Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Közgazdaságtudományi Doktori Program

A Közgazdasági Doktori Program fő profilja a modern közgazdaságtan, de túl is terjed azon. Befogadja a matematikai pénzügyi, az operációkutatási, az agrárközgazdaságtani és közpolitikai elemzésre szakosodó, a fenti területeket elmélyült közgazdaság-elméleti és módszertani ismeretek birtokában kutatni kívánó hallgatókat is. A Közgazdasági Doktori Program képzési szerkezete, tantárgystruktúrája a közgazdaságtan nemzetközi gyakorlatát követve magában foglalja a mikro- és makroökonómiát, ökonometriát és statisztikát, valamint matematikai közgazdaságtani és matematikai alapokat. A Doktori Program fő profilja körében oktató és kutató tanárok a hazai közgazdaságtudomány jeles, ismert és elismert szakemberei.

Témavezetők

Ágoston Kolos Csaba kolos.agoston@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, 132
Baji Petra petra.baji@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Egészségpolitika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 520
Bakó Barna barna.bako@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Intézetvezető helyettes, Egyetemi Docens / Head of Research, Associate Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165
dr. Berde Éva eva.berde@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Professor emerita / Professor Emerita
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363
Dr. Berlinger Edina edina.berlinger@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 265
Telefon: +36 1 482 5376 • Mellék: 5376
Bod Péter Ákos petera.bod@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Professzor Emeritus, Egyetemi tanár / Prof. Emeritus, Professor
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363
Dr. Csekő Imre cseko@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi magántanár / Private Professor
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363
Dr. Csóka Péter peter.csoka@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 263, 263
Telefon: +36 1 482 5288 • Mellék: 5288
Dr. Darvas Zsolt zsolt.darvas@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
E épület, 225
Telefon: +36 1 482 5107 • Mellék: 5107
Prof. Dr. Gulácsi László laszlo.gulacsi@uni-corvinus.hu
E épület, 73
Telefon: +36 1 482 5598 • Mellék: 5598
Dr. Győrffy Dóra dora.gyorffy@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 228
Telefon: +36 1 482 5414 • Mellék: 5414
Dr. Hámori Balázs bhamori@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Professzor Emeritus, Egyetemi tanár / Prof. Emeritus, Professor
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363
Dr. Kovács Erzsébet erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatóközpontok / Biztosítási Oktató és Kutató Csoport (KTK)
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 237
Telefon: +36 1 482 5267 • Mellék: 5267
Dr. Kürthy Gábor gabor.kurthy@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Makropénzügyek
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, 279
Telefon: +36 1 482 5468 • Mellék: 5468
Dr. Major Klára major@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Intézetvezető egyetemi docens / Head of Institute, Associate Professor
E épület, 221.3
Telefon: +36 1 482 5180 • Mellék: 5180
Dr. Medvedev Péter medvegyev@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Matematika Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
Sóház, 208/A
Telefon: +36 1 482 7448 • Mellék: 7448
Dr. Móczár József jozsef.moczar@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi magántanár / Private Professor
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363
Dr. Péntek Márta marta.pentek@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 221.2
Telefon: +36 1 482 5308 • Mellék: 5308
Dr. Révész Tamás tamas.revesz@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
E épület, 221.2
Telefon: +36 1 482 5190 • Mellék: 5190
Dr. Rosta Miklós miklos.rosta@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379, 5536 • Mellék: 5379
Dr. Sugár András andras.sugar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Statisztika Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
Sóház, 3, 101
Telefon: +36 1 482 5201 • Mellék: 5201
Dr. Szabó Imre szaboim@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Matematika Tanszék
Tanszékvezető, Docens / Head of Department, Associate Professor
Sóház, 208/a
Telefon: +36 1 482 7432 • Mellék: 7432
Szabó-Bakos Eszter eszter.szabo@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 228
Telefon: +36 1 482 5414 • Mellék: 5414
Dr. Száz János janos.szaz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Makropénzügyek
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 277
Telefon: +36 1 482 5125 • Mellék: 5125
Dr. Székely-Doby András andras.szekely-doby@uni-corvinus.hu
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379 • Mellék: 5379
Dr. Szüle Borbála borbala.szule@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 145/a
Dr. Tallos Péter tallos@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Matematika Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
Sóház, 208/B
Telefon: +36 1 482 7434 • Mellék: 7434
Dr. Tasnádi Attila attila.tasnadi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Matematika Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
Sóház, 221/B
Telefon: +36 1 482 7446 • Mellék: 7446
Dr. Vidovics-Dancs Ágnes agnes.dancs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Makropénzügyek
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 277
Telefon: +36 1 482 5125 • Mellék: 5125
Dr. Vincze János janos.vincze@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 258
Telefon: +36 1 482 5145 • Mellék: 5145
Simonovits András andras.simonovits@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Óraadó tanár / External Lecturer
E épület, 221.2
Telefon: +36 1 482 5140 • Mellék: 5140

Valentiny Pál Ph.D.

