Ugrás a fő tartalomra

ÚNKP Ösztöndíj 2021/2022

A pályázni szándékozók legfontosabb előzetes feladata, hogy a kutatási témájukhoz kapcsolódóan témavezetőt találjanak, akivel a kutatási ötletet/ tervet egyeztetni tudják. A 2021/2022-es tanévi ÚNKP pályázatokat kizárólag elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címen: unkp_bce@uni-corvinus.hu.

A pályázni szándékozók legfontosabb előzetes feladata, hogy a kutatási témájukhoz kapcsolódóan témavezetőt találjanak, akivel a kutatási ötletet/ tervet egyeztetni tudják.

A 2021/2022-es tanévi ÚNKP pályázatokat kizárólag elektronikus úton, 2021. május 20-ig kell benyújtani (kivétel Bolyai + 2021.június 22-ig, Tehetséggel fel 2021. június 28-ig) az alábbi e-mail címen: unkp_bce@uni-corvinus.hu
 

 • A pályázat benyújtásához szükséges intézményi befogadó nyilatkozatokat rektori aláírás céljából a fenti e-mail címen 2021.05.14-ig (Bolyai + esetében 2021.június 14-ig, Tehetséggel fel 2021. június 21-ig) fogadjuk.
 • Kérdéseiket is ezen az címen küldjék meg a Pályázati Projektmenedzsment számára.
 • Átmenetileg a Covid-19 járványhelyzet kapcsán elrendelt HOME OFFICE miatt az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatosan munkatársaink első sorban a fenti e-mail címen érhetőek el. 
ÚNKP 2021/2022 Gyakori kérdések
ÚNKP 2021/2022 benyújtandó dokumentumok alap- és mesterképzés
ÚNKP 2021/2022 benyújtandó dokumentumok Tehetséggel fel

ÚNKP 2021/2022 bírálati szempontok (bírálati lapok)

Alapképzés I leendő felsőbbévesek
Alapképzés II leendő elsőévesek
Mesterképzés A I (leendő felsőbbéves) osztott vagy osztatlan képzés
Mesterképzés A II (leendő első éves) osztott mesterképzés
Mesterképzés B II (leendő első éves) osztatlan mesterképzés
Doktori képzés I
Doktori képzés II
Tudománnyal fel posztdoktori
Tudománnyal fel doktorvárományosi

A 2021/2022 évi ÚNKP Ösztöndíj Program keretében az alábbi ösztöndíjakra lehet pályázatot benyújtani:

,A” keret: ÚNKP-21-1 alapképzésben részt vevő első, vagy felsőbb éves számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

 • Az első félév esetén 5 hónap (2021. szeptember 1. – 2022. január 31.), második félév esetén 5 hónap (2022. február 1. – 2022. június 30.), illetve 10 hónap (2021. szeptember 1. – 2022. június 30.). 


,,A” keret: ÚNKP-21-2 osztatlan mesterképzésben részt vevő első, vagy felsőbb éves, illetve osztott mesterképzésben részt vevő számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

 • Az első félév esetén 5 hónap (2021. szeptember 1. – 2022. január 31.), második félév esetén 5 hónap (2022. február 1. – 2022. június 30.), illetve 10 hónap (2021. szeptember 1. – 2022. június 30.). 


„B” keret ÚNKP-20-3 a Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj a doktori képzésben részt vevő számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

 • Az első félév esetén 5 hónap (2021. szeptember 1. – 2021. január 31.), második félév esetén 7 hónap (2022. február 1. – 2022. augusztus 31.), illetve 12 hónap (2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31.).
 • A doktori hallgatói jogviszonyt legkésőbb 2021. szeptember 21. napjáig, illetve a 2021/2022. tanév második félév ösztöndíjas jogviszonya esetén 2022. február 19. napjáig kell létesíteni. 


“C” keret ÚNKP-21-4 „ Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 200.000.-Ft/hó

Pályázatot nyújthatnak be


I. 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. között a fogadó felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítenek valamint a 2016. szeptember 1-ét követően indított doktori képzésben komplex vizsgájukat letevő, abszolutórium igénylési kérelmüket benyújtó hallgatók, akik az abszolutóriumot megszerezték vagy az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig várhatóan megszerzik, és PhD/DLA-fokozatukat az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor még nem szerzik meg

II. 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. között a fogadó felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő fiatal kutatók, akik a PhD fokozatot 2018. január 1. után szerezték meg vagy 2021. szeptember 1-ig fogják megszerezni

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: doktorvárományos esetén megszakítás nélküli 6 hónap vagy 12 hónap időtartamú jogviszony 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. között. (töredékhónap nem lehetséges). A 12 hónap, valamint a 2021/2022. tanév szeptemberétől induló 6 hónap időtartamú ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2020. szeptember 21. napjáig munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni. Az ösztöndíjas jogviszony 2021. szeptember 21. után létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése esetén a létesítés hónapját követő első napon, de legkésőbb 2022. március 1-én kezdődhet.

Posztdoktori kategória esetén megszakítás nélküli 12 hónap időtartamú jogviszony 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. között (töredékhónap nem lehetséges). Az ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2021. szeptember 21. napjáig munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni. 

ÚNKP-21-5 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 200.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

 • A fogadó intézményben oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt 2021/2022. tanévben (2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között) létesíteni tervező,
 • vagy jelenleg az intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló és a 2021/2022. tanévben (2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között) ezt a jogviszonyt 2021. szeptemberétől folytatni tervező fiatal oktatók, kutatók pályázhatnak.
 • A fenti feltételeknek megfelelő azon pályázók pályázhatnak, akik (2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között) várhatóan MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülnek. 


ÚNKP-21-6 „Tehetséggel Fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

 • A fogadó intézményben a 2021/2022. tanévre, (2021. szeptember 1. és 2022. június 30. között) teljes idejű (nappali) alapképzés, osztatlan mesterképzés első évfolyamán, aktív hallgatói jogviszonyt létesíteni tervezők pályázhatnak
 • Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: az első félév esetén 5 hónap (2021. szeptember 1. – 2022. január 31.), második félév esetén 5 hónap (2022. február 1. – 2022. június 30.), illetve 10 hónap (2021. szeptember 1. – 2022. június 30.). 


Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21 kódszámú Új Nemzeti Kiválósági Programjának támogatásával készült.

ÚNKP-logó-3-as.jpg
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.20. - 09:31:33