Ugrás a fő tartalomra

ÚNKP Ösztöndíj 2023/2024

A pályázni szándékozók legfontosabb előzetes feladata, hogy a kutatási témájukhoz kapcsolódóan témavezetőt találjanak, akivel a kutatási ötletet/ tervet egyeztetni tudják. A 2023/2024-es tanévi ÚNKP pályázatokat kizárólag elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címen: unkp_bce@uni-corvinus.hu

A 2023/2024-es tanévi ÚNKP pályázatokat kizárólag elektronikus úton, 2023. június 15-ig kell benyújtani (kivétel Bolyai + 2023.június 30-ig, Tehetséggel fel 2023. július 7-ig) az alábbi e-mail címen: unkp_bce@uni-corvinus.hu

A pályázat benyújtásához szükséges intézményi befogadó nyilatkozatokat az Egyetem központilag készíti el, az alábbi linken keresztül megadott adatok alapján

Adatbekérőlap

Adatkezelési tájékoztató

Előzetes intézményi aláírás céljából a fenti linken keresztül 2023.06.13-ig (Bolyai + esetében 2023. június 28-ig, Tehetséggel fel 2023. július 05-ig) fogadjuk.

 • Az Ösztöndíjprogrammal és a benyújtással kapcsolatosan munkatársaink kizárólag a fenti e-mail címen érhetőek el. 

A nyilatkozatokat a fent megjelölt határidőn túl is fogadjuk, ám azok időbeni aláíratását és a pályázók részére való e-mailben történő visszajuttatását garantálni nem tudjuk. Határidőn túl visszaküldött nyilatkozatok esetében hiánypótlással kell számolnia a pályázónak.

ÚNKP 2023/2024 bírálati szempontok (bírálati lapok)

Alapképzés

ALAPKEPZES-II-leendo-elso-eves-___biralati-lap-2023_24
ALAPKEPZES-I-leendo-felsobb-evesek-___biralati-lap-2023_24

Mesterképzés

MESTERKEPZES-_A_I.-leendo-felsobb-eves-osztott-vagy-osztatlan-mesterkepzes-2023_24_2
MESTERKEPZES-_A_II.-leendo-elso-eves-osztott-mesterkepzes-2023_24
MESTERKEPZES-_A_III.-utolso-eves-osztott-vagy-osztatlan-mesterkepzes-2023_24
MESTERKEPZES-_B_II.-leendo-elso-eves-osztatlan-mesterkepzesre-palyazok-2023_24

Doktori képzés

DOKTORI-KEPZES-__I-DH_biralati-lap-2023_24
DOKTORI-KEPZES-__II-DH_biralati-lap-2023_24

Tudománnyal fel ! (doktorvárományos, posztdoktori)

TUDOMANNYAL-FEL-I_Doktorvaromanyosi-2023_24
TUDOMANNYAL-FEL-II_Posztdok_2023_24

Pályázati kiírás és mellékletei az alábbi oldalon érhetőek el:

UNKP-benyujtando-mellekletek-listaja-2023_24_jav
2023/2024 évi ÚNKP kötelező vállalások listája
UNKP-23_palyazati_adatlap_CORVINUS_kitoltest-segito-infokkal_jav

További kiegészítő információk

Van-egy-jo-kutatasi-otleted-de-nem-tudod-hogy-indulj-el
ÚNKP pályázati kiírások térképe_2023_2024
AVDH használati útmutató CORVINUS
UNKP_GYIK_2023_2024

ÚNKP 2023/2024 bírálati szempontok (bírálati lapok)

Alapképzés

Mesterképzés

Doktori képzés

Tudománnyal fel ! (doktorvárományos, posztdoktori)

A 2023/2024 évi ÚNKP Ösztöndíj Program keretében az alábbi ösztöndíjakra lehet pályázatot benyújtani:

,A” keret: ÚNKP-23-1 alapképzésben részt vevő első, vagy felsőbb éves számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk 

 • Az első félév esetén 5 hónap (2023. szeptember 1. – 2024. január 31.), második félév esetén 5 hónap (2024. február 1. – 2024. június 30.), illetve 10 hónap (2023 szeptember 1. – 2024. június 30.).

