Main page Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Gáti Mirkó György

Adatok

Gáti Mirkó György

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Marketing Intézet
adjunktus
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2003 - 2009
  Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Marketing szakirány (B)
 • 2003 - 2009
  Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügyi eszközök és intézmények szakirány (B)
 • 2014 - 2016
  Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Agrár és természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzés (H)
 • 2010 - 2016
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Gazdálkodás- és szervezéstudományok (F)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2016, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2013 - 2016
  Budapesti Corvinus Egyetem, tudományos segédmunkatárs
 • 2009 - 2010
  Pénzügyminisztérium, Ösztöndíjas foglalkoztatott
 • 2006 - 2008
  Oktatási és Kulturális Minisztérium - VTK Innosystem Kft., Csoportvezető - Országos Kompetenciamérés feladatainak kódolása
 • 2016 - 2017
  Budapesti Corvinus Egyetem, tanársegéd
 • 2017 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, adjunktus
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2014, 2 hét, október-november
  Estonian Business School
 • 2015, 2 hét, október-november
  Estonian Business School
 • 2016, 2 hét, október-november
  Estonian Business School
 • 2017, 2 hét, október-november
  Estonian Business School
 • 2018, 4 hét, április, október-november
  Estonian Business School
 • 2017, 1 hét, január
  Zágrábi Egyetem
 • 2019, 4 hét, április, október-november
  Estonian Business School
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2017, Harsányi István Ph.D. díj
  Magyar Innovációs Szövetség
 • 2017, „Kiváló cikkek” díj
  Vezetéstudomány folyóirat Szerkesztőbizottság
 • 2018, „Legjobb cikk” díj
  Vezetéstudomány folyóirat Szerkesztőbizottság
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
francia
közép
közép
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: francia
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Marketing
Business marketing (B2B)
Értékesítési és eladástechnikák
Sportmarketing
Marketingkutatás
Marketing and Public Opinion Research (angol)
Marketing Management (angol)
Online marketing
Online and Digital Marketing (angol)

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Marketing
Kis- és középvállalati marketing
Online marketing
Közösségimédia-marketing
Marketing és értékesítés
Fontosabb kutatások
 • 2010 - 2010, A banki hitelfelvevők rejtett gazdaságból származó jövedelme
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTP Bank Nyrt.
  További információk a kutatásról: A feketejövedelmek becslési metódusai Felelős részek: A rejtett gazdaság kategóriái Indirekt becslési módszerek Direkt becslési módszerek
 • 2014 - 2014, A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Magyar Sporttudományi Társaság – Magyar Sportmenedzsment Társaság, TÁMOP-6.1.2/11/2012-0002 kódszámú projekt
  További információk a kutatásról: Innovatív és kreatív kommunikációs, média- és marketingtartalmak feltárása, az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában, Sportolói közösségek szervezését, mozgósítását szolgáló sportszervezési megoldások és sportmenedzsment ismeretek feltárása A lakossági egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése célú konstrukció Felelős részek: Potenciális kommunikációs eszközök bemutatása, elemzése Átfogó sportkommunikációs honlap – szakmai elvárás rendszer
 • 2010 - 2010, A fogyasztói szokások változása, és a reklám szerepe a válságban, fogyasztói és vállalati reakciók
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Magyar Telekom Nyrt.
  További információk a kutatásról: Válság és reklám kapcsolata a nemzetközi szakirodalomban Felelős részek: Reklámozás a közgazdaságtanban Reklámdöntések fogyasztói érzékelése Hatékony marketingkommunikációs stratégia kidolgozása Reklámdöntések és a válság – Allokációs kérdések a brand manager számára
 • 2011 - 2011, 360 fokos marketingkommunikációs mérések
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Magyar Telekom Nyrt.
  További információk a kutatásról: A termékfejlesztést segítő marketingkommunikáció hatásmechanizmusainak feltárása Alkalmazott mérési filozófiák, és egyes mérőszámok feltárása integrált marketingkommunikációs kampányok esetében is Felelős részek: Reklámhatások – Hogyan hat a reklám? A reklámhatékonyság mérése Az integrált marketingkommunikációs kampányok mérésének kérdései KPI (key performance indicators: kulcs teljesítménymutatók) értelmezése és elemzése
 • 2016 - 2016, Vállalati társadalmi felelősségvállalás audit és stratégia
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: HungaroControl – Magyar Légiforgalmi Szolgálat
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület (E épület)
  Szobaszám: E355/a.
  Mellék: 5326
  Fővonal: 06-1-482
  Fax:
  Belső fax:
mirko.gati@uni-corvinus.hu
marketing.uni-corvinus.hu

