Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Wimmer Ágnes

Personal data

Dr. Wimmer Ágnes

egyetemi tanár
Vállalatgazdaságtan Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Professor
1969
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1988 - 1993
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés, vállalatfinanszírozás szakirányok) (B)
Scientific degrees and awards
 • 2001, PhD
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE)
 • 2013, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem
Career
Workplaces
 • 1993 - 2000
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), egyetemi tanársegéd
 • 2000 - 2005
  BKE, BKÁE, egyetemi adjunktus
 • 2005 - 2017
  Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), egyetemi docens
 • 2017 -
  Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), egyetemi tanár
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 1998 - 2001
  Logisztika és Termelésmenedzsment Kutatóközpont vezetője
 • 2003 - 2012
  Gazdálkodástudományi Kar Kari Tanácsának tagja
 • 2007 - 2018
  Hallgatói Tudományos Tanács tagja, Gazdálkodástudományi Kar oktatói képviselője
 • 2009 -
  Üzletfejlesztési Kutatóközpont társigazgatója
 • 2015 - 2019
  Gazdálkodástudományi Kar Kari Tanácsának tagja
 • 2007 - 2019
  Gazdálkodástudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács (TDT) elnöke
 • 2018 - 2019
  az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT) elnöke
 • 2019 -
  KGIDI, Doktori Iskola Tanácsának tagja
 • 2020 -
  Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT) Tanácsadó testület tagja
 • 2021 -
  Gazdálkodástani Doktori Iskola Viselkedési és döntési tudományok specializáció vezetője
Important study tours, delegacies
 • 1996,
  IML International Logistics Management program, Financial Management of Logistics kurzusa, Párizs
 • 1997, 5 hónap
  Groupe HEC, Párizs, Franciaország
 • 2002, 2007 között rendszeres rövidebb kutatói tanulmányutak
  Bordeaux Ecole de Management (BEM), Franciaország
 • 2004, 3 hónap
  Groupe HEC, Párizs, Franciaország
 • 2004,
  Baltic Management Institut (Vilnius. Litvánia)
Awards, titles, honors
 • 2002, Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (2002-2005)
  Magyar Tudományos Akadémia
 • 2012, Egyetemért Emlékérem
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2012, A Közgáz Campus Tudományos Diákköri Munkájáért elismerő oklevél
  Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campus Hallgatói Tudományos Tanács
 • 2015, Logisztikai Magiszter
  Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT)
 • 2015, Mestertanár Aranyérem
  Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)
 • 2017, Rektori Kitüntető Oklevél
  Budapesti Corvinus Egyetem
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
French
Advanced
Advanced
Advanced
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: French
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Teljesítménymenedzsment az ellátási láncban, Üzleti teljesítménymérés és -menedzsment, Viselkedéstudományi döntéshozatal és értékteremtés (PhD kurzus), Döntéselmélet, Az értékteremtés vállalati és vállalatközi kérdései (PhD kurzus), Logisztikai kontrolling és teljesítménymérés, Üzleti teljesítménymenedzsment (posztgraduális kurzus). Logisztikai teljesítménymérés (posztgraduális kurzus), Teljesítménymérés a beszerzésben (posztgraduális kurzus), Approches croisées des entreprises (francia nyelvű választható tárgy)

