Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Erasmus+

Az Európai Unió oktatást támogató programjaként megismert Socrates program 2007-től az Egész életen át tartó tanulás programja (Lifelong Learning Programme) keretében folytatódott. Négy alprogramja volt: a Comenius (közoktatás), az Erasmus (felsőoktatás), a Leonardo (szakmai képzés, kivéve a felsőoktatási szintet) és a Grundtvig (felnőttoktatás). Ezeket a támogatási programokat, illetve az ifjúsági és a sportprogramokat vonta össze az Európai Unió a 2014-től induló Erasmus+ program keretében.

Nem véletlen a névválasztás, hiszen az Erasmus programot tekintik az EU egyik legsikeresebb projektjének. Érdekesség, hogy az amerikai TIME magazin az Európai Unió 20 legjelentősebb vívmánya közé sorolta az Erasmust a Római Egyezmény 50. évfordulója alkalmából.

A  Erasmus+ program felsőoktatást támogató eleme olyan tevékenységek megvalósítását segíti elő, mint a hallgatói mobilitás, az oktatói mobilitás, a felsőoktatási intézmények más munkatársainak mobilitása, a többoldalú nemzetközi projektek stb.


Az Erasmus+ programban azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottságnál megpályázható, több évre szóló ún. Erasmus Felsőoktatási Charterrel. A konkrét, egy-egy tanévre szóló pályázatát minden intézmény a saját nemzeti irodájához (Tempus Közalapítvány) nyújtja be, a partner intézményekkel megkötött kétoldalú szerződéseket, valamint az előző években elért eredményeket alapul véve. A Nemzeti Iroda által megítélt Erasmus keretet a pályázó intézmények az Erasmus Programnyilatkozatukban (Erasmus Policy Statement) megfogalmazott célok, a program előírásai, valamint az intézményi elképzelések és alapszabályok szem előtt tartásával használják fel.

A Budapesti Corvinus Egyetem 2013 -ban ismét elnyerte az Eramus Chartert, és így újabb hét évig részt vehet az Európai Unió Erasmus+ programjában. A Bizottság elfogadta a pályázatot. A pályázat keretében a Corvinus Egyetem benyújtotta az intézményi Erasmus Policy Statementet.

Felhívjuk az egyetemi polgárok figyelmét, hogy az EPS-ben vállaltak teljesítése kötelező.

Pályázatokhoz szükséges adatok

Erasmus University Charter (EUC): 51840-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE

PIC: 999857086

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) dokumentummal rendelkező intézmények (Európai Unió) listája

ERASMUS CHARTER kapcsolódó dokumentumok

Erasmus_Policy_Statement
Erasmus Charter 2014-2020
Vágólapra másolva