Ugrás a fő tartalomra

ÚNKP Ösztöndíj 2020/2021

Azok az ösztöndíjasok, akik az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a 2019/2020. tanév tavaszi (második) félévére nyertek ösztöndíjas támogatást (10 hónapos ösztöndíj, vagy a második félévre szóló/arra is áthúzódó 5 hónapos ösztöndíj) és a COVID-19 fertőzés okozta humánjárványra, és az ezzel összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel kutatásaikat a 2020/2021. tanév őszi (első) félévében fejezik be, a 2020/2021. tanévre is pályázhatnak ösztöndíjra, azzal a feltétellel, hogy amennyiben elnyerik azt, úgy a 2020/2021. tanévre elnyert ösztöndíjat kizárólag azon hónapot követő hónap első napjától vehetik igénybe, amely hónapban a szakmai záró beszámolót a Fogadó felsőoktatási intézménynek benyújtották, illetve a támogatott ösztöndíjas hónapok száma ebben az esetben is legalább öt.

A 2020/2021-es tanévi ÚNKP pályázatokat kizárólag elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címen: unkp_bce@uni-corvinus.hu 

 • A pályázat benyújtásához szükséges intézményi befogadó nyilatkozatokat rektori aláírás céljából a fenti e-mail címen 2020.06.22-ig-éig fogadjuk.
 • Kérdéseiket is ezen az címen küldjék meg a Pályázati Projektmenedzsment számára.
 • Átmenetileg a Covid-19 járványhelyzet kapcsán elrendelt HOME OFFICE miatt az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatosan munkatársaink telefonon nem elérhetőek, kizárólag a fenti e-mail címen.
ÚNKP 2020/2021 GYIK
ÚNKP 2020/2021 benyújtandó dokumentumok Alap és Mester képzés
ÚNKP 2020/2021 benyújtandó dokumentumok Tehetséggel Fel

A 2020/2021 évi ÚNKP Ösztöndíj Program keretében az alábbi ösztöndíjakra lehet pályázatot benyújtani:

,A” keret: ÚNKP-20-1 alapképzésben részt vevő első, vagy felsőbb éves számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk

 • Az első félév esetén 5 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. január 31.), második félév esetén 7 hónap (2021. február 1. – 2021. augusztus 31.), illetve 12 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.).

,,A” keret: ÚNKP-20-2
osztatlan mesterképzésben részt vevő első, vagy felsőbb éves, illetve osztott mesterképzésben részt vevő számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk

 • Az első félév esetén 5 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. január 31.), második félév esetén 7 hónap (2021. február 1. – 2021. augusztus 31.), illetve 12 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.).

„B” keret ÚNKP-20-3 a Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj a doktori képzésben részt vevő számára

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk

 • Az első félév esetén 5 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. január 31.), második félév esetén 7 hónap (2021. február 1. – 2021. augusztus 31.), illetve 12 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.).
 • A doktori hallgatói jogviszonyt legkésőbb 2020. szeptember 21. napjáig, illetve a 2020/2021. tanév második félév ösztöndíjas jogviszonya esetén 2021. február 19. napjáig kell létesíteni.


“C” keret ÚNKP-20-4 „ Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 200.000.-Ft/hó

Pályázatot nyújthatnak be

I. a 2016. szeptember 1-ét követően indított doktori képzésben komplex vizsgájukat letevő, abszolutórium igénylési kérelmüket benyújtó hallgatók, akik

– az abszolutóriumot megszerezték vagy az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig várhatóan megszerzik,
– és PhD/DLA-fokozatukat az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor még nem szerzik meg

II. a PhD fokozatot 2017. január 1. után megszerző fiatal kutatók, továbbá a fogadó felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló munkaviszonyt, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítők.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: doktorvárományos esetén megszakítás nélküli 6 hónap vagy 12 hónap, posztdoktori kategória esetében megszakítás nélkül 12 hónap időtartamú jogviszony 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. között. (töredékhónap nem lehetséges).

A 12 hónap, valamint a 2020/2021. tanév szeptemberétől induló 6 hónap időtartamú ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2020. szeptember 21. napjáig munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni.

Az ösztöndíjas jogviszony 2020. szeptember 21. után létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése esetén a létesítés hónapját követő első napon, de legkésőbb 2021. március 1-én kezdődhet.


ÚNKP-20-5 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 200.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk

 • A fogadó intézményben oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt 2020/2021. tanévben (2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között) létesíteni tervező,
 • vagy jelenleg az intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló és a 2020/2021. tanévben (2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között) ezt a jogviszonyt 2020. szeptemberétől folytatni tervező fiatal oktatók, kutatók pályázhatnak.
 • A fenti feltételeknek megfelelő azon pályázók pályázhatnak, akik (2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között) várhatóan MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülnek.

ÚNKP-20-6 „Tehetséggel Fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

Elnyerhető ösztöndíj: 100.000.-Ft/hó

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama és egyéb információk

 • A fogadó intézményben a 2020/2021. tanévre, (2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között) teljes idejű (nappali) alapképzés, osztatlan mesterképzés első évfolyamán, aktív hallgatói jogviszonyt létesíteni tervezők pályázhatnak
 • Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: az első félév esetén 5 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. január 31.), második félév esetén 7 hónap (2021. február 1. – 2021. augusztus 31.), illetve 12 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.).

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19 kódszámú Új Nemzeti Kiválósági Programjának támogatásával készült.

ÚNKP
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.21. - 17:45:47