Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007

  “Tehetségből fiatal kutató” A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban  

Projektmenedzser

Szűcs Boglárka boglarka.szucs@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy / Pályázati projektmenedzsment
Projektmenedzser / Project Manager
C épület, 647
Telefon: +36 1 482 7725 • Mellék: 7725

Pályázati referens

Bata Tamás tamas.bata@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy / Pályázati projektmenedzsment
Projektkoordinátor / Project Coordinator
C épület, 625
Telefon: +36 1 482 7180 • Mellék: 7180

Ügyintézők

Bata Zsuzsanna zsuzsanna.bata@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy / Pályázati projektmenedzsment
Projekt asszisztens / Project Assistant
C épület, 623
Telefon: +36 1 482 7729 • Mellék: 7729
Bohoczki Janka janka.bohoczki@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy / Pályázati projektmenedzsment
Projekt asszisztens / Project Assistant
C épület, 623
Telefon: +36 1 482 7729 • Mellék: 7729

Szakmai vezető

PhD Sass Judit Gabriella judit.sass@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Kommunikáció és Szociológia Intézet / Pszichológia és Viselkedéstudomány Tanszék
Egyetemi docens, Viselkedéstudomány és Pszichológia Tanszék – tanszékvezető / Associate Professor,
C épület, 308
Telefon: +36 1 482 7371 • Mellék: 7371

Szakmai vezetői asszisztens

Kovács Katalin katalin.kovacs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Projektkoordinátor / Project Coordinator
, 506
Telefon: +36 1 482 7005 • Mellék: 7005

Alprojektvezető (Kutatói életpálya, GDI)

Dr. Kiss Gabriella gabriella.kiss@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 130
Telefon: +36 1 482 5505 • Mellék: 5505

Szakmai asszisztens

Fazekas Nóra nora.fazekas@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Kontroll Tanszék
PhD Hallgató / PhD Student
E épület, 342
Telefon: +36 1 482 5488 • Mellék: 5488

Alprojektvezető (Kutatói életpálya: ÁKKDI, NKMDI, PDI, SZDI, TKDI)

Dr. Benczes István istvan.benczes@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, C.008.
Telefon: +36 1 482 7403 • Mellék: 7403

Alprojektvezető (Képzés, mentorálás)

Dr. Ványi Éva eva.vanyi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 304.2
Telefon: +36 1 482 7380 • Mellék: 7380

Szakmai asszisztens

Nagy Laura Emőke laura.nagy@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Projektasszisztens / Project Assistant
C épület, 504
Telefon: +36 1 482 7217 • Mellék: 7217

Alprojektvezető (Tehetség)

Barta Márton barta.marton@uni-corvinus.hu
Központi épület – Fővám tér 8
Telefon: 482-5309 • Mellék: 5309

Szakmai asszisztens

Koleszár Dóra dora.koleszar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Projektasszisztens / Project Assistant
C épület, 529
Telefon: +36 1 482 7106 • Mellék: 7106

Projekt Címe

“Tehetségből fiatal kutató” A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban

Projekt azonosítója

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007

Főkedvezményezett

Budapesti Corvinus Egyetem

Konzorciumi tagok

Debreceni Egyetem

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Megítélt támogatás

1. 806. 750. 000  Ft

Projekt tervezett időtartama

2017.09.01 – 2021.08.31

Megvalósítás helyszínei

Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Campus: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Székesfehérvári Campus: 8000 Székesfehérvár, Budai út 43.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt a Budapesti Corvinus Egyetem által az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt keretében meghirdetett konferencia részvételi pályázatra kizárólag online konferenciák regisztrációs díjára lehet pályázni! 

Ebben az esetben a teljesítéshez szükséges dokumentumok:

 • rövid szakmai beszámolót, amely tartalmazza annak bemutatását, hogy az esemény hogyan járult hozzá a PhD kutatásához és/vagy publikáció elkészítéséhez (két héten belül) 
 • fotót az előadás megtartásáról, online előadás esetén fotó helyett az online meeting rendszerben (teams, skype egyéb.) készített képernyőképet (screenshotot), melyen jól látható a bejelentkezettek névsora és a dátum (két héten belül) 
 • igazolást a konferencián/nyári egyetemen való részvételről és az előadás megtartásáról (két héten belül) 
 • a konferencia/nyári egyetem programját (két héten belül) 
 • konferencia tanulmányt vagy kibővített absztraktot (min. 1500 szó) a konferencia vagy nyári egyetem nyelvén (három hónapon belül)

A pályázat célja, hogy a doktoranduszok, fiatal kutatók valamint a témavezetői, mentoráló tevékenységet végzőoktatók számára lehetővé tegye a hazai és nemzetközi konferencián, szakmai tanulmányúton, illetve nyáriegyetemen való részvételt.    

Pályázat időtartama: 2020. szeptember 16. – 2021. január 31., vagy a doktori iskolák kereteinek kimerüléséig

Pályázni jogosultak:

 • akik aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkeznek a lent megjelölt doktori iskolákban (PhD hallgatók, doktorjelöltek)
 • vagy a DI tevékenységében részt vevő fiatal oktatók, kutatók (kivéve GDI).

A kiírás keretében támogatás pályázható:

 • regisztrációs díjra

A támogatás mértéke: legfeljebb 200 000 HUF

A pályázat időtartama alatt hallgatónként maximálisan kettő pályázat támogatható.


A pályázati anyag tartalma:

 • kitöltött pályázati adatlap
 • konferencia/esemény felhívás, mely az esemény alapját képezi
 • igazolás az elfogadott előadásról/nyári egyetem esetén elfogadott jelentkezésről
 • benyújtott absztrakt vagy cikk
 • témavezető/a doktori iskola vezetőjének ajánlása
 • fiatal oktató, kutató esetén a Doktori Iskola vezetőjének nyilatkozat

(lásd részletes kiírás)

Pályázati dokumentumok

EFOP363 konferencia pályázati kiírás 2010/21
EFOP363 konferencia pályázati adatlap 2020/21

Kapcsolódó elérhetőségek

Nagy Laura Emőke laura.nagy@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Projektasszisztens / Project Assistant
C épület, 504
Telefon: +36 1 482 7217 • Mellék: 7217
Fazekas Nóra nora.fazekas@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Kontroll Tanszék
PhD Hallgató / PhD Student
E épület, 342
Telefon: +36 1 482 5488 • Mellék: 5488

A Publikációs pályázat célja:  a doktorandusz hallgatók körében a hazai és nemzetközi magyar és idegen nyelvű publikációk számának növelése, a nemzetközi kutatási trendekhez történő felzárkózás támogatása. A publikációs pályázat a hallgatókat támogatja a publikációs kreditek megszerzésében, amelyek az új doktori képzésben kötelezően elő vannak írva. Így hozzájárul a követelményeknek való megfeleléshez és a doktori program sikeres elvégzéséhez.

Támogatás összege:

 • magyar nyelvű publikáció esetében bruttó 50.000 Ft/ publikáció/hallgató
 • idegen nyelvű publikáció esetében bruttó 100.000 Ft/publikáció/hallgató

Pályázati feltételek:

 • támogatásra a doktori képzésben tanulmányokat folytató doktorandusz hallgatók és doktorjelöltek pályázhatnak, valamint azok, akik azabszolutóriumot már megszerezték, de a doktori értekezésüket még nem nyújtották be
 • olyan publikációval, amelyben feltüntetésre került, hogy az a BCE EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007projektje keretében készült

 

Pályázati időszak: 2020. július 1.- 2021. november 30.

Pályázati dokumentumok

EFOP363 publikációs pályázati kiírás (frissítve: 2020.10.15)
EFOP363 publikációs pályázati adatlap (frissítve: 2020.10.15.)

Kapcsolódó elérhetőségek

Kovács Katalin katalin.kovacs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Projektkoordinátor / Project Coordinator
, 506
Telefon: +36 1 482 7005 • Mellék: 7005
infografika_publikációs-pályázat_EFOP36_HUN.png
A Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolái pályázatot hirdetnek kutatócsoportok alakítására fiatal kutatók vezetésével. Pályázni olyan kutatócsoportokra lehet, amelyek elősegítik a doktoranduszok és egyetemi (MA) hallgatók bevonását a karokon folyó kutatásokba. A Kutatócsoport létrehozására kiírt pályázatra a kutatócsoport vezetője pályázhat. A kutatási tevékenység időtartama 5 hónap. Nyertes kutatócsoport esetén a PhD hallgatók és MA hallgatók ösztöndíj-pályázat keretében pályázhatnak a doktori iskolák által meghirdetett témákra és helyekre.  

A Kutatócsoport pályázat célja:  

Fiatal kutatók kutatási tevékenységének támogatása, valamint olyan oktatók támogatása, akiknél a kutatási tevékenység hozzájárul a formális szintlépéshez vagy nemzetközi díj elnyeréséhez. A program lehetővé teszi, hogy a kutatócsoportban résztvevő PhD hallgatók és MA hallgatók a pályázat időtartama alatt több időt fordítsanak kutatásra, elsajátítsák az ehhez szükséges készségeket, illetve közelebb kerüljenek a kutatói pályához.

