Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Köpeczi Bócz Tamás

Adatok

Dr. Köpeczi Bócz Tamás

Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ / Observatory Centre for Educational Development
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Tudományos fokozatok, címek
 • 2002, PhD
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szakmai életút
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
közép
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Társadalomtudományi szakember, mérnök, közgazdász és tanári diplomával. PhD fokozatát 35 évesen foglalkoztatáspolitika és szakképzés témában szerezte.
1998-tól szervezi, irányítja a szakképzési és oktatási folyamatok elemzésével, értékelésével foglalkozó műhelyt (www.observatory.org.hu). A magyar EU csatlakozás óta ellátja a szakképzési információkat gyűjtő, elemző és terjesztő ReferNet hálózat (www.refernet.hu) nemzeti koordinátori feladatait.
1999 óta foglalkozik az Európai Szociális Alaphoz (ESZA) kapcsolódó szakpolitikai kérdésekkel. Már a magyar EU csatlakozás előtt különböző EU-s és hazai szervezetek megbízásából elemzéseket végzett az ESZA részterületeinek fejlesztési irányai és a csatlakozó országok társadalompolitikai helyzetének összefüggésében. Jelenleg tagja annak a szűk körű EU munkacsoportnak, amely az ESZA megújítására dolgoz ki javaslatot az Európai Bizottság számára.
Több mint tíz éves közintézmény vezetői gyakorlattal rendelkezik, vezette a magyar szak- és felnőttképzés fejlesztésével foglalkozó intézetet (www.nszfi.hu); ellátta oktatási, foglalkoztatási, szociális és egészségügyi komplex fejlesztéssel foglalkozó, az EU jogszabályai szerint működtetett magyar intézmények, szervezetek vezetését. Munkája során a stratégiai tervezés, programalkotás és megvalósítás terén egyaránt szerzett tapasztalatokat, jelenleg a hazai ESZA támogatások úgynevezett Irányító Hatóságának vezetői feladatait látja el. (http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/hu_hu.htm).
Kutatási területe kiterjed az oktatás és képzés, a szak- és felnőttképzés, valamint a foglalkoztatáspolitika szakterületeire, különösen a társadalmi felzárkóztatás és innováció szemszögéből. Jelentős eredményeket ért el a humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberekkel szemben elvárt kompetenciák nemzetközi meghatározásában.
2005-2008 között ellátta az OECD által kezdeményezett Adult Literacy and Lifeskills Survey magyar kutatásvezetői feladatait. A felmérés keretében a 16-65 éves korosztály prózaolvasási-, dokumentumolvasási-, számolási készség, valamint problémamegoldó képességének vizsgálatára került sor, a nemzetközi elemző tanulmány 2010 nyarán jelenik meg.
A Budapesti Corvinus Egyetem docenseként különböző nappali és levelező szakokon társadalomtudományi területhez kacsolódóan mintegy 8 tantárgyat oktat.
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C épület
  Szobaszám: 322
  Mellék: 7396
  Fővonal: 482-7396
  Fax: 482-7036
  Belső fax: 7036
tamas.kopeczi.bocz@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Köpeczi Bócz Tamás

Academic Organisation / / Centre for Educational Quality Enhancement and Methodology / Teacher Training and Teaching- methodology Group (TOMI)
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Scientific degrees and awards
 • 2002, PhD
Career
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Intermediate
Advanced
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Társadalomtudományi szakember, mérnök, közgazdász és tanári diplomával. PhD fokozatát 35 évesen foglalkoztatáspolitika és szakképzés témában szerezte.
1998-tól szervezi, irányítja a szakképzési és oktatási folyamatok elemzésével, értékelésével foglalkozó műhelyt (www.observatory.org.hu). A magyar EU csatlakozás óta ellátja a szakképzési információkat gyűjtő, elemző és terjesztő ReferNet hálózat (www.refernet.hu) nemzeti koordinátori feladatait.
1999 óta foglalkozik az Európai Szociális Alaphoz (ESZA) kapcsolódó szakpolitikai kérdésekkel. Már a magyar EU csatlakozás előtt különböző EU-s és hazai szervezetek megbízásából elemzéseket végzett az ESZA részterületeinek fejlesztési irányai és a csatlakozó országok társadalompolitikai helyzetének összefüggésében. Jelenleg tagja annak a szűk körű EU munkacsoportnak, amely az ESZA megújítására dolgoz ki javaslatot az Európai Bizottság számára.
Több mint tíz éves közintézmény vezetői gyakorlattal rendelkezik, vezette a magyar szak- és felnőttképzés fejlesztésével foglalkozó intézetet (www.nszfi.hu); ellátta oktatási, foglalkoztatási, szociális és egészségügyi komplex fejlesztéssel foglalkozó, az EU jogszabályai szerint működtetett magyar intézmények, szervezetek vezetését. Munkája során a stratégiai tervezés, programalkotás és megvalósítás terén egyaránt szerzett tapasztalatokat, jelenleg a hazai ESZA támogatások úgynevezett Irányító Hatóságának vezetői feladatait látja el. (http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/hu_hu.htm).
Kutatási területe kiterjed az oktatás és képzés, a szak- és felnőttképzés, valamint a foglalkoztatáspolitika szakterületeire, különösen a társadalmi felzárkóztatás és innováció szemszögéből. Jelentős eredményeket ért el a humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberekkel szemben elvárt kompetenciák nemzetközi meghatározásában.
2005-2008 között ellátta az OECD által kezdeményezett Adult Literacy and Lifeskills Survey magyar kutatásvezetői feladatait. A felmérés keretében a 16-65 éves korosztály prózaolvasási-, dokumentumolvasási-, számolási készség, valamint problémamegoldó képességének vizsgálatára került sor, a nemzetközi elemző tanulmány 2010 nyarán jelenik meg.
A Budapesti Corvinus Egyetem docenseként különböző nappali és levelező szakokon társadalomtudományi területhez kacsolódóan mintegy 8 tantárgyat oktat.
Contacts
tamas.kopeczi.bocz@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard