Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Magyar Felsőoktatás 2014

“Magyar Felsőoktatás 2014” konferencia
“Fokozatváltásra várva???”

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Bp. Fővám tér 8. II. előadó
Időpont: 2015. január 27. (szerda)


A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja (NFKK) hetedik alkalommal rendezte meg konferenciáját, amely minden év januárjában egyfajta számvetést készít a felsőoktatás helyzetéről, koncepcionális kérdéseiről. A felsőoktatás kutatóinak, intézményi és kormányzati vezetőinek, szakembereinek találkozója 2015 januárjában összegzést végzett az elmúlt esztendőről. Az NFKK harmadik alkalommal készítette el az aktuális évet értékelő rövid stratégiai helyzetértékeléséta magyar felsőoktatásról. A felkért előadók az éves helyzetértékelés mellett a nemzetközi és a hazai trendszerű változásokra helyezték a hangsúlyt, ezzel is megalapozva a 2015-ben megszületendő felsőoktatási stratégiát.

A részletes program megtekinthető ide kattintva:


“Magyar Felsőoktatás 2014” – Program
A 2014-es stratégiai helyzetértékelés itt tölthető le.

Az előadások kivonata


Halász Gábor (ELTE Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ, központvezető, professzor / Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, tudományos tanácsadó): A felsőoktatás fejlődését alakító globális trendek

Az előadás három olyan globális trenddel foglalkozik, amelyek az elmúlt évtizedben jelentős mértékben átalakították a felsőoktatási rendszerek fejlődésének szakpolitikai környezetet. Az első a képességpolitikák (skills policies) megjelenése, a második a tanulás/tanítás eredményességét és minőségét középpontba helyező stratégiák előtérbe kerülése, a harmadik az innovációs stratégiák új nemzedékének kialakulása. Mind nemzeti, mind nemzetfeletti szinten olyan új megközelítések jelentek meg e területeken, amelyek várhatóan komoly kihívások elé állítják a nemzeti felsőoktatási rendszereket. Az előadás célja ezeknek az új megközelítéseknek a bemutatása és az együttes hatásaikból fakadó kihívások számbavétele.

A prezentáció letölthető ide kattintva:

Halász Gábor: A felsőoktatás fejlődését alakító globális trendek
Temesi József (Budapesti Corvinus Egyetem – NFKK alapító tag, professzor):A magyar felsőoktatás a nemzetközi elemzések tükrében


A felsőoktatás egészére kiterjedő ország-elemzések és rangsorok Magyarországot általában a középmezőnyben helyezik el. Ez gazdasági fejlettségének ugyan megfelel, azonban trendjében romló tendenciákat mutat. Az előadás a magyar felsőoktatás erősségeit és gyengeségeit az Universitas 21 és más egyetemi rangsorok, az Európai Egyetemi Szövetség finanszírozási és autonómia tanulmányai és egy holland közgazdasági-felsőoktatási összefüggéseket bemutató projekt tükrében tekinti át, valamint kitér a magyar egyetemeknek a régió országaival történő összehasonlítására is. Végül a nemzetközi szakértők konklúzióit, javaslatait ismerteti az előadás összhangban az NFKK stratégiai helyzetképének fő megállapításaival.

A prezentáció letölthető ide kattintva:
Temesi József: A magyar felsőoktatás a nemzetközi elemzések tükrében
Palkovics László (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság, államtitkár): A felsőoktatás fejlesztési irányai


“Az utóbbi negyedszázadban a felsőoktatásban is lezajlott a rendszerváltás, ami után minden lehetőség adottá vált arra, hogy a felsőoktatás magasabb fokozatba kapcsoljon. A “Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. stratégia célja, hogy létrehozzon egy tervezettebb és szervezettebb felsőoktatási rendszert, amely összhangban áll a globális változásokkal, valamint a hosszú távú gazdasági és társadalmi célokkal, és igazodik a valós munkaerőpiaci igényekhez. A koncepció ezért a jövő felsőoktatásának kulcsszavaiként a versenyt, a minőséget, a teljesítményt és a sikert jelölte meg. Az előadás a koncepció legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, így például a profiltisztítás és specializáció igényét, a hallgatói és oktató kiválóság növelését, a regionális versenyképesség javítását, a kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzését, valamint a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését.”

A prezentáció letölthető ide kattintva:
Palkovics László: A felsőoktatás fejlesztési irányai
Bódis József (Magyar Rektori Konferencia, elnök): Az MRK szerepe a felsőoktatási stratégiaalkotásban


A Magyar Rektori Konferencia évek óta aktív szereplője a felsőoktatási stratégiaalkotásnak. Különböző dokumentumok és tervezetek születtek a témában, amelyre már nagyon régóta komoly igény mutatkozott a felsőoktatási szféra részéről. A világos jövőkép nélküli működés azonban nem a felsőoktatási szektor egyes részegységeit alkotó egyes egyetemeket és főiskolákat jellemezte elsősorban, hanem inkább a rendszer összességét, és persze azért benne néhány intézményt is. A fenntartó a kancellári rendszer bevezetésével – amely nyilván szűkebb területre szorítja az autonómiát és több irányítási jogosítványt ad az államnak – döntő változtatásra szánta el magát. Az új irányítási modell 2015-ben már meg fogja mutatni, hogy segítségével a rendszer egésze hatékonyabbá tehető-e, vagy sem. Ugyanakkor a finanszírozási rendszer átalakítása még mindig várat magára. Az új finanszírozási struktúra remélhetőleg az MRK kreditalapú finanszírozási modelljén alapul majd.

A prezentáció letölthető ide kattintva:
Bódis József: Az MRK szerepe a felsőoktatási stratégiaalkotásban
Polónyi István (Debreceni Egyetem, professzor): A hazai felsőoktatás a 2000-es évek második évtizedének közepén: felvételi és finanszírozási tendenciák

A 2000-es évek második évtizedének elejétől a hazai felsőoktatás szféra felvételi tendenciáiban és finanszírozásának alakulásában új tendenciák látszanak érvényesülni. A felsőoktatásba való bejutás átalakulásában a tömegesedéstől való el(vissza)mozdulás érzékelhető. A 2011-es változások nyomán ráadásul a hátrányos helyzetűek bejutásának esélyei romlottak a felsőfokú szakképzés átalakítása nyomán. A finanszírozásban pedig mind annak terjedelme, mind pedig módszerei változtak. A képlet szerinti finanszírozás visszaszorult, s megnövekedett a fejezeti kezelésű előirányzatok szerepe. Ugyanakkor sajnos nem változott a külső, vállalti forrásból származó bevételek aránya. Az előadás bemutatja a módosulások leglényegesebb elemeit, felvillantva a hazai trendeket, nemzetközi összehasonlításokban is vizsgálva azokat.

(Az előadás betegség miatt elmaradt, a prezentációt elérhetővé tesszük.)

A prezentáció letölthető ide kattintva:

Polónyi István: A hazai felsőoktatás a 2000-es évek második évtizedének közepén: felvételi és finanszírozási tendenciák
Kapcsolódó sajtómegjelenés
A konferencián készült fényképek
Vágólapra másolva