Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Berezvai Zombor

Adatok

Berezvai Zombor

Tanársegéd
Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
tanársegéd
1990
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2016 - 2020
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Marketing specializáció (F)
 • 2012 - 2015
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Közgazdasági elemző mesterszak (D)
 • 2009 - 2012
  Budapesti Corvinus Egyetem, Intenzív Módszertani Program – Speciális Közgazdasági–Matematikai Képzés (C)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2021, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2019 -
  Gazdasági Versenyhivatal, Versenyközgazdasági és Piackutatási Iroda vezetője
 • 2015 - 2017
  Procter & Gamble, Pénzügyi menedzser
 • 2014 - 2015
  IFUA Horváth & Partners Management Consultants, Management tanácsadás
 • 2011 - 2011
  Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Munka- és javadalmazáspolitika
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2018 - 2019
  Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács titkára
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2014, 5 hónap
  Universität Wien
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2020, MNB Kutatási Kiválósági Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2020, Outstanding Paper Literati Award 2020
  Emerald Publishing
 • 2019, Roska Tamás Tudományos Előadás díja
  Országos Tudományos Diákköri Tanács
 • 2018, Kreatív Kutatási Ötlet Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2016, MNB Kutatási Kiválósági Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2013, Közgáz Campus Hallgatói Tudományos Kiválósági Díj
  BCE Közgáz Campus HTT
 • 2012, Mundruczó György-Díj
  BCE Statisztika Tanszék
 • 2012, Egyetemi Szakmai Díj
  BCE EHÖK
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
közép
közép
közép
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

Marketingkutatás és piacelemzés, Ökonometria, Versenypolitika

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Kiskereskedelmi innováció

Agrárgazdaságtan
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2018 - , Verseny és szabályozás évkönyvek szerkesztőbizottságának tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: E
  Szobaszám: 355
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
zombor.berezvai@uni-corvinus.hu

Előzetes egyeztetés alapján
Personal data

Berezvai Zombor

Assistant lecturer
Institute of Marketing / Department of Marketing
Assistant lecturer
1990
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2016 - 2020
  Corvinus University of Budapest, PhD in Management and Business Administration, Marketing specialization (F)
 • 2012 - 2015
  Eötvös Loránd University, MA in Economics (D)
 • 2009 - 2012
  Corvinus University of Budapest, Intensive Methodology Program – Special Mathematical and Economic Education (C)
Scientific degrees and awards
 • 2021, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2019 -
  Hungarian Competition Authority, Head of Competition Economics and Market Research
 • 2017 - 2018
  Hungarian Academy of Sciences - University of Szeged, Junior research fellow
 • 2015 - 2017
  Procter & Gamble CE, Finance Manager
 • 2011 - 2011
  Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Remuneration and Work Policy
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2018 - 2019
  Secretary of the University Student Research Council
Important study tours, delegacies
 • 2014, 5 months
  University of Vienna
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2021, Corvinus Research Excellence Award
  Corvinus University of Budapest
 • 2020, Outstanding Paper Literati Award 2020
  Emerald Publishing
 • 2020, MNB Research Excellence Award
  Corvinus University of Budapest
 • 2019, Roska Tamás Scientific Presentation Award
  National Student Research Council
 • 2017, EMOK Conference Best Paper Award
  Association for Education and Research in Marketing
 • 2013, Student Excellence Award
  Corvinus University of Budapest
 • 2012, Mundruczó György Award
  Corvinus University of Budapest Department of Statistics
 • 2012, University Professional Award
  Corvinus University of Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
Research, professional activity

Marketing Research and Market Analysis, Econometrics, Competition Policy

organization science

Retail innovation

Agricultural Economics
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
 • 2018 - , Member of the Editorial board of the Competition and regulation yearbooks, president or member of the editorial board
  Foreign language
Contacts
Location at the university
 • Building: E
  Room number: 355
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
zombor.berezvai@uni-corvinus.hu

Based on appointment
Copied to clipboard