organization science

üzleti teljesítménymérés és -menedzsment, döntéstámogató információk és üzleti teljesítmény, logisztikai teljesítménymérés és -menedzsment, üzleti/vevő-szállító kapcsolatok értékelése, viselkedéstudományi megközelítés az üzleti döntésekben, flow-t támogató vezetői készségek mérése és fejlesztése, teljesítményértékelés a tehetséggondozásban
Major research projects
 • 1995 - 1997, „Versenyben a világgal” – a magyar gazdaság versenyképességének mikrogazdasági tényezői c. kutatási program
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: BKE Versenyképesség Kutatóközpont
  Further info about research: Tevékenység-szervezés projekt
 • 1997 - 1998, A logisztikai folyamatok pénzügyi elemzése
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA (F022638)
  Further info about research:
 • 1999 - 2000, „Versenyben a világgal” – a magyar gazdaság versenyképességének mikrogazdasági tényezői c. kutatási program
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: BKE Versenyképesség Kutatóközpont
  Further info about research: A kutatás pénzügyi kérdőívének témafelelőse, közreműködő kutató, a kutatásról készült gyorsjelentés és jelentés társszerzője és társszerkesztője
 • 1999 - 2000, A teljesítménymérés a vállalati stratégia szolgálatában
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA (F030628)
  Further info about research:
 • 1999 - 2000, Magyarország, mint logisztikai centrum
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: BKÁE Logisztika és Termelésmenedzsment Kutatóközpont
 • 2001 - 2003, Elektronikus kereskedelem: tények és lehetőségek a magyar vállalati szférában
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA (T035149)
  Further info about research:
 • 2002 - 2005, Az üzleti kapcsolatok értékteremtő szerepe
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA (F037789)
  Further info about research:
 • 2003 - 2006, „Versenyben a világgal” – a magyar gazdaság versenyképességének mikrogazdasági tényezői c. kutatási program
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: BCE Versenyképesség Kutatóközpont
  Further info about research: részvétel a 2004-2006. évi kutatás előkészítésében, a kutatás pénzügyi kérdőívének témafelelőse, a „Döntéstámogató információk, teljesítménymérés” és a „Vevői és szállítói kapcsolatok” alprojektek vezetője.
 • 2007 - 2009, „Versenyben a világgal” – a magyar gazdaság versenyképességének mikrogazdasági tényezői c. kutatási program
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: BCE Versenyképesség Kutatóközpont
  Further info about research:
 • 2018 - , „Versenyben a világgal” – a magyar gazdaság versenyképességének mikrogazdasági tényezői c. kutatási program, 6. kutatási hullám
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: BCE Versenyképesség Kutatóközpont
  Further info about research: Részvétel a kutatás előkészítésében, az adatbázis véglegesítésében, a gyorsjeletés elkészítésében, a Vállalati képességek alprojekt kutatásaiban
 • 2009 - 2012, „Versenyben a világgal” – a magyar gazdaság versenyképességének mikrogazdasági tényezői c. kutatási program, 4. kutatási hullám
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: BCE Versenyképesség Kutatóközpont
  Further info about research:
 • 2010 - 2012, A felsőoktatás minőségfejlesztése program
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Budapesti Corvinus Egyetem Támop 4.2.1.2.B-09-/1/-KMR
  Further info about research: Közreműködés a Gazdasági versenyképesség alprojekt (témavezető: Chikán Attila, Czakó Erzsébet) „Az üzleti szféra versenyképessége” kutatóműhelye munkájában, a kutatási tervek kidolgozásában és megvalósításában.
 • 2013 - 2016, „Versenyben a világgal” – a magyar gazdaság versenyképességének mikrogazdasági tényezői c. kutatási program, 5. kutatási hullám
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: BCE Versenyképesség Kutatóközpont
  Further info about research: Közreműködés a kutatás alőkészítésében, az adatbázis véglegesítésében, a kutatási gyorsjelentés elkészítésében
 • 2020 - , Leadership & Flow Global Research Network
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: A Flow-t támogató vezetői készségek mérése és fejlesztése
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
 • 2001 - , sorozatszerkesztő, Üzleti Szakkönytár könyvsorozat,
  Hungarian language
 • 2010 - , sorozatszerkesztő, szerkesztő, Közgáz Diáktudós könyvsorozat,
  Hungarian language
 • 2019 - , Köz-Gazdaság, szerkesztő,
  Hungarian language
 • - , ,
Expert consultancy activities
 • 1993 -
  , Gazdasági tanácsadói tevékenység az üzleti teljesítmény értékelése, döntéstámogatás, teljesítménymenedzsment, a logisztika és ellátási lánc menedzsment, vevő-szállító kapcsolatok, üzleti (termelési, szolgáltatási) folyamatok menedzsmentje, stratégiai menedzsment területeken
 • 1994 -
  Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT), Logisztikai Fejlesztési Központ (LFK) közép- és felsőfokú logisztikai szakképzései, a BCE–MLBKT–LFK posztgraduális logisztikai és beszerzési menedzser képzése, tananyagfejlesztés és oktatás
 • 1998 - 1998
  Ernst&Young külső szakértő, tanácsadói tevékenység
 • 2003 - 2005
  Cegos Magyarország , Tananyagfejlesztés és oktatás
 • 2004 - 2004
  MTA kutatási hálózata, szakértői tevékenység
 • 2005 -
  Vezetéstudomány, Közgazdasági Szemle, Külgazdaság, International Journal of Production Economics (Elsevier) folyóiratok, Herbert Simon-díj könyvsorozata kötetei (Alinea Kiadó - BCE Rajk László Szakkollégium),, Szakmai lektori tevékenység
 • 2008 - 2009
  BCE Innovációs Kht., szakértői tevékenység, innovációs fejlesztés
 • 2009 - 2017
  2009–2011: A BCE tudományos versenyképességének erősítése (TÁMOP 4.2.3/08/1); 2010–2012: Komplex hallgatói és intézményi szolgáltatás-fejlesztés a BCE-n (TÁMOP 4.1.1-08/2/KMR); 2011–2013: A tudományos képzés műhelyeinek támogatása (TÁMOP 4.2.2.B-10/1); 2015: BCE GTK TDK-fejlesztés (NTP-TDK-14-0057); 2016–2017: Tudományos diákköri hallgatói tehetséggondozás fejlesztése a BCE GTK-n (NTP-HHTDK-16-0029); , Projektvezetői, szakmai vezetői tevékenység a BCE (egyetemi, kari és campus-szintű) tudományos diákköri munka fejlesztésére indított pályázati projektjeiben
 • 2017 - 2020
  EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007, “Tehetségből fiatal kutató” A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban, Tehetséggondozás alprojekt
Contacts
Location at the university
 • Building: Központi épület - Fővám tér 8
  Room number: 130
  Extension: 5264
  Main line: 482-5264
  Fax: 482-5567
  Internal fax: 5567
agnes.wimmer@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Wimmer Ágnes

