Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Közgazdaságtudományi Doktori Program

A Közgazdasági Doktori Program fő profilja a modern közgazdaságtan, de túl is terjed azon. Befogadja a matematikai pénzügyi, az operációkutatási, az agrárközgazdaságtani és közpolitikai elemzésre szakosodó, a fenti területeket elmélyült közgazdaság-elméleti és módszertani ismeretek birtokában kutatni kívánó hallgatókat is. A Közgazdasági Doktori Program képzési szerkezete, tantárgystruktúrája a közgazdaságtan nemzetközi gyakorlatát követve magában foglalja a mikro- és makroökonómiát, ökonometriát és statisztikát, valamint matematikai közgazdaságtani és matematikai alapokat. A Doktori Program fő profilja körében oktató és kutató tanárok a hazai közgazdaságtudomány jeles, ismert és elismert szakemberei.
SzakiránySzakirányfelelős
Általános közgazdaságtanVincze János, egyetemi tanár
Pénzügyi közgazdaságtanSzáz János, egyetemi tanár
OperációkutatásTemesi József, professzor emeritus
Intézményi gazdaságtanRosta Miklós, egyetemi docens
A doktoranduszok és doktorjelöltek kutatási tevékenységének irányítása, a témavezetők feladataA szervezett képzésben résztvevők már a tanulmányi szakaszban megkezdik kutatómun­kájukat a témavezetőjük irányítása mellett. A jelölt és témavezetője nagyfokú szabad­sággal rendelkeznek a kutatási téma megválasztásában és konkretizálásában.

A program minden résztvevőjének munkáját a szakterület elismert kutatója felügyeli (témavezető), aki a hallgató képzési programjának kialakításától a kutatási terv kidolgozásán át az értekezés elkészítéséig végigkíséri, irányítja és ellenőrzi a hallgató szakmai előrehaladását.

A témavezetők feladatait, a doktoranduszok, ill. doktorjelöltek és a témavezetőik kapcso­latának szabályait részletesen rögzítik a BCE Doktori Szabályzata és a TTDT Ügyrendje. A kutatásvezető feladata, hogy irányítsa, felügyelje, segítse a jelölt kutatómunkáját, kezdve a kutatási terv kialakításával, és közösen megállapított menetrend szerint munka­kapcsolatot tartson vele, rendszeresen beszámoltassa a jelöltet a kutatómunkája alaku­lásáról, a felmerült problémákról, nehézségekről, illetve azok kezelési módjáról.

A kutatás témáját minden jelöltnek előzetesen el kell fogadtatnia. Erre a célra szolgál a vonatkozó nemzetközi szakirodalom ismeretét tükröző, munkahipotézisekkel kiegészített, részletes (15-20 oldalas) kutatási terv (kutatásindító tanulmány), amelyet a jelölt téma­vezetője irányítása és ellenőrzése mellett készít el a képzés negyedik félévében.

A doktoranduszok és doktorjelöltek, valamint a kutatási témavezetők évente írásbeli beszámolót készítenek az elvégzett kutatási munkáról. A beszámolókat a Doktori Iskola Tanácsa megvitatja és értékeli.

A kutatási terv és a kutatómunka értékelése

A dok­toran­duszoknak a harmadik tanévtől kezdve, illetve a szervezett képzésben részt vett doktorjelölteknek a munkahelyi védésig minden naptári év végén le kell adniuk a következő évre vonatkozó kutatási munkatervet, illetőleg (a megkezdett kutatás második évétől kezdve a munka­tervvel együtt) a téma­vezető által minő­sített részletes beszámolót az előző évben végzett kutatásról. A beszámolók alapján a Doktori Iskola Tanácsa évente értékeli a doktoranduszok munkáját.

A felsőbb éves dokto­ran­duszok és doktorjelöltek a kutatási fórum keretében bemutatják kutatási eredményeiket és disszertációjuk tervezetét.

PhD hallgatók külföldi tanulmányútja, részvétele konferenciákon

Ph.D. hallgatóinkat ösztönözzük arra, hogy a képzés második, vagy har­madik félévében egy félévet külföldi tanulmányúton töltsenek, ahol tovább folytatják tanulmányaikat illetve kutatómunkájukat.

