary 

Teljesítés és vizuális elemek

A projekt szabályzata szerint az EFOP363 projekt keretében támogatott tevékenységek kizárólagosságot élveznek, azaz csak ez a projekt tüntethető fel rajtuk, mint finanszírozó.

Emellett minden támogatott személy köteles a tevékenységéhez kapcsolódó disszeminációs tartalmakon a projektet a következőképpen megjeleníteni:

 • vizuálisan (ehhez alább letölthetők a word és ppt sablonok, valamit az alsó és felső logók)
 • szövegesen az alábbiak szerint

Jelen publikáció/előadás/rendezvény az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítószámú „Tehetségből fiatal kutató- A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében jött létre.

The present publication/presentation/event is the outcome of the project „From Talent to Young Researcher project aimed at activities supporting the research career model in higher education”, identifier EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 co-supported by the European Union, Hungary and the European Social Fund.


Az mtmt-be feltöltött itemek esetén is szükséges a projektet megjelölni!

Kapcsolódó dokumentumok

EFOP363 sablonok / templates
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.23. - 18:21:43