Pályázati feltételek:

 • A kutatócsoport vezetőnek PhD fokozattal és legfeljebb habilitált docensi besorolással kell rendelkeznie. A pályázatnál előnyt élveznek a fiatal kutatók pályázatai
 • Kutatócsoport vezetőjének önéletrajzával és publikációs jegyzékkel (a fontosabb publikációkkal) valamit kutatási terv benyújtásával jelentkezhet
A pályázat leadási határideje: 2020. október 5. 8:00

Pályázati dokumentumok

EFOP363 kutatócsoport pályázati kiírás – Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola & Szociológia és Kommunikációtudományi Doktori Iskola – 2020/21
EFOP363 kutatócsoport pályázati kiírás – Gazdálkodástudományi Doktori Iskola és Közgazdaságtudományi és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola – 2020/21

Kapcsolódó elérhetőségek

Fazekas Nóra nora.fazekas@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Kontroll Tanszék
PhD Hallgató / PhD Student
E épület, 342
Telefon: +36 1 482 5488 • Mellék: 5488
Nagy Laura Emőke laura.nagy@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Projektasszisztens / Project Assistant
C épület, 504
Telefon: +36 1 482 7217 • Mellék: 7217

Nyertes kutatócsoportok részletes leírásai

EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2019/20/2
EFOP363 nyertes kutatócsopotok 2019/20/1
EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2018/19/2
EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2018/19/1
EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2020/21

Tisztelt Pályázók!

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a pályázat kései meghirdetésének okán a beadási határidőt november 8. 23:59-ig meghosszabbítottuk.


Az ösztöndíj célja a hallgatók:

 • tudományos pályához való közelítése
 • gyakornoki program keretében történő bevonása kutatási tevékenységekbe (szakmai tapasztalatszerzés),
 • pályázati célkitűzések teljesítésével összhangban álló támogatása.

Pályázhatnak:

 • nappali munkarendű, 
 • aktív státuszú 
 • mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók 

Minden ösztöndíjasnak a pályázatban kialakított kutatócsoporthoz kell csatlakoznia, kutatási tevékenységének a pályázat célkitűzéseivel tartalmilag összhangban kell állnia, annak érdekében, hogy a pályázati tevékenység során szerezhető tapasztalatok támogatni tudják továbbtanulás esetén a doktori képzésben fennálló követelmények teljesítését, mint végső célt.

A nyertes pályázóktól elvárt TDK munka benyújtása, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor az adott kutatócsoport publikációs vállalásaiban való közreműködés (pl: hazai vagy nemzetközi folyóiratcikk / tudományos konferencia előadás).


Ösztöndíj mértéke: 50.000 Ft/hó

Benyújtási határidő: 2020. november 8. 23:59


Pályázati dokumentumok

EFOP363 Kutatási ösztöndíj MA hallgatóknak 2020/21
EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2020/21

Tisztelt Pályázók!

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a pályázat kései meghirdetésének okán a beadási határidőt november 8. 23:59-ig meghosszabbítottuk.


Az ösztöndíj célja: a doktorandusz hallgatók kutatásának a pályázati célkitűzések teljesítésével összhangban álló támogatása.

Minden ösztöndíjasnak a pályázatban kialakított kutatócsoporthoz kell csatlakoznia, kutatási tevékenységének a pályázat célkitűzéseivel tartalmilag összhangban kell állnia, annak érdekében, hogy a pályázati tevékenység során szerezhető tapasztalatok támogatni tudják a doktori képzésben fennálló követelmények teljesítését és ezen keresztül végső célként a doktorandusz hallgató fokozatszerzését.


Ösztöndíj mértéke: 80.000 Ft/hó

Benyújtási határidő: 2020. november 8. 23:59

Pályázati dokumentumok

EFOP363 Kutatási ösztöndíj PhD hallgatóknak 2020/21
EFOP363 nyertes kutatócsoportok 2020/21

Bírálati tájékoztatók

EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2019/20/2
EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2019/20/1
EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2018/19/2
EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2018/19/1
EFOP363 ösztöndíj bírálati tájékoztató 2017/18/2

A pályázat célja: a doktori disszertáció megalapozása, a doktori értekezéstervezet elkészítésének támogatása és ezzel a BCE oktatói-kutatói utánpótlásának tudományos pályán történő előre haladásának és fokozatszerzésének támogatása 

Támogatás összege:

 • bruttó 210.000 Ft/hó
 • a támogatás legfeljebb 6 hónapra szól
Pályázati időszak: 2019. november 19.– 2019. november 27.