Fontosnak tartjuk, hogy dok­toran­duszaink és doktorjelöltjeink bekapcsolódjanak a hazai és nemzet­közi tudományos közéletbe. Ennek egyik eleme a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, s ott elő­adások tartása.

A doktori iskola képzési terve 2016.
A doktori iskola képzési terve 2014.
A doktori iskola támogatja a doktoranduszok nemzetközi szakmai tevékenységét, arra törekszik, hogy a hallgatók nemzetközi tapasztalatokkal felvértezve és a nemzetközi tudományos standardok ismeretében, illetve az azoknak való megfelelés birtokában végezzenek a programban. Bevonja a hallgatókat a nemzetközi kutatási projektekbe. Fontosnak tartjuk, hogy doktoranduszaink bekapcsolódjanak a hazai és nemzetközi tudományos közéletbe. Ennek egyik eleme a konferenciákon való részvétel, s ott elő­adások tartása. Ösztöndíjas hallgatóink elfogadott előadás esetén pénzügyi támogatásért fordulhatnak a doktori iskola elnökéhez. 

A doktori iskola arra törekszik, hogy minden hallgatója számára biztosítsa a külföldi tanulmányút lehetőségét. A 3-5 hónapos tanulmányutak során a doktoranduszok külföldi témavezető segítségével végzik kutatómunkájukat, valamint tárgyakat vehetnek fel a fogadó egyetem doktori kurzusaiból. Amennyiben a doktorandusz hosszabb időre, félévre vagy egész tanulmányi évre kap külföldi kutatási vagy/és részképzési lehetőséget, a külföldön teljesített tárgyakat a doktori iskola a kreditrendszer keretében elismeri a tanulmányi kötelezettségek teljesítésében. 

A doktori iskola színvonalának nemzetközi megmérettetése szempontjából fontos, hogy a disszertációk részletes kivonatát angol nyelven is elkészítsék doktorjelöltjeink, s így lehetőség nyílik arra, hogy esetenként külföldi professzorokat kérjünk fel bírálónak.