professor
Institute of Business Economics / Department of Decision Sciences
Professor
1969
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1988 - 1993
  Budapest University of Economic Sciences, economist (Business Administration, Finance, Business Evaluation) (D)
Scientific degrees and awards
 • 2001, PhD
  Budapest University of Economic Sciences and Public Administration
 • 2013, Dr.Habil
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 1993 - 2000
  Budapest University of Economic Sciences, assistant professor
 • 2000 - 2005
  Budapest University of Economic Sciences, junior associate professor
 • 2005 - 2017
  Corvinus University of Budapest, associate professor
 • 2017 -
  Corvinus University of Budapest, full professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 1998 - 2001
  head of Logistics and Operations Management Research Center
 • 2003 - 2012
  Member of Council of Faculty of Business Administration
 • 2007 - 2018
  Member of Student Academic Council
 • 2009 -
  Co-director, Business Development Research Center
 • 2015 - 2019
  Member of Council of Faculty of Business Administration
 • 2007 - 2019
  President of Council of Student Research, Faculty of Business Administration
 • 2018 - 2019
  President of the Council of Student Research (CUB)
 • 2019 -
  Member of the Doctoral School Council, Doctoral School of Economics, Business and InformaticsI
 • 2020 -
  Member of Advisory Board of Council of Student Research (CUB)
 • 2021 -
  Head of Specialization Behavioral and Decision Sciences,Doctoral School of Business and Management
Important study tours, delegacies
 • 1996,
  IML International Logistics Management program, Financial Management of Logistics program, Paris, France
 • 1997, 5 month
  Groupe HEC, Paris, France
 • 2002, short visits (2002-2007)
  Bordeaux School of Management (France)
 • 2004, 3 month
  Groupe HEC, Paris, France
 • 2004,
  Baltic Management Institute, Vilnius, Lithuania
Awards, titles, honors
 • 2002, János Bolyai Fellowship (2002-2005)
  Hungarian Academy of Science
 • 2012, Certificate for mentoring talented students
  Corvinus University of Budapest. Scientific Student Council
 • 2012, “For the University” Award
  Corvinus University of Budapest
 • 2015, Magister of Logistics
  Hungarian Association of Logistics, Purchasing and Inventory Management (HALPIM)
 • 2015, Mestertanár Aranyérem (Master mentor\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  National Council of Student Research Societies
 • 2017, Rector's honorary certificate
  Corvinus University of Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
French
Advanced
Advanced
Advanced
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: French
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Performance Management in Supply Chain, Business Performance Measurement and Management, Behavioral Decision Making and Value Creation (PhD), Decision sciences, Value Creation in Business and in Business Relationships (PhD), Logistics Controlling and Performance Measurement, Business Performance Management, Logistics Performance Measurement, Performance Measurement in Purchasing, Approches croisées des entreprises (in french)