Vendégoktatók

  • Thomas Basboll (Copenhagen Business School), 2021
  • Peter Kelle (Louisiana State University), 2020

Katona Márton – Interjú a doktori képzésről

Budapesti Corvinus Egyetem

 
FB-bejegyzés: „Ha azt szeretnénk, hogy Magyarország fejlődjön, ahhoz több olyan szakemberre van szükség, akik átfogó képpel rendelkeznek a világról. A doktori képzés adhat egy olyan keretet, amellyel a későbbiekben jobban el tud helyezkedni az ember, ez adhat egy olyan célt, amellyel egy nagyobb jót lehet szolgálni.” –válaszolta Katona Márton, az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola hallgatója arra a kérdésre, hogy miért kezdett doktori tanulmányokba.

„Több olyan szakemberre van szükség, akik átfogó képpel rendelkeznek a világról” Katona Márton az alap – és mesterképzést is a Corvinuson végezte el, majd az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskolában folytatta tanulmányait. Úgy véli, az ember munkaerőpiaci és akadémiai értékét is növeli, ha a világról és a társadalmi folyamatokról átfogó képpel rendelkezik. A doktori képzés számára ezt a szellemi platformot biztosítja.


Mi a kutatási területed? 

Azt vizsgálom, hogy a civil szervezetek, az állam, a lakosok hogyan tudnak együttműködni. Milyen állami és gazdasági berendezkedés képes elősegíteni azt, hogy a civilek eredményesebben bele tudjanak szólni a közszolgáltatás folyamatába, nagyobb legyen a bizalom és hogyan lehet az államot úgy átszervezni, hogy az hatékonyabban működjön. Ennek elméleti megfontolásait, kulturális hátterét vizsgálom intézményi közgazdaságtani megközelítésből.

Mi a célod ezzel a képzéssel? 

Mindig igyekszem egy nagyobb képben gondolkodni, hogy szélesebb és tágabb elképzelésem legyen a társadalmi és gazdasági folyamatokról, és szerintem ez a doktori iskola alkalmas erre. Sok idő van arra, hogy kutatással foglalkozz, tantárgyakat hallgathatsz, konferenciákra járhatsz, és ha valakit érdekel egy probléma, akkor ezt különböző szempontokból körbe tudja járni. Ha azt szeretnénk, hogy Magyarország fejlődjön, ahhoz több olyan szakemberre van szükség, akik átfogó képpel rendelkeznek a világról. A doktori képzés adhat egy olyan keretet, amellyel a későbbiekben jobban el tud helyezkedni az ember, ez adhat egy olyan célt, amellyel egy nagyobb jót lehet szolgálni.

Miért jelentkezik valaki egy doktori iskolába? 

Többféle motivációt is elképzelhető. Azoknak, akik egyetemi, akadémiai karriert szeretnének építeni, szükségük van a doktori képzésre. De azok számára is nagyon hasznos lehet, akik nem akadémiai pályában gondolkodnak: a doktori képzésnek köszönhetően feltehetően magasabb pozícióba tudnak elhelyezkedni az üzleti szférában vagy az államigazgatásban is.

Mit üzensz azoknak, akik most gondolkodnak azon, hogy jelentkezzenek-e a képzésre? Ha úgy gondolják, hogy valamilyen téma érdekli őket, és ebben szeretnének jobban elmélyülni, vagy ha megmozgatják őket nagyobb problémák, világmegváltó gondolataik vannak, vagy érdekli őket a kutatás-oktatás, akkor mindenképpen hasznos egy doktori képzés. Ha a közgazdaságtudomány az, ami jobban érdekli őket, vagy nyitottabbak a pénzügyi problémákra, mikro-makro problémákra, akkor ez a doktori iskola a megfelelő választás. Ha valaki mélyebb tudást szeretne szerezni arról, hogy hogyan működik a társadalom, hogyan működnek az országok, a világ, arra egy jó lehetőség a doktori képzés.


Mi jelenti számodra a legnagyobb élményt, amit a doktori képzés adott? 

Külföldi konferenciákon is részt vehettem, és találkozhattam külföldi szakmabeliekkel. Kutatókat, oktatókat ismerhettem meg, és kiderült, mennyire közvetlenek. Amikor az egyetemi világba is bekapcsolódik az ember, más lesz a nexus az egyetemi oktatókkal is. Valamennyire már kollégaként tekintenek rád, és ez külföldön is nagyon jó érzés.  

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.02.02. - 21:47:47