Ágoston Kolos Csaba kolos.agoston@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet
Egyetemi docens, Intézetigazgató / Associate Professor, Institute Director
Sóház, 202/A
Telefon: +36 1 482 7450 • Mellék: 7450
Baji Petra petra.baji@uni-corvinus.hu
E épület
Telefon: +36 1 482 5308
Bakó Barna barna.bako@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Docens / Associate Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165
dr. Berde Éva eva.berde@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi tanár/ Professor, Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont vezető / Head of Centre for Demograp
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363
Dr. Berlinger Edina edina.berlinger@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Tanszékvezető egyetemi tanár / Head of Department, Professor
E épület, 279
Telefon: +36 1 482 5156 • Mellék: 5156
Bod Péter Ákos petera.bod@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Gazdaságpolitika Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, E.244
Telefon: +36 1 482 5227 • Mellék: 5227
Bozóki Sándor sandor.bozoki@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 208/A
Telefon: +36 1 482 7448 • Mellék: 7448
Dr. Brodszky Valentin valentin.brodszky@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület
Telefon: +36 1 482 5308
Dr. Csekő Imre cseko@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 260
Telefon: +36 1 482 5170 • Mellék: 5170
Dr. Csóka Péter peter.csoka@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 277.1
Telefon: +36 1 482 5216 • Mellék: 5216
Dr. Darvas Zsolt zsolt.darvas@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
E épület, 260
Telefon: +36 1 482 5279 • Mellék: 5279
Prof. Dr. Gulácsi László laszlo.gulacsi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 73
Telefon: +36 1 482 5598 • Mellék: 5598
Dr. Győrffy Dóra dora.gyorffy@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379 • Mellék: 5379
Dr. Hámori Balázs bhamori@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 212
Telefon: +36 1 482 5404 • Mellék: 5404
Dr. Kovács Erzsébet erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Tanszékvezető egyetemi tanár / Head of Department, Professor
Sóház, 204
Telefon: +36 1 482 7449 • Mellék: 7449
Dr. Kürthy Gábor gabor.kurthy@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Pénzügy Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, 221.1
Telefon: +36 1 482 5431 • Mellék: 5431
Dr. Major Klára major@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Intézetvezető egyetemi docens / Head of Institute, Associate Professor
E épület, 224
Telefon: +36 1 482 5367 • Mellék: 5367
Dr. Medvegyev Péter medvegyev@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Matematika Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
Sóház, 229b
Telefon: +36 1 482-7444 • Mellék: 7444
Dr. Móczár József jozsef.moczar@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi tanár, emeritus / Professor, Professor Emeritus
E épület, 257
Telefon: +36 1 482 5359 • Mellék: 5359
Dr. Péntek Márta marta.pentek@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 212
Telefon: +36 1 482 5308 • Mellék: 5308
Dr. Révész Tamás tamas.revesz@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
E épület, 235
Telefon: +36 1 482 5541 • Mellék: 5541
Dr. Rosta Miklós miklos.rosta@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, 216
Telefon: +36 1 482 5157 • Mellék: 5157
Dr. Sugár András andras.sugar@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Statisztika Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, 101
Telefon: +36 1 482 5201 • Mellék: 5201
Dr. Szabó Imre szaboim@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Matematika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 207
Telefon: +36 1 482 7433 • Mellék: 7433
Szabó-Bakos Eszter eszter.szabo@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
egyetemi docens
E épület, 225
Telefon: +36 1 482 5107 • Mellék: 5107
Dr. Solymosi Tamás tamas.solymosi@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
Sóház, 202/B
Telefon: +36 1 482 7457 • Mellék: 7457
Dr. Száz János janos.szaz@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Pénzügy Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 221.2
Telefon: +36 1 482 5190 • Mellék: 5190
Dr. Székely-Doby András andras.szekely-doby@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379 • Mellék: 5379
Dr. Szüle Borbála borbala.szule@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatóközpontok / Biztosítási Oktató és Kutató Csoport (KTK)
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 201/A
Telefon: +36 1 482 7454 • Mellék: 7454
Dr. Tallos Péter tallos@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Matematika Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
Sóház, 208b
Telefon: +36 1 482 7434 • Mellék: 7434
Dr. Tasnádi Attila attila.tasnadi@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Matematika Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
Sóház, 221b
Telefon: +36 1 482 7446 • Mellék: 7446
Dr. Vidovics-Dancs Ágnes agnes.dancs@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 221.2
Telefon: +36 1 482 5190 • Mellék: 5190
Dr. Vincze János janos.vincze@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 258
Telefon: +36 1 482 5145 • Mellék: 5145
Simonovits András andras.simonovits@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Óraadó tanár / External Lecturer
E épület, 222
Telefon: +36 1 482 5140 • Mellék: 5140
Valentiny Pál Ph.D.
A hallgatóknak a különböző tárgyakban tanúsított teljesítménye minden esetben értékelés tárgya, függetlenül az adott tárgyban alkalmazott képzési formától (tehát konzulens tanár által irányított egyéni olvasóprogram esetén éppúgy, mint előadás és szemináriumsorozat esetén). Az értékelés feltétele a tárgyaknak és az alkalmazott képzési formáknak megfelelően változó lehet. Az egyes kurzusokban nyújtott teljesítmény értékelése rendszerint háromfokozatú skálán (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) történik. 

Az egyes évek végén a hallgató addigi összesített eredménye alapján (kétség esetén a Doktori Iskola Tanácsát kikérve) a programvezető dönt arról, hogy a hallgató folytathatja-e tovább tanulmányait.

Védett, fokozatot szerzett hallgatók 1997-2017. ÁKKDI
Budapesti Corvinus Egyetem 
FB-bejegyzés: „Ha azt szeretnénk, hogy Magyarország fejlődjön, ahhoz több olyan szakemberre van szükség, akik átfogó képpel rendelkeznek a világról. A doktori képzés adhat egy olyan keretet, amellyel a későbbiekben jobban el tud helyezkedni az ember, ez adhat egy olyan célt, amellyel egy nagyobb jót lehet szolgálni.” –válaszolta Katona Márton, az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola hallgatója arra a kérdésre, hogy miért kezdett doktori tanulmányokba.