,,A” keret: ÚNKP-23-2 osztatlan mesterképzésben részt vevő első, vagy felsőbb éves, illetve osztott mesterképzésben részt vevő számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.  / 150.000 -Ft/hó 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk 

 • Az első félév esetén 5 hónap (2023. szeptember 1. – 2024. január 31.), második félév esetén 5 hónap (2024. február 1. – 2024. június 30.), illetve 10 hónap (2023. szeptember 1. – 2024. június 30.).

„B” keret ÚNKP-23-3 a Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj a doktori képzésben részt vevő számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

 • Az első félév esetén 5 hónap (2023. szeptember 1. – 2024. január 31.), második félév esetén 7 hónap (2024. február 1. – 2024. augusztus 31.), illetve 12 hónap (2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.).
 • A doktori hallgatói jogviszonyt legkésőbb 2023. szeptember 21. napjáig, illetve 7 hónapos ösztöndíj esetén a2023/2024. tanév második félév ösztöndíjas jogviszonya esetén 2024. február 19. napjáig kell létesíteni.

“C” keret ÚNKP-23-4 „ Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 200.000.-Ft/hó

Pályázat benyújtására jogosultak köre:

I. 2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31. között a fogadó felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítenek valamint a 2016. szeptember 1-ét követően indított doktori képzésben komplex vizsgájukat letevő, abszolutórium igénylési kérelmüket benyújtó hallgatók, akik az abszolutóriumot megszerezték vagy az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig várhatóan megszerzik, és PhD/DLA-fokozatukat az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor még nem szerzik meg

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: doktorvárományos esetén megszakítás nélküli 6 hónap vagy 12 hónap időtartamú jogviszony 2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31. között. (töredékhónap nem lehetséges). A 12 hónap, valamint a 2023/2024. tanév szeptemberétől induló 6 hónap időtartamú ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2023. szeptember 21. napjáig munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni. Az ösztöndíjas jogviszony 2023. szeptember 21. után létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése esetén a létesítés hónapját követő első napon, de legkésőbb 2024. március 1-én kezdődhet.

II. 2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31. között a fogadó felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő fiatal kutatók, akik a PhD fokozatot 2019. január 1. után szerezték meg vagy 2023. szeptember 1-ig fogják megszerezni

Posztdoktori kategória esetén megszakítás nélküli 12 hónap időtartamú jogviszony 2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31. között (töredékhónap nem lehetséges). Az ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2023. szeptember 21. napjáig munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni.

ÚNKP-23-5 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

 • azon pályázók pályázhatnak, akik várhatóan 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülnek.

  továbbá
 • A fogadó intézményben oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt 2023/2024. tanévben (2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között) létesíteni tervező,
 • vagy jelenleg az intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló és a 2023/2024. tanévben (2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között) ezt a jogviszonyt 2023. szeptemberétől folytatni tervező fiatal oktatók, kutatók pályázhatnak.

ÚNKP-23-6 „Tehetséggel Fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk
 

 • A fogadó intézményben a 2023/2024. tanévre, (2023. szeptember 1. és 2024. június 30. között) teljes idejű (nappali) alapképzés, osztatlan mesterképzés első évfolyamán, aktív hallgatói jogviszonyt létesíteni tervezők pályázhatnak

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: az első félév esetén 5 hónap (2023. szeptember 1. – 2024. január 31.), második félév esetén 5 hónap (2024. február 1. – 2024. június 30.), illetve 10 hónap (2023. szeptember 1. – 2024. június 30.).

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-23 kódszámú Új Nemzeti Kiválósági Programjának támogatásával készült.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.27. - 15:08:56