ld.: http://marketing.uni-corvinus.hu/index.php?id=mmifaculty
Personal data

Gáti Mirkó György

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Institute of Marketing
Senior lecturer
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2003 - 2009
  University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Specialization of Marketing (B)
 • 2003 - 2009
  University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Specialization of Banking and Finance (B)
 • 2014 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Faculty of Food Science, Postgraduate Specialization Programme of Translators in Agricultural and Natural Science (H)
 • 2010 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Graduate School of Management Science, Management and Business Administration (F)
Scientific degrees and awards
 • 2016, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2013 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Assistant Research Fellow
 • 2009 - 2010
  Ministry of Finance, Scholar
 • 2006 - 2008
  Ministry of Education and Culture - VTK Innosystem Kft., Group leader - Correction and evaluation of The Standards of Learning Assessment
 • 2016 - 2017
  Corvinus University of Budapest, Assistant lecturer
 • 2017 -
  Corvinus University of Budapest, Assistant Professor
Important study tours, delegacies
 • 2014, 2 weeks, October-November
  Estonian Business School
 • 2015, 2 weeks, October-November
  Estonian Business School
 • 2016, 2 weeks, October-November
  Estonian Business School
 • 2017, 2 weeks, October-November
  Estonian Business School
 • 2018, 4 weeks, April, October-November
  Estonian Business School
 • 2017, 1 week, January
  University of Zagreb
 • 2019, 4 weeks, April, October-November
  Estonian Business School
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2017, István Harsányi PhD prize
  Hungarian Association for Innovation
 • 2017, "Excellent articles" award
  Budapest Management Review journal Editorial Office
 • 2018, "Best paper" award
  Budapest Management Review journal Editorial Office
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
French
Intermediate
Intermediate
Advanced
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: French
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Marketing
Business marketing (B2B)
Értékesítési és eladástechnikák (Sales Techniques)
Sportmarketing (Sports marketing)
Marketingkutatás (Marketing Research)
Marketing and Public Opinion Research (English course)
Marketing Management (English course)
Online marketing
Online and Digital Marketing (English course)

organization science

Marketing
Small and Medium-sized Enterprises Marketing
Online Marketing
Social Media Marketing
Marketing and sales
Major research projects
 • 2010 - 2010, Clients’ incomes from hidden economy: marketing approach and empirical attempt to support risk assessment operations of banks
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTP Bank Plc.
  Further info about research: Estimation methods of black economy Own parts: Categorization of informal economy Indirect estimation methods Direct estimation methods
 • 2014 - 2014, Physical activities and sport in Hungary
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Sports Science Partnership – Hungarian Sport Management Partnership, TÁMOP-6.1.2/11/2012-0002 project
  Further info about research: Exploring innovative and creative communication, media and marketing contents in favor of supporting health-related physical activities, especially organizing sport communities that can work with segmented target groups Exploring sport organizing solutions Supporting health development for households, and helping amateur sports communities and their expansion Own parts: Presentation and analysis of potential communication tools Professional expectations from a comprehensive sports communication webpage
 • 2010 - 2010, Change of consumer habits, and the effect of advertising in recession, consumer and enterprise reactions
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Magyar Telekom Plc.
  Further info about research: Connection between recession and advertisements in the international literature Own parts: Advertisements in economics Consumer reactions of advertising choices Elaborating effective marketing communications strategy Advertising choices and recession - Allocation dilemmas for the brand manager
 • 2011 - 2011, 360-degree marketing communications measures
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Magyar Telekom Plc.
  Further info about research: Exploring marketing communications mechanisms that help product developments Applied measuring philosophies, and considerations of different measures in integrated marketing communications campaigns Own parts: Effects of advertisements - How advertising works? Measuring advertising effectiveness Measuring integrated marketing communications campaigns KPI's (key performance indicators), their interpretations and analysis
 • 2016 - 2016, Corporate social responsibility audit and strategy
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: HungaroControl – Air Navigation Services
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
Contacts
Location at the university
 • Building: Main Building (E building)
  Room number: E355/a.
  Extension: 5326
  Main line: 00 36-1-482
  Fax:
  Internal fax:
mirko.gati@uni-corvinus.hu
marketing.uni-corvinus.hu

see: http://marketing.uni-corvinus.hu/index.php?id=mmifaculty
Copied to clipboard