„Több olyan szakemberre van szükség, akik átfogó képpel rendelkeznek a világról” Katona Márton az alap – és mesterképzést is a Corvinuson végezte el, majd az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskolában folytatta tanulmányait. Úgy véli, az ember munkaerőpiaci és akadémiai értékét is növeli, ha a világról és a társadalmi folyamatokról átfogó képpel rendelkezik. A doktori képzés számára ezt a szellemi platformot biztosítja.

Mi a kutatási területed? 
Azt vizsgálom, hogy a civil szervezetek, az állam, a lakosok hogyan tudnak együttműködni. Milyen állami és gazdasági berendezkedés képes elősegíteni azt, hogy a civilek eredményesebben bele tudjanak szólni a közszolgáltatás folyamatába, nagyobb legyen a bizalom és hogyan lehet az államot úgy átszervezni, hogy az hatékonyabban működjön. Ennek elméleti megfontolásait, kulturális hátterét vizsgálom intézményi közgazdaságtani megközelítésből.

Mi a célod ezzel a képzéssel? 
Mindig igyekszem egy nagyobb képben gondolkodni, hogy szélesebb és tágabb elképzelésem legyen a társadalmi és gazdasági folyamatokról, és szerintem ez a doktori iskola alkalmas erre. Sok idő van arra, hogy kutatással foglalkozz, tantárgyakat hallgathatsz, konferenciákra járhatsz, és ha valakit érdekel egy probléma, akkor ezt különböző szempontokból körbe tudja járni. Ha azt szeretnénk, hogy Magyarország fejlődjön, ahhoz több olyan szakemberre van szükség, akik átfogó képpel rendelkeznek a világról. A doktori képzés adhat egy olyan keretet, amellyel a későbbiekben jobban el tud helyezkedni az ember, ez adhat egy olyan célt, amellyel egy nagyobb jót lehet szolgálni.

Miért jelentkezik valaki egy doktori iskolába? 
Többféle motivációt is elképzelhető. Azoknak, akik egyetemi, akadémiai karriert szeretnének építeni, szükségük van a doktori képzésre. De azok számára is nagyon hasznos lehet, akik nem akadémiai pályában gondolkodnak: a doktori képzésnek köszönhetően feltehetően magasabb pozícióba tudnak elhelyezkedni az üzleti szférában vagy az államigazgatásban is.

Mit üzensz azoknak, akik most gondolkodnak azon, hogy jelentkezzenek-e a képzésre? Ha úgy gondolják, hogy valamilyen téma érdekli őket, és ebben szeretnének jobban elmélyülni, vagy ha megmozgatják őket nagyobb problémák, világmegváltó gondolataik vannak, vagy érdekli őket a kutatás-oktatás, akkor mindenképpen hasznos egy doktori képzés. Ha a közgazdaságtudomány az, ami jobban érdekli őket, vagy nyitottabbak a pénzügyi problémákra, mikro-makro problémákra, akkor ez a doktori iskola a megfelelő választás. Ha valaki mélyebb tudást szeretne szerezni arról, hogy hogyan működik a társadalom, hogyan működnek az országok, a világ, arra egy jó lehetőség a doktori képzés.

Mi jelenti számodra a legnagyobb élményt, amit a doktori képzés adott? 
Külföldi konferenciákon is részt vehettem, és találkozhattam külföldi szakmabeliekkel. Kutatókat, oktatókat ismerhettem meg, és kiderült, mennyire közvetlenek. Amikor az egyetemi világba is bekapcsolódik az ember, más lesz a nexus az egyetemi oktatókkal is. Valamennyire már kollégaként tekintenek rád, és ez külföldön is nagyon jó érzés.  

A doktori iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. előtt
A doktori iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. után
A Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola Működési szabályzata 2020

ÁKKDI minőségbiztosítása 2016.
ÁKKDI önértékelése 2014.
ÁKKDI minőségbiztosítása 2014.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.03. - 05:33:43