Jump to main content
Back to main page

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás családi vállalatok kutatási téma ösztönzését elősegítő ösztöndíjra.


A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének keretein belül működő Családi Vállalatok Központ (a továbbiakban: CSVK) ― a HTJSZ 16/I. §-ban meghatározottaknak megfelelően, saját bevételei terhére – pályázatot hirdet az Egyetem doktorandusz hallgatóinak ösztöndíj formájában történő támogatására az alábbiak szerint.

 

1.) A pályázat célja a családi vállalatok témájában végzett kiemelkedő színvonalú doktori kutatások támogatása.

 

2.) A támogatás feltételei:

 

a)      Az ösztöndíjban csak azok a nappali munkarendben tanulmányokat folytató, aktív státuszú doktorandusz hallgatók (a továbbiakban: doktorandusz hallgató) részesülhetnek, akik a tanulmányaikat doktori képzésben

a)      a 2016/2017. tanévben vagy azt követően – nyolc féléves képzésben – kezdik meg, legfeljebb a nyolc féléves képzési időszak alatt,

b)      a 2015/2016. tanévben vagy azt megelőzően – hat féléves képzésben – kezdték meg, legfeljebb a hat féléves képzési időszak alatt, illetve

c)      a más felsőoktatási intézményből átvett doktorandusz hallgatók az átvételi határozatban megadott képzés képzési idejéből hátralévő képzési időszakban részesülhetnek az ösztöndíjban.

 

b)      Az ösztöndíjra pályázó doktorandusz hallgatónak a pályázatához az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

a)      részletes szakmai életrajzot,

b)      motivációs levelet,

c)      rövid kutatási tervet (amelyben maximum 2 oldalban összefoglalja a családi vállalat vonatkozású doktori kutatási témáját, vagy meggyőzően érvel amellett, hogy a már meglévő doktori kutatási témája szoros kapcsolatba hozható a családi vállalatokkal),

d)       két szakmai ajánlást.

A fentiek közül az első három dokumentumot magyar és angol nyelven kell beadni, az ajánlásokat elégséges csak angol nyelven benyújtani.

 

c)      Az ösztöndíj alapösszege 150.000 Ft/hó.

 

d)      Az ösztöndíj időtartamát a Bíráló Bizottság határozza meg, de legfeljebb 24 hónap.

 

e)      A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a doktorandusz hallgató aktív jogviszonyban álljon az Egyetemmel és nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy kutatási tevékenységét összehangolja a CSVK céljaival.

 

3.) Az ösztöndíj kizárólag aktív félévben folyósítható.

 

4.) A doktorandusz hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható

a)   ha hallgatói jogviszonya megszűnik;

b)   a Bíráló Bizottság döntése alapján, ha kutatási tevékenységét megváltoztatja és ennek következtében a CSVK célkitűzéseivel nem áll összhangban;

c)   a Bíráló Bizottság döntése alapján, ha a CSVK kutatási tevékenységben nem megfelelően vesz részt.

 

5.) A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a felhíváshoz mellékelt és kitöltött adatlap, a CSVK Központ tudományos munkatársának, Wieszt Attilának történő megküldésével az attila.wieszt(kukac)uni-corvinus(pont)hu címre.

 

6.) A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.

 

7.) A pályázat elbírálása

 

a)      A pályázatokról a Bíráló Bizottság dönt, amelynek tagjai: a Családi Vállalatok Központ nemzetközi Tanácsadó Testületének elnöke, az Egyetem által a Központ Tanácsadó Testületébe delegált tag, valamint a Központ megbízott vezetője.

b)      A Bíráló Bizottság a benyújtási határidőt követő 15 napon belül meghozza döntését.

 

 

 

 

Budapest, 2020. április 16.

 

Kiírás és pályázati adatlap

Copied to clipboard
X
×
GEN.:2024.04.22. - 03:30:57