organization science

Business performance measurement and management, Business performance and competitiveness, Decision support and business performace, Logistics performance measurement and management, Business relationship evaluation and management, Behavioral approach in business decisions, Evaluation and development of flow-promoting leadership skills, Performance evaluation in talent management
Major research projects
 • 1995 - 1997, ”In Global Competition” – micro-economic factors of the international competitiveness of the Hungarian economy” research program
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Competitiveness Research Centre
 • 1997 - 1998, Financial analysis of logistics processes
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA (F022638)
  Further info about research:
 • 1999 - 2000, ”In Global Competition” – micro-economic factors of the international competitiveness of the Hungarian economy” research program, 2nd wave
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Competitiveness Research Centre
 • 1999 - 2000, Performance measurement serving corporate strategy
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA (F030628)
  Further info about research:
 • 1999 - 2000, Hungary as logistics center
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2001 - 2003, E-commerce: facts and opportunities in the Hungarian corporate sphere
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA (T035149)
  Further info about research:
 • 2002 - 2005, Value creating role of business relationships
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA (F037789)
  Further info about research:
 • 2003 - 2007, ”In Global Competition” – micro-economic factors of the international competitiveness of the Hungarian economy” research program, 3rd wave
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Competitiveness Research Center
 • 2018 - , ”In Global Competition” – micro-economic factors of the international competitiveness of the Hungarian economy” research program, 6th wave
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Competitiveness Research Center
 • 2009 - 2012, ”In Global Competition” – micro-economic factors of the international competitiveness of the Hungarian economy” research program, 4th wave
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Competitiveness Research Center
 • 2010 - 2012, Higher Education Quality Improvement Program, Economic Competitiveness Project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Támop 4.2.1.2.B-09/1/KMR
  Further info about research:
 • 2013 - 2016, ”In Global Competition” – micro-economic factors of the international competitiveness of the Hungarian economy” research program, 5th wave
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Competitiveness Research Center
 • 2019 - , Leadership & Flow Global Research Network
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2000 - 2005, member, secretery (from 2003),
  Hungarian Academy of Science, Subcommittee of Logistics Science, national
 • 2021 - , Head of the Publication Award Committee,
  Hungarian Academy of Science, Committee of Business Economics, Section Industry and Business Economics, national
 • 2005 - 2012, member, secretery,
  Hungarian Academy of Science, Committee of Logistics Science, national
 • 2012 - 2018, secretary,
  Hungarian Academy of Science, Standing Committee of Logistics Science , national
 • 2018 - , vice-president, leadership position (president, director etc)
  Hungarian Academy of Science, Standing Committee of Logistics Science , national
 • 2008 - 2015, member,
  National Council of Student Research Societies, Scientific Committee of Economic Sciences, national
 • 2015 - 2019, secretary,
  National Council of Student Research Societies, Scientific Committee of Economic Sciences, national
 • 2019 - , vice-president, leadership position (president, director etc)
  National Council of Student Research Societies, Scientific Committee of Economic Sciences, national
Board memberships and positions Expert consultancy activities
 • 1993 -
  , Consulting activities
 • 1994 -
  Hungarian Association of Logistics, Purchasing and Inventory Management, Curriculum development and teaching
 • 1998 - 1998
  Ernst&Young, external experts, consulting activities (controlling systems)
 • 2003 - 2005
  Cegos Hungary, Curriculum development and teaching (supplier evaluation, supply chain management)
 • 2004 - 2004
  Hungarian Academy of Science, external expert (SWOT-analysis of research network of Hungarian Academy of Science))
 • 2008 - 2009
  CUB, Innovation , Consulting activities
Contacts
Location at the university
 • Building: Fővám tér 8.
  Room number: 130
  Extension: 5264
  Main line: 482-5264
  Fax: 482-5567
  Internal fax: 5567
agnes.wimmer@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard
X