Pályázati dokumentumok

EFOP363 predoktori pályázati kiírás 2019/20/1
EFOP363 predoktori pályázati adatlap 2019/20/1

Kapcsolódó elérhetőségek

Kovács Katalin katalin.kovacs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Projektkoordinátor / Project Coordinator
, 506
Telefon: +36 1 482 7005 • Mellék: 7005

Tematika

Tematika – SCIXCOM Tudománykommunikáció tréning, 2018. tavasz
Tematika – SCIXCOM Tudománykommunikáció tréning, 2018. ősz
Tematika – SCIXCOM Tudománykommunikáció tréning, 2019. tavasz
Tematika – SCIXCOM Tudománykommunikáció tréning, 2019. ősz

Angol tematika

Syllabus – SCIXCOM Training in Science Communication, Spring 2018
Syllabus – SCIXCOM Training in Science Communication, Fall 2018
Syllabus – SCIXCOM Training in Science Communication, Spring 2019
Syllabus – SCIXCOM Training in Science Communication, Fall 2019
Syllabus – SCIXCOM Training in Science Communication, Spring 2020

Tematika

Syllabus – Presentation skills development training, Fall 2018
Syllabus – Presentation skills development training, Spring 2019
Syllabus – Presentation skills development training, Fall 2019

Tematika

Syllabus – Professional Communication And Presentation Skills Training, Fall 2019
Syllabus – Professional Communication And Presentation Skills Training, Spring 2020

Tematika

Tematika – Tanulástámogató és adatbáziskezelő könyvtári tréning, 2018. ősz
Tematika – Tanulástámogató és adatbáziskezelő könyvtári tréning, 2019. ősz

Angol nyelvű tematika

Syllabus – Database Usage and Learning Development Training, Fall 2018
Syllabus – Database Usage and Learning Development Training, Fall 2019

Tematika

Tematika – Könyvtári tréning a kutatási eredmények disszeminációjáról, 2019. tavasz

Tematika

Tematika

Tematika

kari_30_borító.png

A kötet teljes terjedelmében letölthető

Múlt-Jelen-Jövő, A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar 30 éve
NévDoktori IskolaDolgozat címe
Harmat VandaGDIJelentésadás robotizált szervezetben
Alshafeey Mutaz KGDIArtificial Intelligence Prediction System For Reducing Uncertainties In Solar Applications
David Peter MorrisNKPDIGeopolitical Risks on the Belt and Road
Fekete BalázsGDIA dinamikus vizuális identitások interpretációi profitorientált környezetben
NévDoktori IskolaKutatás címe
Berezvai Zombor GDI The Impact of Geographical Diversification on the Marketing Innovation and Performance of FMCG Retailers
Hajdu Miklós SZDI Factors Affecting the Risks of Corruption on Local Level: Quantitative and Qualitative Analysis of Corruption Risks on the Level of Municipalities
Palik JúliaNKMDI Disaggreagting Peace: Challenging Theories of War through the Deviant Case-Study of the Saudi-Iranian Bilateral Relationship
NévDoktori IskolaKutatás címe
Etl-Nádudvari Anna NKMDI Equivalency FramingandStrategic Narratives in ProtractedMilitaryIntervention;Case studies on strategic communication of French and British operations
Gyetvai Márton ÁKKDI Bónusz-málusz rendszerek optimalizálása
Ilyés Virág SZDI The Effect of Former Co-workers on Labor Market Outcomes – Evidence from Hungary 

A projekt szabályzata szerint az EFOP363 projekt keretében támogatott tevékenységek kizárólagosságot élveznek, azaz csak ez a projekt tüntethető fel rajtuk, mint finanszírozó.

Emellett minden támogatott személy köteles a tevékenységéhez kapcsolódó disszeminációs tartalmakon a projektet a következőképpen megjeleníteni:

 • vizuálisan (ehhez alább letölthetők a word és ppt sablonok, valamit az alsó és felső logók)
 • szövegesen az alábbiak szerint
Jelen publikáció/előadás/rendezvény az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítószámú „Tehetségből fiatal kutató- A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében jött létre.

The present publication/presentation/event is the outcome of the project „From Talent to Young Researcher project aimed at activities supporting the research career model in higher education”, identifier EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 co-supported by the European Union, Hungary and the European Social Fund.


Az mtmt-be feltöltött itemek esetén is szükséges a projektet megjelölni!

Kapcsolódó dokumentumok

EFOP363 sablonok / templates
Vágólapra másolva