Ugrás a fő tartalomra

ÚNKP Ösztöndíj 2022/2023

A pályázni szándékozók legfontosabb előzetes feladata, hogy a kutatási témájukhoz kapcsolódóan témavezetőt találjanak, akivel a kutatási ötletet/ tervet egyeztetni tudják. A 2022/2023-as tanévi ÚNKP pályázatokat kizárólag elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címen: unkp_bce@uni-corvinus.hu

A 2022/2023-es tanévi ÚNKP pályázatokat kizárólag elektronikus úton, 2022. június 02-ig kell benyújtani (kivétel Bolyai + 2022.június 30-ig, Tehetséggel fel 2022. június 23-ig) az alábbi e-mail címen: unkp_bce@uni-corvinus.hu

  • A pályázat benyújtásához szükséges intézményi befogadó nyilatkozatoka előzetes rektori aláírás céljából a fenti e-mail címen 2022.05.23-ig (Bolyai + esetében 2022.június 20-ig, Tehetséggel fel 2022. június 15-ig) fogadjuk
  • Az Ösztöndíjprogrammal és a benyújtással kapcsolatosan munkatársaink kizárólag a fenti e-mail címen érhetőek el. 

A nyilatkozatokat a fent megjelölt határidőn túl is fogadjuk, ám azok időbeni aláíratását és a pályázók részére való e-mailben történő visszajuttatását garantálni nem tudjuk. Határidőn túl visszaküldött nyilatkozatok esetében hiánypótlással kell számolnia a pályázónak.

Pályázati kiírás és mellékletei az alábbi oldalon érhetőek el:

További kiegészítő információk:

ÚNKP kiírások térképe
2022-23 évi ÚNKP kötelező vállalások listája
ÚNKP GYIK 2022-2023
ÚNKP benyújtandó mellékletek ellenőrzési lista
AVDH használati útmutató_CORVINUS
ÚNKP pályázati adatlap kategóriánként kitöltendő részekkel

ÚNKP 2022/2023 bírálati szempontok (bírálati lapok)

Alapképzés

ALAPKEPZES-I-leendo-felsobb-evesek-___biralati-lap-2022_23
ALAPKEPZES-II-leendo-elso-eves-___biralati-lap-2022_23

Mesterképzés

MESTERKEPZES-_A_I.-leendo-felsobb-eves-osztott-vagy-osztatlan-mesterkepzes-2022_23_2
MESTERKEPZES-_A_II.-leendo-elso-eves-osztott-mesterkepzes-2022_23
MESTERKEPZES-_A_III.-utolso-eves-osztott-vagy-osztatlan-mesterkepzes-2022_23
MESTERKEPZES-_B_II.-leendo-elso-eves-osztatlan-mesterkepzesre-palyazok-2022_23

Doktori képzés

DOKTORI-KEPZES-__I-DH_biralati-lap-2022_23
DOKTORI-KEPZES-__II-DH_biralati-lap-2022_23

Tudománnyal fel ! (doktorvárományos, posztdoktori)

TUDOMANNYAL-FEL-I_Doktorvaromanyosi-2022_23
TUDOMANNYAL-FEL-II_Posztdok_20222_23

A 2022/2023 évi ÚNKP Ösztöndíj Program keretében az alábbi ösztöndíjakra lehet pályázatot benyújtani:

,A” keret: ÚNKP-21-1 alapképzésben részt vevő első, vagy felsőbb éves számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk 

  • Az első félév esetén 5 hónap (2022. szeptember 1. – 2023. január 31.), második félév esetén 5 hónap (2023. február 1. – 2023. június 30.), illetve 10 hónap (2022 szeptember 1. – 2023. június 30.). 

,,A” keret: ÚNKP-22-2 osztatlan mesterképzésben részt vevő első, vagy felsőbb éves, illetve osztott mesterképzésben részt vevő számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.  / 150.000 -Ft/hó 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk 

  • Az első félév esetén 5 hónap (2022. szeptember 1. – 2023. január 31.), második félév esetén 5 hónap (2023. február 1. – 2023. június 30.), illetve 10 hónap (2022 szeptember 1. – 2023. június 30.). 

„B” keret ÚNKP-22-3 a Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj a doktori képzésben részt vevő számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

  • Az első félév esetén 5 hónap (2022. szeptember 1. – 2022. január 31.), második félév esetén 7 hónap (2023. február 1. – 2023. augusztus 31.), illetve 12 hónap (2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.).
  • A doktori hallgatói jogviszonyt legkésőbb 2022. szeptember 21. napjáig, illetve 7 hónapos ösztöndíj esetén a2022/2023. tanév második félév ösztöndíjas jogviszonya esetén 2023. február 18. napjáig kell létesíteni. 

“C” keret ÚNKP-22-4 „ Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 200.000.-Ft/hó

Pályázatot nyújthatnak be


I. 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. között a fogadó felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítenek valamint a 2016. szeptember 1-ét követően indított doktori képzésben komplex vizsgájukat letevő, abszolutórium igénylési kérelmüket benyújtó hallgatók, akik az abszolutóriumot megszerezték vagy az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig várhatóan megszerzik, és PhD/DLA-fokozatukat az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor még nem szerzik meg

II. 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. között a fogadó felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő fiatal kutatók, akik a PhD fokozatot 2019. január 1. után szerezték meg vagy 2022. szeptember 1-ig fogják megszerezni

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: doktorvárományos esetén megszakítás nélküli 6 hónap vagy 12 hónap időtartamú jogviszony 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. között. (töredékhónap nem lehetséges). A 12 hónap, valamint a 2022/2023. tanév szeptemberétől induló 6 hónap időtartamú ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2022. szeptember 21. napjáig munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni. Az ösztöndíjas jogviszony 2022. szeptember 21. után létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése esetén a létesítés hónapját követő első napon, de legkésőbb 2023. március 1-én kezdődhet.

Posztdoktori kategória esetén megszakítás nélküli 12 hónap időtartamú jogviszony 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. között (töredékhónap nem lehetséges). Az ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2022. szeptember 21. napjáig munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni. 

ÚNKP-22-5 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

  • A fogadó intézményben oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt 2022/2023. tanévben (2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között) létesíteni tervező,
  • vagy jelenleg az intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló és a 2022/2023. tanévben (2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között) ezt a jogviszonyt 2022. szeptemberétől folytatni tervező fiatal oktatók, kutatók pályázhatnak.
  • A fenti feltételeknek megfelelő azon pályázók pályázhatnak, akik (2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között) várhatóan MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülnek. 

ÚNKP-22-6 „Tehetséggel Fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

  • A fogadó intézményben a 2022/2023. tanévre, (2022. szeptember 1. és 2023. június 30. között) teljes idejű (nappali) alapképzés, osztatlan mesterképzés első évfolyamán, aktív hallgatói jogviszonyt létesíteni tervezők pályázhatnak

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: az első félév esetén 5 hónap (2022. szeptember 1. – 2023. január 31.), második félév esetén 5 hónap (2023. február 1. – 2023. június 30.), illetve 10 hónap (2022. szeptember 1. – 2023. június 30.). 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-22 kódszámú Új Nemzeti Kiválósági Programjának támogatásával készült.

ÚNKP-logó-3-as.jpg
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.12. - 21:26:17