Ugrás a fő tartalomra
További menük

EKÖP-KDP Ösztöndíj 2024/2025

A pályázni szándékozók legfontosabb előzetes feladata, hogy a kutatási témájukhoz kapcsolódóan témavezetőt találjanak, akivel a kutatási ötletet/ tervet egyeztetni tudják.

Ahogy arról korábban hírt adtunk, a 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP)  és Kooperatív Doktori Programja (KDP)  programra való pályázás lehetősége lezárul, helyüket a Kormány által alapított Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) és annak részeként az EKÖP-KDP veszi át.

Az Új Nemzeti Kiválósági ösztöndíj Programot felváltó Egyetemi Kutatói Ösztöndíj (EKÖP) felhívás a hivatalos megjelenést megelőzően jelenleg még EKÖP TANÁCS általi jóváhagyásra vár. Várhatóan június második felében megjelennek a Corvinuson is.

A pályázatok benyújtásának módja, helye:

 • a pályázati kiírás 12. pontban ismertetett pályázati dokumentációt legkésőbb 2024.07. ………. -ig – a pályázati kategóriának megfelelően –  az alábbi e-mail címre kell benyújtani:

ekop_kdp@uni-corvinus.hu

A fenti e-mail cím kizárólag a pályázati dokumentáció beküldésére (automatikus mentésére) szolgál. A pályázatokkal kapcsolatos mindennemű levelezés, információ kérés az unkp_bce@uni-corvinus.hu kapcsolattartási e-mail címen lehetséges.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: PDF

A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni elvárások:

 • az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum, vagy
 • nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

A pályázatok olvashatóságát szem előtt tartva javasoljuk, hogy a kitöltendő mellékleteket az alábbiak egyikével állítsátok elő:

 • Fájl (menü) / Másolat mentése alatt   PDF (*.pdf) vagy
 • Fájl (menü) / Nyomtatás  nyomtató listát legördítve Microsoft print to PDF-et választva

Pályázati kiírás és mellékletei:

Pályázati felhívás

 • Kutatási terv
 • Pályázati adatlap
 • Témavezetői adatlap
 • Szakértői adatlap
 • Pályázói nyilatkozat
 • Doktori iskola nyilatkozata
 • Témavezetői nyilatkozat
 • Vállalati szakértői nyilatkozata
 • Munkáltatói nyilatkozat

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.21. - 13:13:47